SENARAI SEMAK PORTFOLIO INTERNSHIP

Nama Pelajar No.K/P

Program PISMP Lain-lain Ambilan

Pengkhususan

Sekolah

.
BIL PERKARA Ada Tiada CATATAN

a Biodata Pelajar

b Penyataan Profesional

c Kertas Cadangan Projek/Aktiviti Internship

d Laporan Projek/Aktiviti Internship

e Catatan Refleksi

f Borang Kehadiran Internship

g Garis Panduan Internship

h Lain-lain

ULASAN:

1