You are on page 1of 10

FILIPINO 5

I. A. Bilugan ang pangngalan sa pangungusap. Isulat ang K kung ito ay kongkreto; DK- di-
kongkreto at L kung lansakan.
____ 1. Nagtangkang manakop si Ferdinand Magellan at nagtagumpay siya.
____ 2. Pinapastol niya ang mga kawan ng tupa.
____ 3. Ang kabayanihan niya ay ipinagdiriwang palagi.
____ 4. Ang mga lumang diyaryo ay maaari pang gamitin.
____ 5. Ang koro ay handa nang umawit.
B. Salangguhitan ang mga pangngalan sa loob ng pangungusap. Isulat sa patlang ang PB kung ito ay
pambalana at PT kung pantangi.
______ 6. Magaganda ang tanawin sa Baguio.
______ 7. Dentista ang tumulong sa kaniya.
______ 8. Ang Kalakhang Maynila ay maunlad ngunit magulo.
______ 9. Sa isang maliit na karindirya sila kumain ng hapunan.
______ 10. Nakita niya ang mga binili ng dalaga.
C. Isulat sa patlang ang kasalungat na kasarian ng mga sumusunod na pangngalan.

11. bibibini - _____________


12. mister - _____________
13. barako - _____________
14. duke - _____________
15. inahin - _____________

D. Tukuyin ang gamit ng pangngalang may salangguhit sa pangungusap. Pumili ng sagot sa ibaba.
Isulat ang titik lamang.

A. simuno E. panawag
B. panaguri F. pamuno
C. layon ng pandiwa G. paari
D. layon ng pang-ukol H. balintiyak

______ 16. Ang magiting na tagapagsalita ay pinalakpakan dahil sa husay niya.


______ 17. Binigay ko kay Jose ang mga pinaglumaan kong damit.
______ 18. Ginapas ng magsasaka ang mga tubo sa halamanan.
______ 19. Luis, halika nga rito.
______ 20. Si Louil, na matalik kong kaibigan, ay nasa Italya na.
______ 21. Ang aking mga kapatid ay kapwa matatalino.
______ 22. Isang maunawaing ina si Doris.
______ 23. Binili ni Karen ang mga laruan sa Hongkong.
______ 24. Inayos ng ama niya ang mga nasirang upuan.
______ 25. Namumunga na ang mga pananim ni Lolo.
II. Salangguhitan ang panghalip sa pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay palagyo, paari o
palayon.
______________ 26. Magtanim kayo ng mga gulay sa hardin.
______________ 27. Huwag ninyong sirain ang ating kalikasan.
______________ 28. Ininom ko na ang gamot sa loob ng ref.
______________ 29. Nawala ang wallet niya sa Quiapo.
______________ 30. Ipinamahagi niya ang pagkain sa mahihirap.
B. Palitan ang mga nakasalangguhit na salita/mga salita ng angkop na panghalip pananong. Isulat ang
tamanag sagot sa patlang.
______________ 31. Sina Dory at Nemo ay naligaw sa karagatan.
______________ 32. Nagpunta sa Hollywood California ang mag-anak.
______________ 33. Mas gusto niya ang Choco-nut kesa peanut butter.
______________ 34. Bumili si Jade ng 50 metrong lubid na straw kay Ate Tina.
______________ 35. Nakahanap siya ng tig-sampung pisong panyo sa tiangge.
C. Bilugan ang panghalip sa pangungusap at isulat sa patlang kung ito ay pamatlig o panaklaw.
______________ 36. Pulos bulok na ang mga manggang paninda sa palengke.
______________ 37. Doon kami madalas magpunta sa parke.
______________ 38. Kahit anuman ang mangyari, hindi kita pababayaan.
______________ 39. Dito mo na ilagay ang mga gamit mo.
______________ 40. Hayun ang sumabit na saranggola sa poste.

III. Salangguhitan ang mga pandiwang ginamit sa loob ng pangungusap. Isulat sa patlang ang aspekto
nito.
______________ 41. Ang mga bata ay nakikinig ng maayos sa kanilang guro.
______________ 42. Magdidiwang ng ika-10 anibersaryo ang paaralan.
______________ 43. Maaga pa lang ay naglilinis na si Mang Ambo ng kanyang hardin.
______________44. Magbigay ka ng tulong sa mga mahihirap.
______________ 45. Si Tatay ay tatawag bukas.
______________ 46. Matulog ka ng maaga mamaya.
IV. Salangguhitan ang pokus ng pandiwa. Bilugan ang pandiwang ginamit. Isulat sa patlang ang T kung
ito ay tagaganap; L kung layon; at G kung ganapan.
______________ 47. Si Dr. Jose Rizal ang nagsulat ng Noli Mi Tangere at El Fibusterismo..
______________ 48. Itinatag niya ang La Liga Pilipinas.
______________ 49. Pinaglutuan ang bagong palayok ng sinigang.
______________ 50. Pumasa si Ana sa pagsusulit.
______________ 51. Ipinapatimpla siya ng kape ng mga panauhin.
______________ 52. Ang malaking basket ay pinagsidlan ng mga paninda.
V. Salangguhitan ang mga pangatnig na ginamit sa pangungusap.
53. Siya ang unang umamin, samakatwid isa siya sa may kasalanan.
54. Gutom pa rin ang lalaki kahit marami na siyang kinaing kanin.
55. Papasukin mo ang bisita sakaling dumating na.
56. Si Mabel o si Rose ang lalahok sa patimpalak.
57. Masipa si Jade subalit sumpungin.
58. Ikaw ang kasali maliban sa kaibigan mo.
B. Bilugan ang wastong pang-ukol para sa bawat pangungusap.
59. (Para kay, Ayon kay, Tungkol kay) Inay ang mga pulang rosas na dala ko.
60. Huwag mong gawin ang mga bagay na (ayon sa, mula sa, labag sa)iyong kalooban.
61. Ang plataporma niya ay (labag sa, laban sa, tungo sa) ikauunlad ng ating bansa.
62. (Ayon sa, Para sa, Ukol sa) mga drayber ng dyip, magtataas na sila ng pamasahe.
63. Ang pagtatapon ng basura sa mga ilog at estero ay (ayon sa, labag sa, tungkol sa) batas.
64. Ginagawa ng mga magulang ang lahat (para kay, para sa, ukol sa ) kanilang mga anak.
C. Bilugan ang dalawang salitang pinag-ugnay ng pang-angkop.
65. Naging bansang malaya na ang Pilipinas dahil sa mga Amerikano.
66. Ang mga papel na basa ay inihiwalay niya ng lalagyan.
67. Dinala sa ospital ang mga sugatang sundalo.
68. Ang paborito niyang itim na blusa ay binigay niya sa kaibigan.
69. Masusustansiyang pagkain ang dapat na kinakain mo upang di ka magkasakit.
70. Mahilig kumain ng sariwang gulay si Jello.
VI. Isulat ang K sa patlang kung katotohanan ang pahayag, O kung ito ay opinyon ayon sa kwentong
Ang Magkakaputol.
______ 71. Ayon sa kwento, pinakamariwasa sa kanilang bayan si Don Felix.
______ 72. Nananahan ang magkakapatid sa isang malaki at magarang tahanan.
______ 73. Ang bunsong si May ay matapobre at maramot raw.
______ 74. Dinapuan ng isang malubhang karamdaman ang kanilang ina.
______ 75. Tiyak na ipamamana ka May ang magarang bahay.
VII. Bilugan ang pang-uri. Isulat sa patlang kung lantay, pahambing, o pasukdolang mga sumusunod
na pangungusap.
_____________ 76. Maliit na maliit na ang damit na yan para sa iyo.
_____________ 77. Si Ate Roshel at Juice ay magkasingtangkad na.
_____________ 78. Maamo ang nahawakan kong tigre.
_____________ 79. Ubod ng tamis ang natikaman ni Candice na mangga.
_____________ 80. Singbilis ng humaharurot na sasakyan ang kabayo.
C. Bumuo ng mga pangungusap tungkol sa pangkat ng mga pangngalan na gumagamit ng tatlong
kaantasan ng pang-uri. Gamitin ang pang-uri sa panaklong.
pusa aso elepante (malaki)
81. Lantay _________________________________________________________
82. Pahambing _________________________________________________________
83. Pasukdol _________________________________________________________

pinya manggang hilaw santol (maasim)


84. Lantay _________________________________________________________
85. Pahambing _________________________________________________________
86. Pasukdol _________________________________________________________
Dyaryo konkreto

Manok konkreto

Paggalang Di-konkreto

Kapaligiran konkreto

Katipiran Di-konkreto

Pari konkreto

Katahimikan Di-konkreto

pag-ibig Di-konkreto

lalawigan konkreto

salamin konkreto

Ang mga (mananayaw) ay nagpamalas ng isang magandang bilang.


konkreto

Dapat nating pag-ingatan ang ating (kalusugan)


Di-konkreto