You are on page 1of 1

G1

Pe fâşiile de hârtie primite sunt scrise aspecte concrete, ce pot fi puse în relaţie cu diferite sectoare ale
suportului („Roata unică”).

Sarcini de lucru:
 Lipiţi corect elementele concrete pe suportul model şi completaţi partea centrală (cu 2 variante de obiective de
carieră), după ce analizaţi global fişa.
 Apoi gândiţi-vă la nivelul de vârstă la care poate fi utilizată aplicaţia şi la rolul acestui exerciţiu.

G2:
Pe fâşiile de hârtie primite sunt scrise denumirile stilurilor şi enunţuri referitoare la caracteristicile diferitelor
stiluri decizionale.

Sarcini de lucru:
 Asociaţi stilul decizional cu caracteristica potrivită şi lipiţi-le pe foaie.
 Completaţi pe fişele nescrise consecinţele adoptării fiecărui stil în parte şi aşezaţi-le corespunzător. Gândiţi-vă
la deciziile care au implicaţii pe termen lung, atunci când analizaţi consecinţele.

G3:

Aţi primit un poster pe care este reprezentat schematic „Planul de carieră” şi fişe cu paşi care pot fi urmaţi pentru
atingerea obiectivului final.

Sarcini de lucru:
 Ordonaţi logic paşii de la momentul prezent până la punctul final.
 Formulaţi paşii în termeni specifici, eventual adăugaţi alţi paşi.
 Completaţi în dreptul paşilor cu resurse şi posibile obstacole.

G4:
Aţi primit o coală de flip-chart „Omul fericit” şi carioci. Pentru a rezolva sarcina, vă puteţi gândi la propria
persoană sau puteţi alege un personaj real, din viaţa publică.

Sarcini de lucru:

 Reprezentaţi prin simboluri sau desene dimensiunile vieţii care fac un om fericit.
 Realizaţi sarcina în grup şi argumentaţi-vă opţiunile.

G5:

Aţi primit paşii care ar trebui urmaţi atunci când o persoană doreşte să ia decizia privind cariera profesională de urmat.

Sarcini de lucru:

 Ordonaţi logic paşii de urmat.
 Alcătuiţi un studiu de caz care să ilustreze demersul luării unei decizii.