HARI TARIKH KELAS MASA KEHADIRAN MATA PELAJARAN

1010 - 1110 ___ / 5
RABU 1.2.2017 1 PENDIDIKAN MORAL
(1 jam) TH : ________________
TAJUK
NILAI KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
STANDARD
1.1 Mengetahui Keunikan Alam
KANDUNGAN
STANDARD
1.1.1 dan 1.1.2
PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
OBJEKTIF 1. Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal.
2. Menceritakan kepelbagaian ciptaan Tuhan.
1. Murid menonton video kepelbagaian ciptaan Tuhan.
AKTIVITI 2. Aktiviti Berkumpulan : Murid membanding beza ciptaan Tuhan dan ciptaan manusia.
3. Tugasan : Murid membuat latihan dalam lembaran kerja.
EMK Kreativiti dan inovasi
LCD Projector [ ] Bahan maujud [ ] Hasilan guru / murid [ ] Komputer riba [ ]
BAHAN BANTU
Gambar/ Kad/ Carta [ ] Papan putih [ ] Lembaran kerja [ ]
BELAJAR
Buku teks/Buku aktviti [ ] ms: ________________ Lain - Lain: .........................................
Murid ditafsir melalui aktiviti secara kumpulan dan individu bagi mengelas mengikut
PENILAIAN tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.
PENTAKSIRAN Hasil kerja Pemerhatian Folio Kuiz Lain-lain [ ]:
[ ] [ ] [ ] [ ] .................................................................

 ……. / …….. orang murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi mengikut masa
yang ditetapkan.
 ……. / …….. orang murid tidak dapat menyiapkan tugasan dan memerlukan
bimbingan guru.
 …… /…….. orang telah mencapai objektif/ target/ hasil pembelajaran yang diingini.
 …… /…….. orang telah tidak mencapai objektif/ target/ hasil pembelajaran yang
diingini.
 Keadaan kelas terkawal dan murid seronok semasa melakukan aktiviti.
 …… /…….. orang murid hilang tumpuan / tidak seronok/ tidak mengikuti PdP.
 PdP perlu diulang semula kerana murid-murid tidak menguasai objektif pembelajaran.
 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana:
……………………………………………………
 Menghadiri kursus/ taklimat/ bengkel/ mesyuarat
REFLEKSI  CRK/ cuti rehat
 Bencana Alam
 Program aktiviti sekolah
 Urusan-urusan
lain: …………………………………………………………………………………………………
……..
 Tindakan lanjutan/ catatan tambahan:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

.. Tugasan : Murid membuat latihan dalam lembaran kerja.  Tindakan lanjutan/ catatan tambahan: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ......  Keadaan kelas terkawal dan murid seronok semasa melakukan aktiviti. Menceritakan kepelbagaian ciptaan Tuhan....... orang murid hilang tumpuan / tidak seronok/ tidak mengikuti PdP.0950 ___ / 5 KHAMIS 2.2 PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran.......... Murid ditafsir melalui aktiviti secara kumpulan dan individu bagi mengelas mengikut PENILAIAN tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.. orang murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi mengikut masa yang ditetapkan.. murid dapat : OBJEKTIF 1....1 dan 1....  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana: ……………………………………………………  Menghadiri kursus/ taklimat/ bengkel/ mesyuarat REFLEKSI  CRK/ cuti rehat  Bencana Alam  Program aktiviti sekolah  Urusan-urusan lain: ………………………………………………………………………………………………… ……..... Guru mengulangi sesi pengajaran lepas... / ……...... HARI TARIKH KELAS MASA KEHADIRAN MATA PELAJARAN 0850 . PENTAKSIRAN Hasil kerja Pemerhatian Folio Kuiz Lain-lain [ ]: [ ] [ ] [ ] [ ] . Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal.1.... 2.  PdP perlu diulang semula kerana murid-murid tidak menguasai objektif pembelajaran......  …… /…….  …….. orang murid tidak dapat menyiapkan tugasan dan memerlukan bimbingan guru.....2.......  …… /……..... AKTIVITI 2........ orang telah tidak mencapai objektif/ target/ hasil pembelajaran yang diingini......  ……... Aktiviti Berpasangan : ‘Puzzle Alam’ 3.Lain: . orang telah mencapai objektif/ target/ hasil pembelajaran yang diingini.1..... / ……... EMK Kreativiti dan inovasi LCD Projector [ ] Bahan maujud [ ] Hasilan guru / murid [ ] Komputer riba [ ] BAHAN BANTU Gambar/ Kad/ Carta [ ] Papan putih [ ] Lembaran kerja [ ] BELAJAR Buku teks/Buku aktviti [ ] ms: ________________ Lain ...1 Mengetahui Keunikan Alam KANDUNGAN STANDARD 1.... 1....2017 1 PENDIDIKAN MORAL (1 jam) TH : ________________ TAJUK NILAI KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN STANDARD 1............  …… /……........

.. 3.. 2.... orang telah mencapai objektif/ target/ hasil pembelajaran yang diingini... Tugasan : Murid membuat latihan dalam lembaran kerja..2017 1 PENDIDIKAN MORAL (30 minit) TH : ________________ TAJUK NILAI KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN STANDARD 1......... / ……....  …… /……... Murid melihat contoh gambar ciptaan Tuhan. Menceritakan kepelbagaian ciptaan Tuhan.......  …….1.. PENTAKSIRAN Hasil kerja Pemerhatian Folio Kuiz Lain-lain [ ]: [ ] [ ] [ ] [ ] . / ……....0750 ___ / 5 JUMAAT 3........... Murid menyatakan gambar alam ciptaan Tuhan yang disukai dan menerangkan AKTIVITI sebabnya.Lain: . 1. orang murid tidak dapat menyiapkan tugasan dan memerlukan bimbingan guru.....  ……....2...  …… /……. orang murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi mengikut masa yang ditetapkan......  Tindakan lanjutan/ catatan tambahan: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ............  …… /……..  Aktiviti pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan kerana: ……………………………………………………  Menghadiri kursus/ taklimat/ bengkel/ mesyuarat REFLEKSI  CRK/ cuti rehat  Bencana Alam  Program aktiviti sekolah  Urusan-urusan lain: ………………………………………………………………………………………………… …….. HARI TARIKH KELAS MASA KEHADIRAN MATA PELAJARAN 0720 ..1. orang telah tidak mencapai objektif/ target/ hasil pembelajaran yang diingini.. Murid ditafsir melalui aktiviti secara kumpulan dan individu bagi mengelas mengikut PENILAIAN tahap penguasaan yang ditetapkan dalam DSKP.. orang murid hilang tumpuan / tidak seronok/ tidak mengikuti PdP....... 2..... murid dapat : OBJEKTIF 1....... EMK Kreativiti dan inovasi LCD Projector [ ] Bahan maujud [ ] Hasilan guru / murid [ ] Komputer riba [ ] BAHAN BANTU Gambar/ Kad/ Carta [ ] Papan putih [ ] Lembaran kerja [ ] BELAJAR Buku teks/Buku aktviti [ ] ms: ________________ Lain ..1 dan 1..............  PdP perlu diulang semula kerana murid-murid tidak menguasai objektif pembelajaran..2 PEMBELAJARAN Pada akhir pembelajaran.1 Mengetahui Keunikan Alam KANDUNGAN STANDARD 1..  Keadaan kelas terkawal dan murid seronok semasa melakukan aktiviti....... Menyatakan keadaan alam di kawasan tempat tinggal.