Osciloscopul este un aparat electronic de măsură care servește la observarea și

măsurarea unui semnal de tensiune electrică cu variație (frecvență) constantă, sau a mai multor
semnale simultane de tensiune ce evoluează discret, folosind pentru asta în mod uzual un câmp
grafic vizualizator (ecran), unde axa 'X'-lor (abscisa) este axa timpului iar axa 'Y'-lor (ordonata)
este axa reprezentării amplitudinilor semnalelor de măsurat (observat).
Osciloscoapele au în general numeroase posibilități de reglare și moderare, printre care cele
mai importante sînt:

 amplificarea semnalelor de intrare și reglarea punctului lor de zero;
 scala de timp pentru baleierea pe orizontală;
 modul de declanșare a baleierii (trigger);
 tipul de grafic: t-y sau x-y;
 intensitatea luminoasă a punctului luminos (spot).
Pentru măsurarea semnalelor de intrare și a intervalelor de timp, pe ecran există un caroiaj
ale cărui diviziuni corespund unor unități de tensiune sau timp calibrate în V/diviziune,
respectiv s/diviziune. Astfel, printre parametrii cei mai importanți ai semnalelor electrice care se
pot măsura sînt următorii:

 perioada sau frecvența semnalelor periodice;
 timpul de creștere sau descreștere al unui puls de la un nivel dat la altul;
 întîrzierea relativă a două semnale;
 durata unui puls;
 factorul de umplere al unui semnal (tren de impulsuri) dreptunghiular

Componentele osciloscopului:
 Tubul catodic (CRT) este format din:
1. Placi de deflectie
2. Sursa de electroni
3. Raze catodice
4. Bobina de focalizare
5. Fata interna a ecranului, acoperita cu o substanta fluorescenta
Tipuri de semnale (exemple):
➔ Periodice: ✔ Sinusoidale
✔ Triunghiulare
✔ Dreptunghiulare
➔ Tranzitorii ✔ capacitive
Conversia analog – digitala are la baza esantionarea semnalului analogic
➔ Semnalul original este impartit in intervaluri de durata egala; se stocheaza valoarea medie a
semnalului pe intervalul respectiv
➔ Acuratetea semnalului digital este cu atat mai mare cu cat frecventa de esantionare este mai
mica
Precizia datelor este influentata de numarul de biti pe care se stocheaza fiecare punct din semnalul
esantionat
8 biti – 28 = 256 valori
12 biti – 212 = 4096 valori
16 biti – 216 = 65536 valori