You are on page 1of 4

S layer and T Cells Proposal

Tiffany Mckenzie
Abstract
To stop deaths caused by HIV the body must learn to cope with it. By genetically
altering the target of HIV it will stop it from spreading. The target must be altered
in a way to prevent HIVs complicated process from happening by putting up a
barrier to prevent the target from becoming infected. By considering another
anatomy of another biological structure a successful barrier could come to mind.
Introduction
HIV attacks directly at the immune system, disrupting the way the body naturally
fights of infections.
This proposal is to use a different form of gene therapy to successfully prevent
HIV from inserting its genetic information into t cells.
The approach is to stop all forms of HIV from entering in any of the receptors it is
capable of entering. This will be done by stopping the lipid-lipid interaction
between HIV and the t cells by constructing a barrier.
What makes this study important is that it could potentially lead to the
development of a way to completely eliminate a common and deadly terminal
illness.
Method
Materials:
Hematopoietic stem cells
Synechocystis sp. , Strain PCC 6803
Molecular scissors
Procedures:
1. Extract s layer gene, sll1951, from bacteria DNA using molecular scissors.
2. Insert the gene into the hematopoietic cells using a gene gun.
3. Inject stem cells into the bone marrow of HIV positive patients.
Gene sll1951 sequence

ORIGIN
1 ttagttatta ataacaccga caaacaagtc accaaccagg atgtcattgc caccctcacc
61 ggtaatggaa tcatcgcccg cactaacggt ggaaccattg acctgaccta acttgaagtt
121 ggtcaagtta atttcactgt cgttgaactc gaaaccaaac agtccgacat caccaacgat
181 gacatctagt ccatcggcac cagtcatggt gtcatcacca ccaatgacgg tcagagtctc
241 agtcaagaat atgtcgttac caaccccgtc aacggctgca gctaaatcgc caaccaagaa
301 gttatctatg gcaacctgac caataggaaa gacaatcccg ttatcaccct gcttggttgt
361 gatggtgtca tcgccaccga tagcggttct ttcgagggat gcattaaggt cgatgtctcc
421 gaatgcgcca atactccagt caccaacggt aatatcactc cccaaaccgg cttcaatggt
481 atctttacca ccattaaata agttcaggtc aatatcatcg ccagtaacca ctaaaagatc
541 accggcaatt acatcgttac cactaccggc gtcgatgtca tcgttgccaa atggtaatat
601 ttcttctagt ggtaataagg gtaataacag actatcaccg gaaatgaaat catcatcgtc
661 gttaccttca atgatgtcat caccacctaa accggcaatg gaatcctcgc cacggccacc
721 aaagatgctg tcatcgtcac ggctaccgat gatctcgtcg tcaccgatgt tgccaatgac
781 ggtgtagcca ttggtgttag gagggacgtt ggaagcagat aggtcaacag aaccaccgcc
841 aggattttcg atggtgaggg tagcaatacc caggttgaag gtcaagccag tagcttccca
901 gtcttgaacg acccgaattt ctgcttctgc atcttcagac acctggaatt ggtcgccagt
961 ttcagagtta gcatcgccga ggtcttcgat gacatcaaag ccagcatcaa caaagaagaa
1021 atcgtctcct tcaccaccgg acataatgtc atcaccttca ccaccctgga ggttgtcatt
1081 gcctttgcca ccaaagagga agtcatttcc ttcatcccca ttgaggatgt cattgccgaa
1141 gccaaggatc ggatccccgt caccgccgac gagggtatca tcaccggcac cgccattgaa
1201 ttcgacactg ccaataccag tcatttcaat gaaatcgtca ccctcatcgc caaaggccag
1261 atgctgacca tcaccgttac cgggttcccc cgcaatggga ccgaacagaa ttacgtcgtt
1321 gccttcaccg ccacgaacgg tgtgggcacc agagatggca gcaacccccc taatgaaatt
1381 cctggggttg taatcagcag gtaaacctaa ctgggccaaa agaacttgat actgttcttc
1441 cgtagtcgga attggctgat ctgccgcaat aaagagatca aggtcagaag gctcagaatc
1501 gtcaaagaac ggattggcta tagtctcact gtctgggtcg gcggttagag cgtcaccgct
1561 gatttcgatc aagtcatcac cggtaccacc ttcaacacta tgaccagagc cattggcgct
1621 atcactggta aaagaatcac cggtaatccg gacagtgtcg tcgtcgtcac cagcaaatac
1681 aacatgacca gcgagatcga cacctagagc cgcaccattg cccgaaactg ctaaggtttt
1741 gtcgaatccg atgaagatgt catcttcacc tgcaccaccg aagaccacat ggccagcaga
1801 gtcaccaatg gcgtcgccac tgatattaat gtcgtcatca cctgcgccac caacctcgtt
1861 gattaagtcg aagctgttga ccacatgacc agcaatggga ccttcagcaa caccagtgag
1921 aagaatgctg tcgttacctt cgccaccaat gacagtgtga ccagcatctg tatcactgaa
1981 agcatcaccg gtaatggtta actcgtcatt gccagcacca ccatccagga tatgaccttt
2041 ggagattacg tctttcagat cttcgctgag ggtaaaggca tcccgagcga tggaaatttc
2101 gtcgttaccg gaaccactga ggaaagtaat gtcaccaccg gggcggtcat caaagaaagc
2161 tttcaaatca ccggtaaaga cttcccggcc ttcaaattca ggaatgaggg cagaaccagt
2221 ggcatcaacc ttaacaacag agccaatcag ggaagtggac aaggtgaggt tttcaatgcc
2281 agtgatgcca atgctctcaa ctgccacaat gccttcaatg tctaccgtgt tggtattacc
2341 tttggacgag gtggtaaccc cggaggtgag gccaagggtt tcgtagccac cgttgccgga
2401 gaagtcgctg atcttgatac tggtgacatc aggaccgtcc tcggtgactt ggtctactgt
2461 gagtagcaag agatcattgt ccccggctaa ttcggggtca gcaatgctga agctaacatc
2521 atcaccgaag aagtagttgg taacggagac ggtttccaaa gcagtttgga ggttgatgag
2581 ctctaggtca ccacctttgg taccgctcgc tgcaacgttt ttcagaccag tgatgaaacc
2641 ttgaccaacc acgtcgaaat cattcgacac caaagtcagg tcgttttcga ttagggtggc
2701 tacgagggtt tcgattccat ccagcaccgg gaaaatggta ttgatgttac caaaggtggc
2761 ttcttgccag gtcaagctca aagttggatc ttcgccggta ccagtcaggc gatcattact
2821 gttgagggta ttaaagatgg agccaccttc aaccacagcc accgacagga aggagttgcc
2881 agaacgaatg tcagcttgag gcgtcaggat aacgtcagcc acaaggaagt tgaaatcaga
2941 cgcattggtg gcaccattga cgataacagc ctcggcttcg gtgataacac caagatcggg
3001 gttggtgttg gtgagggagt agctaaccgc accgtcaaga agagtagagg gcgcagcgct
3061 gagattgtct agggtatccg caatgatgta ggtgaaccct gcattaaggt taggcagact
3121 caagaggtcc tccgcctggg caacgcttaa aggtacatcg gtgttgttta cgattacctc
3181 agcggcatta acaatggccg gggtggagag ggccgccaag atattggcag aagtatcttc
3241 cacaatgtag gaaggaccaa cgggaatacc cagaccttgt aaaaacgtcg cagaagcaac
3301 gcttacggga acgtcaggat cggacaaagt gatggcagtg gcgccaccgg aaactcctgg
3361 gtcagcaaca atattcgcgg aggtgtctgc gatggcatac acaccatcaa aattaccgag
3421 ggcgaggagt tgggacgcag tggcaacatc tacgatgtcg gtgataccaa cgctagcggc
3481 accagatacg gcggcaccac cagccaacac atcagcggcg gtgtcaagga tatcccaggt
3541 cacaccggcg gccagttcgt cagcggtggc tagcagtata tttgcatctt ccacgctcag
3601 gggggcagcg ggggactgat tcgcaatgac attatttgcc ccagtcacaa cggggtcgtc
3661 agcaccagcg atcaagttat cagcagtatc gctaatggtg taagcggggg gtaggttggg
3721 ggtggcttgg gcctgggcaa tggtgaagac gctcagggaa gccgcaattt ccacaatctg
3781 ggcttctgcc gcaagcacac tcgcattggt atcatcaacc gtagcaatga tgcccgcagc
3841 ctcggcatac tgggcttctg taaatgtatt aacccctgca gtggacagag cttcggtgta
3901 ggacagggaa acatcagctt tgttggtcag cgcctcgagg cgatcggtca gaccagcagc
3961 ggcggaagca ttgttcagcg cgttggggaa atctagatag ttgtcggggg acagggacaa
4021 ccagttaatc cagtagtcca attcctccgt ggggaccagg gaggtatcgt taatgtcaat
4081 gttgtagaga ttggcaaaaa cctgggctac atactggcgt ttgtcagcgg tttggggcgc
4141 ttggaaaaag ggatacttaa tagctgcatc ggggctgctg gcaaacaggg caactgcttc
4201 tgcataggtg atgtttgccc catctgtggc ccaccaattc agatcactgg cggatacacc
4261 acggccggtg tacatgatct gtagagccgc aattacgtta ggacttagtg ccat
//