LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

SEM II, CLASA A IX –A

SUBIECTUL I. (6 puncte) Citește cu atenție textul următor:

”A rămas Mara, săraca, văduvă cu doi copii, sărăcuții de ei, dar era tânără și voinică și harnică
și Dumnezeu a mai lăsat să aibă și noroc.

Nu-i vorbă, Bârzovanu, răposatul, era, când a fost, mai mult cârpaci decât cizmar și ședea mai
bucuros la birt decât acasă; tot le-au mai rămas însă copiilor vreo două sute de pruni pe lunca
Mureșului, viuța din dealul despre Păuliș și casa, pe care muma lor o căpătase de zestre. Apoi, mare
lucru pentru o precupeață, Radna e Radna, Lipova e numai aci peste Murăș, iar la Arad te duci în două
ceasuri.

Marți dimineața Mara-și scoate șatra și coșurile pline în piața de pe țărmurele drept al
Murășului, unde se adună la târg de săptămână murășenii până de pe la Soboteliu și podgorenii până de
pe la Cuvin. Joi dimineața ea trece Murășul și întinde șatra pe țărmurele stâng, unde se adună bănățenii
până de pe la Făget, Căpălnaș și Sân-Miclăuș. Vineri noaptea, după cântatul cocoșilor, ea pleacă la
Arad, ca ziua s-o prindă cu șatra întinsă în piața cea mare, unde lumea se adună din șapte ținuturi.”

(Mara, I. Slavici)

1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: birt și precupeață. 1p

2. Explică rolul cratimei în secvența Mara-și. 1p

3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/ expresie care să conțină substantivul noroc. 1p

4. Selectează două secvențe din textul dat care conturează dimensiunea temporală a textului narativ. 1p

5. Extrage din text două figuri de stil diferite, precizează apoi ce figură este fiecare. 1p

6. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat două trăsături ale textului epic. 1p

SUBIECTUL II. (3 puncte)

Scrie un text argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța familiei în viața adolescenților.
În eleborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
 Să respecți structura discursului de tip argumentataiv: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;
 Să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii față
de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;
 Să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprmare, de
ortografie și de punctuație) și limitele de spațiu indicate.
1 punct din oficiu

În eleborarea textului de tip argumentativ. (6 puncte) Citește cu atenție textul următor: ”A rămas Mara. formularea unei concluzii pertinente. văduvă cu doi copii. sărăcuții de ei. Căpălnaș și Sân-Miclăuș. Extrage din text două figuri de stil diferite. I. LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ SEM II. ca ziua s-o prindă cu șatra întinsă în piața cea mare. ea pleacă la Arad. 1p 5. săraca. după cântatul cocoșilor. Explică rolul cratimei în secvența Mara-și. 1p SUBIECTUL II. 1p 4. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: birt și precupeață. Slavici) 1. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Lipova e numai aci peste Murăș. era.” (Mara. normele de exprmare. când a fost. 1p 3. 1p 2. tot le-au mai rămas însă copiilor vreo două sute de pruni pe lunca Mureșului. dar era tânără și voinică și harnică și Dumnezeu a mai lăsat să aibă și noroc. de ortografie și de punctuație) și limitele de spațiu indicate. Joi dimineața ea trece Murășul și întinde șatra pe țărmurele stâng. trebuie:  Să respecți structura discursului de tip argumentataiv: formularea ideilor în scris. viuța din dealul despre Păuliș și casa. Apoi.  Să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. cu câte un exemplu din textul dat două trăsături ale textului epic. CLASA A IX –A P SUBIECTUL I. mai mult cârpaci decât cizmar și ședea mai bucuros la birt decât acasă. precizează apoi ce figură este fiecare. Bârzovanu.  Să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii față de problematica pusă în discuție. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/ expresie care să conțină substantivul noroc. 1 punct din oficiu . (3 puncte) Scrie un text argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța familiei în viața adolescenților. unde lumea se adună din șapte ținuturi. Marți dimineața Mara-și scoate șatra și coșurile pline în piața de pe țărmurele drept al Murășului. iar la Arad te duci în două ceasuri. enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. unde se adună bănățenii până de pe la Făget. mare lucru pentru o precupeață. Ilustrează. Nu-i vorbă. 1p 6. Vineri noaptea. pe care muma lor o căpătase de zestre. unde se adună la târg de săptămână murășenii până de pe la Soboteliu și podgorenii până de pe la Cuvin. Selectează două secvențe din textul dat care conturează dimensiunea temporală a textului narativ. răposatul. Radna e Radna.