You are on page 1of 1

BIU PH

(Dnh cho chng trnh hc t th 2 n th 7 hng tun)

1. Kinh ph ng hc u nm (VN/thng)
- Qu u t pht trin nh trng 2.000.000
- Qu hot ng d ngoi v cc s kin trong nm 1.000.000
- Hc phm 500.000

2. Hc ph (VN/thng)
- Lp nh tr 2.500.000
- Lp mu gio 2.400.000
- Tin n 3 ba chnh + 2 ba ph 1.300.000
- Bn tr 300.000
- Ting anh Apollo (Dnh cho Khi Mu gio) 500.000
- Dch v xe a n
+ 1 chiu 1.200.000
+ 2 chiu 1.600.000
- n tr mun (T 17h15p-18h30) 30.000/bui

3. Chnh sch u i v min gim


- Gim 5% hc ph vi Ph huynh ng hc ph v tin n, bn tr 1 ln vo u nm hc.
- Gim 10% hc ph b th 2 tr ln vi Ph huynh c t 2 con tr ln hc ti trng.
- Min gim tin n ngy ngh i vi tr ngh php t 03 ngy tr ln.

4. Quy nh ca nh trng v vic ng hc ph

- Knh ph ng u nm c thu 1 ln vo u nm hc v khng hon tr li khi thi hc. Ph huynh a con n


trng t hc k II ng 50% kinh ph hc c nm hc).
- Thi gian: Thu t ngy 01 n ngy 05 hng thng.
Sau thi gian qui nh n ngy cui cng ca thng nu cha m hc sinh cha ng tin hc m khng thng
bo cho nh trng bit l do hp l, Nh trng s tm thi nh ch vic hc ca hc sinh thng tip theo.
- Ph huynh np hp ph mun ca thng trc s tnh ph np chm 2% tng thu ca thng .
- Hnh thc thanh ton:
+ Tin mt ti Vn phng trng mm non Trng
+ Chuyn khon
Ch ti khon: Trung mm non Trng
S ti khon: 1462.201.00.6363
Ti: Ngn hng Nng Nghip v Pht Trin Nng Thn VN,chi nhnh Ty .

Mi thng tin chi tit Qu v ph huynh lin h vi Vn phng Nh trng T 043.202.6666

Ban Gim hiu Trng mm non Trng rt mong nhn c s ng h tch cc ca Qu ph huynh nh
trng hon thnh tt nhim v nm hc./.
BAN GIM HIU