SJK ( C ) KUO KUANG

BORANG PENYEMAKAN MINGGUAN

FAIL RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRAKTIKUM

TAHUN 2017

PROGRAM: ________________

NAMA GURU PELATIH :
SUBJEK :
JABATAN :

MINGGU TARIKH TANDATANGAN
PENYEMAK FAIL

1

2

3

4

5

6

7 MINGGU PEPERIKSAAN

8

CUTI SEKOLAH 9 10 11 12 .