You are on page 1of 7

KERJA KUASA TENAGA

Takrif

TENAGA KEUPAYAAN TENAGA KINETIK, Ek


GRAVITI, Ep
Formula

Unit

Situasi Ada/tiad
a kerja Prinsip
Daya selari dengan arah Kuasa ialah .
sesaran berapa dan
Prinsip/ Daya bersudut dengan berapa kerja
Penerangan arah sesaran dilakukan
Ada daya
Tiada sesaran
Daya berserenjang
dengan sesaran
KERJA, KUASA DAN TENAGA