Projekat: Projektni broj

:
*
Broj: Zadužene osobe:
* Datum: 19-Jun-08

Strana 1

Ulazni podatak: Aktivna opterecenja:

Ploca za ankerisanje: Beton: Sila zatezanje:
x = 150 mm Klasifikacija betona: C20/25 (B25) NSd = 1.00 kN
y = 100 mm Debljina h= 500 mm Sila smicanja:
Beton sa prslinama V1Sd = 0.00 kN
Rastojanje ankera: Armatura: V2Sd = 0.24 kN
s11 = 110 mm normalna ili bez armature Momenti savijanja:
s21 = 60 mm Ugaona armatura: M1Sd = 0.00 kNm
bez ugaone armature M2Sd = 0.00 kNm
Rastojanje od ivice: MTSd = 0.00 kNm
Rastojanje ivice:
c > 10 x hef

Dimenzije:

s11 s21

h

y x

Opterecenja:

1.00kN

0.24kN

1 Program za proracun ankera Verzija 3.41
Wurth d.o.o.,Pancevacki put 38,11210 Beograd,Srbija - Tel.: + 381 11 20 78 200 - Fax: + 381 11 20 78 210
Projekat: Projektni broj:
*
Broj: Zadužene osobe:
* Datum: 19-Jun-08

Strana 2

Projektovano na osnovu ETAG,Prilog C
Anker za velika opterecenja W-HAZ-SK 12/M8 Sertifikat o kvalitetu ETA-02/0031

Opterecenja ankera:
Sile zatezanja Sile smicanja
NSd (1) = 0.25 kN VSd (1) = 0.06 kN Nh Sd = 0.25 kN
NSd (2) = 0.25 kN VSd (2) = 0.06 kN Vh Sd = 0.06 kN
NSd (3) = 0.25 kN VSd (3) = 0.06 kN Ng Sd = 1.00 kN
NSd (4) = 0.25 kN VSd (4) = 0.06 kN Vg Sd = 0.24 kN

Zahtevani dokaz sigurnosti na zatezanje
Dokaz loma po celiku
Nh Sd ≤ NRk,s / γ Ms = NRd,s Status:
0.25 ≤ 29.00 / 1.50 = 19.33 1.3%

Dokaz loma usled cupanja ankera
Nh Sd ≤ NRk,p / γ Mp = NRd,p Status:
0.25 ≤ 12.00 / 1.50 = 8.00 3.1%

Dokaz loma po betonskom konusu
Ng Sd ≤ NRk,c / γ Mc = NRd,c Status:
1.00 ≤ 35.94 / 1.50 = 23.96 4.2%
o
N Rk,c = 16.73 kN Ψs,N = 1.00
fck,cube = 25 N/mm² Ψre,N = 1.00
hef = 60.0 mm Ψec,N = 1.00
ccr,N = 90 mm Ψucr,N = 1.00
o
A c,N = 32400 mm²
Ac,N = 69600 mm²

Dokaz sigurnosti na cepanje betona
Nije potreban dokaz na cepanje betona jer je jedan od ovih uslova ispunjen:
a) Rastojanje ivice u svim pravcima je c >= 1,0 ccr,Sp za jednostruka ucvršcenja ili
c >= 1,5 ccr,Sp za grupe ankera.

b) Otpornost arm. betona je dovoljna da ogranici širinu prslina na wk<=0,3mm.

Program za proracun ankera Verzija 3.41
Wurth d.o.o.,Pancevacki put 38,11210 Beograd,Srbija - Tel.: + 381 11 20 78 200 - Fax: + 381 11 20 78 210
Projekat: Projektni broj:
*
Broj: Zadužene osobe:
* Datum: 19-Jun-08

Strana 3

Projektovano na osnovu ETAG,Prilog C
Anker za velika opterecenja W-HAZ-SK 12/M8 Sertifikat o kvalitetu ETA-02/0031

Zahtevani dokaz sigurnosti na smicanje
Dokaz loma po celiku
Vh Sd ≤ VRk,s / γ Msq= VRd,s Status:
0.06 ≤ 29.90 / 1.25 = 23.92 0.3%

Dokaz loma usled cupanja ankera sa komadom materijala u koji je ucvršcen
Vg Sd ≤ VRk,cp / γ Mc = VRd,cp Status:
0.24 ≤ 71.88 / 1.50 = 47.92 0.5%
k = 2.00

Interakcija,kombinovano opterecenje u najnepovoljnijem slucaju
βN α + βV α ≤ 1,0
0.04 1.5
+ 0.01 1.5
= 0.01 ≤ 1,0 0.9%

Samo napred,proracun je u redu!

Parametri montaže

Navoj ∅ = 8 mm
Precnik bušenja rupe d0 = 12 mm
Dubina bušenja rupe h0(1) = 80 mm
Efektivna dubina ankerisanja hef = 60 mm
Precnik rupe
u gradevinskom delu df = 14 mm
Moment pritezanja Tinst = 25 Nm
Otvor kljuca SW = 13 mm
Minimalna debljina
betonske ploce hmin = 120 mm

Program za proracun ankera Verzija 3.41
Wurth d.o.o.,Pancevacki put 38,11210 Beograd,Srbija - Tel.: + 381 11 20 78 200 - Fax: + 381 11 20 78 210