You are on page 1of 5

CNG TY C PHN VOLCA

a ch : 253/16 Bi nh Ty, P,24, Q. Bnh Thnh, Tp. H Ch Minh


Hotline : 0961.396.254
Website: www.DaChuomGanvn.com

HNG DN S DNG V LI CH CA
B CHM GAN VI SC KHE

SC NNG VI SC KHE

Khong 2400 nm trc, Hippocrates, ng t ca y hc


ni v vic dng sc nng gia tng thn nhit chng
bnh tt.

Ngy nay, theo cc nh nghin cu, nng cao thn nhit l


mt phng thc ca c th chng c v hy dit tc
nhn gy bnh.

i vi Pasteur, vi trng khng quan trng bng mi trng. ng chch vi trng dch t (cholera)
cho hai n g. n g b ngm chn vo nc lnh u bnh v cht, cn n g ngm chn vo
nc nng th khng b nhim trng. Ngm chn vo nc nng s lm gin n mao mch gip
mu em thm oxy vo t bo.

Qu vy, khi b nhim trng, c th phi vn rt nhiu lc to ra sc nng lm tng nhit lng
t nhng cht xu trong bch huyt v mu. V vy, khng nn lm gim nhit c th khi b
nhim trng. Nu nhit trn 40 th ch cn p nc lnh trn trn l .

Khi nhit c th ln n 42 th chng ta c th nguy him. Nhng nu chm nng vng gan,
bng th khng cn nguy him na, v chng ta gip c th tng nhit lng tiu dit mm bnh
m li khng lm tiu hao nng lng ca chin h c th.
Theo bc s, nha giai phu hoc kim nhn chung hoc ngi Ha Lan Eugene Dubois (1858 - 1940):
"St ch l mt triu chng, c th l mt ngi bn ch khng chc l k th".

Trong tc phm "Fever, the Heat that Heals", tc gi H.S. Benjamin vit: "Sc khe con ngi c
th ty thuc vo mt bp l gn trong c th t chy tt c cc vi sinh vt gy bnh".

Theo tc gi, st lm gim sc mnh ca vi khun, nh khng th d dng tiu dit chng. V
ng ta nhn nh: Ln sau nu b st, xin c bnh tnh nh rng nhit cao trong c th s bo v
ta v c thoi mi n m ngh trn ging, ng lo ngi, mi s s nh nhng tri qua. V ngy nay,
theo cc nh nghin cu, nng cao thn nhit l phng thc gip c th chng ta chng c v
hy dit cc tc nhn gy bnh.
ng August Krogh (1874-1949) ngi an Mch, ng l ngi u tin nghin cu v Y mao
mch c nhn gii Nobel Y khoa nm 1920. Nghin cu ca ng v quy ch sinh l ca dng
chy mao mch gip khm ph ra dng chy mao mao mch v c ch iu chnh ca n thng
bt thng, thng bt thng ( ngha l au l do khng thng, khi thng sut s khng au).

S sng v ci cht u bt ngun t mao mch. Cc mao mch vi s lng khng l khong 10
t ng mao mch b li ti tri khp c th nu c lu thng th chm lo ha, tui th ko di,
khng bnh tt. Mao mch b tc nghn chnh l s khi u ca s au n v bnh tt.

Gio s bc s Zalmanov (1875 1965) ngi Nga cng thi vi gio s August Krogh, ni
rng : do yu t mi trng, li sng v thc n, c th chng ta thng gp tnh trng ch 2/3 s
lng mao mch hot ng bnh thng, s cn li b hp hoc b tc.

Dng bazan chm m vng gan, sc nng ca s tc ng su vo cu trc ca ng


mch, tnh mch v mao mch nhng mch mu ny phc hi s co gin, lm mu c lu
thng d dng.

TI SAO BN CN CHM M VNG GAN

C th chng ta c khong 4.5 lt mu n v 5 lt mu nam, trong khi , c mi mt gi c 60


lt mu i qua gan.

Gan l c quan ln th 2 trong c th sau da,


gan nm vng lin sn ng sau xng
sn. Gan c coi l c quan quyt nh sinh
mng ca con ngi. Ch l mt l gan, nhng
li cng mt lc tip nhn 2 dng mu khc
nhau, chnh v th l gan c xem nh l mt
Nh my lc mu quan trng nht trong c
th.Gan c bao bc bi rt nhiu dy thn
kinh, vi mt cu trc v h mch phc tp, gan
c xem l mt c quan k diu. Gan va c
chc nng ngoi tit, va c chc nng ni tit,
va l kho d tr cht dinh dng, va l c
quan chuyn ha cc cht quan trng ca c
th. Vai tr chnh ca gan l tng hp cc cht, cung cp, d tr ngun nng lng v o thi cc
c t ra ngoi c th.

Ngy nay do nhiu yu t, con ngi tc ng mt cch mnh m n l gan, khin gan phi lm
vic qu sc. c bit l khi thc phm ngy nay c nhiu c t khin cc cht thi v ph
phm ny khng o thi c, b li trong cc tnh mch, mao mch ca gan. Khi cc tnh
mch, mao mch gan lu thng km, gan b nhim c dn n cc t bo gan dn b chai sn
v tn thng.

V vy, vic chm nng vng gan bng bazan mi ngy t nht 1 gi s lm cho cc
mao mch gan c gin n v lm nng dng mu trong h tun hon gip ty sch cc
cht va trong mu.
Cc mao mch l ni m bo chc nng chnh ca h tun hon, l ni xy ra s trao i oxy,
cht dinh dng gia mu v t chc. thc hin qu trnh trao i, h mao mch c cu trc
chc nng kh c bit. Vi mt h thng c n hn 10 t ng b li ti c ng knh ch 5-8m, c
th xy ra nhiu vn cc "ng hm nh" ny.

Thm vo phng php chm gan cn gip khai thng kh huyt, h tun hon hot ng mt
cch trn tru hn. Lc ny mu c lu thng tt hn

Ta c th hiu n gin rng, mu l gc ca s sng. Nu b phn no trn c th t c bm


mu, hoc khng c mu nui dng th s thnh bnh, ging nh im cht trong c th
sng. Chm nng vng gan bng bazan gip thng b tc, dn ng cc mch mu
bm c mu n nhng im cht th sc khe phc hi.

Ngoi ra, khi cc c quan lin k l gan l mt v ty cng s c kch thch s tit dch ca cc
c quan, gip ci thin chc nng tiu ha, ci thin chng to bn, iu ha ng huyt, tiu
dit vi khun gy bnh, nm, k sinh trng ng rut, tng kh nng min dch ca c th.

Bn cnh , chm gan vi nng cn l mt cch rt tt gii c gan.

Huyt Thi xung: Ni Nguyn kh s c, kh huyt hng thnh (i), l yu o kh thng


hnh

Tc dng:

-Bnh can, l huyt, s tit thp nhit h tiu, thanh Can Ha, tc Can Dng

-Massage huyt v ny c tc dng tt nht tron vic gii c gan, gip loi b ha kh c th v
gim nng trong, h huyt p. Nhng ngi c tnh kh nng ny th nn thng xuyn bm huyt
ny.

-Gi thi c ca gan v mt l t 23h m 3h sng, nn i ng vo 22h -22h30

CCH THC HIN VIC CHM GAN BNG BAZAN

chm nng vng gan bng bazan, bn thc hin nh sau: B vo l vi sng trong vng
3-5 pht nhit di 180C hoc ni hp chuyn dng, hoc n gin hn l bn c th
luc si ln trong ni nc bnh thng t 5 15 pht ( ty theo nng lu m bn mun) lm
nng .
Nhm trnh trng hp b bng do sc nng ca , bn cn dng bao tay cm , dng khn
chuyn dng c bit thch hp bc bn ngoi trc khi chm nng ln vng gan.

Hn na khn chuyn dng gip vin nng lu hn v lm tng hiu qua trong vic iu tr.
chm gan s ngui dn khi s dng v vy lc ny bn nn b ln lt tng lp khn nhm duy
tr nhit n nh khi tc ng ln vng gan. Cch lm ny l gip duy tr nng ca
chm gan c lu hn, trnh trng hp gy bng v cho bn cm gic d chu.

Tip n l bn s chm vng lin sn, pha bn tay phi di u ngc trong vng t 1 2
ting.

t vo huyt Thi xung nm trn lng bn chn v tr gia xng ni ngn chn ci v ngn
chn th 2. (khong thi gian tt nht chm l t 20h30 21h30)

NGUN GC CA CHM GAN

chm gan l loi bazan ni la c to thnh do s ng ngui ca dung nham nng


chy, n tch tr mt ngun nng lng t thin nhin t tri, do bazan c th gip loi b
cc cht thi c hi t c th, gim cng thng, trm cm, au khp v thc y th gin su,
ng ngon hn.
CHM NNG VNG GAN C NHNG TC DNG TCH CC SAU:

Lm tan cht va chng x va ng mch


Loi b m trong mu, lm tiu cholesterol
iu chnh huyt p
Gii c c th, gii c gan
Khc phc chng mt mi, yu sc, suy nhc
Gii ta stress, lo lng, trm cm
Ci thin bnh tr
Gip ng ngon, gic ng su
Ci thin chng hay ng g ng gt ngi ln tui do thiu mu ln no
Phng chng t qu, thiu mu c tim, tai bin mch mu no
Gip tng s linh hot trong vn ng
Gim qu trnh lo ha, tr ha t bo
Ph n tuyn tin lit tiu m
Ci thin chng thi ha ct sng
Tng sc khng h thng min dch

V rt nhiu tc dng khc na m cha k ht.

Thm vo , trong c th, c honh c bit n nh qu tim th hai, nhng p huyt ng hc


ca n l mnh hn nhiu so vi s co bp ca tri tim, bi v din tch b mt cu my bm ny
ln hn v n cng y nhiu mu nhiu hn so vi tim.

C honh cn l mt my thng kh rt hiu qu, hot ng c li cho dng chy ca gan mt, v
tng lu thng mu qua gan, t tc ng gin tip vo cc chc nng gan: to glycogen, gii
c, gim m, Tng hot ng c honh c l l chch gim ti cho gan mt cch v hi nht,
n gin nht.

Cc dng nng lng nhit khi chm nng cn lm gim nhu cu nng lng chuyn ha. Thao
tc n gin v r tin ny c tc dng phng bnh v gi, nu n c p dng mt cch h
thng vi thng n vi nm. Sau 2-4 tun chm nng, c honh bt u thot khi tr tr,
chuyn ng ca n mnh m hn nh ci thin qu trnh th, lu thng mu, ci thin dinh
dng tng th ca ton b c th.