You are on page 1of 2

Rujuk Kami : KVSB.

500- ( )

Tarikh : 03 Ogos 2017

Tuan / Puan,

LAWATAN KE UNIKL BMI GOMBAK

Perkara di atas adalah dirujuk :

2. Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa Unit Teknologi Elektrik,


Kolej Vokasional Sungai Buloh ingin mengadakan Lawatan Sambil Belajar ke UNIKL BMI
Gombak seperti butiran berikut :

Tarikh : 08 Ogos 2017

Hari : Selasa

Masa : 8.00 pagi

Bilangan Peserta : 55 orang pelajar , 5 orang guru pengiring

3. Bersama ini disertakan surat kebenaran waris / penjaga kepada pelajar yang
ingin mengikuti lawatan tersebut. Waris / penjaga perlu mengisi surat kebenaran ini dan
mengembalikannya kepada Puan Qadratul Anis binti Faisol (013-5944283 ) atau Encik Saiful
Shaari bin Mohd Subki (017-7495465 ) selewat-lewatnya pada 07/08/2017.

4. Sebarang pertanyaan berkaitan sila berhubung dengan pegawai di atas.

Sekian, terima kasih.

SURAT KEBENARAN WARIS / PENJAGA

1. Saya..Waris/Penjaga
kepada..Kursusmembenarkan/tidak
membenarkan anak / tanggungan saya, menyertai lawatan ke UNIKL BMI GOMBAK pada
08 /08 /2017.

Saya memahami pihak kolej telah mengambil langkah-langkah keselamatan sepanjang program ini
dijalankan. Dengan itu, saya tidak akan mengambil sebarang tindakan undang-undang jika berlaku
sebarang kecederaan. Saya membenarkan pihak kolej mengambil tindakan sewajarnya jika berlaku
sebarang kecemasan sepanjang aktiviti tersebut.

Yang benar ,

Tarikh : / / 2017

( )