You are on page 1of 16

rdo: http://www.fotolia.

pl

Zasady wykonywania zabiegw


KURS
upikszajcych twarz

MODU Analiza kolorystyczna

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

1
3 Analiza kolorystyczna

3.1 Podstawy analizy kolorystycznej

Kosmetyczka w swojej pracy dosy czsto podejmuje decyzj zwizan


z wyborem koloru. Odgrywa on bardzo wan rol podczas urzdzania gabinetu,
tworzenia swojego wizerunku oraz prezentacji wasnych usug. Klientki zasigaj
rwnie porady w zakresie doboru odpowiednich kolorw. Osoba zajmujca si
kolorami musi mie system odniesienia, ktry pomoe jej zrozumie ich rnorodno
i wzajemne oddziaywanie. Kosmetyczka powinna zna palet barw oraz umie opisa
klientce kompozycje kolorystyczne. Porozumienie dotyczce barw jest moliwe tylko
wtedy, gdy osoby rozmawiajce o kolorach jednoznacznie identyfikuj barwy.
Dwiecie lat temu angielski fizyk, Isaac Newton, dowid, e kolor jest wiatem.
wiato ulega rozczepieniu w spektrum barwne, gdy przechodzi i zaamuje si
w pryzmacie.
Tylko z trzech kolorw czerwonego, zielonego i ciemnoniebieskiego mona
zrekonstruowa wiato biae. Te trzy kolory nosz nazw addytywnych, czyli
podstawowych kolorw wiata. Mieszanie tych kolorw prowadzi do bieli.
Nie malujemy jednak wiatem. Malujemy pigmentami, ktre pochaniaj wiato.
Kolory pigmentowe okrelamy jako subtraktywne. Mieszanie pigmentw prowadzi
do powstania czerni. Podstawowe kolory mieszania subtraktywnego odpowiadaj
podstawowym kolorom koa barw: ty, czerwony (magenta), niebieski (cyan). Kolory
te s rodzicami pozostaych kolorw.
Barwy podstawowe:
czerwony;
niebieski;
ty.
Barwy pochodne powstaj wskutek poczenia barw podstawowych:
czerwony + niebieski = fioletowy;
czerwony + ty = pomaraczowy;
niebieski + ty = zielony.
Dalsze barwy otrzymujemy po wymieszaniu ssiadujcych ze sob w kole barw
podstawowych i pochodnych (jest ich sze okrelane s jako trzeciorzdowe):
czerwony + pomaraczowy = szafranowy;
zielony + ty = limonka;
niebieski + fioletowy = lawendowy;
czerwony + fioletowy = purpurowy;

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

2
ty + pomaraczowy = bursztynowy;
niebieski + zielony = turkusowy.

3.2 Koo chromatyczne

Podstawowym instrumentem do dziaa kosmetyczki w zakresie doboru


kolorystycznego jest koo barw, bdce graficzn prezentacj sposobu ich postrzegania
i relacji midzy nimi. Pene koo, uwzgldniajce kolory podstawowe i pochodne, skada
si z 12 segmentw. Caoci dopeniaj odcienie kadego z 12 kolorw. Powstaj dziki
ingerencji barw pozostajcych poza koem. Nie ma tu tzw. kolorw achromatycznych
(nie-kolorw), tj. czerni, bieli, brzu i szaroci.
Domieszka bieli rozjania, tworzc pastele, a dodatek czerni daje kolory
przytumione.

Rysunek 3.1 Koo chromatyczne


rdo: http://www.wnetrzaki.blogspot.com/

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

3
3.3 Relatywno barw

Dla kosmetyczki istotnym czynnikiem w dobieraniu kolorw s:


ich intensywno, gbia i odcie oraz znajomo zasad czenia barw. Technika czenia
barw opiera si na prostym wyrnieniu czterech zestawie:
walor (stopie jasnoci barw, tonowanie) to poczenie monochromatyczne,
polegajce na dobraniu rnych odcieni tego samego koloru, w tym schemacie
mieszcz si zarwno odcienie gbokie, a wic ciemne, jak i bardzo jasne,
rozpito kolorystyczna bywa tutaj tak dua, e na pierwszy rzut oka moe
to wyglda na zestawienie kontrastowe;
nasycenie to stan najwikszej intensywnoci danego koloru; moe ulega
zmianom poprzez dodawanie bieli lub czerni;
harmonia to maria kolorw, ktre w kole barw s ssiadami
bezporednimi lub bliskimi, kolory te przechodz jeden w drugi, mog zmienia
nasycenie, okrela si je jako kolory chromatyczne lub bliskoznaczne. Bliskie
barwy o tych samych odcieniach mona dowolnie czy, nie trzymajc si cile
zasad proporcji;
kontrast to zestawienie przeciwstawnych segmentw koa kolorw nazywamy
je dopeniajcymi; barwy dopeniajce wzmacniaj si nawzajem, wydaj si
bardziej zdecydowane, najmocniejszy efekt daje przeciwstawienie koloru
podstawowego z pochodnym powstaym z poczenia pozostaych podstawowych,
tj.:
dla czerwieni przeciwstawny jest zielony (niebieski + ty);
dla niebieskiego przeciwstawny jest pomaraczowy (czerwony + ty);
dla tego przeciwstawny jest fioletowy (czerwony + niebieski).
Kontrasty kolorystyczne stanowi bardzo silne rodki wyrazu w stylizacji barw,
podkrelaj oczy i usta. Rozrniamy nastpujce kontrasty:
komplementarny mamy z nim do czynienia, jeeli przez 30 sekund
skoncentrujemy si na obserwacji pomaraczowo zabarwionej powierzchni, a jako
obraz powidokowy pojawi si nam kolor niebieski (jest on bowiem dopenieniem
pomaraczowego); rude wosy i zielone oczy s przykadem takiego kontrastu;
symultaniczny szare pole w otoczeniu czerwieni przybiera odcie zielonkawy,
kolor przeciwstawny dla czerwieni wydaje si by obecny w tle bardzo jasna
cera przy rudych wosach moe sprawia wraenie zielonkawej;
przejrzysty (czysty-zamany) np. kolor czysty makijau kontrastuje ze zaman
barw wosw;
temperatura barw (ciepa-chodna) wyrnia si trzy podstawowe gamy
kolorystyczne:
ciepa utworzona z kolorw czerwieni i tego,
chodna utworzona z kolorw zieleni i niebieskiego,

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

4
neutralna utworzona z kolorw brzu i szaroci oraz bieli i czerni.

3.4 Kolory w harmonii z tczwk oka

Kolor tczwki moe dostarcza wielu informacji o czowieku, a klasyfikacja


rnych kolorw moe by uyteczna przy dokumentacji patologicznych zmian. S rne
systemy klasyfikacji: od opisujcych oczy jako jasne lub ciemne, po szczegowo
stopniowane odcienie.
Tak jak postrzeganie koloru jest zalene od czynnikw, w obecnoci ktrych
kolor jest widziany (np. natenie i rodzaj owietlenia czy odcie otoczenia), tak samo
niejednoznaczne jest postrzeganie koloru oczu. W postrzeganiu koloru oczu mona
wyrni trzy podstawowe barwy, ktrych proporcje okrelaj barw oka:
brzow;
t;
szar.
Na przykad, jasno-piwne oczy maj przewag tego i niewiele brzowego
barwnika, niebieskie maj mao tego i mao brzowego, zielone to oczy niebieskie
z wiksz iloci tego pigmentu. Szare oczy maj mao tego barwnika i nie maj
wcale brzowego. Brzowy kolor oczu jest najbardziej powszechny (90%), zielony jest
na drugim miejscu (7%), potem jest szary (2%), a niebieski jest najrzadszy (1%).

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

5
Tabela 3.1. Charakterystyka kolorw oczu
rdo: Opracowanie wasne

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

6
3.4.1 Makija w harmonii z tczwk oka

Dla wszystkich odcieni tczwek oka bezpiecznym, dziennym makijaem bd


cienie w odcieniach beowo-brzowych. Naley tylko pamita, e jasne tczwki
w za ciemnych brzach mog sprawia wraenie zmczonych, a tczwki bardzo ciemne
mog wyglda na przygaszone w za jasnych brzach.

Drugim bezpiecznym rozwizaniem jest malowanie oka w harmonii do naszych


tczwek, czyli:

oczy niebieskie w odcieniach niebieskoci, zieleni, fioletw, turkusw;


oczy zielone w odcieniach zieleni i turkusw;
oczy szare w gamie szaroci, szaro-zieleni i szaro-bkitw;
oczy brzowe w brzach.
Malowanie tylko w odcieniach identycznych jak kolor oka moe wywoa zbyt
nudny, rozmyty efekt. Najciekawsze makijae moemy stworzy, stosujc cienie
w kolorach kontrastowych do tczwek. Fiolety i re piknie wydobd ziele z oczu
o takich tczwkach. W tych samych kolorach cieni bd si rwnie ciekawie
prezentowa oczy szaro-zielone. Na pewno oko bdzie si wydawao bardziej zielone ni
szare. Niebieskie oczy atrakcyjnie skontrastuj cienie w ciepych rach (morelowy,
ososiowy), cienie zote, miedziane. Tczwki szaro-niebieskie w takiej gamie
na powiece bd si niewtpliwie wydawa bardziej niebieskie. Jeli chcemy wydoby
brz z tczwki, zaskakujcym, ale efektownym rozwizaniem bdzie naoenie cieni
granatowych, turkusowych lub fioletowych.
Jeli biaka oka s zbyt zacone, lepiej nie uywa fioletowych cieni. Jeli zbyt
przekrwione zielonych.

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

7
3.5 Typy kolorystyczne

3.5.1 TYP I /Zima/

Tabela 3.2. Charakterystyka typu kolorystycznego zima


rdo: Opracowanie wasne

3.5.2 TYP II /Wiosna/

Tabela 3.3. Charakterystyka typu kolorystycznego wiosna


rdo: Opracowanie wasne

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

8
3.5.3 TYP III / Lato/

Tabela 3.4. Charakterystyka typu kolorystycznego lato

rdo: Opracowanie wasne

3.5.4 TYP IV / Jesie/

Tabela 3.5. Charakterystyka typu kolorystycznego jesie

rdo: Opracowanie wasne

3.6 Zasady wiatocienia

Najjaniejsze punkty twarzy to punkty:


nad koci policzkow;
rodek czoa, nosa i brody;
pod ukiem brwiowym;
dolna warga ust.

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

9
Najciemniejsze punkty twarzy to punkty:
zaamanie powieki ruchomej i nieruchomej (uk banana);
obrys oka (dolna linia oka);
skrzydeka nosa;
kreska midzy doln a grn warg;
zauek brody.

Rysunek 3.2. wiatocie


rdo: http://www.wistaria.org.ua/learning-to-draw-fashion-sketch-lesson-6-head/

3.6.1 Konturowanie/Cieniowanie twarzy

Sztuka cieniowania twarzy to umiejtno podkrelenia lub ukrycia pewnych


fragmentw twarzy za pomoc efektu wiatocienia. Malujc, musimy pamita o tym,
e twarz to nie paskie ptno obrazu. Do modelowania twarzy stosujemy techniki
rozjaniania i przyciemniania, pamitajc, e:
jasne i byszczce optycznie uwypukla;
ciemne matowe plamy daj wraenie gbi;
pionowe i ukone linie wyduaj;
poziome linie poszerzaj.
Konturowanie przeprowadza si na powierzchni podkadu przed pudrowaniem
za pomoc korektorw, fluidw lub pudru. Preparat konturujcy musi by o dwa tony
ciemniejszy od podkadu bazowego. Modelowanie twarzy wymaga kosmetykw
wysokiej jakoci o szerokiej gamie kolorystycznej i jest podstaw profesjonalnego
makijau.

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

10
Poniej przedstawiono przerysowany schemat miejsc, ktre odpowiednio
przyciemnione i rozjanione nadadz twarzy trjwymiarowoci.

Rysunek 3.3. Nadanie twarzy trjwymiarowoci

rdo: http://www.wizaz.pl/Makijaz/Szkola-makijazu/Modelowanie-twarzy

Ponadto technik konturowania korygujemy ksztat twarzy, dc do uzyskania


ksztatu idealnego, czyli owalnego. Poniej pokazano miejsca nakadania ciemniejszych
podkadw w zalenoci od ksztatu twarzy.

Rysunek 3.4. Nakadanie ciemniejszego podkadu


rdo: Opracowanie wasne

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

11
3.6.2 NOS

Ksztat nosa mona poprawi, stosujc techniki cieniowania i konturowania,


oparte na zasadzie kolorw jasnych i ciemnych.
Techniki makijau
Nos dugi:
ciemniejszy podkad nakadamy pod nosem,
ciemniejszy podkad rozcieramy wok nozdrzy;

Rysunek 3.5. Cieniowanie i konturowanie nos dugi


rdo: Opracowanie wasne

Nos szeroki:
nakadamy ciemniejszy podkad po obu stronach nosa, delikatnie
rozprowadzajc go w kierunku policzkw,
efekt zwenia zbyt szerokich nozdrzy uzyskujemy, nakadajc ciemniejszy
podkad po obu ich stronach,
na rodkowej czci nosa rozprowadzamy janiejszy podkad;

Rysunek 3.6. Cieniowanie i konturowanie nos szeroki


rdo: opracowanie wasne

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

12
Nos dugi i szeroki:
nakadamy ciemniejszy podkad po obu stronach nosa, delikatnie
rozprowadzamy w kierunku policzkw,
rwnie ciemniejszy podkad rozprowadzamy wok nozdrzy, pokrywajc
czubek nosa;

Rysunek 3.7. Cieniowanie i konturowanie nos dugi i szeroki


rdo: opracowanie wasne

Nos wski (poszerzenie):


janiejszy podkad nakadamy po obu stronach nosa i rozprowadzamy
w kierunku policzkw,
jeli nos jest zbyt ostro zakoczony, nakadamy ciemniejszy podkad
na czubek nosa i pod nim;

Rysunek 3.8. Cieniowanie i konturowanie nos wski


rdo: opracowanie wasne

Tuszowanie wzgrka na nosie:


ciemniejszy podkad nakadamy na wzgrek i rozprowadzamy go,
janiejszy cie nakadamy po obydwu stronach nosa od wzgrka do nozdrzy;

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

13
Rysunek 3.9. Tuszowanie wzgrka na nosie

rdo: Opracowanie wasne

Nos krzywy:
nakadamy ciemniejszy podkad na nierwn cz nosa i rozprowadzamy go,
po drugiej stronie nosa nakadamy janiejszy podkad i take
go rozprowadzamy.

Rysunek 3.10. Cieniowanie i konturowanie nos krzywy


rdo: opracowanie wasne

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

14
3.7 Literatura

3.7.1 Literatura obowizkowa

Drygas B., Mrozowska M., Szpindor R., A.61 Kosmetyka pielgnacyjna


i upikszajca Twarz szyja i dekolt, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2013;
Kozowska-Koodziejska K. , Sztuka wizau, Wyd. Helion, Gliwice 2008;
Rae M., Makija bez tajemnic, Wyd. Galaktyka, d 2012.

3.7.2 Literatura uzupeniajca

Dylewska-Grzelakowska J., Zabiegi upikszajce twarzy szyi i dekoltu


kwalifikacja, Wyd. WSiP, Warszawa 2013.

3.7.3 Netografia

http://www.wistaria.org.ua/learning-to-draw-fashion-sketch-lesson-6-head/;
http://www.wizaz.pl/Makijaz/Szkola-makijazu/Modelowanie-twarzy;
http://www.wnetrzaki.blogspot.com/.

3.8 Spis tabel i rysunkw

Tabela 3.1. Charakterystyka kolorw oczu ........................................................................................... 6


Tabela 3.2. Charakterystyka typu kolorystycznego zima ................................................................ 8
Tabela 3.3. Charakterystyka typu kolorystycznego wiosna ........................................................... 8
Tabela 3.4. Charakterystyka typu kolorystycznego lato .................................................................. 9
Tabela 3.5. Charakterystyka typu kolorystycznego jesie .............................................................. 9
Rysunek 3.1 Koo chromatyczne ............................................................................................................... 3
Rysunek 3.2. wiatocie ........................................................................................................................... 10
Rysunek 3.3. Nadanie twarzy trjwymiarowoci ............................................................................ 11
Rysunek 3.4. Nakadanie ciemniejszego podkadu ......................................................................... 11
Rysunek 3.5. Cieniowanie i konturowanie nos dugi .................................................................. 12
Rysunek 3.6. Cieniowanie i konturowanie nos szeroki .............................................................. 12
Rysunek 3.7. Cieniowanie i konturowanie nos dugi i szeroki ................................................ 13
Rysunek 3.8. Cieniowanie i konturowanie nos wski................................................................. 13
Rysunek 3.9. Tuszowanie wzgrka na nosie ..................................................................................... 14
Rysunek 3.10. Cieniowanie i konturowanie nos krzywy ........................................................... 14

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

15
3.9 Spis treci

3 Analiza kolorystyczna .......................................................................................................................... 2


3.1 Podstawy analizy kolorystycznej ...............................................................................................................2
3.2 Koo chromatyczne ..........................................................................................................................................3
3.3 Relatywno barw ............................................................................................................................................4
3.4 Kolory w harmonii z tczwk oka ...........................................................................................................5
3.4.1 Makija w harmonii z tczwk oka .........................................................................................................................7
3.5 Typy kolorystyczne..........................................................................................................................................8
3.5.1 TYP I /Zima/ ........................................................................................................................................................................8
3.5.2 TYP II /Wiosna/ .................................................................................................................................................................8
3.5.3 TYP III / Lato/ .....................................................................................................................................................................9
3.5.4 TYP IV / Jesie/ ..................................................................................................................................................................9
3.6 Zasady wiatocienia .......................................................................................................................................9
3.6.1 Konturowanie/Cieniowanie twarzy ...................................................................................................................... 10
3.6.2 NOS ....................................................................................................................................................................................... 12
3.7 Literatura .......................................................................................................................................................... 15
3.7.1 Literatura obowizkowa ............................................................................................................................................. 15
3.7.2 Literatura uzupeniajca ............................................................................................................................................. 15
3.7.3 Netografia .......................................................................................................................................................................... 15
3.8 Spis tabel i rysunkw ................................................................................................................................... 15

Kurs: Zasady wykonywania zabiegw upikszajacych twarz

16