You are on page 1of 46

MINISTERSTWO EDUKACJI
NARODOWEJ

Izabela Suligowska

Wykonywanie makijażu
514[03].Z3.02

Poradnik dla ucznia

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Recenzenci:
lek. med. Małgorzata Polkowska
dr Maria Pietruszewska

Opracowanie redakcyjne:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Konsultacja:
mgr Małgorzata Sołtysiak

Korekta:

Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 514[03].Z3.02
„Wykonywanie makijażu”, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu
technik usług kosmetycznych.

Wydawca
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2006

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
1

SPIS TREŚCI
1. Wprowadzenie 3
2. Wymagania wstępne 5
3. Cele kształcenia 6
4. Materiał nauczania 7
4.1. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 7
4.1.1. Materiał nauczania 7
4.1.2. Pytania sprawdzające 11
4.1.3. Ćwiczenia 12
4.1.4. Sprawdzian postępów 14
4.2. Typy kolorystyczne urody 15
4.2.1. Materiał nauczania 15
4.2.2. Pytania sprawdzające 20
4.2.3. Ćwiczenia 21
4.2.4. Sprawdzian postępów 22
4.3. Kosmetyki kolorowe 23
4.3.1. Materiał nauczania 23
4.3.2. Pytania sprawdzające 25
4.3.3. Ćwiczenia 25
4.3.4. Sprawdzian postępów 28
4.4. Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 29
4.4.1. Materiał nauczania 29
4.4.2. Pytania sprawdzające 33
4.4.3. Ćwiczenia 34
4.4.4. Sprawdzian postępów 38
5. Sprawdzian osiągnięć 39
6. Literatura 44

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
2

czy dobrze wykonujesz daną czynność. które zawierają: − wykaz materiałów. − pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. Wymagania wstępne. czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy. Wykonując sprawdziany postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie. Poradnik zawiera: 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu wykonywanie makijażu. które powinieneś mieć opanowane. że opanowałeś materiał albo nie. 2. narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia. Przykłady ćwiczeń oraz zestawy pytań sprawdzających Twoje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 3 . Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian osiągnięć z zakresu tematyki jednostki modułowej. aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. Obejmuje on również ćwiczenia. co oznacza. Materiał nauczania umożliwiający samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie. − sprawdzian teoretyczny. Prawidłowe wykonanie ćwiczeń jest dowodem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej.1. 4. Cele kształcenia tej jednostki modułowej. 3. uwzględnia treści z zakresu wykonywania makijażu w gabinecie kosmetycznym dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia.

01 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem zbędnego owłosienia 514[03].Z3.Z3.Z3.04 Wykonywanie makijażu Wykonywanie zabiegów Wykonywanie zabiegów zdobniczych na ciele zdobniczych paznokci Schemat układu jednostek modułowych „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 4 .03 514[03].Z3.02 514[03].Z3 Kosmetyka upiększająca 514[03]. 514[03].

− określać właściwą długość i wysokość łuku brwiowego. powinieneś umieć: − korzystać z różnych źródeł informacji. − wykonywać demakijaż twarzy. − rozróżniać wyposażenie stanowiska pracy wizażystki. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 5 . − przeprowadzać wywiad z klientką. − rozpoznawać rodzaj cery. − analizować tekst ze zrozumieniem. − stosować ogólnie przyjęte normy etyczne oraz zasady kodeksu etyki zawodowej.2. − określać potrzeby klientki. − stosować zasady higieny pracy w trakcie świadczenia usług.

− wykonać różne rodzaje makijażu. powinieneś umieć: − scharakteryzować preparaty kosmetyczne do wykonywania makijażu. − wykonać makijaż zgodnie z zasadami podziału twarzy. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej. − wykonać makijaż zgodnie z obowiązującymi zasadami.3. − przeprowadzić analizę kolorystyczną typu urody klientki. − zaplanować kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu. − wykonać korektę twarzy. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 6 . − udzielić porady z zakresu wykonywania makijażu.

Podział pionowy twarzy wyznacza linia prosta przechodząca przez środek czoła. Podział poziomy wyznacza się przez poprowadzenie trzech poziomych linii dzielących twarz na części: – pierwszą – od nasady włosów do łuku brwiowego. Materiał nauczania Przed przystąpieniem do wykonania makijażu należy określić: – kształt twarzy klientki. – drugą – od łuku brwiowego do skrzydełek nosa. – defekty twarzy lub jej elementów. a) podział pionowy b) podział poziomy Rys. 261 i 262]. Pozwala wychwycić asymetrię twarzy. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 7 . 1. Proporcje twarzy określa się na podstawie tzw. – kolorystyczny typ urody klientki. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Kształty twarzy i kształty jej elementów – zasady korygowania 4. nosa i brody.1.1. Linie kształtu twarzy [7 s. Po ustaleniu symetrii twarzy należy określić kształt twarzy. Najczęściej spotykane kształty twarzy i zasady ich modelowania przedstawiono w poniższej tabeli. podziału pionowego i poziomego. – trzecią – od skrzydełek nosa do czubka brody Właściwy kształt twarzy jest zachowany. jeśli wszystkie trzy odległości między tymi liniami są równe.4.

Nie należy nakładać różu poniżej linii oczu. TWARZ OKRĄGŁA Cel: uwydatnić i wydłużyć twarz. TWARZ KWADRATOWA Cel: wyrównać kontury i wyszczuplić twarz. Należy przyciemnić boczne partie twarzy w celu uwypuklenia brody i czoła. Poleca się stosowanie delikatnych kolorów. Zadaniem makijażystki jest podkreślenie jej piękna i zachowanie naturalnej harmonii. Odcienie ciemniejsze nakłada się jedynie na podbródek. Należy przyciemnić czoło i zbyt mocno zarysowaną szczękę. Róż powinien być nakładany ukośnie na kości policzkowe w kierunku ust.Tabela 1. aby nie wydawały się ostrzejsze niż w rzeczywistości. TWARZ PODŁUŻNA Cel: optycznie skrócić i poszerzyć twarz. Owalny kształt to teoretycznie idealny kształt twarzy. Należy używać podkładu i różu o jasnych odcieniach. Należy zastosować wszystkie cienie na twarzy tak. Róż lub puder w ciemniejszym odcieniu nakłada się poniżej kości policzkowych rozprowadzając w okolice skroni lub od ucha w kierunku kącików ust. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 8 . czoło i pod dolną wargę. Kształty twarzy i zasady ich modelowania [Peggy Sagge] Kształt twarzy Zasady modelowania TWARZ OWALNA Cel: zachować naturalną równowagę. co złagodzi rysy twarzy.

TWARZ O KSZTAŁCIE ODWRÓCONEGO TRÓJKĄTA Cel: skrócić wyszczuplić dolne partie twarzy. 2. Przyjmuje się. Korekta kształtu brwi zależy od kształtu twarzy oraz od naturalnego zarysu łuku brwiowego. Perfekcyjnie wykonany makijaż powinien korygować również niedoskonałości elementów twarzy. Przykładowe kształty brwi [ 4. Nakładając odrobinę różu na brodę optycznie zaokrąglą się ją. 313]. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 9 . – okrągłej – brwi w kształcie „trójkąta” będą ją optycznie wydłużać. – kwadratowej – brwi szerokie o łagodnym łuku. s. że przy twarzy: – owalnej – brwi powinny mieć kształt łagodnego łuku. – o kształcie odwróconego trójkąta – brwi średniej grubości o łagodnym łuku. Szczególną uwagę należy zwrócić na kształt brwi i nosa oraz linie i kształt ust. Należy przyciemnić zbyt mocno zarysowane kości szczęki i rozjaśnić boczne partie czoła w celu uwydatnienia. Rys. nie należy rozprowadzać go w kierunku skroni. – trójkątnej – nasada brwi szeroka a końce opadające ku dołowi. Róż nakłada się niżej maskując kości szczęki. Należy przyciemnić boczne partie czoła i rozjaśnić kości szczęki. Róż nakłada się w celu przyciemnienia kości policzkowych. TWARZ TRÓJKĄTNA Cel: wymodelować górne partie twarzy.

Zasady korygowania przedstawiono na poniższym schemacie. Rys. 292]. Kształt nosa koryguje się podkładami w jasnym i ciemnym odcieniu. s. Kształty nosa [4. 3. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 10 .

Kształty ust i zasady ich korygowania a) usta wąskie b) usta pełne c) usta o wydatnej wardze dolnej d)usta pełne z wąskimi kącikami e) usta asymetryczne f) usta z opadającymi kącikami. 70]. 4. Jakie są zasady korygowania kształtów nosa? 6. Jakie są zasady korygowania kształtu łuku brwiowego? 5. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Czym się charakteryzują podstawowe kształty twarzy? 3. Kształt ust Zasady korygowania Wąskie Można poszerzyć obrysować wargi konturówką powyżej ich naturalnej linii. Jakie są zasady korygowania podstawowych kształtów twarzy? 4. Rys. następnie kontur wypełnia się pomadką Pełne Brzegi warg pokrywa się podkładem lub konturówką w kolorze skóry następnie obrysowuje się kontur warg poniżej ich naturalnej linii wypełnia pomadką O wydatnej wardze dolnej Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa się. 1. sprawdzisz.2. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Przykładowe kształty ust [2 s. Jakie są zasady korygowania kształtu ust? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 11 .1. a dolną poszerza się Pełne z wąskimi kącikami Zmniejszyć część środkową warg i poszerzyć w kącikach Asymetryczne Skorygować kształt konturówką i wypełnić pomadką O opadających kącikach Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i wypełnić pomadką 4. Jak określić symetrię twarzy? 2.

3.1..1. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Określ kształt twarzy koleżanki z zespołu. 4) określić asymetrię twarzy. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie. Kształt twarzy Zasady korygowania „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 12 . 4. – zdjęcie twarzy poddanej analizie.1. powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania pkt. 2) dokonać analizy kształtu twarzy koleżanki z zespołu. – ołówek i linijka .1.4. 4. Wyposażenie stanowiska pracy: – materiał nauczania pkt.1. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. Ćwiczenie 2 Uzupełnij tabelę. 3) dokonać podziału poziomego i pionowego twarzy koleżanki z zespołu.

.. 2) uzupełnić tabelę. – materiał nauczania pkt.1.. powinieneś: 1) zapoznać się z zasadami korygowania kształtów twarzy podkładem i różem (materiał nauczania pkt. a dolną poszerza się ………………………………………………. 4.... Pełne ………………………………………………………… ………………………………………………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 13 .1. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie....1. Kształt ust Zasady korygowania Stosuje się podobne metody: wargę górną powiększa ………………………………….1. 4.. Ćwiczenie 3 Uzupełnij tabelę.. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia. się......).

4. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia. 4. powinieneś: 1.). 4.1. Konturówką odrobinę podkreślić opadające kąciki i …………………………………… wypełnić pomadką ………………………………………………………… Asymetryczne ………………………………………………………… ………………………………………………………… Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.1. uzupełnić tabelę.1. 3. zapoznać się z zasadami korygowania kształtu ust makijażem (materiał nauczania pkt. 2. porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.1. – materiał nauczania pkt. 4.1. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) określić asymetrię twarzy na podstawie podziału poziomego i pionowego? 2) scharakteryzować podstawowe kształty twarzy? 3) określić zasady korygowania kształtów twarzy makijażem? 4) rozróżnić kształty brwi? 5) określić zasady korygowania kształtu brwi dostosowanego do kształtu twarzy klient? 6) wskazać sposoby korygowania dysproporcji nosa makijażem? 7) wskazać sposoby korygowania dysproporcji ust makijażem? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 14 .

z połyskiem. typu kolorystycznego urody. skóra o odcieniu niebieskim dobrze wygląda w kolorach chłodnych. Sklasyfikowania tego typu dokonała Carol Jackson. a przy zetknięciu z barwami ciepłymi sprawia wrażenie wyblakłej. czasem oliwkowym odcieniu sprawia wrażenie porcelanowej i chłodnej. Typ jesieni – ciepła. Włosy – granatowoczerwone.1. których wręcz rewelacyjnie bądź fatalnie. Dotyczy to zarówno strojów jak i kolorystyki makijażu. miedzi. Typy kolorystyczne urody 4. kruczoczarne. jasnobrązowe. Może w tym pomóc określenie tzw. zielone. Spotyka się typ letni o śniadej cerze. popielatym odcieniu. wynikającą z ilości melaminy i hemoglobiny. 266]. kasztanu oraz złoty blond. Aby wyeksponować walory urody należy bardzo starannie i w sposób przemyślany dokonać tej trudnej sztuki. brązowe lub prawie czarne. czasem nieświadomie zakłóconą przez nieodpowiedni dobór kolorów.4. co stwarza pewną karnację. zawsze w zimnym ( popielatym) odcieniu. utraci ona swój delikatny złotawy odcień i wyda się przyżółcona. która również przyczynia się do kolorytu skóry. Często występują piegi w rudym kolorze. Trzeba umieć określić. jasnoniebieskie. ciemnobrązowe. stalowe. Włosy rude w odcieniach złota. − błękitne − złociste. Oczy o wyraźnej tęczówce w kolorze jasnego błękitu. złotobrązowa lub brzoskwiniowa cera. złotobrązowe lub intensywnie brązowe.2. Materiał nauczania Każdy człowiek ma określoną karnację skóry. Typ zimy – jasna cera o niebieskawym. Włosy blond o zimnym. w których kolorach wygląda się dobrze. Przeciwnie. niezależnie od opalenizny. szare. Jeśli tę karnację zetknie się z kolorami chłodnymi.2. Typ letni – jasna mleczna cera o błękitnym lub popielatym odcieniu. Rzęsy i brwi jasne. Oczy jasnobłękitne. szara. Oczy szaroniebieskie. Cery można określić jako: − chłodne. Wyodrębniła cztery podstawowe typy urody odpowiadające porom roku [2 s. ciemnoniebieskie. Do skóry o żółtawym ciepłym odcieniu pasują kolory tzw. szare. ciepłe. • Skala z barwami ciepłymi wiosna jesień „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 15 . Naturalny kolor włosów i kolor oczu są zawsze w korelacji z cerą. niebieskozielone.

a także kolorystyka otoczenia. Paleta koloru [5. Rys. jakiego doznaje się patrząc na obiekt w obecności światła. 303]. Bez światła nie widzi się koloru. Dzięki nim każdy kolor można umieścić na powierzchni lub we wnętrzu kuli (poniższy schemat). Odbierany przez człowieka kolor charakteryzują parametry: odcień. Istotny jest też rodzaj powierzchni odbijającej bądź absorbującej światło. walor i chromatyczność. białe barwy). sztuczne. rodzaj samego światła (słoneczne. 5.• Skala z barwami chłodnymi lato zima Parametry koloru Różne próby wytłumaczenia koloru sprawdzają się do potraktowania go jako zjawiska będącego obiektywną własnością przedmiotów materiałów. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 16 . str. ale i wrażenia.

w którym okno jest skierowane na północ). Zima – jest generalnie niskochromatyczna. tym niższa jest jego chromatyczność. że kolor tęczówki oka może się zmieniać w zależności od kąta padania światła. Jest on tym. lekko delikatna czerwień miedziany makowa Brzoskwinia. Równie istotne jest ustalenie koloru skóry i obecności ewentualnych defektów( analizy skóry dokonuje się po wykonaniu demakijaż). Można je mieszać w celu uzyskania innych odcieni. stopień świecenia. fiolet róż róż Czysty łososiowy. jasną cerę od ciemnej. zimny). morela.1. Odcień to nazwa koloru. koralowy Ciepły róż. czysty Ciepły róż Ciepły zielony. niebieski łososiowy róż z odcieniem zielonego lub ciepły zielony Koral Czysty łososiowy. Czysty Blada brzoskwinia Złoty brąz. stąd „lubi” barwy znajdujące się przy równiku oraz bezpośrednio nad i pod nim. ale wraz ze spadkiem chromatyczności staje się to coraz trudniejsze. w jakim się ktoś znajduje. jasny pomarańcz brzoskwiniowy. podrażnień w postaci rozlanych zaróżowień. a także przebarwień. Określenie tych defektów umożliwia zaplanowanie kolorystyki korektorów tuszujących mankamenty urody. Im bardziej dany kolor przypomina barwy neutralne (biel. a także nastroju. Chromatyczność – to natężenie. ale mniej neutralne i kontrastowe kolorystycznie. Przykłady zastosowań kolorystycznych makijażu dla poszczególnych typów urody przedstawiono w poniższych tabelach. czerń). koloru ubrania. Barwy mu odpowiadające znajdują się między biegunami północnym a równikiem oraz między biegunami południowym a równikiem z pominięciem nasyconych barw. Łatwo określić odcień wysokochromatyczny. Blada brzoskwinia Złoty brąz. rozszerzonych naczyń. by nie zafałszować testu. 2. szarość. Przed przystąpieniem do ustalenia typu kolorystycznego urody należy wybrać odpowiednie miejsce (takie. Jeśli włosy klientki nie mają naturalnego koloru przykrywa się je chustką. Określając koloryt skóry należy zwrócić uwagę na jej odcień (ciepły. rozjaśniając – pastelowe odcienie. Walor – to jasność lub ciemność koloru. Barwy jej odpowiadające znajdują się bliżej bieguna południowego. Czysty łososiowy Ciepły róż Miodowy. 3. Jesień – jest wysokochromatyczna i dość ciemna. Kolor wysoce chromatyczny jest jaskrawy i czysty. Kolor niskochromatyczny jest bliski neutralnej szarości. Kolorystyka makijażu dla wiosennego typu urody Cienie na powieki Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Ciepły róż. sinicy pod oczami. występowanie cieni. Kolory jej odpowiadające znajdują się na przeciwległych biegunach kuli. czystość barwy. Uwzględniając parametry koloru można uściślić kolorystykę makijażu preferowaną dla danego typu urody. Przyciemniając go uzyskuje się kolor nasycony. co pozwala odróżnić jasne włosy lub oczy od ciemnych. Trzeba pamiętać. niebieskozielony lub morela ciepły zielony lub szałwiowy lub lekko miedziany „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 17 . Wiosna – jest wysokochromatyczna i jasna. Lato – jest niskochromatyczne.

brunatny. czerwień niebieskozielony Brzoskwinia. do ust szampana. Miodowy. Miodowy. wszystkie ust kolor szampana Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Ciepły popiel. Blady róż Zimny popiel. różowy Delikatny róż. Złoty brąz. fuksja sosnowozielony. brunatny lub łosoś. zielononiebieski lub niebieski wodny Wszystkie Dostosowany do Kość słoniowa. stalowoniebieski. Kakaowy. winogronowy. Blady żółty. blady lub stalowoniebieski.Pomarańczowo. miętowy. czerwony. niebieski makowa czerwień Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. sosnowozielony. blady złotożółty zielononiebieski lub czysty łosoś. winogronowy lub średni róż lawendowy Czerwień arbuza. Złoty brąz. posrebrzany. ciepła zieleń ust blady złotożółty lub zieleń sosny lub brunatny Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana Miodowy. winogronowy popiel Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. wszystkie ust Kolorystyka makijażu dla letniego typu urody Pomadka Róż na Cienie do powiek policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Czerwony. koralowy brzoskwinia. stalowoniebieski lub delikatny czerwony arbuza sosnowozielony lub z odcieniem niebieskozielony niebieskim Delikatna fuksja Delikatna Blady róż Zimny popiel. czysty Czysta Kość słoniowa. miętowy. stalowoniebieski Delikatny śliwkowy Delikatny Blady róż Zimny popiel. Kolor arbuza. winogronowy wodny odcień Wszystkie Dostosowany Kolor Kakaowy. niebieskozielony. brudny róż brudnoróżowy Kolor arbuza. Czerwień Kolor szampana Zimny popiel. wina. sosnowozielony. winogronowy. różowy średni róż kolor szampana miętowy lub zielononiebieski Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel lub zimny niebieski do ust szampana. Miękka makowa Blada brzoskwinia Złoty brąz. miętowy winogronowy Wszystkie Dostosowany Kolor Zimny popiel. ust niebieski niebieskozielony. śliwkowy sosnowozielony lub kolor czerwonego stalowoniebieski. posrebrzany brudny popiel róż „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 18 . blady winogronowy. ust modrakowy lub fiolet Wszystkie Dostosowany do Kolor wody. do ust szampana. zielononiebieski. lub truskawkowy. makowa czerwień lekko miedziany. do ust szampana.

zielony lub do ust szampana. szampana dostosowany do ust „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 19 . oliwkowy. zielony lub niebieski wodny lub pomarańczowo. Ceglasty Kolor Brunatny fioletowy lub ciepła czerwony. szampana zieleń pomarańczowy. terakota kasztanowy szampana. Czerwień Kolor Brąz kawowy. miodowy Mokka. Kolor Złoty brąz. Blada Złoty brąz lub miedziany morele brzoskwinia Pomarańczowy Kolor terakoty. przydymiony turkus czerwony. zieleń lub niebieskozielony lub blada zielononiebieski brzoskwinia Kolor cynamonu. sosnowy lub ciepła zieleń lub beżowy miedziany Wszystkie Dostosowany Kolor Wszystkie do ust szampana Mokka. Kolorystyka makijażu dla jesiennego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Pomarańczowo. Kolor Kawowy. łososiowy koral. zielononiebieski. wszystkie brąz. brąz. czerwień ceglasta szampana lub ciepły zielony lub miedziany ceglasta Mahoń. brązowy czerwony żółty Pomarańczowo. przydymiony niebieski turkus wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Modrakowy fiolet lub miedziany do ust szampana. niebieskozielony. do ust szampana. łosoś Łosoś Łososiowy Ciepły róż Przydymiony turkus lub ciepła zieleń Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny. brunatny lub miedziany Brzoskwinia Brzoskwinia. mokka Mokka Ciepły róż Brąz kawowy. miedziany lub ciepła kolor dyni. szampana. bladozłoty. Morela Kolor Złoty brąz. czerwony. niebieskozielony lub terakota. wszystkie kasztanowy. niebieski wodny Wszystkie Dostosowany Kolor Brunatny.

fuksja Różowy. przydymiony azalii czerwień. Popiel. purpurowy Śliwkowy. wszystkie ust Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana. przydymiony turkus. pelargonii. Kakaowy.2. z odcieniem sosnowozielony niebieskim Fuksja Fuksja Blady róż Popielaty.2. purpurowy. Czym się charakteryzują poszczególne typy kolorystyczne urody? 4. niebieskozielony. Jakie typy kolorystyczne urody zalicza się do tzw. wszystkie ust beżowopopielaty 4. 1. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. Jaką kolorystykę makijażu poleca się dla poszczególnych typów urody? 6. czerwień czerwień szafirowoniebieski. purpurowy Prawdziwa Prawdziwa Kolor szampana Popielaty marynarski. Jakie są podstawowe typy kolorystyczne urody? 2. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. niebieski. stalowonebieski lub turkusowy marynarski Czerwień Prawdziwa Kolor szampana. Jakie parametry charakteryzują kolor? 3. sosnowozielony lub ust miętowy purpurowy lub marynarski Wszystkie Dostosowany do Lodowy popiel Popiel. Jakie są zasady określania kolorystycznego typu urody? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 20 . stalowoniebieski. Kolorystyka makijażu dla zimowego typu urody Cienie do powiek Pomadka Róż na policzki Rozjaśniacz Kolory podkreślające Różowy Czysty róż Blady róż Popielaty. Kakaowy. róż delikatna blady żółty zielononiebieski. marynarski róż Wszystkie Dostosowany do Blady popiel. safirowy. purpurowy Różowy. Kakaowy. Popielaty. brudny burgund lub burgund róż. sprawdzisz. wodny niebieskozielony. ust zimny niebieski marynarski. czysty turkus. Śliwkowy lub Blady róż Popielaty. delikatna stalowoniebieski. fuksja Blady popiel. czerwień. typów ciepłych a jakie do zimnych? 5. spopielała purpura Wszystkie Dostosowany do Kolor szampana.

Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. jesień i zima. – materiał nauczania pkt. 4) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy.4. 5) określić kolorystyczny typ urody.). 4) dokonać analizy koloru skóry. włosów i oczu klientki. 2) podkreślić w tekście cechy urody typu wiosna. lato. 6) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. Cechy Typ urody Cera Oczy Włosy Wiosna Lato Jesień Zima Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenia.. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 21 .2.3.2.2.1. 4.1. 3) wpisach odpowiedzi we właściwe pola tabeli. 3) przygotować wzorniki kolorystycznych typów urody. 4. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem kolorystycznych typów urody. 2) wykonać demakijaż. – literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Określ kolorystyczny typ urody koleżanki z zespołu. powinieneś: 1) zapoznać się ze sposobem określania kolorystycznego typu urody (materiał nauczania pkt. Wyposażenie stanowiska pracy: – tabela do uzupełnienia. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę.

− chusta do przysłonięcia włosów klientki.4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) scharakteryzować cechy kolorystycznych typów urody? 2) określić parametry kolorów dla poszczególnych typów urody? 3) rozpoznać kolorystyczny typ urody klientki na podstawie analizy koloru jej włosów. że klientka preferuje odzież w odcieniach czerwieni. 4) zaprezentować wyniki swojej pracy na forum klasy. że klientka preferuje ubiór w żywych. 4. − wzorniki kolorystycznych typów urody (chusty).2. 2) wiosna – wiedząc. Ćwiczenie 3 Zaproponuj kolorystykę makijażu do typu urody: 1) zima – wiedząc. preferencje klientek. 3) zaproponować kolorystykę makijażu. powinieneś: 1) zapoznać się z tabelami kolorystyki makijażu typów urody (materiał nauczania pkt. − mleczko do demakijaż i tonik. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. skóry i oczu? 4) określić kolorystykę makijażu odpowiadającą typom urody? 5) zaproponować kolorystykę makijażu dobraną do typu urody i preferencji klientki? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 22 .1. 4.2. Wyposażenie stanowiska pracy: − fotel z wysokim oparciem. Wyposażenie stanowiska pracy: − tabele kolorystyki makijażu dla poszczególnych typów urody. 2) dokonać analizy kolorystyki makijażu typu urody: zima i wiosna uwzględniając. intensywnych kolorach.). − literatura z rozdziału 6.

– kosmetyki do makijażu ust. w płynie i kremie (podkłady) oraz róże. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin Redukuje nadmierny połysk skóry. Wykazuje dobre właściwości krycia niedoskonałości cery Dwutlenek tytanu Znakomite właściwości krycia defektów skóry Alkohol Stosowany w celu nadania produktowi tłustości i zlikwidowania strearylowy możliwości pylenia Pigmenty.1. Dobierając puder należy zwrócić uwagę na jego: – gładkość i przyczepność do skóry. Do wskazanej grupy wyrobów zalicza się: – pudry sypkie. odpowiada za przyleganie pudru krzemian glinu) do skóry. wosków i pigmentów. środki Nadają barwę. Kosmetyki do makijażu ust dzieli się na: – kredki. Puder o powyższych właściwościach uzyskuje się w wyniku starannego doboru komponentów. – działanie pielęgnujące i ochładzające. Skład pudru (niezależnie od postaci gotowego produktu) przedstawiono w poniższej tabeli. Kredki do warg (pomadki) to mieszanina olejów. matowy wygląd oraz utrwala pokład i makijaż. mineralnego oraz syntetycznego. prasowane. – konturówki.4.3. jest nośnikiem substancji aromatycznych Sole cynkowe Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność i magnezowe kryjącą Tlenek cynku Działa na skórę antyseptycznie i wysuszajaco. – preparaty do makijażu oczu . mogą się różnić zastosowanymi pigmentami. – błyszczki. Kosmetyki o dużej zawartości wosków i pigmentów a małej olejów mają słaby połysk i trwale pokrywają „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 23 . Mają skład podobny do pudrów. zapach i zapobiegają przed rozwojem mikroorganizmów zapachowe i w produkcie konserwanty (w pudrach płynnych) Róże występują w formie prasowanej lub emulsyjnej. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Talk (uwodniony Nadaje pewną przeźroczystość. Puder to miałki proszek.3. – zdolność do wchłaniania potu i łoju. matowi skórę Węglan magnezu Ma właściwości adsorpcyjne. – strukturę i wielkość drobinek oraz łatwość ich rozprowadzania. Nadaje jej równomierny. jest adsorbentem (uwodniony glinokrzemian) Węglan wapnia Ma właściwości adsorpcyjne. – siłę krycia. Są to składniki pochodzenia roślinnego. Kosmetyki kolorowe 4. który upiększa i pielęgnuje cerę. Materiał nauczania Kosmetyki kolorowe (środki upiększające) to szeroka gama preparatów służących do malowania skóry i tuszowania jej defektów.

wchłania wilgoć wprowadzoną z innych składników pomadki. Ich skład jest zbliżony do składu pudrów. tusze i ołówki. Stosowane w szminkach trwałych i półtrwałych pod względem kolorystycznym Błyszczyki charakteryzują się silniejszym zapachem niż pomadki. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 24 . Tusze do rzęs nie powinny być drażniące i toksyczne. Cienie są produkowane w postaci kremów bezwodnych. Stosowane w preparatach nietrwałych pod względem kolorystycznym Barwniki Nadają barwę. Nadają kosmetykom jednorodną strukturę i zwiększają lanolinowych ich odporność na ścieranie i alkoholu izopropylowego Pigmenty Nadają barwę. cerezyna) Polibuten Zwiększa połysk i lepkość preparatu oraz ułatwia pokrycie warg barwnym filmem Estry kwasów Ułatwiają rozprowadzenie pomadek zawierających duże ilości tłuszczowych lub barwników. wilgotny wygląd. Bezwodne kremy są zawiesiną pigmentów w masie woskowo – tłuszczowej. W ich skład wchodzą woski. ale krócej utrzymują się na skórze. oleje i pigmenty w mniejszej ilości niż w szminkach. elastyczność i sztywność pomadki Lanolina Ułatwia dyspersję barwnika. o miękkiej konsystencji. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje tuszów do rzęs: – wodoodporne będące mieszaniną wosków i olejów oraz pigmentów. – emulsyjne łatwe do usunięcia z rzęs. Kosmetyki do makijażu oczu to cienie. Różni się jedynie szerokim asortymentem barw oraz zastosowaniem kolorów perłowych. W celu uzyskania efektu przezroczystości dodaje się do nich pigmenty nieorganiczne (w minimalnej ilości). emulsji. Powinny wykazywać odpowiednia twardość umożliwiającą rysowanie cienkiej linii wokół ust. Dodatkowo do spieku wprowadza się lanolinę odpowiedzialną za uzyskanie jednorodnej masy oraz talk i kaolin. kremową konsystencję oraz uczucie wilgotności Olej parafinowy Dodawany w minimalnej ilości. Zapewnia właściwy poślizg kredki na wargach Woski mineralne Odpowiadają za sztywność pomadki (ozokeryt. spieków i płynów. Nadaje mu równomierną gładkość. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Olej rycynowy Zapewnia równomierne rozprowadzenie pigmentów lub barwników w preparacie. które nadają preparatowi przeźroczystość i matowość. Skład kredek do warg przedstawiono w poniższej tabeli. Z kolei preparaty o dużej zawartości olejów i małej wosków oraz pigmentów mają większy połysk. Odpowiada za połysk preparatu Wosk Carnauba Odpowiada za temperaturę topnienia i sztywność kosmetyku i Candelilla Wosk pszczeli Nadaje lepkość. Konturówki mają skład podobny do pomadek i błyszczków. Spiek (najbardziej popularna postać cieni) jest mieszaniną dwutlenku tytanu i innych nieorganicznych pigmentów z metalicznymi solami kwasu stearynowego. Powinny łatwo nanosić się na wargi i nadawać im błyszczący. Cienie ciekłe są zawiesinami pigmentów w olejach lub wodzie.usta.

Jakie są rodzaje cieni do powiek? 9. …………………… ……………………………………………………………………………. Jaki jest skład tuszu do rzęs? 10.3. Jaki jest skład i funkcje składników pudrów? 3.2. Tlenek cynku …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Znakomite właściwości krycia defektów skóry ………………….3. Jaki jest skład i funkcje składników pomadek? 5. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. Skład ołówków jest zbliżony do składu konturówek do ust. Czym powinny się charakteryzować ołówki do oczu? 4. odpowiada za przyleganie pudru …………………. Alkohol ……………………………………………………………………………. jest nośnikiem substancji aromatycznych ………………….. Jakie kosmetyki kolorowe zalicza się do preparatów do makijażu ust? 4. Ołówki do oczu powinny dawać kreskę o odpowiedniej intensywności i trwałości. 1. stearyniany trietanoloaminy lub triizopropanoloaminy. Nie powinny się rozmazywać. Czym powinny się charakteryzować konturówki do warg? 7. do skóry. strearylowy …………………………………………………………………………….. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę. …………………. Składnik Działanie na skórę/ funkcja w preparacie Nadaje pewną przeźroczystość. …………………… „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 25 . alkohole tłuszczowe. W odróżnieniu od konturówek do warg powinny być bardziej miękkie i mogą zawierać pewną ilość żywic odpowiadających za uzyskanie filmu właściwej grubości i równomierne rozproszenie pigmentów. monoacyloetylenowe glikole. Odpowiadają za przyleganie pudru do skóry oraz mają zdolność kryjącą …………………. pochodne lanoliny. 4.3. Jaka jest klasyfikacja kosmetyków kolorowych? 2. Czym powinny się charakteryzować błyszczki? 6. Jakie kosmetyki stosuje się do makijażu oczu? 8. oleje mineralne i silikonowe. …………………… ……………………………………………………………………………. sprawdzisz. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania... W skład tuszu wchodzą: monoacyloglicerole. pomaga w kryciu nierówności cery Kaolin (uwodniony …………………………………………………………………………… glinokrzemian) Węglan wapnia …………………………………………………………………………… Ma właściwości adsorpcyjne..

Wyposażenie stanowiska pracy: – moździerz ceramiczny duży. * Metyloceluloza lub żelatyna Przygotowanie roztworu zagęstnika Do zimnej wody destylowanej dodać zagęstnika i pozostawić do spęcznienia. 6) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy.3. – waga laboratoryjna. Wykonanie pudru Do roztworu zagęstnika w wodzie dodaje się składniki proszkowe. Instrukcja do wykonania ćwiczenia Składniki : Tlenek cynku 10. 3) odważyć składniki pudru ciekłego. – materiał nauczania pkt.00 Woda do 100 Zagęstnik* q.1.00 Gliceryna 15. następnie uzupełnia gliceryną i alkoholem.s.00 Talk 10.) 2) uzupełnić tabelę. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów z klasy. – zlewka o pojemności 100 cm3. starannie rozciera.s. Wyposażenie stanowiska pracy: – kara ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia.00 Tlenek tytanu 10. powinieneś: 1) zapoznać się ze składem pudrów (materiał nauczania pkt. barwnik q. Ćwiczenie 2 Wykonaj puder ciekły. 5) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. – cylinder miarowy. 2) przygotować stanowisko pracy.00 Alkohol stearylowy 20. powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 26 . Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 4. Następnie ogrzewać na łaźni wodnej do uzyskania klarownego roztworu. 4) przygotować roztwór zagęstnika. 4.3. Zapach.1. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.

– płaszcz grzejny.00 Gliceryna 5.00 Tlenek żelaza q. 4) połączyć składniki zgodnie z instrukcją. – waga laboratoryjna.00 Kreda strącona 75. – bagietka szklana. – instrukcja wykonania ćwiczenia. Instrukcja wykonania ćwiczenia Składniki: Puder Tlenek cynku 15. – mieszadło. Wyposażenie stanowiska pracy: – dwie zlewki o pojemności: 150 i 250 cm3. – termometr rtęciowy. – instrukcja wykonania ćwiczenia. – pojemnik na gotowy produkt. Baza kremowa Stearyna 15. 2) przygotować stanowisko pracy. przy intensywnym mieszaniu. ok. Ćwiczenie 3 Wykonaj puder „ make – up”. – pojemnik na gotowy produkt.00 Woda do 100 Wykonanie Do 100 g bazy kremowej. – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia).00 Kaolin 10.00 2% roztwór metylocelulozy 30. powinieneś: 1) zapoznać się z instrukcją wykonania ćwiczenia. – odczynniki chemiczne (wyszczególnione w instrukcji do ćwiczenia). Bazę kremową otrzymuje się jak w poprzednim ćwiczeniu.s. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 27 .00 Olej parafinowy 8. – moździerz ceramiczny. dodaje się w temp.00 Trójetanoloamina 6. 5) zaprezentować otrzymany kosmetyk na forum klasy. 3) odważyć składniki pudru „make – up”. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – płaszcz grzejny. 50° C 20g bazy pudrowej i miesza do całkowitego ostygnięcia.

4. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować kosmetyki do makijażu? 2) określić skład i funkcje składników pudru? 3) rozpoznać kosmetyki do makijażu ust? 4) określić skład i funkcje składników pomadki? 5) scharakteryzować błyszczki i konturówki? 6) rozróżnić kosmetyki do makijażu oczu? 7) scharakteryzować rodzaje cieni do powiek? 8) określić skład tuszu do rzęs i ołówków do oczu? 9) sporządzić puder na podstawie instrukcji jego wykonania? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 28 .3.4.

W Starożytnym Egipcie kobiety malowały górną powiekę i brwi czarną szminką. kocie oczy i równocześnie tuszuje mankamenty. tonizowaniu skóry i wklepaniu kremu nawilżającego na dzień wykonuje się makijaż obejmujący: 1) nałożenie korektora (w razie konieczności). krosty. Dodatkowo na czole rysowano niebieską smugę. Właściwie dobrany i wykonany podkreśla walory urody np. Ogólnie przyjętą zasadą jest zachowanie umiaru i naturalnego wyglądu w ostrym świetle dziennym. Prawdopodobnie. Sposób wykonania makijażu i jego kolorystyka wskazywały na pochodzenie społeczne kobiet i mężczyzn. dlatego zarówno kobiety jak i mężczyźni malowali się od wieków. W tym czasie zapoczątkowano rozwój w dziedzinie chemii i innych gałęziach przemysłu kosmetycznego. a ponadto niezależnie od jej roli upiększającej służyła do tuszowania wad skóry i kształtu twarzy. Współczesna kosmetyka kolorowa (kalotechnika) zajmuje się upiększaniem i pielęgnowaniem całego ciała a szczególnie skóry twarzy. które przykrywano „muszkami” – plastrami piękności. różu i szminki. We Francji. Usta malowano na jaskrawo czerwony kolor szminką wykonaną z tłuszczu.4. W Starożytnym Rzymie i Grecji do makijażu używano kosmetyków zawierających barwniki roślinne. 5) pomalowanie rzęs. wywijał i usztywniał.1. który je przedłużał. 6) usunięcie nadmiaru tuszu i rozczesanie rzęs (gdy są posklejane). Twarz pudrowano białym pudrem a na kości policzkowe nanoszono róż imitujący rumieńce. Za pomocą makijażu dąży się do osiągnięcia pięknego wyglądu. włosów i paznokci. ropnie. Po rozmalowaniu twarzy. W Rzymie obowiązywał makijaż delikatny i subtelny. wosku i czerwonego barwnika roślinnego. Rodzaje makijażu i zasady ich wykonywania Makijaż dzienny powinien być delikatny. w którym dana osoba będzie się dobrze czuła i wyglądała na zadbaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi trendami w modzie. pełne usta. 3) podkreślenie oczu konturówką. Barwienie ciała przed walką u ludów pierwotnych miało na celu odstraszenie wrogów. Usta malowano na czerwony kolor karminem. Okres rozwoju nowoczesnej kosmetyki upiększającej przypada na XIX i XX wiek. 4) roztarcie kreski na powiece górnej.4. Greczynki preferowały ostry i wyrazisty makijaż.4. umalowanie się jak również zamaskowanie. której zadaniem było rozświetlenie twarzy. Makijaż to również sposób na wysyłanie różnych sygnałów. dolną zaś – zieloną a zarys oka przedłużano w kształcie migdała. 2) równomierne rozprowadzenie podkładu. w epoce Ludwików zwracano szczególną uwagę na nakładanie pudru. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 29 . małe blizny. Ze względu na zaniedbania w sferze higieny osobistej w ówczesnych czasach powszechne były różnego rodzaju wykwity skórne np. Stała się ona bardziej wyrafinowana i selektywna. Rodzaje makijażu – zasady wykonywania 4. sfałszowanie. wykonany w subtelnych kolorach podkreślających walory urody klientki. Z różnych metod barwienia ciała wykształciła się kosmetyka indywidualna. w której zaczęto używać środków barwiących. białka i oliwy (swoisty tusz do rzęs). Rzęsy malowały mieszaniną sadzy. Tak wykonany makijaż miał przypominać boginię o nieprzemijającej urodzie. Tak zwane symulowane barwienie ciała z kolei świadczyło o radości i życiu bądź o śmierci i żałobie. Materiał nauczania Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza uszminkowanie. Brwi przyciemniły sadzą z lampek oliwnych lub henną. Dookoła oczu malowano czarny łuk. Sztuka upiększania przeżyła wielki rozkwit w okresie Odrodzenia.

Podkłady Typu oil – free W celu uzyskania lekkiej i cienkiej warstwy podkładu (wolne od tłuszczu) należy użyć delikatnej gąbki (okrągłej lub kwadratowej). Typu ultra – matte rozprowadzić bardzo szybko na skórze. podkłady w płynie głaszczącymi ruchami (od środka twarzy na jej obwód). rozprowadzić delikatnie gąbką lub palcami. po tym zabiegu nałożyć warstewkę pudru. 10) nadanie ustom właściwego kształtu za pomocą konturówki i wypełnienie środka szminką. Typu ultra – matte Wylać niewielką ilość podkładu na gąbkę i przenieść podkład na skórę twarzy i wokół oczu. lekko dotykając (jw. (jw. nabrać niewielką ilość pudru na sam koniec pędzla. jak w przypadku podkładu.) i stay – put skóry gąbką.7) przeczesanie łuku brwiowego. chusteczkę higieniczną lub papier wchłaniający). Kosmetyki do Konsystencja Technika nakładania makijażu preparatu W sztyfcie Nakłada się cętki korektora przyciskając go delikatnie do Korektory skóry a następnie rozprowadza (w przypadku cery suchej uprzednio nałożyć lekki kosmetyk nawilżający) Nakładać palcem cienką warstwę lub wyjmowanym W postaci mleczka aplikatorem w postaci drobnych cętek. bo zasycha (bardzo matowe) w ciągu paru sekund. nieco więcej należy nałożyć na najciemniejsze rejony W kremie Nakłada się palcem lub dołączonym aplikatorem. Przed przypudrowaniem w ciągu dnia należy usunąć nadmiar tłuszczu z powierzchni skóry (przyłożyć do skóry gąbeczkę. Na bazie substancji W postaci proszku nakładać gąbką lub pędzelkiem oleistych na powierzchni całej twarzy nie omijając okolicy W kremie powiek. w postaci małych plamek lub cienkiej warstwy. strzepnąć nadmiar.) Nałożyć palcami plamki podkładu na skórę. a następnie Podkłady na bazie rozprowadzić gąbką trzymając ją kciukiem i palcami wody i typowe rozprowadzać ruchami w dół i na zewnątrz krótkimi. 8) przypudrowanie twarzy transparentnym pudrem.put ( trwałe) rozprowadzenie. po zastygnięciu bardzo dobrze trzyma się skóry i niemożliwe jest jego równomierne i stay . Zasady aplikacji poszczególnych kosmetyków przedstawiono w poniższej tabeli. 9) nałożenie różu. po czym nałożyć tymi samymi ruchami w tych samych kierunkach. Nałożyć plamki tego korektora palcami lub gąbką. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 30 . W postaci prasowanego pudru Puder Sypki i prasowany Należy nakładać szerokim pędzlem z kopulasto ściętym włosiem.

NIEBIESKI Poprawia walory skóry o żółtawym odcieniu. dolne powieki. Nakładać pędzelkiem do nakładania cieni. Jest ponadczasowy. tuż nad nasadą rzęs. pędzel powiek tubek. okolicę fałdu powieki lub też na skórę pod brwią. ołówków. ZIELONY Kamufluje rozszerzone naczynia krwionośne i drobne zaróżowienia na twarzy. jasny z kolei na te. – z góry – postarza. nos. Kolejność czynności przy wykonywaniu makijażu wieczorowego: 1) nałożenie korektora tuszującego defekty skóry – przebarwienia. a kolory równomiernie przechodziły jeden w drugi. następnie lekko uderzając skórę przenieść cień z pędzla na skórę. rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. Istotnym elementem przy eksponowaniu makijażu wieczorowego jest światło. Taki korektor nakłada się cieniutką warstwą na całą twarz lub na czoło. przykładać równolegle jego płaską powierzchnią do kremów skóry. pryszcze. 3) modelowanie kształtu twarzy przez nałożenie korektorów – ciemnego i jasnego. brodę i szczyty kości policzkowych. które należy zatuszować. Tusz do rzęs Zawiesina Przy nakładaniu należy trzymać spiralę prostopadle do oka i równolegle do rzęs. preparat rozprowadza się na Wodoodporny lub rzęsach obracając spiralą. ciemny nakłada się na partie twarzy. piegi (niezbyt ciemne). FIOLETOWY Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej. obie kreski powinny zawsze stykać się w zewnętrznym kąciku oka. ŻÓŁTY Maskuje cienie i sińce pod oczami. dzięki temu smugi kolorów będą się nakładały. Przy jego wykonywaniu nie obowiązuje zasada umiaru. wypukłości powieki. zmiękcza i rozświetla ciemne partie BIAŁY twarzy. Należy pamiętać. W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje korektorów. wcześniej delikatnie pociągnąć pędzelkiem po cieniu i strząsnąć nadmiar. kreski na dolnej powiece powinny być wykonane mniej intensywnym odcieniem. że światło padające: – na wprost – jest zbliżone do dziennego i uwidacznia ilość naniesionych kosmetyków kolorowych. BEŻOWY blizny. 2) rozprowadzenie podkładu – preparat należy nałożyć również poniżej żuchwy. – z dołu – odmładza. Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 31 . Eyeliner W płynie Kreski powinny stanowić nieprzerwaną linię rozpoczynającą się w przyśrodkowej części powieki górnej. – z boku – zniekształca. zawsze modny i powinien być mocniejszy od makijażu dziennego. cienie pod oczami.Cienie do W postaci: sypkiej. skrzydełka nosa. które należy uwypuklić. dodaje skórze blasku i świetlistości. zmywalny wodą Makijaż wieczorowy to makijaż przeznaczony na specjalne okazje. Korektor Zastosowanie Zaciera nieregularności rysów.

8) pomalowanie rzęs tuszem. Na koniec twarz należy przypudrować ponownie pudrem transparentnym. Następnie nadmiar pudru zdejmuje się specjalną szczoteczką. 1. 2. następnie nałożenie cieni w wybranych kolorach. Należy je obrysować idealnie zaostrzoną konturówką i wypełnić pomadką. Trzeba zwrócić uwagę na to. brokat itp. pokrywanie błyszczykiem. Makijaż fotograficzny W profesjonalnej fotografii kolorowej makijażem rządzą odmienne prawa niż przy wykonywaniu makijażu dziennego. jedno oko może być pomalowane inaczej od drugiego. Nie może być widocznych przejść kolorów. 7) pokrycie całej powieki jasnym cieniem. 10) obrysowanie ust konturówką. Makijaż fantazyjny jest obecnie bardzo popularny. Makijaż może mieć formę asymetryczną. Najlepszy efekt daje kamuflaż. Najlepiej fotografuje się kolory zdecydowane np. Przy doborze koloru podkładu należy o tym pamiętać i decydować się zawsze na ciemniejszy niż do makijażu dziennego. gdyż błysk flesza je dodatkowo rozjaśnia. 5) nadanie kształtu brwiom. Różnica polega na malowaniu na twarzy specjalnych wzorów plastycznych. co daje zawsze efekt odmładzający. Technika wykonywania makijażu dziennego do kolorowego zdjęcia: 1. Makijaż fantazyjny. dżety. aby kolory cieni przechodziły miękko jedne w drugie.4) przypudrowanie pudrem sypkim. 3. aby złagodzić ewentualne ostre przejścia kolorów. 4. że poprzez błyśnięcie flesza skóra wygląda na zdjęciu dużo jaśniej. czerwień. ale cienie trzeba nanieść intensywniej. W fotografii kolorowej ważne jest. Istotnym punktem fotografii kolorowej są usta. Wszelkie odbicia światła i niedokładne przypudrowanie twarzy przyciąga wzrok na fotografii. wypełnienie szminką. Skórę przygotowaną do makijażu należy dokładnie pokryć podkładem. Rys. Róż nanosi się niezwykle ostrożnie i w niewielkiej ilości. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 32 . ponieważ odbijają światło (często asymetrycznie). 9) nałożenie różu na miejsca wcześniej wymodelowane. Makijaż oka wykonuje się odpowiednio do typu urody. że w fotografii nie wolno używać cieni. Należy przede wszystkim pamiętać o tym. np. Przy wykonywaniu makijażu wieczorowego można wprowadzić elementy fantazyjne: doklejać sztuczne rzęsy. 6) podkreślenie oczu konturówką lub eyelinerem. Usta muszą być umalowane bardzo dokładnie i czysto. Technika jego wykonywania jest zbliżona do techniki wykonywania makijażu wieczorowego. Podkład pokrywa się bardzo obficie pudrem transparentnym.

farby podkreślające efekt. czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. zaakcentować kostium bądź dekorację sceny. należy ją uprzednio dokładnie oczyścić. Krem kamuflujący jest gęsty. natomiast przy tzw. teleangiektazje. Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania. im scena i jej odległość od widza jest mniejsza. Odcień kremu należy bardzo starannie dobrać do koloru skóry. blizny. Krem kamuflujący utrwala się specjalnym pudrem i pozostawia na skórze przez około 10 minut zanim zostanie usunięty jego nadmiar. zbliżeniach odgrywają zasadniczą rolę. 1. efekty specjalne. Czynnikami wpływającymi na efekt charakteryzacji teatralnej i na potrzeby pokazów mody jest oświetlenie. dlatego przed nałożeniem należy go delikatnie rozmieszać na szpatułce lub grzbiecie dłoni. które potem są wyświetlane w ogromnym powiększeniu na ekranie kina. rany i inne elementy charakteryzacji wykonuje się stosując m. str. scenografia i usytuowanie sceny i wybiegu. 4. 326]. znamiona naczyniowe. Na czym polega wykonanie makijażu dziennego? 3.in. Jak wykonać makijaż kamuflujący? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 33 . Rozsmarowuje się go na suchej skórze gąbką. Należy wówczas starannie dopracować szczegóły makijażu.2. twarz jest jaśniejsza od otoczenia. tym charakteryzacja musi być mocniejsza i odwrotnie. W teatrze i na wybiegu zwraca się uwagę na barwność obrazu scenicznego. Jaka jest technika wykonania makijażu wieczorowego? 4. Istotną rolę odgrywa precyzyjne i harmonijne dobranie kolorystyki makijażu. Kamuflaż jest formą makijażu mającą na celu dokładne zatuszowanie różnego rodzaju defektów znajdujących się na twarzy np. Co to jest kamuflaż? 7. W tym celu stosuje się mniej kosmetyków i mają one barwy stonowane o zacierającym się kontraście. sprawdzisz. Wielkość sceny i jej odległość od widowni oraz suma wrażeń barwnych wpływają na zacieranie się szczegółów charakteryzacji. Obiektyw kamery jest bardzo czuły i rejestruje wszystkie detale. planów ogólnych szczegóły nie są istotne. Im barwy otoczenia twarzy są bardziej nasycone w kolorze i ciemniejsze. Jakie są rodzaje makijażu? 2. W praktyce używa się kosmetyków o barwach nasyconych. dlatego im scena i jej odległość od widza jest większa. Zupełnie innego rodzaju problem stanowią tzw. Do tego celu służą preparaty o odpowiedniej konsystencji i bogatej kolorystyce. Po tym czasie kamuflaż jest trwały i wodoodporny [4. tatuaże. Dzięki kolorowym filtrom można np. pianki lateksowe i lateks.Makijaż filmowy i teatralny Współczesny film wymaga niezwykle naturalnego makijażu. Aby krem kamuflujący dobrze trzymał się na skórze. woski. Na czym polega wykonanie makijażu fantazyjnego? 6. Na skórze nie rozprowadza się żadnych preparatów pielęgnacyjnych. W przypadku tzw. Szramy. Widz odbiera obraz całości. tym charakteryzacja powinna być delikatniejsza. przy jednoczesnym zastosowaniu większego kontrastu.4. plamy barwnikowe. tym charakteryzacja musi być mocniejsza. Czym się charakteryzuje makijaż filmowy i teatralny? 5.

. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu.. 4. Ćwiczenie 2 Wykonaj makijaż dzienny dostosowany do typu urody i preferencji klientki. 3) porównać swoje odpowiedzi z odpowiedziami opracowanymi przez koleżanki/ kolegów. Rozjaśnia cienie pod oczami i drobne defekty skóry typu: wypryski. …………………………………………………………………………….1. BIAŁY ……………………………………………………………………………. ZIELONY ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… NIEBIESKI …………………………………………………………………………….1. 6) uporządkować stanowisko pracy.4. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem korektorów (Materiał nauczania pkt. Wyposażenie stanowiska pracy: – karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia.4. 4. ………………….). 3) dobrać kolorystykę makijażu. – materiał nauczania pkt.4. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 2) uzupełnić tabelę.). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie.4. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 34 ...3. 4) wykonać makijaż. Maskuje zaczerwienienia i plamy charakterystyczne dla cery wrażliwej.4. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu dziennego (materiał nauczania pkt. piegi (niezbyt ciemne). rozświetla drobne smugi znajdujące się najczęściej na skrzydełkach nosa. ………………… blizny. Korektor Zastosowanie ……………………………………………………………………………. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 4.1. ………………… Maskuje cienie i sińce pod oczami. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Uzupełnij tabelę.

Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. – temperówka do ostrzenia kredek. pomadka. – śmietanka do demakijażu. eyeliner. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 35 . – temperówka do ostrzenia kredek. – gąbki do nakładania podkładu. – stolik pomocniczy na preparaty. 7) uporządkować stanowisko pracy. 6) wykonać rozmalowanie makijażu wieczorowego. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. – literatura z rozdziału 6. – stolik pomocniczy na preparaty. ołówek do oczu. – kosmetyki kolorowe: podkład. konturówka do ust. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). Ćwiczenie 3 Wykonaj makijaż wieczorowy. 3) dobrać kolorystykę makijażu. – szczoteczka do brwi. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). błyszczyk. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. kredka do brwi.1. róż w kamieniu. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. 4. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – wzornik kolorystycznych typów urody. – gąbki do nakładania podkładu.). – pałeczki do korekt. – szczoteczka do brwi. ołówek do oczu. kredka do brwi. dżety. krem nawilżający. – kosmetyki kolorowe: podkład. 4) wykonać makijaż wieczorowy. róż w kamieniu. paleta cieni do powiek. pomadka. klej do rzęs. tusz do rzęs. tonik. powinieneś: 1) zapoznać się z techniką wykonywania makijażu wieczorowego (materiał nauczania pkt. krem nawilżający. tonik. konturówka do ust. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu.4. sztuczne rzęsy. tusz do rzęs. – śmietanka do demakijażu. paleta cieni do powiek. błyszczyk. – materiały higieniczne. – pałeczki do korekt. – zalotka. – zalotka. – bielizna zabiegowa.

Ćwiczenie 4 Wykonaj makijaż fantazyjny zgodnie z załączonym wzorem.– bielizna zabiegowa. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu.1. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. 4. – wzornik kolorystycznych typów urody.4. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. 6) wykonać rozmalowanie makijażu fantazyjnego. – literatura z rozdziału 6. 4) wykonać makijaż. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem makijażu fantazyjnego (materiał nauczania pkt. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 36 . – materiały higieniczne.). Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 3) dokonać analizy dołączonego do ćwiczenia wzoru plastycznego. 7) uporządkować stanowisko pracy.

pomadka.– stolik pomocniczy na preparaty. Ćwiczenie 5 Wykonaj makijaż dzienny do fotografii kolorowej. – śmietanka do demakijażu. 6) uporządkować stanowisko pracy. pomadka. 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody i preferencji klientki. – pałeczki do korekt. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – kosmetyki kolorowe: podkład.). róż w kamieniu. krem nawilżający. – bielizna zabiegowa. powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu do fotografii kolorowej (materiał nauczania pkt. – stolik pomocniczy na preparaty. krem nawilżający. paleta cieni do powiek. sztuczne rzęsy. 4. – zalotka. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 37 . – materiały higieniczne. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). błyszczyk. – śmietanka. tusz do rzęs. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do makijażu. brokat. tonik. – szczoteczka do brwi. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – szczoteczka do brwi. – temperówka do ostrzenia kredek. – literatura z rozdziału 6. paleta cieni do powiek. tonik. klej do rzęs. konturówka do ust. – gąbki do nakładania podkładu. – wzornik kolorystycznych typów urody. dwa pudry w kamieniu( jasny i ciemny). dżety. kredka do brwi. – wzornik kolorystycznych typów urody. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. – bielizna zabiegowa.1. tusz do rzęs. – zalotka. ołówek do oczu.4. – temperówka do ostrzenia kredek. kredka do brwi. eyeliner. do demakijażu. błyszczyk. – gąbki do nakładania podkładu. 4) wykonać makijaż. konturówka do ust. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. – materiały higieniczne. ołówek do oczu. – literatura z rozdziału 6. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. 5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy. – pałeczki do korekt. róż w kamieniu. – kosmetyki kolorowe: podkład. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. – zestaw pędzli z naturalnego włosia.

powinieneś: 1) zapoznać się z opisem wykonywania makijażu kamuflującego. Wyposażenie stanowiska pracy: – lustro. – wzornik kolorystycznych typów urody. ołówek do oczu. puder. tusz do rzęs. – zestaw pędzli z naturalnego włosia. Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować rodzaje makijażu? 2) określić sposoby wykonywania różnych rodzajów makijażu? 3) dobrać kolorystykę makijażu do typu urody klientki? 4) wykonać różne rodzaje makijażu? 5) wykonać kamuflaż? „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 38 . – temperówka do ostrzenia kredek. – pałeczki do korekt. kredka do brwi. 3) wykonać kamuflaż. błyszczyk. – literatura z rozdziału 6. – stolik pomocniczy na preparaty. tonik. paleta cieni do powiek. 2) przygotować stanowisko pracy i klientkę do kamuflażu.4. – fotel do makijażu z wysokim oparciem. – szczoteczka do brwi. – zalotka. 4) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy.2. pomadka. róż w kamieniu. 5) uporządkować stanowisko pracy. konturówka do ust. 4. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie. – materiały higieniczne. – lusterko do makijażu z powiększającą wkładką. – gąbki do nakładania podkładu. – śmietanka do demakijażu. – bielizna zabiegowa.Ćwiczenie 6 Wykonaj makijaż kamuflujący popękane naczynka krwionośne. – kosmetyki kolorowe: paleta kremów kamuflujących.

b) owalnym. − w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole. Boczne partie twarzy przyciemnia się przy twarz o kształcie a) okrągłym.. gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe.. 5.5. 8. 2. Pracuj samodzielnie.. Zapoznaj się z zestawem pytań testowych. Trudności mogą przysporzyć Ci zadania: 15 – 20. c) odwróconego trójkąta. . w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi.………………………………………………… 3. 7. 6. 8. 5. zadania: 2. 17 – 20 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. d) trójkątnej. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: − w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X (w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem. 4. Przeczytaj uważnie instrukcję. Podstawowe kształty ust to − − − − − „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 39 . Test zawiera 20 zadań dotyczących wykonywania makijażu. 3.. Przy twarzy kwadratowej brwi powinny być …………………………………………. Asymetrię twarzy określa się na podstawie ………………………………………. po rozwiązaniu całego testu. Na rozwiązanie testu masz 60 min. 4. przejdź do następnego. Przeczytaj uważnie instrukcję. Powodzenia ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH Część I 1. 2. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności. 10 i 14 – 16 to zadania wymagające uzupełnienia a 4. a następnie ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową). 3. − w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ INSTRUKCJA DLA UCZNIA 1. 9. 11 i 13 to zadania z luką. Zadania: 1. 6.…………………………………………………………………………………………. 12.. odkładając jego rozwiązanie na później. 7. bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania.

c) nadania produktowi lepkości. ……………………………………………………………………………………………. Kaolin dodaje się do pudru w celu a) zwiększenia przyczepności preparatu do skóry. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 40 . 11. d) zlikwidowania pylenia preparatu. c) pigmentów nieorganicznych. b) barwników bezpośrednich. 8.……………………………………………………………………………………… włosami .…………………………………………………………………………………. d) barwników pośrednich.. Klientce o jesiennym typie urody proponuje się makijaż w odcieniach a) ciepłych. Efekt przezroczystości w błyszczykach uzyskuje się przez dodanie a) pigmentów. Kosmetyki kolorowe do wykonywania makijażu dzieli się na − − − 9. 10. oczami . W skład szminki do ust wchodzą − − − − − − 12.. c) niskochromatycznych.……………………………………………………………………………………. 6. b) zredukowania nadmiernego połysku skóry. Pomadki do ust o dużej zawartości wosków i pigmentów a o mniejszej olejów mają . Zimowy typ urody charakteryzuje się cerą . b) neutralnych zimnych.. d) neutralnych. Walor to ………………………………………………………………………………… 7. − − − − − 5.

17.. Skóra twarzy klientki charakteryzuje się żółtawym odcieniem. 18. c) zielonym.. d) nie pudrować twarzy. b) położyć jaśniejszy podkład. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 41 .… ……………………………………………………………………………………………… Część II 16. Dla letniego typu urody poleca się makijaż w barwach a) niskochromatycznych kontrastowych kolorystycznie. c) zaznaczyć kości policzkowe różem. Wykonując makijaż fotograficzny należy a) perfekcyjnie umalować usta. b) uwidacznia ilośc naniesionych na skórę kosmetyków. c) zniekształca. b) niskochromatycznych neutralnych. d) wysokochromatycznych.… 15.…… …………………………………………………………………………………………. Światło padające od dołu na twarz z makijażem wieczorowym a) postarza. Puder nakłada się na skórę za pomocą …………………………………………………. 19. 20. Słowo makijaż pochodzi z języka francuskiego i oznacza ……………………………. d) odmładza. Aby go zlikwidować stosuje się korektor w kolorze a) białym. Żywice stosowane w ołówkach do oczu odpowiadają za …………………………. d) fioletowym. c) niskochromatycznych mniej neutralnych. ruchami …………………………………………………………………….13. Tusze do rzęs dzieli się na − − 14. b) niebieskim. …………….

Wykonywanie makijażu Zakreśl prawidłową odpowiedź. KARTA ODPOWIEDZI Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. dokończ zdanie lub wpisz brakujące części zdania Nr Odpowiedź Punkty zadania Część I 1 a b c d 2 3 - - - - 4 - - - - - - 5 6 7 a b c d - 8 - - 9 a b c d 10 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 42 .

- 11 - - - - - 12 a b c d - 13 - 14 15 16 17 a b c d 18 a b c d 19 a b c d 20 a b c d Razem: „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 43 .

REA. Poradnik dla początkujących i zaawansowanych. Warszawa 1992 „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 44 . B. LITERATURA 1. Warszawa 2000 Czasopismo: 1.: Kosmetyka – podręcznik do nauki zawodu – poradnik. Rea. Beauty Forum” – Fachowe czasopismo kosmetyczne. Wydanie IV. Jaroszewska B. Nr 1/99 Katalog: 1. WSiP 2. Warszawa 2002 4. Atena. Jak się malować. 17 Poradnik: 1.6. Dylewska-Grzelakowska J. Warszawa 2001 3. Peggy Sage Katalog 16. Warszawski Dom Wydawniczy.: Kosmetyka stosowana. Peters I. Doskonały makijaż. Praca zbiorowa: Fryzjerstwo wraz z poradami kosmetycznymi.: Kosmetologia.