Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017

Faktor 1 : Siri Elektrokimia
(a) Elektrolisis larutan natrium nitrat 0.1 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon

Susunan radas

Persamaan pengionan elektrolit

Elektrod Anod Katod

Ion yang ditarik ke anod dan katod

Persamaan setengah

Nama hasil / inferens

Pemerhatian

Ujian Pengesahan

1

Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017 (b) Elektrolisis larutan asis sulfurik 0.1 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon Susunan radas Persamaan pengionan elektrolit Elektrod Anod Katod Ion yang ditarik ke anod dan katod Persamaan setengah Nama hasil / inferens Pemerhatian Ujian Pengesahan 2 .

1 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon Susunan radas Persamaan pengionan elektrolit Elektrod Anod Katod Ion yang ditarik ke anod dan katod Persamaan setengah Nama hasil / inferens Pemerhatian Ujian Pengesahan 3 . Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017 (c )Elektrolisis larutan kuprum(II) sulfat 0.

001 mol dm-3 dan asid hidroklorik 2 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon Susunan radas Persamaan pengionan elektrolid Elektrolit asid hidroklorik 0.001 mol dm-3 asid hidroklorik 2 mol dm-3 Ion yang ditarik ke anod Persamaan setengah di anod Nama hasil / inferens di anod Pemerhatian di anod Ujian Pengesahan di anod Ion yang ditarik ke katod Persamaan setengah di katod Nama hasil / inferens di katod Pemerhatian di katod Ujian Pengesahan di katod 4 . Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017 Faktor ke-2 : Kepekatan Elektrolit (a) Elektrolisis asid hidroklorik 0.

Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017 (b) Elektrolisis natrium iodida 0.001 mol dm-3 natrium iodida 2 mol dm-3 Ion yang ditarik ke anod Persamaan setengah di anod Nama hasil / inferens di anod Pemerhatian di anod Ujian Pengesahan di anod Ion yang ditarik ke katod Persamaan setengah di katod Nama hasil / inferens di katod Pemerhatian di katod Ujian Pengesahan di katod 5 .001 mol dm-3 dan natrium iodida 2 mol dm-3 menggunakan elektrod karbon Susunan radas Persamaan pengionan elektrolid Elektrolit natrium iodida 0.

Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017 Faktor ke-3 : Jenis Elektrod (a) Elektrolisis larutan kuprum (II) sulfat 1.0 moldm-3 menggunakan elektrod karbon dan elektrod kuprum Susunan radas Persamaan pengionan elektrolid Elektrolit elektrod karbon elektrod kuprum Ion yang ditarik ke anod Persamaan setengah di anod Nama hasil / inferens di anod Pemerhatian di anod Ujian Pengesahan di anod Ion yang ditarik ke katod Persamaan setengah di katod Nama hasil / inferens di katod Pemerhatian di katod Ujian Pengesahan di katod 6 .

Kelas RISDA Kimia Cikgu Farhalina 2017 7 .