TRGOPROMET

KAFIĆ

TRGOPROMET d.o.o.
Novi Sad

PROJEKAT:
KAFIĆ  

Lokacija projekta: Novi Sad
Karakter projekta: Nova delatnost
   

    Novi Sad Apr 2009

Powered by FinAsistent.rs Intens d.o.o. 1

o.o.rs Intens d.TRGOPROMET KAFIĆ SADRŽAJ       PODACI O INVESTITORU   Registracioni i opšti podaci    Finansijski pokazatelji poslovanja        REZIME O INVESTICIJI        DETALJNI PODACI O INVESTICIJI    Predmet i opis investicije    Lokacija investicije    Dinamika realizacije    Struktura i vrednost investicije    Izvori finansiranja    Plan otplate kredita    Plan godišnjih poslovnih prihoda iz investicije    Plan godišnjih poslovnih rashoda iz investicije    Plan amortizacije    Plan tržišta nabavke    Plan tržišta prodaje    Projekcija Bilansa uspeha investicije    Projekcija Finansijskog toka investicije    Pregled i ocena finansijskih efekata investicije        ZAKLJUČAK O INVESTICIJI  Powered by FinAsistent. 2 .

. E-mail www 021/.o....o.o...TRGOPROMET KAFIĆ     PODACI O INVESTITORU Registracioni i opšti podaci   Naziv investitora TRGOPROMET Pravni status d.. . -     Powered by FinAsistent...... 021/... Fax. .......2 VSS ... 3 . mlekare i pekare u okruženju     Tržište prodaje Građanstvo .. .o... Klasifikacija po veličini Mikro Sedište Novi Sad Godina osnivanja 2004 Vlasništvo Jovan Jovanović Matični broj 233333 PIB xxxxxxxxx Šifra i naziv osnovne delatnosti xxxxx -Trgovina prehrambenim proizvodima na malo Pretežne delatnosti Trgovina prehrambenim proizvodima na malo Broj zaposlenih 3( SSS ..1 ) Najvažnija imovina Lokal 60 m2 u Centru Novog Sada Standardi kvaliteta (ISO.) Nema Tržište nabavke Veletrgovine prehrambenim proizvodima..     Lica ovlaščena za zastupanje Jovan Jovanović Povezana lica/firme Nema     Tel.......rs Intens d.

TRGOPROMET KAFIĆ Finansijski pokazatelji poslovanja investitora Bilans stanja (000) EUR AKTIVA 2007-12-31 2008-12-31 2009-04-06 PASIVA 2007-12-31 2008-12-31 2009-04-06 Gotovina na računu 1 1 1 Kratkoročne obaveze 3 2 11 Kratk. 4 .o.rs Intens d.o. potraživanja i plasmani 4 3 3 Dugoročne obaveze 0 0 0 Zalihe 20 20 25 Kapital 52 62 58 Stalna imovina 30 40 40 Ukupno: 55 64 69 Ukupno: 55 64 69       Powered by FinAsistent.

rs Intens d. 5 . kao hipotekarni zalog Sudski sporovi Nema Procenjena vrednost 30 000 EUR   Blokade računa Godina Broj dana Broj dana u kontinuitetu  2009  12  12  2008  8  8 Bonitet prema registru Centralne banke:B- Powered by FinAsistent..o.o. Izdate menice Nema.TRGOPROMET KAFIĆ Bilans uspeha (000) EUR   STAVKA 2007-12-31 2008-12-31 2009-04-06 Poslovni prihodi  85  100  35  Poslovni rashodi  80  90  30  Neto dobitak  2  3  2  Gubitak  0  0  0                    Postojeći krediti Nema Moguće garancije za planirani kredit Hipoteke Nema Opis nekretnine koja se nudi Poslovni prostor 35 m2 u kojem se nalazi prodavnica.

42     Interna stopa rentabilnosti projekta 17 %  Prema finansijskom toku Interna stopa rentabilnosti sopstvenog i akcionog 62 %  Prema finansijskom toku kapitala Stepen sigurnosti ulaganja (DSCR) I II III IV V VI VII VIII IX X .34 1.o.62  20 000  70. 1. .61  6 120  21.38  Saulagači/Akcioni kapital 0  0.00  6 120  21.06  0  0.71  Ukupno: 2 000    26 320    28 320    Izvori finansiranja Uloženo % Nova ulaganja % Ukupno % Sopstvena sredstva investitora 2 000  7.25 1. 6 .62  Obrtna sredstva 0  0.44 1.61  Bankarski troškovi kredita 0  0.32  8 320  29.57 .00  2 000  7.06  Osnovna Sredstva 0  0.70  30 240  Ukupno:       73 440  Vrednost investicije Uloženo % Nova ulaganja % Ukupno % Nematerijalna ulaganja 2 000  7.05 godina  Prema ekonomskom toku Neto sadašnja vrednost 11 807 EUR  Prema finansijskom toku Relativna neto sadašnja vrednost 0. - Powered by FinAsistent.00  20 000  70.00  0  0.62  20 000  70.71  200  0.00  Kredit 0  0.00  0  0.TRGOPROMET KAFIĆ     REZIME O INVESTICIJI     1 EUR = 95 RSD Predmet investicije: KAFIĆ Karakter investicije: Nova delatnost Dinamika realizacije: 2 meseca od zatvaranja finansijske konstrukcije Broj zaposlenih: 3 Godišnji obim delatnosti i prihodi (EUR) Količina Jm Cena Ukupno Piće 43200  kom  1.00  200  0. .00  20 000  70. .00  43 200  Kafa 43200  kom  0.06  6 320  22.62  Ukupno: 2 000    26 320    28 320    Finansijski efekti investicije       Poslovni prihodi 73 440 EUR   Neto dobit 7 575 EUR   Ekonomičnost 10 %  Neto dobitak / Poslovni prihodi Akumulativnost 27 %  Neto dobit / Investicija Reproduktivna sposobnost 32 %  (Neto dobit + Amortizacija) / Investicija Vreme povrata ulaganja 3.rs Intens d.o.

TRGOPROMET KAFIĆ DETALJNI PODACI O INVESTICIJI   Predmet i opis investicije   Naziv projekta: KAFIĆ     Opis investicije: Ovom investicijom TRGOPROMET namerava da otvori kafić u Novom Sadu.rs Intens d.o. Kafić neće pripremati ni prodavati hranu. već će samo služiti pića i kafu. građevinsku adaptaciju prostora i u nabavku opreme.o. Razlog pokretanja investicije je diverzifikacija delatnosti. 7 .       Lokacija investicije Novi Sad       Dinamika realizacije investicije 2 meseca od zatvaranja finansijske konstrukcije Powered by FinAsistent. Planirana su ulaganja u zakup prostora.

38  Saulagači/Akcioni kapital  0  0.00  Kredit  0  0.61  6 120  21.00  200  0.00  20 000  70.o.06  Projekti. dozvole.61  Bankarski troškovi kredita 0  0. nadzor 2 000    0    2 000    Obuka zaposlenih 0    0    0    Licence..00  0  0.62  20 000  70.rs Intens d.62  20 000  70.o. know-how 0    0    0    Standardi (ISO.00  20 000  70.32  8 320  29.00  0  0.) 0    0    0    Osnovna Sredstva 0  0.71  200  0.71  Ukupno: 2 000    26 320    28 320        Izvori finansiranja     EUR       Uloženo % Nova ulaganja % Ukupno %   Sopstvena sredstva investitora  2 000  7.00  6 120  21. 8 .06  0  0.00  2 000  7.TRGOPROMET KAFIĆ Struktura i vrednost investicije       EUR      Uloženo % Nova ulaganja % Ukupno  % Nematerijalna ulaganja 2 000  7. HAACP..62  Adaptacija građevine 0    8 000    8 000    Oprema kafića 0    12 000    12 000    Obrtna sredstva 0  0.06  6 320  22.62  Ukupno: 2 000    26 320    28 320        Powered by FinAsistent. patenti.

24  Ukupno  5 209.o.13  7 958.31  23 152.52  28 361.00  Ukupno sa bankarskom 5 209.00  200.73  5 788.81  provizijom  Powered by FinAsistent.52  28 561.86  4  1 012.31  23 152.o.55  5 788.00  0.rs Intens d.00  0.13  6 801.92  5 788.00  0. 9 .00% Rok otplate: 5 godina Grejs period: 1 godina   Grejs period važi i za kamatu Broj godišnjih rata: 2 Bankarski troškovi kredita: 1% Izabran model: Jednake otplate Potencijalni kreditor: Alfa banka         Plan otplate po godinama       EUR  Godina Kamata Otplata Ukupno 1  0.68  3  1 591.00  2  2 170.11  5 788.05  5  434.TRGOPROMET KAFIĆ Uslovi kredita i plan otplate     Ukupan iznos kredita: 20 000 EUR Godišnja kamata: 10.13  7 379.81  Bankarska provizija  0.13  6 222.

06  4 051.rs Intens d.25  578.00  0.00  0.TRGOPROMET KAFIĆ     Plan otplate       EUR  Godina Period Ostatak Kamata Otplata Anuitet 1  1  21 000.50  1 157.00  0.92  2 894.70  2 894.77  Powered by FinAsistent.41  2 894.81  2 894.38  868.00  0.44  1 012.98  3  1  17 364.11  2 894.88  4  2  8 682.00  1  2  22 050.13  289.63  2 894.06  3 762.06  3 183.58  4  1  11 576.00  0.06  3 617.06  3 328.06  3 472.o.52  2 894.06  144.17  5  1  5 788.19  434.47  5  2  2 894.31  723.06  3 038.00  0.22  2 894.28  3  2  14 470.06  3 906. 10 .69  2  2  20 258.o.00  2  1  23 152.

TRGOPROMET KAFIĆ Plan godišnjih prihoda Napomena: U prihodima figurišu samo prihodi koji su posledica investicije.o.           EUR    Proizvod / Usluga Obim delatnosti jm cena Projektovani prihod Piće 43 200  kom  1. 11 .rs Intens d.70  30 240  Ukupno:       73 440  Powered by FinAsistent.o.00  43 200  Kafa 43 200  kom  0.

rs Intens d.45  19 440  Kafa 43 200  kom  0. Radnici 2  400  9 600  Menadžment 1  700  8 400  Ukupno:     18 000      Proračun materijala EUR    Opis količina jm cena iznos Piće 43 200  kom  0.     Fiksni rashodi EUR     Opis iznos   Zarade 18 000  Održavanje 2 000  Osiguranje 1 300  Zakup prostora 6 000  Porezi i doprinosi nezavisni od rezultata 500  Ostali fiksni rashodi (komunalije) 1 000  Ukupno: 28 800      Varijabilni rashodi EUR     Opis iznos   Materijal 28 944  Električna energija 3 600  Proizvodne usluge 0  Marketing 1 500  Neproizvodne usluge 0  Ukupno: 34 044      Zarade EUR    Opis broj zaposlenih prosečna bruto zarada ukupno god. 12 .TRGOPROMET KAFIĆ Plan godišnjih poslovnih rashoda Napomena: U rashodima figurišu samo rashodi koji su posledica investicije.22  9 504  Ukupno:       28 944    Powered by FinAsistent.o.o.

o.rs Intens d.(%) Godišnji iznos Ostatak vrednosti (posle 10 god.o.TRGOPROMET KAFIĆ Plan amortizacije         EUR    Osnovna sredstva Osnovica Stopa amort.) Adaptacija građevine 8 000  5  400  4 000  Oprema kafića 12 000  10  1 200  0  Ukupno:     1 600  4 000  Powered by FinAsistent. 13 .

Sa planiranom dnevnom uslugom za 240 posetilaca. proizilazi da će Trgopromet zauzeti oko 6% lokalnog tržišta. Realnost plasmana Trgopromet zasniva na planu da prostor uredi atraktivno i na konkurentnim cenama.rs Intens d. Prema istraživanjima.TRGOPROMET KAFIĆ Plan tržišta nabavke Planirano geografsko tržište: Srbija     Šta se nabavlja:  Piće i kafa     Planirani dobavljači: Veletrgovine (diskonti)   Plan tržišta prodaje Planirano geografsko tržište: Planirano geografsko tržište je Novi Sad.     Planirani potrošači: Građanstvo     Kanali distribucije: Direktno     Konkurencija i realnost prodaje: Glavni konkurenti Trgoprometa biće desetak postojećih kafića u širem okruženju.o. od kojih najmanje polovina bar jedanput dnevno odlazi u neki od kafića i blizini. Powered by FinAsistent. među brojnim velikim stambenim zgradama i prodavnicama. na prometnoj ulici. ili preciznije rečeno deo grada u okolini planirane lokacije kafića. koji dnevno imaju između 300 i 400 posetilaca. Dodatna prednost ovog kafića je i izuzetno dobra lokacija. 14 .o. na tom prostoru živi oko 8 hiljada mladih.

EUR   GODINA I II III IV V VI VII VIII IX X POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 61 200  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  Piće  36 000  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  Kafa   25 200  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  POSLOVNI RASHODI UKUPNO 52 370  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  Varijabilni poslovni rashodi 28 370  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  ukupno  Materijal  24 120  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  Energija i fluidi  3 000  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  Marketing  1 250  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  Neproizvodne usluge  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  Proizvodne usluge  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  Fiksni poslovni rashodi ukupno  24 000  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  Zarade ukupno  15 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  Održavanje  1 667  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  Osiguranje  1 083  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  Zakup prostora  5 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  Porezi i doprinosi nezavisni od 417  500  500  500  500  500  500  500  500  500  rezultata  Ostali fiksni rashodi (komunalije)  833  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  DOBIT PRE AMORTIZACIJE.o. 8 830  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  OBAVEZA PO KREDITU I POREZA Amortizacija  1333  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  1600  DOBIT PRE OBAVEZA PO 7 497  8 996  8 996  8 996  8 996  8 996  8 996  8 996  8 996  8 996  KREDITU I POREZA Kamata  0  2 171  1 592  1 013  434  0  0  0  0  0  DOBIT PRE POREZA 7 497  6 825  7 404  7 983  8 562  8 996  8 996  8 996  8 996  8 996  Porez 750  683  740  798  856  900  900  900  900  900  NETO DOBIT 6 747  6 142  6 664  7 185  7 706  8 096  8 096  8 096  8 096  8 096  Powered by FinAsistent. obezbeđenja kredita. 15 .rs Intens d. tj. U prvoj godini figurišu ukupne kreditne obaveze. a prihodi i rashodi odnose se na mesece aktivnog rada.TRGOPROMET KAFIĆ Projekcija Bilansa uspeha Investicije Napomena: Godine nisu kalendarske. već se računaju od dana zatvaranja finansijske konstrukcije.o.

o.o.TRGOPROMET KAFIĆ Projekcija Finansijskog toka Investicije (Free Cash Flow) EUR   GODINA I II III IV V VI VII VIII IX X POSLOVNI PRIHODI UKUPNO 61 200  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  73 440  Piće  36 000  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  43 200  Kafa   25 200  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  30 240  POSLOVNI RASHODI UKUPNO 52 370  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  62 844  Varijabilni poslovni rashodi 28 370  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  34 044  ukupno  Materijal  24 120  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  28 944  Energija i fluidi  3 000  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  3 600  Marketing  1 250  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  1 500  Neproizvodne usluge  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  Proizvodne usluge  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  Fiksni poslovni rashodi ukupno  24 000  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  28 800  Zarade ukupno  15 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  18 000  Održavanje  1 667  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  2 000  Osiguranje  1 083  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  1 300  Zakup prostora  5 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  6 000  Porezi i doprinosi nezavisni od 417  500  500  500  500  500  500  500  500  500  rezultata  Ostali fiksni rashodi (komunalije)  833  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  1 000  POSLOVNA MARGINA 8 830  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  Obaveze po kreditu 0  7 959  7 380  6 801  6 222  0  0  0  0  0  Otplata  0  5 788  5 788  5 788  5 788  0  0  0  0  0  Kamata  0  2 171  1 592  1 013  434  0  0  0  0  0  GOTOVINA PRE POREZA 8 830  2 637  3 216  3 795  4 374  10 596  10 596  10 596  10 596  10 596  Porez 750  683  740  798  856  900  900  900  900  900  GOTOVINA NAKON POREZA 8 080  1 954  2 476  2 997  3 518  9 696  9 696  9 696  9 696  9 696    Investicija: 28 320 EUR Ostatak vrednosti projekta: 4 000 Sopsteni i akcioni kapital : 8 320 Finansijski Tok Projekta -28 320 8 080  1 954  2 476  2 997  3 518  9 696  9 696  9 696  9 696  13 696 Ekonomski Tok Projekta -28 320 8 080  9 913  9 856  9 798  9 740  9 696  9 696  9 696  9 696  13 696 Finansijski Tok za Sopstveni i akcioni kapital -8 320 8 080  1 954  2 476  2 997  3 518  9 696  9 696  9 696  9 696  13 696 Powered by FinAsistent.rs Intens d. 16 .

TRGOPROMET KAFIĆ PREGLED I OCENA FINANSIJSKIH EFEKATA INVESTICIJE PARAMETAR IZNOS PO PROJEKTU     POŽELJNO ODGOVARA Poslovni prihodi 73 440 EUR       Neto dobit 7 575 EUR       Ekonomičnost 10 %  Neto dobitak / Poslovni prihodi >20% Ne Akumulativnost 27 %  Neto dobit / Investicija >20% Da Reproduktivna sposobnost 32 %  (Neto dobit + Amortizacija) / Investicija >20% Da Vreme povrata ulaganja 3. DSCR-Debt Service Cover Ratio) je pokazatelj koji u odnos stavlja neto poslovne prihode+porez na dobit prema ukupnim obavezama po kreditu (u godinama otplate kredita).o. Drugim rečima.5 Ne .05 godina  Prema ekonomskom toku Manje od životnog Da veka investicije Neto sadašnja vrednost 11 807 EUR  Prema finansijskom toku Pozitivna. Poželjno je da stepen sigurnosi ulaganja bude veći od 1.   Powered by FinAsistent. jer ukazuje na nesposobnost vraćanja kredita. jer predstavlja odnos između neto sadašnje vrednosti i vrednosti investicije. Pay-Off-Period method) je vreme potrebno za povrat uloženih sredstava u dugoročnim projektima.42     Pozitivna. a mana što ne uzima u obzir vremensku dimenziju novca (danas dobiveni dinar vredi više od dinara koji ćete dobiti u budućnosti). što Da veća Interna stopa rentabilnosti projekta 17 % Najmanje 2X veća od .Internal Rate Of Return) je ona diskontna stopa koja zbir diskontovanih neto primitaka projekta izjednačava sa sadašnjom vrednosti investicije. NPV-Net Present Value) predstavlja zbir diskontovanih neto primitaka projekta.25 1. što Da veća Relativna neto sadašnja vrednost 0. Na ovaj koeficijent naročitu pažnju posvećuju banke. 17 . . pokazuje koliko puta je stanje na računu na kraju godine veće od obaveza po kreditu u toj godini.rs Intens d. Naravno. U ekonomskom smislu pruža informaciju o maksimalno prihvatljivoj prosečnoj godišnjoj kamatnoj stopi na ukupne izvore finansiranja. -   Objašnjenje: VREME POVRATA ULAGANJA (engl. RELATIVNA NETO SADAŠNJA VREDNOST (engl.Prednost ove metode je što na lak način pokazuje brzinu povrata uloženih sredstava. STEPEN SIGURNOSTI ULAGANJA (engl.5. a minimalno 1.34 1. prednost ima investicija koja će ostvariti veću neto sadašnju vrednost.44 1. RNPV-Relative Net Present Value) Relativna neto sadašnja vrednost ispravlja nedostatak neto sadašnje vrednosti. 1. Vrednost ispod 1 nije prihvatljiva. relativna neto sadašnja vrednost takođe mora biti veća od nule. Project IRR. INTERNA STOPA RENTABILNOSTI SOPSTVENOG I AKCIONOG KAPITALA (engl. . . Da bi investicija bila isplativa. neto sadašnja vrednost projekta mora biti veća od nule odnosno da pozitivni efekti nadmašuju troškove ulaganja. INTERNA STOPA RENTABILNOSTI PROJEKTA (engl. Equity IRR) za razliku od interne stope rentabilnosti projekta u proračun uzima samo sopstvena sredstva uložena u projekat (kao i akcioni kapital ako učestvuje u izvorima finansiranja). U slučaju upoređenja više investicija prednost ima investicija sa većom relativnom neto sadašnjom vrednosti.o. Da bi projekat bio prihvatljiv. NETO SADAŠNJA VREDNOST (engl.ponderisane vrednosti kamata na ukupna sredstva >14% Da kojima se finansira projekat.  Prema finansijskom toku Interna stopa rentabilnosti 62 %  Prema finansijskom toku >20% Da sopstvenog i akcionog kapitala Stepen sigurnosti ulaganja (DSCR) I II III IV V VI VII VIII IX X >1. Mana neto sadašnje vrednosti je što učinak ne dovodi u vezu sa iznosom investicije.57 .

). kao i vrednost investicije. jer su i najmanje promene u negativnom smislu (pad obima delatnosti. konkurenciju realnost plasmana).   Powered by FinAsistent. 18 . pad prodajnih cena. porast cena materijala.o.TRGOPROMET KAFIĆ     ZAKLJUČAK O INVESTICIJI   Zaključak o Investiciji Investicija je uslovno prihvatljiva za realizaciju.rs Intens d. Napomena: Pre konačne odluke o pokretanju investicije poželjno je još jedanput proveriti planirane troškove poslovanja i tržište (cene. rizične i za investitora i za kreditora.o.. energije .. zarada.