KERTAS KERJA

PROGRAM
BUBUR LAMBUK
“ 1 bubur 1 pelajar”
UNIT PENGURUSAN ASRAMA
MRSM TUN GHAFAR BABA

1
KERTAS KERJA
BUBUR LAMBUK

1.0 Pendahuluan

Program bubur lambuk yang diadakan merupakan program yang julung kali diadakan
diadakan khusus untuk pelajar-pelajar MRSM Tun Ghafar Baba.

2.0 Objektif

2.1 Memberi pelajar peluang merasai masakan bubur lambuk
2.2 Mengeratkan silaturrahim diantara staf,guru dan pelajar
3.0 Golongan sasaran :
Semua pelajar MRSM Tun Ghafar Baba

4.0 Perlaksanaan Program

4.1 Tarikh cadangan : 15/6/2017
4.2 Hari : Khamis
4.3 Masa : 5-7 petang

5.0 Implikasi kewangan

Butiran kos program adalah sepeti berikut :

Bil Perkara Peruntukan Jumlah

1 Pembelian bahan RM 600.00 RM 600.00
mentah bubur lambuk

RM 600.00
JUMLAH

6.0 Penutup

Kos program sebanyak RM600.00( ENAM RATUS RINGGIT ) dipanjangkan untuk
kelulusan pihak pengurusan MRSM Tun Ghafar Baba

2
Disediakan oleh :

MOHD RADZI BIN ABDUL KASSIM
Ketua Guru Asrama
MRSM Tun Ghafar Baba

Diluluskan oleh :

Tn Hj MOHAMAD ANUAR BIN MOHAMAD YUSOF
Penegtua
MRSM Tun Ghafar Baba

3