Hutba za mjesec januar 2017.g.

Kur'an o Poslaniku a.s.

Briga o svakom insanu

Neizmjerna zahvala Uzvišenom Stvoritelju, Svemilosnom, Samilosnom.

Salavat i selam neka su Njegovom miljeniku, Muhammedu poslaniku, Poslanikovoj časnoj
porodici, ashabima i svim čestitim muslimanima.

Poštovano braćo!

I danas ćemo se osvrnuti na kur'anske ajete, koji govore o Allahovom miljeniku. Činimo to iz
razloga, što su ti ajeti, sama istina. Sve što kažemo mi ljudi, može i ne mora biti tačno, ali ono
što kaže Uzvišeni, bez sumnje je hak - istina.

Naši stari alimi, trudili su se, da na svaki mogući način šire ljubav prema Poslaniku, pa su
često izdvajali iz Kur'ana ajete u kojima se on spominje, te bi ih učili kao ašareta, uoči petka
i ponedjeljka, kako bi ih muslimani pamtili, učili i o njima razmišljali. Allah dž.š., nazvao je
Poslanika ''Siradžen munira'' - Blistavom svjetiljkom, i ''Usvetun haseneh'' - Najljepšim
uzorom. Zato, kada u nekom svom ajetu ukaže na osobenost Muhammeda a.s., njegov moral i
karakter, time se želi i nama poručiti, čime da ukrasimo sebe, i oplemenimo svoje duše.

Kazati ćemo nekoliko riječi o trećem ajetu sure Šu'ar'a' u kome Uzvišeni kaže:

'' Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici?''

Ovaj kratki ajet sure Šu'ar'a - Pjesnici, opisuje izuzetni karakter našega Vjerovjesnika. Kazuje
nam njegovu nevjerovatnu brigu za ljudski rod, neizmjernu ljubav i ljepotu njegove duše.

I šesti ajet sure Kehf - Pećina, sličan je ovome:

''Pa zar ćeš ti za njima od tuge svisnuti, ako oni u govor ovaj neće da povjeruju?'' (Kehf, 6.)

U osmom ajetu sure Fatir - Stvoritelj, nalazimo riječi:

''..pa ne izgaraj od žalosti za njima; Allah, doista, dobro zna sve što oni rade.''

Potvrdu ovih ajeta, nalazimo u Poslanikovom životu. Sjetimo se događaja u Taifu, kada
Poslanik a.s., povrijeđen, protjeran, krvava lica, usamljen, dočekuje meleka Džibrila i
'Meleka brda', te na njegovu ponudu, da obruši dva brda na stanovnike, nakon što je odbija,
odgovara riječima:

''Nadam se da će Allah iz njihovih kičmi izvesti one koji će samo Njega obožavati i koji mu
neće ni u čemu širk činiti.''

Sjetimo se i dove Poslanika a.s., koju je činio za dva, tada najveća i možda najžešća
neprijatelja muslimana, Ebu Džehla i Omera. Šta sve nije činio Ebu Džehl, Poslaniku a.s. i
muslimanima, a Omer r.a. se spremio ubiti Poslanika a.s. Dok je Omer ubistvo snio, Poslanik

Ja vas pridržavam za vaš struk nastojeći da spriječim da u vatru upadnete i govorim: bježite od vatre.s. Hfz. poslan sam kao milost. Rezultat znamo. a vi me nadjačavate i u vatru bezglavo srljate”. kada je neko zatražio od Poslanika da čini dovu protiv mušrika. Pripadnik plemena Devs. pa bi željeli džennet zabraniti svima onima koji se s nama ne slažu. Kako je samo žalosno da danas oni koji se najviše pozivaju na sunnet. koji su mislili. Omer r. uputi pleme Devs i dovedi ih k meni..a. a taj ih čovjek u tome nastoji spriječiti. učini nas dostojim pripadnicima islama i podari svoju milost i uputu svim ljudima. Poslanik a. proljevaju krv ummeta njegova. došao je Poslaniku a. požalile neke ensarije. Upitajmo sebe želimo li drugima ono što i sebi!? Želimo li da drugi slijede put istine ili nas raduje njihovo nevjerstvo i griješenje!? Koliko dova smo učinili i činimo za uputu drugih!? Završit ćemo lijepim riječima Plemenitog Poslanika a. kada su se Poslaniku a. Ništa ljepšu sliku islama i Poslanika a. da je to pleme propalo. i kada su poželjeli da Poslanik a.s. ne pružaju ni mnogi od onih. Molim Uzvišenog Allaha da nam podari ispravno razumijevanje njegove lijepe vjere i sunneta Njegovog Poslanika. 3426 i br.s. Fahir ef. sa nekoliko svojih ljudi. on je kazao: ''Nisam poslan da proklinjem. zamolio je Allaha: ''Allahu moj. Naša srca su danas tijesna. uputi pleme Sekif!'' (Sunenut-Tirmizi.za njeg dovio. (Buhari br. 2284. ali je temeljito renovirao prvak ljudskoga roda Muhammed a. Arnaut Džemat Potok . zamolio je Svemilosnog: ''Allahu moj. zato što su ustrajni u nevjerstvu.“ (Sahih Muslim) Ovi ajeti i događaji kazuju nam da je u Poslanikovom srcu bilo mjesta za svakoga i svakome je želio džennet ovoga i onoga svijeta.s. Muslim br.porodicu.a. pozivajući se na njegov sunnet ili ehl . Sahih-hadis) Ebu Hurejre. Podsjetit ću vas i na događaje vezane za arapska plemena Devs i Sekif. primi islam i kasnije za deset godina svoje vlasti nastavi zidati zgradu islama koju su započeli i gradili svi poslanici. na strijelce plemena Sekif.a. nakon dugotrajne opsade Taifa. bježite od vatre…. 6483.s. leptiri i ostali insekti počeše u nju upadati.'' (Sahihul-Buhari) Isto tako. kako bi bili uništeni.s. i zamolio ga da čini dovu protiv njegovog plemena Devs.s. Na njegovo i iznenađenje prisutnih. r. Et-Tufejl ibn Amr Ed-Devsi . a danas mnogi umjesto suza. podigavši ruke. uči dovu protiv njih.. nam prenosi događaj. od Ebu Hurejre r. Takav je primjer mene i vas.: ”Primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji ja naložio vatru pa kada je njena svjetlost obasjala prostor oko nje. koji se pozivaju na časnu porodicu Poslanikovu i poštovane imame iz njegovog ehla. Poslanik je toliko suza prolio za svoj ummet i sve ljude. ali mu to ne polazi za rukom. tako ružnu sliku daju o sunnetu.