BIOKIMIA-1

Jurusan Kimia FMIPA UNESA

LAMPIRAN PERHITUNGAN
𝑉𝐼2 π‘₯ 𝑁𝐼2 π‘₯ 0,88 π‘šπ‘”
I. = π‘Ž π‘šπ‘”
0,01 𝑁
20 π‘šπΏ
II. π‘Ž π‘šπ‘” π‘₯ 𝑓𝑃 [ ] = 𝑏 π‘šπ‘”
10 π‘šπΏ
100 𝑔
III. 𝑏 π‘šπ‘” π‘₯ = (β„Žπ‘Žπ‘ π‘–π‘™)π‘šπ‘”/𝑔(π‘˜π‘Žπ‘‘π‘Žπ‘Ÿ 𝑣𝑖𝑑. 𝐢 100 𝑔)
π‘π‘’π‘Ÿπ‘Žπ‘‘ π‘ π‘Žπ‘šπ‘π‘’π‘™ π‘Žπ‘€π‘Žπ‘™ (𝑔)
20Γ—π‘ŽΓ—100%
IV. % π‘˜π‘Žπ‘‘π‘Žπ‘Ÿ 𝑣𝑖𝑑 𝐢 = 𝑉
π‘ π‘Žπ‘šπ‘π‘’π‘™ Γ—π‘šπ‘ π‘Žπ‘šπ‘π‘’π‘™

Diketahui : V1 = 0,8 mL
V2 = 0,8 mL
V3 = 0,7 mL
N I2 = 0,01 N
Berat sampel = 10,0788 g = 0,0100788 mg
Ditanya : a. Kadar rata-rata vitamin C dalam 100 g?
b. Kadar persentase (%) rata-rata vitamin C?
Jawab :
TITRASI 1
V1 = 0,8 mL

0,8 π‘šπΏ π‘₯ 0,01 𝑁 π‘₯ 0,88 π‘šπ‘”
I. = 0,704 π‘šπ‘”
0,01 𝑁
20 π‘šπΏ
II. 0,704 π‘šπ‘” π‘₯ [ ] = 1,408 π‘šπ‘”
10 π‘šπΏ
100 𝑔
III. 1,408 π‘šπ‘” π‘₯ = 13,9699 π‘šπ‘”/𝑔
10,0788 𝑔
20Γ—0,704Γ—100%
IV. % π‘˜π‘Žπ‘‘π‘Žπ‘Ÿ 𝑣𝑖𝑑 𝐢 = = 13,9699 %
10,0788 𝑔 Γ—10 π‘šπΏ

TITRASI 2
V2 = 0,8 mL
0,8 π‘šπΏ π‘₯ 0,01 𝑁 π‘₯ 0,88 π‘šπ‘”
I. = 0,704 π‘šπ‘”
0,01 𝑁
20 π‘šπΏ
II. 0,704 π‘šπ‘” π‘₯ [ ] = 1,408 π‘šπ‘”
10 π‘šπΏ
100 𝑔
III. 1,408 π‘šπ‘” π‘₯ = 13,9699 π‘šπ‘”/𝑔
10,0788 𝑔
20Γ—0,704Γ—100%
IV. % π‘˜π‘Žπ‘‘π‘Žπ‘Ÿ 𝑣𝑖𝑑 𝐢 = = 13,9699 %
10,0788 𝑔 Γ—10 π‘šπΏ

% π‘˜π‘Žπ‘‘π‘Žπ‘Ÿ 𝑣𝑖𝑑 𝐢 = = 12. 1.232 π‘šπ‘” 10 π‘šπΏ 100 𝑔 III.9699+12.232 π‘šπ‘” π‘₯ = 12.0788 𝑔 Γ—10 π‘šπΏ 𝑇1+𝑇2+𝑇3 Kadar rata-rata vitamin C dalam 100 g = 3 (13. 0.2236)π‘šπ‘”/𝑔 = 3 40.1634 = = 13.3878 π‘šπ‘”/𝑔 3 𝑇1+𝑇2+𝑇3 Kadar presentase (%) rata-rata vitamin C = 3 (13.7 π‘šπΏ π‘₯ 0.2236)% = 3 40.2236 π‘šπ‘”/𝑔 10.9699+13.9699+12.616 π‘šπ‘” π‘₯ [ ] = 1.88 π‘šπ‘” I.616 Γ—100% IV.3878 % 3 .01 𝑁 π‘₯ 0.0788 𝑔 20Γ—0. = 0.616 π‘šπ‘” 0. BIOKIMIA-1 Jurusan Kimia FMIPA UNESA TITRASI 3 V3 = 0.01 𝑁 20 π‘šπΏ II.1634 % = = 13.2236 % 10.7 mL 0.9699+13.