SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN KAWAD KAKI

PASUKAN BADAN BERUNIFORM KADET AGENSI KERAJAAN (GO)
VERSI 2014
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
PERINGKAT KEBANGSAAN

1. PENYERTAAN

1.1 Penyertaan adalah terbuka kepada pasukan-pasukan beruniform di sekolah-sekolah
menengah kerajaan dan bantuan kerajaan yang berdaftar dengan badan induknya sahaja.
Sekolah bukan bantuan kerajaan atau swasta boleh menyertai tetapi tidak boleh mewakili
negeri/daerah jika dipilih menjadi pemenang.
1.2 Hanya dua pasukan sahaja dibenarkan mewakili sesebuah sekolah untuk setiap kategori
iaitu:
a. Kategori Lelaki
b. Kategori Perempuan
1.3 Platun-platun yang bertanding pada peringkat negeri dan kebangsaan boleh dianggotai
oleh pelajar-pelajar dari sebuah sekolah atau gabungan beberapa sekolah tetapi mereka
hendaklah daripada unit pakaian seragam yang sama. Sekiranya berlaku pelanggaran
status peserta, penyertaan pasukan tersebut akan dibatalkan.
1.4 Pertandingan akan dijalankan di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan.

2. PENDAFTARAN

2.1 Anggota pasukan dan Ketua Platun mestilah terdiri daripada pelajar-pelajar yang sedang
menuntut di sekolah ( sehingga Tingkatan 6 ).
2.2 Jumlah anggota bagi sesebuah pasukan yang didaftarkan hendaklah tidak kurang 31
orang dan tidak melebihi 37 orang termasuk seorang Ketua Platun dan anggota simpanan.
2.3 Semua anggota yang didaftarkan hanya diterima daripada platun yang dianggotai oleh
pelajar lelaki atau perempuan sahaja. (Platun campuran lelaki dan perempuan tidak
dibenarkan)
2.4 Setiap peserta diminta membawa kad pengenalan / salinan sijil kelahiran yang di sahkan
pengetua untuk tujuan penyemakan status. Surat kebenaran penjaga pelajar perlu juga
disertakan bersama. Kegagalan memenuhi keperluan ini boleh menyebabkan pendaftaran
dibatalkan.

3. PAKAIAN

3.1 Pakaian anggota pasukan dan Ketua Platun hendaklah pakaian rasmi pasukan beruniform
berkenaan yang terkini sebagaimana diputuskan dalam mesyuarat ketua-ketua kontinjen.
3.2 Setiap anggota dan ketua platun mestilah memakai pakaian asas yang telah ditetapkan
oleh badan induk, walaupun ada item yang tidak dinilai.
3.3 Semua aksesori yang dipakai semasa pemeriksaan pakaian mestilah dipakai semasa
pertandingan kawad dijalankan.
3.4 Aksesori yang dinilai bagi pasukan agensi kerajaan ialah jambul, mafla dan sarung tangan
putih, manakala bagi pasukan agensi bukan kerajaan hanyalah sarung tangan putih.

Persembahan terbahagi 2 iaitu kawad asas dan kawad formasi. (sekali) b.2 Bilangan Anggota: a. pada minit ke 15. Pemberian markah bermula apabila platun mula bergerak masuk ke litar pertandingan dan berdasarkan tempoh masa yang ditetapkan sehingga semua anggota keluar dari litar. JANGKA MASA PERSEMBAHAN 5. b. 4. 3.1 Semua pergerakan kawad asas mestilah mematuhi kawad pasukan unit beruniform berkenaan yang telah ditetapkan. Sementara kun-kun di dalam litar hendaklah bersaiz 6 inci dengan kun E dan F berwarna hijau manakala kun A.6 di atas akan dipenalti sebaik sahaja masuk ke dalam litar di bawah perkara berkaitan item pakaian asas atau aksesori yang tidak di tempatnya. 5.3 Persembahan hendaklah merangkumi kedua-dua bahagian tersebut dengan didahului kawad asas. Setiap pasukan hendaklah dianggotai oleh 31 orang termasuk Ketua Platun ketika bertanding.3 Pemeriksaan Pakaian: Semua platun akan bersedia untuk pemeriksaan pakaian sebelum masuk ke litar mengikut giliran undian iaitu 15 minit sebelum masuk ke litar per- tandingan kawad. B. persembahan tidak akan dinilai. Jika ada anggota bertanding tidak dapat meneruskan pertandingan atas apa juga sebab sehingga menyebabkan bilangan anggota pasukan kurang daripada 31 orang maka penalti akan dikenakan. C dan D hendaklah sama warna ( selain daripada hijau ). PADANG KAWAD 4.4 Isyarat akan dibunyikan: a. Pertukaran hendaklah dilapor kepada Hakim Pakaian dan Ketua Hakim. (dua kali) 6.5 Penggantian anggota boleh dilakukan selepas pemeriksaan pakaian iaitu sebelum masuk ke litar pertandingan bagi persembahan kawad. masa tamat.2 Masa persembahan diambil kira bermula dari hukuman kawad ‘buka barisan’ sebelum melapor kepada Ketua Hakim.3 Sempadan luar litar hendaklah ditandakan dengan membina garisan putih atau kuning.2 Kun-kun sempadan luar hendaklah bersaiz 16 inci dan sama warna. (Rujuk pelan). 4. 6.7 Anggota pengganti yang gagal mematuhi perkara 3. 5. Platun yang bilangan anggotanya kurang daripada 31 orang semasa memasuki litar atau semasa pemeriksaan pakaian akan dipenaltikan. Tiada sebarang penggantian anggota dibenarkan ketika pertandingan kawad sedang berjalan walau apa pun sebabnya. Selepas 17 minit.4 Pemeriksaan pakaian dilakukan di luar litar 5. 6. 3. 3. PELAKSANAAN PERTANDINGAN 6. c. 4.1 Jangka masa persembahan sepenuhnya bagi sesebuah pasukan ialah 17 minit. . 4.1 Keluasan litar pertandingan ialah 35m X 25m.6 Anggota yang mengganti tidak perlu menjalani pemeriksaan pakaian tetapi hendaklah memakai pakaian sepertimana yang dipakai oleh pasukannya semasa pemeriksaan pakaian. 5.

Semasa Ketua Platun melapor. d.. Platun di bawa masuk oleh Ketua Platun ke litar pertandingan dengan 3 barisan. Bergerak ke kanan. Buka barisan....... Platun diwajib melakukan semua pergerakan kawad statik berikut mengikut urutan: i.. ke kanan. “buka barisan” (dalam perlahan jalan) ii.. ke belakang pusing “. beri hukuman “kiri belok”. kadar berjalan ialah 128-135 langkah seminit.. Bahasa hukuman : “ menghadap ke hadapan. Hukuman ‘tutup barisan’ diberi selepas selesai kawad statik.. Berjalan dalam masa ‘cepat jalan’sebanyak satu pusingan dan apabila membelok. Bahasa hukumannya “menghadap ke hadapan. Bahasa hukumannya. i. platun di kehendaki melakukan pergerakan berikut mengikut urutan. Hukuman jadikan tiga barisan diberikan.. Menghadap ke hadapan. hukuman “menghadap ke hadapan. Melapor. Sebelum melintasi garisan kon B dan kon C.. “Jadikan tiga barisan”. Memulakan kawad statik dalam keadaan ‘buka barisan’. “Pandang. Bahasa hukumannya. f. g. p.dua barisan”. ke belakang pusing” iii. Bahasa hukuman: “bergerak ke kiri. “tutup barisan. Luruskan barisan.. Selepas itu hukuman ke kanan lurus dan pandang depan diberikan.kanan” (dalam perlahan jalan) iii. Selepas itu hukuman ke kanan lurus dan pandang depan diberi.( Rujuk Pelan Litar Pertandingan 2). skuad akan berada dalam kedudukan sedia dan buka barisan..... q.. Hukuman jadikan dua barisan diberikan. Platun akan perlahan jalan dalam barisan melintang melintasi para hakim . Hukuman ‘tukar langkah perlahan.. Bahasa hukumannya. 7...lurus”.. o... Bahasa hukuman ketika melapor ialah “Assalamulaikum / Selamat Sejahtera Tuan. tuan”. berjalan dalam masa cepat jalan dan berhenti di hadapan (tengah- tengah) Ketua Hakim.7..pusing” diberikan. Bergerak ke kiri.perlahan jalan” diberikan setelah platun melepasi kon D dan sebelum kon A. ke kanan.... Kelajuan yang lebih atau kurang akan Dikenakan penalti....pusing” iv. ii. k.. “pandang. “pandang.pusing”. “ke kanan. BAHASA HUKUMAN DAN PERGERAKAN KAWAD : Bahasa Hukuman yang digunakan hendaklah mengikut bahasa hukuman pasukan masing- masing.. Bahasa hukuman: “menghadap ke belakang.. j. Hukuman bergerak ke kiri di beri (untuk memulakan kawad dinamik).depan”. Ketua Platun melapor kepada Ketua Hakim. Hukuman “kiri belok” diberikan di kon F (kon hijau) dalam pusingan pertama dan apabila semua anggota platun selesai membelok.pusing”.gerak”. h.. Menghadap ke belakang. Bahasa hukumannya. “buka.. ke kiri. c. Bahasa hukuman: “bergerak ke kiri. Hukuman ke kanan lurus dan pandang depan diberikan. m.. kanan.pusing”. Pasukan ( PKBM / Pengakap L1 / P1 ) siap untuk diuji.... “Jadikan.gerak”. barisan.. b. ke kiri.1. Bahasa hukumannya.. Kawad Asas: a.depan”.. e. l. n. i.Bahasa hukuman: “bergerak ke kanan... Menghadap ke hadapan. (dalam perlahan jalan) .

. v.. Bergerak ke tengah-tengah padang kawad. ii.. “tutup. Hormat ke hadapan. “dari tengah. hukuman “bergerak ke kiri. Skuad akan berjalan sehingga ke kon D. hukuman “kiri belok” diberikan dan kon E (kon hijau) hukuman “kiri belok diberikan”..hormat”. ke kiri. Bahasa hukuman: “Skuad.pusing”. hormat ke hadapan. perlahan. Bahasa hukuman: “Bergerak ke kiri. .... Bahasa hukuman: “Tukar langkah semasa berjalan. bahasa hukuman “Bergerak ke belakang.” xviii. cepat jalan”.pusing”. dari tengah. vi. Menghadap ke hadapan. iii. Tukar langkah perlahan. Hormat ke kanan. ix.. t. iv. skuad dikehendaki melakukan pergerakan kawad berikut mengikut urutan: i. xii... Hentak kaki. Ketua Platun yang bergerak bersama platun semasa kawad dinamik akan dipenalti. (contoh: anggota menyebut kiraan masa. Mara mengadap. Bahasa hukuman: “skuad akan mara mengadap.. hormat ke kanan... kiri. Tamat bahagian kawad asas (statik dan dinamik).henti”..pusing”.. Bahasa hukuman: “Menghadap ke hadapan. tukar langkah. “skuad. tukar langkah.hormat”.ke belakang pusing”. “Menghadap ke hadapan.. Bahasa hukuman: “Hormat selaku terima sijil. Bahasa hukuman:”Hentak kaki”. Menghadap ke hadapan.. Ketua Platun hendaklah memberi arahan secara statik dan mengadap ke arah skuad semasa keseluruhan kawad asas di tengah-tengah antara kun A dan B. Bahasa hukuman: “Hormat.” xvii. Henti.hormat”. Penalti juga diberi jika ia berada di luar litar sepanjang persembahan kawad asas dijalankan ataupun dengan sengaja berdiri berhampiran kun A atau B. cepat jalan”.. bahasa hukuman... Ke kanan lurus. Tukar langkah semasa berjalan.... cepat jalan” diberikan setelah skuad berada antara kon C dan kon D. Bergerak ke kanan dalam perlahan jalan. Selepas melintasi kon E... Menghadap ke belakang. bahasa hukuman. xv. Bergerak ke belakang. cepat jalan”. Bahasa hukuman: “Bergerak ke kanan. kecuali hukuman Ketua Platun sahaja. Tukar langkah cepat jalan. tidak ada suara dari anggota platun. (Ketua Platun akan bersama-sama skuad ketika mara mengadap) xiv.. barisan”.pusing”. kanan. ke belakang. ke belakang pusing.. s. x. Semasa kawad asas. ke belakang.. Semasa mara mengadap Ketua Platun akan masuk ke litar pertandingan dan mara mengadap bersama platunnya. Hormat selaku terima sijil.... Bahasa hukuman: “Tukar langkah cepat.... xvi. viii.. tukar langkah.. bahasa hukuman.pusing” diberikan. Hukuman “tukar langkah cepat.jalan”.. (dalam perlahan jalan) r.. ke belakang.. Bahasa hukuman: “Hormat. Bergerak ke kiri. xiii. kiri) 2. Berhenti di tengah-tengah padang.. Bahasa hukuman: “Tukar langkah perlahan. Sebaik sahaja melintasi garisan kon B dan C. maju”..henti...pandang depan: bahasa hukuman “Ke kanan lurus. pandang depan” u. hormat ke hadapan. Bahasa hukuman: “Menghadap ke belakang. (tiada hukuman henti dan ke kanan lurus) xi. ke kiri.. iv. vii.. Peringatan : 1..

Mohon kebenaran menjalankan tugas seterusnya. Formasi yang diulang akan dikira satu formasi. Bahasa melapor keluar ialah “ Assalamualaikum / Selamat Sejahtera Tuan. Semasa membuat persembahan kawad asas atau formasi.3. PENALTI Berikut adalah jenis kesalahan dan jumlah markah penalti yang akan dikenakan : Semasa Kawad Asas Bil Jenis Kesalahan Markah Maksimum Penalti ditolak 1 Pergerakan cepat jalan tidak 128 – 135 seminit 10 sekali 2 Anggota jatuh ( pengsan / pitam ) 5 3 kali 3 Pakaian Asas terlucut / tidak di tempatnya 3 5 kali 4 Aksesori terlucut / tidak di tempatnya 1 5 kali 5 Keluar kawasan kawad ( setiap pergerakan ) 5 5 kali 6 Terlanggar kun 3 5 kali 7 Tidak mengikut urutan 5 5 kali 8 Pergerakan yang bukan ditetapkan 5 5 kali 9 Anggota tidak cukup 31 semasa pertandingan 15 5 kali Semasa Kawad Formasi Bil Jenis Kesalahan Markah Maksimum . ‘up’ atau ‘pass’ bagi mengendalikan platun tersebut kecuali isyarat pertama semasa memulakan kawad formasi. 7. e. Unsur suara(slogan) hendaklah dibuat setelah tamat formasi keempat. Ketua Platun yang tidak menyertai kawad formasi tidak akan diberi keutamaan untuk dipilih sebagai ketua platun terbaik. d. Tidak dibenarkan memberi sebarang isyarat pergerakan atau bunyi seperti hentak kaki. Kon akan di keluarkan oleh petugas sebaik sahaja Kawad dinamik selesai.. f. Pergerakan setiap formasi hendaklah ditamatkan dalam keadaan 3 barisan menghadap ke hadapan iaitu menghadap ke bahagian hadapan litar sepertimana kedudukan asal ketika hendak memulakan kawad formasi . Setiap platun dikehendaki mempersembahkan sebanyak 4 jenis formasi yang berlainan. Pergerakan Membentuk Formasi a. Perbuatan ke kanan lurus tidak diwajibkan. c. ( Pasukan PKBM / Pengakap L1 / P1 ) telah selesai diuji. 3. Melapor Keluar Ketua Platun dikehendaki melapor sebelum keluar litar kawad.Terima kasih tuan “ 8. platun akan mempersembahkan pergerakan membentuk formasi mengikut kreativiti masing-masing.. Ketua Platun boleh masuk menyertai kawad formasi. Sebaik sahaja tamat ‘mara mengadap’.2. b. pasukan tidak dibenarkan membawa alatan. 7.. NOTA : Pergerakan jatuhan domino dibenarkan selagi ia adalah pergerakan kawad..

Empat orang hakim pakaian. Seorang Ketua Hakim ii. menyelaras pemarkahan dan penalti sahaja. Pengiraan markah tertinggi dan terendah ( oleh hakim litar kawad sahaja ) bagi setiap pasukan tidak diambilkira. Dalam keadaan ini seorang lagi hakim hendaklah dilantik sebagai hakim Ketua Platun bagi menggantikannya. dan diperakui oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. e. Sekiranya berlaku persamaan markah antara pasukan-pasukan yang bertanding maka markah kawad asas akan diambil kira. manakala hakim-hakim yang lain boleh terdiri daripada Pegawai-Pegawai Kementerian Pelajaran sahaja atau gabungan badan induk dan Pegawai Kementerian Pelajaran. Empat orang hakim Ketua Platun ( termasuk Ketua dan Penolong Ketua Hakim ). Seorang Penolong Ketua Hakim iii. d. maka hakim tersebut sahaja yang memberikan penalti. Pada peringkat kebangsaan Hakim terdiri daripada hakim-hakim berkelayakan yang dipilih dan dilantik oleh Kementerian Pelajaran. v. Ketua Hakim hendaklah daripada kalangan Pegawai Kementerian Pelajaran iaitu Pegawai Pasukan GO bertauliah bagi Kategori GO dan Pegawai Pasukan NGO bertauliah bagi Kategori NGO. c. 9. iv. Ketua Hakim dan hakim-hakim mesti menguasai kemahiran asas kawad. Penalti ditolak 1 Gerakan bukan kawad 5 5 kali 2 Keluar kawasan kawad ( setiap pergerakan ) 5 5 kali 3 Mengeluarkan arahan / isyarat 5 5 kali 4 Perlakuan / aksi kurang sopan 5 5 kali 5 Menggunakan peralatan tambahan 5 5 kali 6 Pakaian Asas terlucut / tidak di tempatnya 3 5 kali 7 Aksesori terlucut / tidak di tempatnya 1 5 kali Ketua Platun Bil Jenis Kesalahan Markah Maksimum Penalti ditolak 1 Bergerak bersama pasukan 15 sekali 2 Memberi hukuman kawad di luar litar 10 sekali 3 Terkeluar dari pertandingan ( pengsan / pitam ) 10 sekali 4 Melapor di luar litar kawad 5 2 kali 5 Pakaian asas terlucut / tidak di tempatnya 3 5 kali 6 Aksesori terlucut / tidak di tempatnya 1 5 kali 7 Tidak mengikut urutan 5 5 kali 8 Bukan Bahasa Hukuman yang ditetapkan 5 5 kali Pemberian penalti tidak perlu diselaraskan selepas tamat persembahan kawad pasukan berkenaan misalnya kesalahan keluar litar di sebelah kiri litar mungkin hanya dilihat oleh hakim sebelah kiri. . i. Sekiranya masih sama. Seramai enam belas hakim akan dilantik bagi setiap kategori dan dipecahkan seperti berikut. PENGHAKIMAN a. Nota : Seorang Ketua Hakim boleh berperanan menerima pelaporan mula dan tamat pertandingan daripada Ketua Platun. Lapan orang hakim kawad ( 2 orang bagi setiap sisi litar ). b.

Kawad statik dan dinamik 50% iii. Pemarkahan pasukan diperolehi berpandukan pecahan berikut : i. 10. Sekiranya masih sama juga. Kawad formasi 30% iv. h. Ketua Platun 10 % Jumlah Keseluruhan 100% g. Borang markah Ketua Platun juga berasingan dengan markah pasukan. Walau bagaimanapun Ketua Platun yang tidak bersama-sama dengan pasukannya melakukan pergerakan formasi TIDAK LAYAK dipilih sebagai Ketua Platun Terbaik. Syarat-syarat Pertandingan Tamat Lampiran II . markah Ketua Platun akan diambil kira. Keputusan hakim adalah muktamad. f. BANTAHAN Pasukan yang bertanding boleh mengemukakan bantahan secara rasmi melalui pengurus pasukan masing-masing. Ketua Hakim boleh menghakimi Ketua Platun atau beliau boleh bertindak hanya sebagai penyelaras pemarkahan. Pemarkahan Ketua Platun diadili oleh hakim khas yang dilantik. Jika terdapat persamaan markah. Pakaian 10% ii. Ketua Platun yang mendapat markah tertinggi akan dipilih sebagai Ketua Platun Terbaik. Nota : Markah Ketua Platun terdiri daripada markah kawad dan markah pakaian. Bantahan yang diterima hanyalah dalam aspek- aspek teknikal. markah kawad ( bahasa hukuman dan pergerakan kawad ) hendaklah diambil kira. markah kawad formasi akan diambil kira. f.

Cambahan ’jalan perlahan’ merupakan tindakan untuk menyatukan. Kekayaan Gerak Formasi Penilaian hendaklah dilakukan khusus kepada gerakan-gerakan keluar dan masuk atau pecahan dan cantuman dan membentuk bunga-bunga tertentu. kaki. Tidak terkeluar dari sempadan yang telah ditetapkan. UNSUR SUARA Unsur gerak terkandung di dalamnya iaitu : 1. dilihat kepada gerakan tangan. Terbahagi kepada 3 unsur: 1. jari dan sebagainya. KAWAD FORMASI KADET AGENSI KERAJAAN (GO) FORMASI Formasi ialah pembentukan rupa bentuk yang dilakukan oleh peserta kawad apabila mereka keluar dan masuk atau membuat pecahan dari rupa bentuk asal. muka. 3. Asalkan pergerakan tersebut tidak terkeluar terus dari pergerakan kawad. c) Kesatuan Gerakan Kesatuan ialah suatu keadaan yang sama yang diwujudkan untuk mencantumkan formasi-formasi yang berbeza-beza itu sebagai contoh di dalam formasi satu-satu terdapat cambahan ’jalan perlahan’ maka di setiap formasi terdapat cambahan ’jalan perlahan’. Gerakan ini boleh saja berbentuk gerakan berdiri. berjalan atau pergerakan kawad yang lain. Keindahan Gerak Keindahan gerak terkandung di dalamnya perkara-perkara seperti: a) Gerakan dalam Unsur Kawad Hendaklah seratus peratus pergerakan kawad. Pergerakan ini hendaklah disulam dengan pergerakan hayunan tangan/ kaki/ muka/ jari ataupun suara atau kedua-duanya sekali. UNSUR PENGHAYATAN 3. b) Keseimbangan dalam penggunaan ruang Penggunaan ruang keseluruhannya seimbang dan tidak tertumpu kepada satu-satu bahagian sahaja. Unsur suara boleh digunakan untuk melahirkan kesatuan. Keseragaman Gerak Formasi Penilaian hendaklah secara keseluruhan. e) Gerakan Penutup Hendaklah diakhiri dengan gerakan yang berunsur kawad. Walaupun dalam masa yang sekejap. UNSUR PENGHAYATAN Terkandung di dalamnya . 2. UNSUR GERAK 2. ini dikatakan kesatuan pergerakan. d) Kepelbagaian Gerakan Kepelbagaian ialah suatu keadaan yang berbeza-beza.

Slogan yang betul Slogan yang berkaitan dengan pasukan atau slogan yang meninggikan semangat dan mengeratkan kerjasama. c) Kemantapan Penilaian adalah kepada hentakan dan ahli tidak menyebut sebarang nombor dan tiada arahan Ketua platun d) Kesopanan Peserta formasi tidak membelakangkan hakim. 1. 2. Padu Suara atau slogan hendaklah kuat dan serentak. Tepat Slogan hendaklah tepat dengan pergerakan atau merupakan sokongan kepada pergerakan 3.tidak mengangkatkan kaki kepada Ketua Hakim dan tidak mengeluarkan bahasa yang kesat/ lucah atau kedengaran seperti lucah. UNSUR PENGHAYATAN .UNSUR SUARA. Kesannya adalah formasi menjadi ceria/ bersemangat/ kreatif dengan tergabungnya UNSUR GERAK. Bukan untuk menggambarkan kelemahan formasi dan dapat menarik perhatian penonton.a) Unik/kreatif Penilaian hendaklah dilihat secara khusus mengikut formasi-formasi. UNSUR SUARA Suara adalah bunyi yang dikeluarkan oleh ahli bagi memantapkan gerakan-gerakan formasi. dan menggambarkan kewibawaan dan latihan yang mendalam. Slogan tertentu boleh digunakan bagi menghasilkan kepelbagaian unsur bunyi/suara. Jika formasinya sesuatu yang baru serta unik boleh diberi lebih markah b) Keserasian Setiap gerakan dan suara hendaklah menggambarkan ahli menghayati gerakan Formasi.