Lampiran A

Syarat-syarat Khusus Permohonan Pengisian Bagi
Pegawai SIPartners+ / SISC+

1. Bagi permohonan Pegawai SIPartners+:

a. Telah dinaikkan pangkat ke gred semasa (DG48 – DG54);

b. Mencapai sekurang-kurangnya 85% markah penilaian keseluruhan LNPT bagi 3
tahun (wajaran: 2015: 45%, 2014:35% dan 2013: 20%)

c. Merupakan Pengetua Cemerlang atau Pengetua Berprestasi Cemerlang.

2. Bagi permohonan Pegawai SISC+:

a. Telah dinaikkan pangkat ke gred semasa (DG44 – DG54);

b. Telah dilantik sebagai Guru Cemerlang bagi mata pelajaran yang dipohon; dan

c. Mencapai sekurang-kurangnya 85% markah penilaian keseluruhan LNPT bagi 3
tahun (wajaran: 2015: 45%, 2014:35% dan 2013: 20%).