You are on page 1of 21

Manual de depanare/dezvoltare software AAR tip 2 alimentari

trafo/trafo

Software: EasySoft 6.20 Pro

Hardware: EASY819-DC-RC

Please consider your environmental responsibility before printing this manual


Va rugam sa considerati efectele asupra mediului inconjurator inainte a imprima
acest manual

1/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Cuprins

Cap. 1. Selectie aparate…………………………………………………….3

Cap. 2. Intrari si iesiri folosite……………………………………………..4

Cap. 3. Programul de aplicatie…………………………………………….7

3.1. Sectiunea de verificare decl. la defect………………………….7

3.2. Sectiunea de verif. pozitie intreruptoare………………………8

3.3. Sectiunea de verif. executarii comenzilor….………………….8

3.4. Secventa de blocare a AAR-ului……………………………...10

3.5. Secventa de determinare stare intreruptoare……...………...11

3.6. Secventa de temporizare a declansarilor………………….…13

3.7. Secventa de anclansare/declansare Q1…..…………………...14

3.8. Secventa de anclansare/declansare Q2..……………………...17

3.9. Secventa de semnalizari AAR …………….………………….20

Cap. 4. Concluzii…………………………………………………………..20

2/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Descriere program AAR (2 alimentari –Trafo-Trafo) realizat cu
EASY800

1. Selectie aparat

Aparatul ales pentru a realiza schema de comanda este EASY819-DC-RC (fara


extensie locala). Asadar, aparatul se alimenteaza la 24VDC, intrarile se activeaza la
24VDC (vezi OBS. 1) iar iesirile sunt de tip releu.
Pentru acest proiect, se selecteaza optiunile “Debounce” si “P buttons” – fig.1

Fig. 1.

3/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
2. Intrari si iesiri folosite

Tipul contactelor de pe intrari este astfel ales (normal inchis sau normal deschis)
asftel incat, in cazul cel mai defavorabil in care conductorul se intrerupe accidental
(deci pe intrare nu va mai fi sezizata tensiune), programul sa actioneze in siguranta.

Conform schemei electrice se folosesc urmatoarele intrari (fig.2):

I1: Cheie cu retinere cu 2 pozitii pentru selectie regim “Manual/Automat”


Atunci cand contactul cheii este inchis si deci pe intrarea I1 este tensiune (24VDC)
programul va activa regimul automat, altfel, se considera regim manual (cheia pe 0
este interpretata ca regim manual implicit).

I2: Contact de pozitie (NHI) de la intreruptorul Q1 (sursa de baza). Atunci cand acest
contact este inchis (tensiune pe I2) intreruptorul este deschis, iar atunci cand
contactul este deschis, intreruptorul este inchis.

I3: Contact de defect (RHI) de la intreruptorul Q1 (sursa de baza). Atunci cand acest
contact este inchis (tensiune pe I3) intreruptorul nu a sesizat vreun defect, iar
atunci cand acest contact este deschis, intreruptorul a declansat la defect
(scurtcircuit sau suprasarcina).

I4: Contactul de semnalizare tensiune minima, inainte de intreruptorul Q1. Atunci


cand aceste contact este inchis (tensiune pe intrarea I4) se semnalizeaza tensiune
minima. Atunci cand acest contact este dechis, se semnalizeaza tensiune in
parametrii inaintea intrerurptorului.

I5: Buton de comanda anclansare Q1 in regim manual. Atunci cand acest buton este
apasat, deci contactul este inchis (tensiune pe intrarea I5) se va considera comanda
de anclansare.

I6: Buton de comanda declansare Q1 in regim manual. Atunci cand acest buton este
apasat, deci contactul este inchis (tensiune pe intrarea I6) se va considera comanda
de declansare.

I7: Contact de pozitie (NHI) de la intreruptorul Q2 (sursa de rezerva). Atunci cand


acest contact este inchis (tensiune pe I7) intreruptorul este deschis, iar atunci cand
contactul este deschis, intreruptorul este inchis.

4/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
I8: Contact de defect (RHI) de la intreruptorul Q2 (sursa de rezerva). Atunci cand
acest contact este inchis (tensiune pe I8) intreruptorul nu a sesizat vreun defect,
iar atunci cand acest contact este deschis, intreruptorul a declansat la defect
(scurtcircuit sau suprasarcina).

I9: Contactul de semnalizare minima tensiune inainte de intreruptorul Q2. Atunci


cand aceste contact este inchis (tensiune pe intrarea I9) se semnalizeaza tensiune
minima. Atunci cand acest contact este dechis, se semnalizeaza tensiune in
parametrii inaintea intrerurptorului.

I10: Buton de comanda anclansare Q2 in regim manual. Atunci cand acest buton este
apasat, deci contactul este inchis (tensiune pe intrarea I10) se va considera
comanda de anclansare.

I11: Buton de comanda declansare Q2 in regim manual. Atunci cand acest buton este
apasat, deci contactul este inchis (tensiune pe intrarea I11) se va considera
comanda de declansare.

I12: Pe aceasta intrare sunt inseriate contactele de pozitie ale protectiilor releelor de
minima tensiune. Atunci cand aceste intreruptoare sunt inchise contactele vor fi
inchise (tensiune pe intrare I12). Atunci cand cel putin unul dintre intreruptoarele
de protectie ale releelor este deschis, pe intrarea I12 nu va exista tensiune.
Uzual, in cazul intreruptoarelor debrosabile, pe aceasta linie de comanda se vor
inseria si contactele, normal deschise, de stare brosat/debrosat intreruptor. Cand
intreruptoarele sunt brosate aceste contacte se vor inchide si alaturi de contactele
auxiliare ale protectiilor, vor asigura tensiune pe intrarea I12.

Observatie 1:
Atunci cand pe o intrare exista tensiune (24VDC in acest caz) se considera ca intrarea
respectiva este activa sau are starea logica 1.
Atunci cand pe o intrare nu exista tensiune (aceiasi tensiune cu care se alimenteaza
EASY-ul) se considera ca intrarea respectiva este inactiva sau are starea logica 0.

Q1: Cand aceasta iesire este activa (inchisa) contactorul K03 se inchide si va genera
comanda de anclasarea pentru intreruptorul Q1.

Q2: Cand aceasta iesire este activa (inchisa) contactorul K04 se inchide si va genera
comanda de declasarea pentru intreruptorul Q1.

Q3: Cand aceasta iesire este activa (inchisa) contactorul K05 se inchide si va genera
comanda de anclasarea pentru intreruptorul Q2.

Q4: Cand aceasta iesire este activa (inchisa) contactorul K06 se inchide si va genera
comanda de declasarea pentru intreruptorul Q2.

5/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Q5: Cand aceasta iesire este activa (inchisa) va alimenta lampa de semnalizare “AAR
In functiune”.

Q6: Cand aceasta iesire este activa (inchisa) va alimenta lamap de semnalizare “AAR
indisponibil”.

Fig.2.

6/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
3. Programul de aplicatie.

Programul sau diagrama de circuit este realizat in EASYSOFT. S-a folosit limbajul
Ladder cu expunerea liniilor pe orizontala.

Sectiuni de program au fost comentate local (in software) asftel incat sa descrie sumar
functia acelei sectiuni. Aceasta tehnica este foarte utila in depanari sau modificari
ulterioare ale programului.

Programul contine 48 de linii de comanda impartite in urmatoarele sectiuni (urmate


de descriere):

3.1. Sectiunea de verificare declansare la defect (liniile 1-3) – fig. 3.

Fig. 3.

Intrarile I3 si I8 sunt conectate la contactele de defect ale intreruptoarelor Q1 respectiv


Q2.

Atunci cand una dintre intrarile I3 sau I8 este inactiva (nu este tensiune pe ea) se seteaza
markerul M50 (linia 2-3 fig.3). Acest marker va fi folosit ulterior pentru a bloca AAR-ul
si a semnaliza “AAR indisponibil”.
Acest caz inseamna declansarea unui intreruptor la defect.

Atunci cand ambele intrari I3 si I8 sunt active (nici unul dintre intreruptoare nu a
declansat la defect) se reseteaza markerul M50.

7/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
3.2. Sectiunea de verificare pozitii intreruptoare in vedere evitarii punerii in
paralel.

Fig. 4.

Intrarile I2 si I7 sunt conectate la contactele de pozitie ale intreruptoarelor Q1 respectiv


Q2.

Atunci cand unul dintre intreruptoare este inchis, deci una dintre intrarile I2 sau I7 este
inactiva, se seteaza markerul M52 (liniile 5-6 fig 4).

Atunci cand ambele intreruptoare sunt deschise, deci ambele intrari I2 si I7 sunt active se
reseteaza markerul M52.

Aceasta sectiune foloseste la emiterea comenzilor de inchidere catre un intreruptor.


Comanda de inchidere a unui intreruptor va fi data numai atunci cand markerul M52 nu
este activ, deci cand ambele intreruptoare sunt deschise.

3.3. Sectiunea de verificare a executarii comenzilor anclansare/declansare de


catre intreruptor

In aceasta sectiune se verifica ca intreruptorul sa execute comanda emisa de EASY


intr-un interval de maxim 5 secunde.
Daca comanda nu este executata (contactor defect, motor defect, conexiune
incorecta), AAR-ul se va bloca si va semnaliza “AAR indisponibil”.

8/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Fig. 5.

Cat timp exista comanda de anclasare catre Q1 (adica iesirea Q1 activa) si intrarea I2
este activa (adica intreruptorul este deschis) se porneste timerul T1. Timerul T1 are
timp de intarziere 5s. Daca acest timer isi inchide contactul (dupa 5s) inseamna ca
desi exista comanda de inchidere, intreruptorul Q1 nu s-a inchis (linia 7- fig. 5)
Daca dupa emiterea comenzii (iesirea Q1 inchisa) intreruptorul s-a inchis (I2 devine
inactiv) atunci timer-ul T1 se reseteaza (isi pierde alimentarea), prin urmare nu apuca
sa termine ciclul de temporizare si sa isi inchida contactul.
Similar la deschiderea intreruptorului Q1 (daca exista comanda de deschidere si I2
este inactiv=Q1 inchis) se porneste timerul T2 (linia 8 –fig. 5).

9/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Acelasi procedeu de detectie a neexecutarii comenzilor se aplica si pentru
intreruptorul Q2, folosind timerele T3 si T4 (liniile 9,10-fig. 5).

Oricare dintre cele 4 timere ajunse la sfarsitul temporizarii (contactul lor se va


inchide) va declansa un puls pe counter-ul C01 (linia 11-14 fig. 5)
Counter-ul C01 are ca valoare presetata, valoarea 1. Cand aceasta valoare este atinsa
sau depasita, acest counter isi va inchide contactul. Acest contact al counter-ului va fi
folosit ulterior la blocarea AAR-ului si la semnalizarea “AAR indisponibil”.
Valoarea deja numarata de catre conter-ul C01 se reseteaza atunci cand intrarea I1
este inactiva (adica atunci cand AAR-ul trece pe manual).

3.4. Secventa de blocare a AAR-ului si semnalizare “AAR indisponibil”

Fig. 6.

Se numeste ca “AAR-ul isi blocheaza functionarea” atunci cand EASY-ul nu mai


emite comenzi catre intreruptoare indiferent de starea lor si a releelor de minima
tensiune montate inaintea lor.
Simultan cu aceasta stare de blocat a AAR-ului, se semnalizeaza, prin aprinderea unei
lampi, “AAR indisponibil”.

10/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Daca se detecteaza
(a)
- un intreruptor in stare de trip (declansat la defect – M50 activ) sau
- intrarea I12 inactiva (una dintre protectiile releelor de tensiune minina este
deschis/declansat) sau
- counter C01 a numarat cel putin un puls (adica un intreruptor nu a executat o
comanda emisa anterior)
SI
(b)
- intrarea I01 este activa (regim automat)

Atunci se porneste counter C02 care are valoarea presetata 1.

Cand acest counter C02 atinge sau depaseste valoarea presesta isi va inchide contactul,
semnalizand in acest fel ca una dintre conditiile de la puntul (a) a fost indeplinita
simultan cu verificarea punctului (b) –in regim automat (liniile 16-18 fig.6).

Daca in regim automat (intrarea I01 activa) se detecteaza ca counter-ul C02 a atins
valoarea presestata (adica si-a inchis contactul) atunci se activeaza iesirea Q6 (care
aprinde lampa “AAR indisponibil”) – linia 19 fig.6.

Valoarea curenta numarata de counter-ul C02 este resetata de starea inactiva a intrarii I01
(regim manual) – linia 20 fig. 6.

3.5. Secventa de determinare a starilor intreruptoarelor si a releelor de minima tensiune


in vederea emiterii de comenzi catre intreruptoare

S-au determinat 6 stari posibile ale intreruptoarelor versus minima tensiune care
genereaza comenzi catre intreruptoare.

Aceste stari sunt tratate, mai jos, in program si descrise.


Fiecare stare este identificata printr-un marker (prin activarea unui marker) de la M01
la M06.

Trei stari marcate prin M02, M04, M06 (markeri cu indice par) determina situatii de
declansare iar alte trei stari marcate prin M01, M03, M05 (markeri cu indice impar)
determina situatii de anclasare.

11/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Declansarea intreruptoarelor se face temporizat, adica dupa validarea uneia dintre
stari (M02, M04, M06) se porneste un timer. La sfarsitul temporizarii se emite
comanda de declansare (catre Q1 sau Q2 – dupa caz).

Anclansarea intreruptoarelor se face instantaneu, de indata ce se verifica una dintre


starile M01, M03, M05 si conditia M52 (ambele intreruptoare sa fie deschise).

Conditia care seteaza markerul M52 (pag. 8) este necesara astfel incat, atunci cand se
comanda inchiderea unui intreruptor acesta sa nu fie pus in paralel cu celalalt (deci
amandoua deschise in stare initiala – abia apoi se inchide unul dintre ele).
Anclansare:

- M01 este determinat de starea deschisa a ambelor intreruptoare (I02 si I07 active)
si prezenta tensiunii din ambele surse (I04 si I09 inactive).
Aceasta situatie determina inchiderea (anclansarea) intreruptorului de baza Q1.
(linia 21-fig.7);

- M03 este determinat de starea deschisa a ambelor intreruptoare (I02 si I07 active)
si prezenta tensiunii doar pe intreruptorul Q1 (I04 inactiv si I09 active).
Aceasta situatie determina inchiderea (anclansarea) intreruptorului de baza Q1.
(linia 23-fig.7);

- M05 este determinat de starea deschisa a ambelor intreruptoare (I02 si I07 active)
si prezenta tensiunii doar pe intreruptorul Q2 (I04 activ si I09 inactiv).
Aceasta situatie determina inchiderea (anclansarea) intreruptorului de rezerva Q2.
(linia 25-fig.7);

Declansare:

- M02 este determinat de starea deschisa a lui Q1 (I02 activ), starea inchisa a lui Q2
(I07 inactiv) si prezenta tensiune pe ambele surse (I04 si I09 inactiva).
Aceasta situatie determina deschiderea (declansarea) intreruptorului Q2 si apoi
validarea starii M01 (linia 22-fig.7);

- M04 este determinat de starea deschisa a lui Q1 (I02 activ), starea inchisa a lui Q2
(I07 inactiv) si prezenta tensiune doar pe Q1 (I04 inactiv si I09 activ).
Aceasta situatie determina deschiderea (declansarea) intreruptorului Q2 si apoi
validarea starii M03 (linia 24-fig.7);

- M06 este determinat de starea inchisa a lui Q1 (I02 inactiv), starea deschisa a lui
Q2 (I07 activ) si prezenta tensiune doar pe Q2 (I04 activ si I09 inactiva).
Aceasta situatie determina deschiderea (declansarea) intreruptorului Q1 si apoi
validarea starii M05 (linia 26-fig.7);

12/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Fig. 7.

3.6. Secventa de temporizare a declansarilor

Daca unul dintre markerii M02 sau M04 este activ simultan cu intrarea I01 (regim
automat) atunci se porneste timer-ul T05 (linia 27,28-fig. 8).
Acest timer are timpul de intarziere, uzual, 3 secunde (acest timp se indentifica cu timpul
de lucru al AAR-ului).
Dupa aceasta intarziere (cu alte cuvinte daca regimul de lucru si starea determinata de
M02 sau M04 se mentin cel putin 3 secunde) contactul timerului T05 se inchide.
Contactul acestui timer va determina in alta secventa de program declansarea lui Q2.

Daca markerul M06 este activ simultan cu intrarea I01 (regim automat) atunci se porneste
timer-ul T06 (linia 29-fig. 8).
Acest timer are timpul de intarziere, uzual, 3 secunde (acest timp se indentifica cu timpul
de lucru al AAR-ului).
Dupa aceasta intarziere (cu alte cuvinte daca regimul de lucru si starea determinata de
M06 se mentin cel putin 3 secunde) contactul timerului T06 se inchide.
Contactul acestui timer va determina in alta secventa de program declansarea lui Q1.

13/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Fig. 8.

3.7. Secventa de anclansare/declansare a intreruptorului Q1

Atat anclansarea cat si declansarea unui intreruptor se poate face atat in regim automat
(generata de Secventa de determinarea starilor intreruptoarelor si a releelor de minima
tensiune 3.5.) cat si in regim manual considerand interblocajele necesare si starea
butoanelor de comanda (intrarile I05, I06 respectiv I10, I11).

a. Anclansare Q1

Intreruptorul Q1 este anclansat prin inchiderea iesirii (activarea iesirii) Q01 care
determina inchiderea contactorului K03.

Markerul M10 (linia 30-fig.9) determina anclansarea in regim manual: atunci


cand :

- I01 este inactiv (regim manual) si


- markerul M50 este inactiv (3.1. Sectiunea de verificare declansare la defect) si
- I05 activ (buton de anclansare apasat) si
- I06 inactiv (buton de declansare nu este apasat).

Markerul M11 (linia 31, 32-fig. 9) determina anclansarea in regim automat: atunci
cand :

- I01 este activ (regim automat) si


- Counter-ul C02 nu a numarat nici un puls si prin urmare nu si-a inchis contactul
(3.4. Secventa de blocare a AAR-ului) si
- Unul dintre markerii M01 sau M03 este activ

14/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Fig. 9.

Activarea propriu-zisa a iesirii Q01 se face atunci cand unul dintre markerii M10
(anclansare in regim manual) sau M11 (anclansare in regim automat) este activ si
markerul M52 este inactiv (ambele intreruptoare sunt deschise-vezi 3.2 Sectiune de
verificare pozitii intreruptoare)

15/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
b. Declansare Q1

Declansarea intreruptorului se poate face pe oricare din ramurile din fig.9 - liniile de
comanda 35/36, 37, 38.

Pe ramura determinata de linia 38, iesire Q2 este activata de intrarea I02 si intrarea
I07, ambele inactive, adica ambele intreruptoare sunt inchise. Aceasta situatie este
una de avarie si este posibila doar daca intreruptoarele nu sunt interblocate mecanic
ori electric si se emit comenzi catre ele de la butoanele frontale ale
intreruptorului/motorului (si nu de la butoanele cablate pe intrarile easy-ului).

Pe ramura determinata de linia 37, iesirea Q2 este activata atunci cand:

- I01 activ (regim automat) si


- T06 are contactul inchis (deci a terminat de temporizat)- vezi 3.6 Secventa de
temporizare a declansarilor si
- Counter-ul C02 nu a numarat nici un puls si prin urmare nu si-a inchis contactul
(3.4. Secventa de blocare a AAR-ului) si
- I02 este inactiv, deci intreruptorul este inchis.

In fine, iesirea Q2 este activa in regim manual atunci cand ramura 35/36 este valida:

- I01 inactiv (regim manual) si


- I06 activ (butonul de declansare Q1 este apasat) si
- [ I02 inactiv (intreruptorul este inchis) ] sau [ I02 activ si I03 inactiv (intreruptor
deschis si in trip-declansat la defect-> secventa de reset trip ]

Observatie 2:
Comanda pe motorul intreruptorului sau pe bobina de anclansare/declansare se
mentine atat timp cat una dintre iesirile Q01, Q02 respectiv Q03, Q04 este activa.
Iesirile de comanda sunt active in functie de diferite conditii explicate mai sus.
Una dintre conditile necesare dar nu suficiente, este ca starea intreruptorului sa fie
diferita de noua starea comandata. De aici deducem ca iesirea Q01/Q02 respectiv
Q03/Q04 va fi dezactivata de indata ce intreruptorul isi schimba starea.
De ex. vezi linia 37 fig. 9: Se comanda iesire Q02 iar dupa executia comenzii de catre
intreruptor I02 devine activ-intreruptor deschis.

16/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
3.8. Secventa de anclansare/declansare a intreruptorului Q2

Atat anclansarea cat si declansarea unui intreruptor se poate face atat in regim automat
(generata de Secventa de determinarea starilor intreruptoarelor si a releelor de minima
tensiune 3.5.) cat si in regim manual, considerand interblocajele necesare si starea
butoanelor de comanda (intrarile I05, I06 respectiv I10, I11).

a. Anclansare Q2

Intreruptorul Q2 este anclansat prin inchiderea iesirii (activarea iesirii) Q03 care
determina inchiderea contactorului K05.

Markerul M13 (linia 40-fig.10) determina anclansarea in regim manual: atunci


cand :

- Markerul M12 este activ (vezi linia 39) si


- Markerul M50 este inactiv (3.1. Sectiunea de verificare declansare la defect) si
Asa cum se observa markerul M13 este conditionat de M12 din cauza limitarii de
maxim 4 operanzi inseriati pe linie.
M12 se activeaza atunci cand:
- I01 este inactiv (regim manual) si
- I10 activ (buton de anclansare apasat) si
- I11 inactiv (buton de declansare nu este apasat).
- I05 inactiv (buton de anclansare Q01 nu este apasat -> se elimina posibilitatea
anclansarii simultane a intreruptoarelor in regim manual)

Markerul M14 (linia 41-fig. 10) determina anclansarea in regim automat: atunci
cand :

- I01 este activ (regim automat) si


- Counter-ul C02 nu a numarat nici un puls si prin urmare nu si-a inchis contactul
(3.4. Secventa de blocare a AAR-ului) si
- Unul dintre markerii M01 sau M03 este activ

17/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
Fig. 10.

Activarea iesirii Q03 se face atunci cand unul dintre markerii M13 (anclansare in
regim manual) sau M14 (anclansare in regim automat) este activ si markerul M52
este inactiv (ambele intreruptoare sunt deschise-vezi 3.2 Sectiune de verificare pozitii
intreruptoare)

18/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
b. Declansare Q2

Declansarea intreruptorului se poate face pe oricare din ramurile din fig.10- liniile de
comanda 44/45, 46, 47.

Pe ramura determinata de linia 47, iesirea Q4 este activata de intrarea I02 si intrarea
I07, ambele inactive, adica ambele intreruptoare sunt inchise. Aceasta situatie este
una de avarie si este posibila doar daca intreruptoarele nu sunt interblocate mecanic
ori electric si se daca se emit comenzi catre ele de la butoanele frontale ale
intreruptorului/motorului (si nu de la butoanele cablate pe intrarile easy-ului).

Pe ramura determinata de linia 46, iesirea Q4 este activata atunci cand:

- I01 activ (regim automat) si


- T05 are contactul inchis (deci a terminat de temporizat)- vezi 3.6 Secventa de
temporizare a declansarilor si
- Counter-ul C02 nu a numarat nici un puls si prin urmare nu si-a inchis contactul
(3.4. Secventa de blocare a AAR-ului) si
- I07 este inactiv, deci intreruptorul este inchis.

In fine, iesirea Q4 este activa in regim manual atunci cand ramura 44/45 este valida:

- I01 inactiv (regim manual) si


- I11 activ (butonul de declansare Q2 este apasat) si
- [ I07 inactiv (intreruptorul este inchis) ] sau [ I07 activ si I08 inactiv (intreruptor
deschis si in trip-declansat la defect-> secventa de reset trip ]

19/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
3.9. Secventa de semnalizare AAR in functiune

Fig. 11.

Iesirea Q05 atunci cand este activa (inchisa) alimenteaza lampa de semnalizare “AAR in
functiune”.

Aceasta iesire se activeaza atunci cand cheia de selectie este pe regim automat (I01 activ)
si counterul C02 nu si-a inchis contactul adica nu a numarat nici un puls (vezi: 3.4.
Secventa de blocare a AAR-ului) – linia 48, fig. 11.

4. Concluzii

Cerinte pentru instalatia AAR:


• Asigurarea continuitatii alimentarii cu energie electrica a consumatorilor;
• Realizarea logicii de comanda a intrerupatoarelor de alimentare , cupla sau DAS
(delestare) cu temporizarile aferente;
• Asigurarea interblocarii intreruptoarelor comandate;
• Asigurarea selectivitatii cu instalatiile AAR din amonte;
• Realizarea blocarii schemei in cazul declansarii la defect a unui intrerupator;

- Cheia S1 determina regim de functionare Man/Aut (vezi starea contactului);


- Pe regim manual se dau comenzi din butoanele cu revenire On/OFF, S2-S5;
- Comenzile sunt interblocate;
- In regim automat AAR-ul se blocheaza in urmatoarele situatii:
- Protectii F31, F32 declansate/deschise (protectiile releelor de minima tensiune)
- Intreruptor in trip
- Intreruptor debrosat (pentru varianta cu intreruptoare debrosabile)
- Comanda neexecutata in 5s

- AAR-ul semnalizeaza “AAR indisponibil” si se reseteaza trecand prin regimul


“Manual”;

20/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©
- In ambele regimuri, intreruptoarele sunt interblocate software prin informatiile de
la contactele de pozitie.

- Starea intrarilor se poate verifica pe display-ul Easy-ului.

- Releele de tensiune determina actiunea de anclansare/declansare. Efectul de


mitraliera/pompaj asupra intreruptoarelor este inlaturat software (prin
temporizari).

21/21 Manual software AAR – 2 Alimentari Trafo/Trafo


Moeller 2008 ©