SENARAI SEMAK FOLDER RANCANGAN PENGAJARAN MATA PELAJARAN MAJOR

Nama Pelajar No.K/P

Program PISMP Lain-lain Ambilan

Pengkhususan

Sekolah

.
BIL PERKARA ADA TIADA CATATAN

a Borang Biodata Pelajar

b Huraian Sukatan Pelajaran/DSKP

c Jadual Waktu Mengajar

d Rancangan Semester

e Rancangan Pelajaran Harian

f Catatan Refleksi PdP

g Senarai Nama Murid (Kelas yang diajar)

ULASAN:

1