LAPORAN TAKLIMAT PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF

KEPADA MURID ARUS PERDANA
SK KUALA NERANG
2017

Tarikh : 12 Februari 2017
Masa : 0745 – 0845
Tempat : Dataran Perhimpunan SKKN

Taklimat disampaikan oleh En. Alias Bin Bakar selaku guru resos bagi Program
Inklusif PPKI SKKN kepada murid arus perdana di dalam perhimpunan mingguan
sekolah. Ia bertujuan untuk mendedahkan mengenai Program Inklusif PPKI yang
dijalankan di SK Kuala Nerang kepada murid-murid arus perdana. Selain itu,
penerangan ini bertujuan untuk mengelakkan sikap yang tidak diingini murid arus
perdana kepada murid-murid pendidikan khas yang menjalani Program Inklusif.

Selain itu, murid arus perdana juga diharap agar tidak memandang serong
ataupun takut dengan murid Pendidikan Khas yang menjalani Program Inklusif ini. En.
Alias mewakili guru-guru pendidikan khas berharap agar semua murid arus perdana
yang terlibat dengan murid-murid ini memberi kerjasama kepada mereka.

Kesimpulannya, En. Alias berharap agar semua murid dan guru arus perdana
dapat mengetahui konsep inklusif ini. Selain itu, dapat memberi kerjasama yang baik
agar program inklusif ini dapat berjalan dengan lancer dan dapat mencapai objektif
yang disasarkan. Program ini dapat memberi ruang kepada murid PPKI untuk
bersosialisasi dan peluang pendidikan kepada mereka.

Disediakan oleh,

…………………………..
(NOR HASHIDA BINTI ABDUL WAHAB)
Setiausaha,
JK Pelaksana PPI,
SK Kuala Nerang