&. Me cilët parametra është e lidhur transmetimi i nxehtësisë, te trupat e njejtë?

Për trupa të njejtë, sasia e nxehtësisë që i transmetohet trupit është e lidhur drejtpërdrejtë me masën e
trupit m dhe me ndryshimin e temperaturës së trupit dt.

&. Çka paraqet Kapaciteti termik?
Kapaciteti termik paraqet ndryshimin e nxehtësisë së një trupi dhe tregon aftësinë e një trupi për të
pranuar nxehtësi.

&. Si është kahja e kalimit të nxehtësisë, prej një trupi në trupin tjetër?
Nxehtësia përherë kalon në një kahje- drejtim, në kahje të trupit me temperaturë më të ulët.

&. Deri kur bëhet kalimi i nxehtësisë në mes të trupave?
Ky kalim nxehtësie bëhet derisa të ekuilibrohet temperatura në mes trupave.

&. Çka ndodh me energjinë e molekulave të trupit që pranon nxehtësinë?
Te trupat që pranojnë nxehtësi, molekulave të trupit u rritet energjia kinetike dhe potenciale.

&.Çka quajme bartje termike të molekulave
Kalimi i nxehtësisë te trupat, ose kalimi i nxehtësisë po në të njejtin trup, prej një skaji në skajin tjetër të
trupit quajme bartje termike të molekulave.

&. Çka quhet energji e brendshme ose energji termike e trupit?
Energjia kinetike dhe potenciale e bashkëveprimit ndërmolekularë quhet energji e brendshme ose
energji termike e trupit.

&. Çka quhet Sublimim?
Kalimi i trupit nga gjendja e ngurtë, në gjendje të gaztë, quhet Sublimim.

&. Çka është temperatura?
Temperatura është parametër i gjendjes së trupit dhe paraqet shkallën e nxehtësisë së trupit.

&. Në sa shkallë e ndau Celsius shkallëzimin në mes të dy pikave të ndërrimeve të gjendjes agregate të
ujit, si njihet dhe si shenohet kjo shkallë?
Celsiusi e ndau shkallëzimin prej pikës së ngrirjes deri te pika e vlimit të ujit në 100 shkallë të barabarta,
që njihet si shkallë e Celsiusit dhe shenohet °C.

&. Në sa shkallë e ndau Farenheit shkallëzimin prej pikës së ngrirjes deri te pika e vlimit të ujit, si
njihet dhe si shenohet kjo shkallë?
Shkallëzimi në mes të dy pikave të ndërrimeve të gjendjes agregate të ujit, Farenheit e ndau në 180
ndarje-shkallë.

&. Si quhet Temperatura më e ulët që ekziston në natyrë, dhe sa është ajo?
Temperatura më e ulët që ekziston në natyrë quhet zero absolute dhe është: 0°K= -273,16 °C

&. Ku ndodhet qendra e Termorregulacionit te njeriu?
Në Hipotalamus ndodhet qendra e Termorregulacionit.

dhe molekulat nuk janë sfera të plota. &. sa e ka madhësinë substanca e tretur? Te tretjet kolidale substanca e tretur është e madhësisë së makromolekulës ose janë copëza të mëdha. këto veti quhen lëngje reale.&. ndërsa pikën e vlimit 100°C. substanca e tretur e ka madhësinë e molekulës ose jonit të tretësit. &. &. Sa është pika e ngrirjes. përkatësisht e shkrirjes. Forcat ndërmolekulare tek lëngjet janë shumë më të vogla se sa tek trupat e ngurtë. &. quhen lëngje ideale. A janë Forcat ndërmolekulare më të mëdha apo më të vogla tek lëngjet në raport me gazërat? Forcat ndërmolekulare tek lëngjet janë më të mëdha se sa tek gazërat. që ngjeshen. Cilat janë karakteristikat fizike të lëngjeve ideale? Lëngjet tek të cilat nuk shfaqet viskozitet. A janë Forcat ndërmolekulare më të mëdha apo më të vogla tek lëngjet në raport me trupat e ngurtë. përkatësisht të shkrirjes. dhe pika e vlimit të Ujit? Uji ka pikën e ngrirjes 0°C. nuk ngjeshen dhe molekulat konsiderohen sfera të plota. sa e ka madhësinë substanca e tretur? Te tretjet ideale. Cilat janë karakteristikat fizike të lëngjeve reale? Lëngjet tek të cilat shfaqet viskozitet. &. Si quhet forca e brendshme në mes të molekulave te rrjedhja e lëngjeve? Te rrjedhja e lëngjeve shfaqet forcë e brendshme në mes të molekulave dhe quhet fërkim i brendshëm – viskozitet. Te tretjet kolidale. Te tretjet ideale. . &. &.