REPUBLIKA NG PILIPINAS

KAGAWARAN NG EDUKASYON
KOLEHIYO NG LUNGSOD NG LIPA
COLLEGE OF TEACHER EDUCATION
PAMBANSANG PAARALAN NG SEKUNDARYA NG LODLOD
LODLOD, LUNGSOD NG LIPA

Banghay-Aralin para sa Pakitang-Turo sa Filipino

Petsa : Agosto 16, 2017
Araw : Martes

I. LAYUNIN
a) Nakikilala ang mga pangunahing tauhan sa mitolohiyang binasa.
b) Naipapahayag ang mahahalagang kaisipan at pananaw tungkol sa mitolohiya.
(F10PS-IIa-b-73)
c) Nakalalahok sa isang masigla at inteaktib na talakayan.

II.NILALAMAN
Akda : Ang Mga Diyos ng Norse
Genre : Mitolohiya
Kagamitan : Laptop at telebisyon.
Sanggunian : FILIPINO 10 Panitikang Pandaigdig

III. PROSESO NG PAGKATUTO
GAWAIN NG GURO GAWAIN NG MAG-AARAL
PANIMULANG GAWAIN
 Pagdarasal
 Pagbati
 Pagsasaayos ng silid
 Pagtatala ng Liban
 Pagbabalik aral

A. AKTIBITI
Bago tayo tumungo sa ating aralin, ang
klase ay hahatiin ko sa tatlong pangkat
at ang bawat pangkat ay magkakaroon
ng 3 kinatawan upang maglakbay at
makipagsapalaran patungo sa Asgard.
(Laro sa Power point)

Ang unang grupo ay mula kay _____
hanggang kay _____.
Ang ikalawang grupo ay mula kay ____
Hanggang kay _____.
Ang ikatlong grupo ay mulay kay ____
hanggang kay _____.

Handa na ba kayo klas?
Opo.
Okay unang grupo, maari nang
pumunta sa unahan at magsimula na.
(Naglalaro ang unang grupo)

(Naglalaro ang ikalawang grupo) Okay bigyan ng limang bagsak ang ikalawang grupo. 1. Handan na ba kayo? Opo. Sino ang bathala ng mga diyos? Ang bathala po ng mga diyos ay si Odin. Tama! 3. (Naglalaro ang ikatlong grupo) Okay Palakpakan ang ikatlong grupo. Sino ang pinakamamahal sa lahat ng diyos? Ang pinakamamahal sa lahat ng diyos ay si Magaling! Balder po.) B. Magaling! 2. ang bahgari patungo sa Asgard? . Sino ang Diyos ng Kulog at kidlat? Si Thor po ang diyos ng kulog at kidlat. Sino naman ang tagapangalaga ng mga prutas? Ang diyos po ng mga prutas ay si freyr. maari nang pumunta sa unahan at magsimula na. 5. maari nang pumunta sa unahan at magsimula na. Magaling! 7. Okay palakpakan ang unang grupo. (Nagpalakpakan) Ngayon ay ating kikilalanin ang Diyos ng mga Norse sa tulong ng ating mga gabay na larawan. (Pagpapakita ng mga larawan. ANALISIS Ngayon nais kong malaman kung naunawaan ba talaga ninyo ang mitolohiyang ating binasa. Sino ang tanod sa Billfrost. Tama! 6. Sino ang asawa ni Odin? Si Frigga po ang asawa ni Odin. Tumpak! 4. (Nagpalakpakan) At ang huli naman ang ikatlong grupo. Saan naninirahan ang mga Aesir? Ang mga Aesir po ay naninirahan sa Asgard. (Nagpalakpakan) Ngayon naman ang ikalawang grupo.

noong bata pa po ako. Mayroon lamang kayong 10 minuto upang magsulat. pagkat dito nasusubukan ang ating tatag at diskarte. tama lamang po akong mag-ingat ng pera. pinagkatiwalaan po ng aking ina ng isang malaking pera. D. (Nagpalakakan) C. Tumpak! 8. ito’y isang Tama. maaari lamang na ipasa ito sa unahan. Natuto Kahanga hanga. palakpakan ang inyong sarili dahil inyong naunawaan ang ating binasa. mundo kung saan ang lahat ay hindi permanente. mayroon rin bang katapusan itong ating mundong ginagalawan? Paano mo nasabi? Opo. 2. Tama! Kahanga hanga. na tayoy magkaroon ng mabigat na tungkulin . Ang tanod po ng Billfrost ay si Heindall. APLIKASYON Gumawa ng isang sanaysay na nagpapakilala at naglalarawan ng diyos na iyong pinaniniwalaan. At tatawag ako ng ilan na magbabahagi ng kanilang naisulat. tayo’y nabubuhay sa propesiya. (Nagsusulat ang mga mag-aaral) Tapos na ang inyong 10 minuto. Ang inyong 10 minuto ay nagsisimula na ngayon. Sino ang diyos ng digmaan? Ang diyos po ng digmaan ay si tyr. ABSTRAKSYON 1. (Tumawag ng ilang magbabahagi) (Nagbabahagi ng kanilang isinulat) . Sa iyong palagay. Naranasan mo na bang magkaroon ng mabigat na tungkulin gaya ni Odin? Opo. pagkat nasabi po ito sa bibliya.

Odin b.Athena Susi sa pagwawasto: 1.Asir 2.Heimdall b. Odin 5.Dragon d. Ano ang mga mortal na kalaban ng mga diyos ng norse? a.Higante c. Asgard 3. 1. Ang mga diyos ng Norse ay kilala sa tawag na? a.Asgard 3. Aesir 2. Sino ang nagtataglay ng kapangyarihang makakita nang hinaharap? a.Duwende 4. C. PAGTATAYA Panuto: Piliin ang tamang sagot.Olympus c. A.Ares 5. Kasir b. B. Saan naninirahan ang mga diyos ng Norse? a. C. LINGAO .Thor d.Jotunheim b. CUARESMA Iwinasto ni: __________________________ JOSIE B.Freyr c.Seypgard d. Sino diyos ng Norse na lumikha sa mga tao? a. D. Laesir c. TAKDANG ARALIN Gumawa at magdala ng “nametag” para sa sunod na pagkikita.IV.Zeus c.Frigga d. Higante 4. Frigga V. Inihanda ni: _________________________ ANGEL GABRIEL C.Halimaw b.Aesir d.