You are on page 1of 16

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC

)
BIDANG/UNIT*: BAHASA INGGERIS
(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman S1- Sokongan kewangan daripada PIBG dan agensi W1- Pencapaian UPSR dari subjek BI
luar belum mencapai 70%
S2- Bilangan guru opsyen yang mencukupi W2-Murid lemah menjawab soalan
S3- 90% guru mempunyai pengalaman lebih 5 KBAT
tahun mengajar tahap 2 W3- Guru -guru tidak dapat menumpu
S4- Buku latihan,modul dan kursus yang diberikan sepenuhnya pdpc kerana terlalu
pihak sekolah lebih daripada mencukupi banyak aktiviti /mesyuarat
Luaran S5- 100% guru yang mengajar Bahasa Inggeris W4- Kebanyakan murid adalah lemah
berbudaya kerja yang positif dan berinisisatif dan masih tidak dapat menguasai
kosa kata dan tatabahasa asas di
dalam Bahasa Inggeris
W5- Tiada kesinambungan pelajaran
semasa berada di rumah
(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO
O1- Kerjasama daripada semua guru subjek
Bahasa Inggeris 1. Meningkatkan bilangan murid yang mendapat A 4.Memperkasa program untuk
O2- Ibu bapa mementingkan pelajaran anak- dalam Bahasa Inggeris Pemahaman dan Bahasa meningkatkan pencapaian kualiti 2A
anak mereka Inggeris penulisan dalam subjek Bahasa Inggeris melalui
O3- Sumber kewangan PIBG yang mencukupi insentif oleh PIBG
2. Meningkatkan peratus lulus subjek Bahasa
Inggeris dalam UPSR dengan sokongan PIBG 5.meningkatkan kesedaran dan
komitmen di kalangan murid,ibu bapa
3. Memastikan tahap penguasaan LINUS BI dan guru
mencapai 100% dengan sokongan ibu bapa
6. Mengadakan program mentor
mentee
(C)CABARAN: Strategi SC Strategi WC
C1- Masih ada ibu bapa yang menyerahkan
anak mereka 100% ke sekolah 7. Meningkatkan keprihatinan ibu bapa terhadap 9.Mewujudkan budaya belajar yang
C2- Pengaruh sosial di luar dan juga media pembelajaran anak anak di sekolah dan di positif dalam kalangan murid dengan
semasa rumah kesedaran ibu bapa
C3- Wujudnya tekanan daripada rakan sebaya 8. Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa
dan tiada usaha mengulangkaji pelajaran di tentang masalah pembelajaran yang dihadapi
rumah anak anak mereka

.

4 2.80 3. LINUS.08 3.45 2.90 3.5 2.10 2.83 1.96 Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Rinching Bidang /Unit Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris SASARAN TERAS ISU-ISU STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020 (Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25 101 inisiatif (Pernyataan strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi atau pelan tindakan di indikator yang boleh organisasi) organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah) diukur) Meningkatkan Gred purata mata Meningkatkan Meningkatkan GPMP subjek 2. PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017-2020 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1 Sub-NKRA Prasekolah.55 2.79 1.08 1.75 1.3 T3 1.80 1. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01 Bidang Keutamaan Kurikulum dan Pentaksiran PPPM Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional KPI Sek Pencapaian murid dalam peperiksaan gred purata sekolah (GPS) UPSR 2.5 pemahaman tahun 1 hingga 5 masih rendah 1.00 3.50 3.4 1.2 2.69 2.6 pembelajaran pelajaran(GPMP) keberhasilan murid pencapaian GPMP Bahasa Inggeris T2 murid matapelajaran bagi setiap ringgit dalam dalam Bahasa 2.8 1.62 1.20 T5 4.34 2.65 1.5 1.0 1.3 T4 2.8 .60 3.60 2.25 4.18 2.25 Bahasa Inggeris Inggeris pemahaman 2.35 2.

0 97.38 90.0 98 98.38 60 70 78 85.5 94.6%) Inggeris pemahaman 95.9 96.6 .5 T2 murid lulus dalam lulus dalam 92.5 96.18 91.77 Inggeris pemahaman ialah 96.Bilangan murid yang Meningkatkan bilangan Bil.3 92.03 subjek Bahasa Inggeris subjek Bahasa 94 95 97 98 pemahaman (93.03 T3 95.5 93.5 97. murid 131 mendapat A tahun 1 murid mendapat A mendapat A T2 125 127 129 hingga tahun 5 dalam Bahasa Inggeris dalam 123 dalam BI pemahaman BI pemahaman 126 128 130 132 pemahaman masih dalam PAT rendah T2 123 orang T3 205 212 223 227 T3 200 orang 200 T4 73 orang 210 217 225 230 T5 17 orang T6 21 orang 75 77 79 81 T4 73 76 78 80 83 25 30 35 40 T5 17 27 32 37 42 Meningkatkan peratus Peratus murid 93.13 T6 62.5 94.2 Peratus lulus bagi T3 subjek Bahasa 95.5 97.5 98.13 T4 T5 48.77 91 92 93 94 T4 90.5 58 65 75 82 T5 48.5 T2 92.

.

2 2.96 Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Rinching Bidang /Unit Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris TERAS ISU-ISU SASARAN STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020 (Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101 inisiatif (Pernyataan indikator strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi atau pelan tindakan di yang boleh diukur) organisasi) organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah) Meningkatkan Gred purata Meningkatkan Meningkatkan GPMP subjek T4 2.75 2.5 3.7 97.2 85 . LINUS.21 3.69 rendah Bilangan murid yang Meningkatkan bilangan Bil.70 2. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01 Bidang Keutamaan Kurikulum dan Pentaksiran PPPM Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional KPI Sek Pencapaian murid dalam peperiksaan gred purata sekolah (GPS) UPSR 2.77 murid (GPMP) bagi setiap ringgit dalam dalam Bahasa 2.07 91.5 95.8 3.8 80.4 72.8 76.17 1.83 penulisan tahun 4 T5 dan tahun 5 masih 4.8 83 masih rendah 41.47 2.7 subjek Bahasa subjek Bahasa Inggeris subjek Bahasa Inggeris penulisan penulisan (89.07%) Inggeris penulisan T5 58 65. murid (T4) T4 67 69 71 73 mendapat A dalam BI murid mendapat A mendapat A 65 penulisan masih dalam Bahasa Inggeris dalam 68 70 72 74 rendah penulisan BI penulisan 10 18 25 35 dalam PAT T5 3 15 20 30 40 Meningkatkan peratus Peratus murid T4 91.18 3.55 2.0 Peratus lulus bagi murid lulus dalam lulus dalam 89.0 2.35 2.05 pembelajaran matapelajaran keberhasilan murid pencapaian GPMP Bahasa Inggeris 2.9 matapelajaran Inggeris pemahaman Bahasa Inggeris 4. NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1 Sub-NKRA Prasekolah.5 96.4 3.7 95.7 93.62 62.5 93.

96 Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Rinching Bidang /Unit Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris TERAS ISU-ISU SASARAN STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020 (Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101 inisiatif (Pernyataan indikator strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi atau pelan tindakan di yang boleh diukur) organisasi) organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah) Meningkatkan Gred purata Meningkatkan Meningkatkan GPS subjek 3.4 88.5 78.6 pembelajaran sekolah(GPS) keberhasilan murid pencapaian GPS dalam Bahasa Inggeris murid matapelajaran bagi setiap ringgit dalam Bahasa Inggeris 3.3 3.5 75.2 2.18) Inggeris tahun 6 ialah 62.4 pemahaman UPSR masih rendah Bilangan murid yang Meningkatkan bilangan Bil.18 pemahaman .5 Peratus lulus bagi murid lulus dalam lulus dalam subjek Bahasa subjek Bahasa Inggeris subjek Bahasa 62.7 68.18 Inggeris pemahaman 67.0 2.66 Bahasa Inggeris pemahaman 3. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01 Bidang Keutamaan Kurikulum dan Pentaksiran PPPM Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional KPI Sek Pencapaian murid dalam peperiksaan gred purata sekolah (GPS) UPSR 2.7 pemahaman (62. murid (T6) 25 35 45 55 mendapat A dalam BI murid mendapat A mendapat A pemahaman UPSR dalam Bahasa Inggeris dalam 21 ialah 21 orang pemahaman(21 orang) BI pemahaman 30 40 50 60 dalam PKSR Meningkatkan peratus Peratus murid 65. NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1 Sub-NKRA Prasekolah.60 3.8 2. LINUS.8 72.0 82.5 3.

0 1. Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/01 Bidang Keutamaan Kurikulum dan Pentaksiran PPPM Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional KPI Sek Pencapaian murid dalam peperiksaan gred purata sekolah (GPS) UPSR 2.72 Bahasa Inggeris penulisan 2.25 2.0 80.22 2.08 1.5 76.38 2.9 pembelajaran sekolah(GPS) keberhasilan murid pencapaian GPS dalam Bahasa Inggeris murid matapelajaran bagi setiap ringgit dalam Bahasa Inggeris 3.5 ialah 70.41 2.77 Inggeris penulisan subjek Bahasa Inggeris subjek Bahasa 74.77 pemahaman (70. murid (T6) 35 45 55 65 mendapat A dalam BI murid mendapat A mendapat A penulisan ialah 18 dalam Bahasa Inggeris dalam 18 orang pemahaman( 18 orang) BI penulisan 40 50 60 70 dalam PKSR Peratus lulus bagi Meningkatkan peratus Peratus murid 73 75.96 Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Rinching Bidang /Unit Unit Kurikulum/Panitia Bahasa Inggeris TERAS ISU-ISU SASARAN STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI STRATEGIK STRATEGIK TOV 2017 2018 2019 2020 (Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan (Berdasarkan 25101 inisiatif (Pernyataan indikator strategik) tentang BK atau fungsi PPPM atau fungsi atau pelan tindakan di yang boleh diukur) organisasi) organisasi/SWOC) JPN/PPD/Sekolah) Meningkatkan Gred purata Meningkatkan Meningkatkan GPS subjek 2.77) Inggeris penulisan .8 78.4 85 subjek Bahasa murid lulus dalam lulus dalam 70.1 88. LINUS. NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1 Sub-NKRA Prasekolah.8 penulisan tahun 6 masih rendah Bilangan murid yang Meningkatkan bilangan Bil.

LINUS.96 Sektor/PPD/Sek Sekolah Kebangsaan Bandar Rinching Bidang /Unit PANITIA BAHASA INGGERIS Strategi Meningkatkan keberhasilan murid dalam setiap ringgit Pelan Tindakan Meningkatkan pencapaian gred purata dalam Bahasa Inggeris . Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02 Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan pentaksiran Aspirasi Sistem/Murid Akses/Kualiti/Ekuiti/Perpaduan/Kecekapan/Pengetahuan/Kemahiran Berfikir/ Kemahiran Memimpin/ Kemahiran Dwibahasa/ Etika dan Kerohanian/Identiti Nasional KPI Pengarah/PPD/Sekolah* Pencapaian murid dalam peperiksaan gred purata sekolah (GPS) UPSR 2. PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017 NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2 Sub-NKRA Prasekolah.

80 cemerlang n 4 DAN T4 2.60 Meningkatkan Semua guru BI 21 MAC 2017 % T2 2.08 Oktober pengajaran guru binti Daud T5 4.00 T6 3.66 di dalam kelas Guru subjek BI T6 3.18 Meningkatkan Peratus PKP Program T3 1.83 T3 1.60 April mendapat A keputusan T5 4.69 T4 2.80 bilangan murid peningkatan 3 Program Champion Pn Fadhilah Aini April Kecemerlang T4 2.80 4 Februari %Kehadiran 1.00 dalam subjek BI peperiksaan T6 3.80 murid kepada tahap 1 dan n 5 T4 2.60 GB T2 2.25 T2 2.69 T4 2.69 T4 2.25 KAUNSELING T3 1.60 Oktober keputusan T5 4.18 English Language Month Menarik minat Semua guru BI LANANG peningkata T2 2.Professional Learning Februari.83 T3 1.00 BI dalam UPSR peperiksaa T6 3.25 T2 2. %penglibata Februari- 2 teknik Pn Fadhilah Aini Tiada T4 2.60 n .60 n 3 APRIL PERPUSTAKAA HINGGA 21 N PUSTAKA SRI % T2 2.00 T6 3.60 Mac matapelajaran keputusan T5 4.25 T2 2.08 format baharu binti Daud an UPSR T5 4.83 T3 1. Pengurusan Tarikh/ Bil Program/Projek Objektif Tanggungjawab Kos/Sumber KPI TOV Sasaran Risiko /Pelan Tempoh Kontigensi Meningkatkan GB T2 2.80 PLC.18 keberkesanan PKP T3 1.60 11 Februari 2017 2017 ibu bapa T5 4. Program Mawaddah UPSR bapa tentang Pn Fadhilah Aini Kecemerlang T4 2.60 Meningkatkan GB T2 2.25 APRIL 2017 T3 1.18 pemahaman ibu PKP Program T3 1.18 Bengkel Bahasa Inggeris peratus murid tahap 2 UNIT peningkata T2 2.69 T4 2.83 T3 1.08 BIMBINGAN T5 4.66 T6 3.08 binti Daud an UPSR T5 4.66 Guru subjek BI T6 3.08 matapelajaran tahap 2 peperiksaa T5 4.83 T3 1.00 T6 3.66 Bahasa Inggeris T6 3.60 Community September n guru T5 4.66 peperiksaan Guru subjek BI T6 3.69 T4 2.

66 T6 3.83 T4 2. .18 matapelajaran n T2 2.60 vocabulary BI *Potong yang tidak berkenaan.00 memperkayakan n T6 3. PCG % murid kepada NOVEMBER peningkata T2 2.80 Oktober 6 Drop Everything and Read Bahasa Inggeris keputusan T3 1.25 T3 1. Menarik minat Semua guru BI APRIL.08 T5 4.69 dan peperiksaa T5 4.60 (DROP) T4 2.

2. PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekola Sekolah Kebangsaan Bandar Rinching JADUAL 3 h Bidang/Unit JPS/SJK-PS/03 Program/Projek Objektif Tarikh/Tempoh Kumpulan Sasaran Pengerusi: N/P: SU: Bendahari : Tanggungjawab AJK: 1. 5. 4. . Proses Kerja 3.

Bergantung kepada pencapaian objektifnya) Penambah. baikan Program ini berimpak tinggi dan akan diteruskan Program ini perlu diteruskan dengan penambahbaikan Program ini tidak berimpak dan tidak akan diteruskan Catatan: Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: . nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan (mengikut keadaan) untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang). Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian. Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program) Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan) Penilaian (Selepas program dilaksanakan.

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2017 Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Rinching JADUAL 4 Bidang/Unit JPS/SJK-PS/04 Penilaian Tempoh Tarikh Bil Program/Projek Keberkesanan Penambahbaikan Catatan Pelaksanaan Pemantauan Program 1 2 3 4 Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh: .

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2017-2020 Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti Untuk Pendidikan Berkualiti Insan JADUAL 5 MISI VISI Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara Terdidik Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05 Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Kebangsaan Bandar Rinching Bidang/Unit Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar (Pertengahan & Akhir Tahun) Pelan Tindakan KPI TOV 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 Catatan Ulasan: Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan: .

sPeCt Bidang/Unit ____________________________________ Pertengahan / Akhir Tahun 2017 Alat Semakan Program Sekolah Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan Program Kecemerlangan Sekolah Yang Eliminate Raise Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar) Dilaksanakan (Berdasarkan Isu / Cabaran) (Hapuskan) (Tambah) 1 1 Reduce Create 2 2 (Kurangkan) (Wujudkan) 3 3 4 Sustain (Kekalkan) 4 5 5 6 6 .