You are on page 1of 1

Tautin stovykla prie komandos kvieia prisijungti pastovykli virininkus

Ei, puikieji vadovai, is kvietimas btent jums!

Spariai tirpstant laikui iki ypatingos imtmeio Tautins stovyklos, prie komandos kvieiame prisijungti
pastovykli virininkus!

Kas yra pastovykls virininkas ir kokios jo atsakomybs?

Pastovykls virininkas yra pastovykls, kurioje gyvensime, vadovas. Tai reikia, kad pastovykls virininkas
rpinsis vidaus tvarkos ir gyvenimo organizavimu (maitinimu, medicina, apsauga ir pan.). Jo atsakomybje
bus pastovykls komandos suformavimas ir tos komandos valdymas, uimtumas: sikrimas kelios dienos iki
stovyklos, stovykla ir pastovykls sutvarkymas po stovyklos.

Kas sudarys virininko komand?

Komendantas atsakingas u pastovykls rengim ir tvarkos utikrinim.

Gyvybs gelbtojas atsakingas u budjim maudykloje, vaik skaiiaus vandenyje kontroliavim.

Budintis medikas atsakingas u budjim medicinos punkte, jei stovyklautojams prireikt


rimtesns pagalbos ar skubios kelions gydymo staig.

Mediko padjjas atsakingas u nesudtingos pirmosios pagalbos teikim ma pjovim,


sumuim sutvarkym.

Pastovykls virtuvs virininkas atsakingas u vis pastovyklje gyvenani vienet maisto


gamybos koordinavim.

Apsauga atsakinga u pastovykls vidaus tvarkos utikrinim.

Ko reikia, kad galiau tapti virininku?

Pastovykls virininkas turt bti bent paskautininko laipsn turintis brolis ar ses. Reikalinga organizacin
patirtis, sugebjimas vadovauti komandai.

Kaip aplikuoti?

Apie nor tapti pastovykls virininku papasakok brkteldamas laik info@ts2018.lt ir papasakok apie
save.

Laik laukiame iki rugsjo 1 d.

Tautins stovyklos tabas