You are on page 1of 4
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Kontrak Latihan Murid 2015 Matematik Ting.2 Disediakan oleh :

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

Kontrak Latihan Murid 2015 Matematik Ting.2

Disediakan oleh :

Faridah binti Jaafar (Guru Matematik) SMK Sungai Layar, Sungai Petani, Kedah

LAMPIRAN VIII

SMK SUNGAI LAYAR PEMANTAUAN KURIKULUM BERKUALITI BORANG KONTRAK LATIHAN MURID 2015

NAMA GURU : FARIDAH BINTI JA'AFAR

MATA PELAJARAN : MATEMATIK

TINGKATAN : 2

   

BILANGAN

 

JUMLAH SOALAN

MINGGU

 

TAJUK

SET LATIHAN

OBJEKTIF

STRUKTUR

ESEI

1

5

1.

NOMBOR BERARAH

       
 

1.1

Pendaraban dan Pembahagian Integer

 
 • 1 10

 

-

 

1.2

Operasi Bergabung bagi Penambahan,

 
 • 1 10

   

Penolakan, Pendaraban dan Pembahagian Integer

-

 

1.3

Pecahan Positif dan Negatif

 
 • 1 10

 

-

 

1.4

Perpuluhan Positif dan Negatif

 
 • 1 10

 

-

 

1.5

Pengiraan yang Melibatkan Nombor Berarah

 
 • 1 10

 

-

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

 
 • 1 20

   
           

6

7

2.

KUASA DAN PUNCA KUASA 2 & 3

       
 

2.1

Kuasa Dua

 
 • 1 10

 

-

 

2.2

Punca Kuasa Dua

 
 • 1 10

 

-

 

2.3

Kuasa Tiga

 
 • 1 10

 

-

 

2.4

Punca Kuasa Tiga

 
 • 1 10

 

-

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

 
 • 1 20

   
           

8

9

3.

UNGKAPAN ALGEBRA 2

       
 

3.1

Sebutan Algebra dalam 2 atau lebih

 
 • 1 10

   

Pembolehubah

-

 

3.2

Pendaraban dan Pembahagian 2 atau lebih

 
 • 1 10

   

Sebutan

-

 

3.3

Ungkapan Algebra

 
 • 1 10

 

-

 

3.4

Pengiraan Yang Melibatkan Ungkapan Algebra

 
 • 1 10

 

-

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

 
 • 1 20

   
           

10

11

4.

PERSAMAAN LINEAR

       
 

4.1

Kesamaan

 
 • 1 10

 

-

 

4.2

Persamaan Linear Dalam Satu Pembolehubah

 
 • 1 10

 

-

 

4.3

Penyelesaian Persamaan Linear Dalam 1

       

Pembolehubah

 • 1 10

-

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

 
 • 1 20

   
           

14

16

5.

NISBAH, KADAR DAN KADARAN

       
 

5.1

Nisbah Dua Kuantiti

 
 • 1 10

 

-

 

5.2

Kadaran

 
 • 1 10

 

-

 

5.3

Nisbah Tiga Kuantiti

 
 • 1 10

 

-

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

 
 • 1 20

   
           
 

17

6.

TEOREM PYTHAGORAS

       
 

6.1

Hubungan Antara Panjang Sisi-sisi Segitiga

       

Bersudut Tepat

 • 1 10

-

 

6.2

Akas Teorem Pythagoras

 
 • 1 10

 

-

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

 
 • 1 20

   
 

# REVISION #

       
           

18

 • 7. PEMBINAAN GEOMETRI

       
 
 • 7.1 Pembinaan Menggunakan Alat Tepi Lukis dan

     

5

Jangka Lukis

1

5

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

1

 

5

 
           
 • 19 25

 • 8. KOORDINAT

       
 
 • 8.1 Koordinat

1

   
 • 10 -

 
 • 8.2 Skala pada Paksi Koordinat

1

   
 • 10 -

 
 • 8.3 Jarak di antara Dua Titik pada Satah Cartes

1

   
 • 10 -

 
 • 8.4 Titik Tengah

1

   
 • 10 -

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

1

20

   
           
 • 26 27

 • 9. LOKUS DALAM DUA DIMENSI

       
 
 • 9.1 Lokus Dalam Dua Dimensi

1

 

5

5

 
 • 9.2 Persilangan Dua Lokus

1

 

5

5

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

1

10

10

 
           
 • 28 31

 • 10. BULATAN

       
 
 • 10.1 Bulatan

1

 

10

-

 
 • 10.2 Lilitan Bulatan

1

 

10

-

 
 • 10.3 Lengkok Bulatan

1

 

10

-

 
 • 10.4 Luas Bulatan

1

 

10

-

 
 • 10.5 Luas Sektor Bulatan

1

 

10

-

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

1

20

   
           
 • 32 35

 • 11. PENJELMAAN

       
 
 • 11.1 Penjelmaan

1

 

5

2

 
 • 11.2 Translasi

1

 

5

2

 
 • 11.3 Pantulan

1

 

5

2

 
 • 11.4 Putaran

1

 

5

2

 
 • 11.5 Isometri

1

 

5

 
 
 • 11.6 Kekongruenan

1

 

5

 
 
 • 11.7 Ciri-ciri Sisi Empat

1

 

5

 
 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

1

10

10

 
           
 • 36 38

 • 12. PEPEJAL GEOMETRI 2

       
 
 • 12.1 Prisma, Piramid, Silinder, Kon dan Sfera

1

 

5

-

 
 • 12.2 Bentangan

1

 

-

5

 
 • 12.3 Luas Permukaan

1

 

5

-

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

1

5

5

5

           
 • 39 41

 • 13. STATISTIK

       
 
 • 13.1 Data

1

 

-

5

 
 • 13.2 Kekerapan

1

 

-

5

 
 • 13.3 Perwakilan dan Pentaksiran Data

1

 

-

5

 

# LATIHAN PENGAYAAN DAN PEMULIHAN#

1

10

-

5

42

# ULANGKAJI #

1

40

20

 
           
 

Disediakan Oleh :

       
 

Pn. Faridah binti Ja'afar

       
 

SMK Sungai Layar, Sungai Petani