You are on page 1of 1

Minojska erupcija

Minojska erupcija (grki ) odnosi se na vulkansku


erupciju There, otoka u Egejskom moru, danas u sklopu Grke, u 2.
milenijumu pne. Tono datiranje ovog dogaaja je predmetom spora
arheoloki nalazi ukazuju da se ono odigralo u 16. stoljeu pne., no
datiranje ugljikom-14 ukazuje da se ono odigralo 100 godina prije
toga, u 17. stoljeu pne. Bila je to jedna od najveih vulkanskih
erupcija na Zemlji u periodu pisane ljudske historije, iako nisu
otkriveni dokazi o ljudskim rtavama jer je otok bio slabo naseljen, te
je evakuiran neposredno prije izlaska magme. Cijeli proces trajao je
etiri dana.

Erupcija je unitila najvei dio otoka Thera, zajedno s Akrotirijem i


drugim minojskim gradovima u neposrednoj okolici i na sjevernoj
obali Krete, to je doprinijelo kolapsu minojske kulture. Pojedini
povjesniari su smatrali da je ova erupcija i dovela do propasti
minojske kulture, no danas se ta teorija odbacuje jer je ta kultura
nastavila postojati jo otprilike 150 godina nakon ove prirodne
katastrofe. Pored toga, postoje teorije da je erupcija izazvala znaajne
klimatske promjene u oblasti Mediterana, Egejskog mora i veeg dijela
Sjeverne hemisfere, iako neki ukazuju da se moda radilo o
nepovezanim erupcijama Vezuva i Mount Saint Helensa. Usprkos
jaini vulkana, nema izravnih pisanih dokumenata o ovom dogaaju,
iako postoje neposredni dokazi da je erupcija izazvala slab urod u
Kini, inspirirala odreene grke mitove, doprinijela politikom kaosu u
Egiptu, i utjecala na mnoge biblijske prie u Knjizi Izlaska. Santorini je
obnovljen i ponovno naseljen oko 900. pne te je danas naselje sa oko
16.000 stanovnika.