SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15

ਸਰ੅ ਏੁ ॥
ਸਯਫ ਏਰਾ ਬਯ਩ੂਯ ਩ਰਬ ; ਬਫਯਥਾ ਜਾਨਨਹਾਯ ॥
ਜਾ ਏ੄ ਬਸਭਯਬਨ, ਉਧਯੀ਌ ; ਨਾਨਏ ! ਬਤਸੁ ਫਬਰਹਾਯ ॥੧॥
ਅਸਟ਩ਦੀ ॥
ਟੂਟੀ, ਑ਾਢਨਹਾਯ ਑੅ੁ਩ਾਰ ॥ ਟੂਟੀ ਑ਾਢਨਹਾਯ ਑੅ੁ਩ਾਰ*
= ਟੂੂੱ ਟੀ ਑ਾਂਢਨਹਾਯ ਑ੁ਩ਾਰ
ਂ ੜ ਩ੜਹਨਾ ਹ੄
*਌ਥ੃ ਹ੅ੜਾ ਨਹੀਂ ਎ਏ
ਅੰ ਤ ਬਿਚ ਬਿਸਤਾਯ ਨਾਰ ਸਭਬਝਆ ਹ੄

ਸਯਫ ਜੀਆ, ਆ਩੃ ਩ਰਬਤ਩ਾਰ ॥ ਜੀਆ = ਜੀਆਂ
ਸ਑ਰ ਏੀ ਬਚੰ ਤਾ, ਬਜਸੁ ਭਨ ਭਾਬਹ ॥ ਭਾਬਹ = ਭਾਬਹਂ
ਬਤਸ ਤ੃ ਬਫਯਥਾ, ਏ੅ਈ ਨਾਬਹ ॥ ਨਾਬਹ = ਨਾਬਹਂ
ਯ੃ ਭਨ ਭ੃ਯ੃ ! ਸਦਾ ਹਬਯ ਜਾਬ਩ ॥
ਅਬਫਨਾਸੀ ਩ਰਬੁ, ਆ਩੃ ਆਬ਩ ॥
ਆ਩ਨ ਏੀਆ, ਏਛੂ ਨ ਹ੅ਇ ॥
ਜ੃, ਸਉ, ਩ਰਾਨੀ ਰ੅ ਚ੄ ਏ੅ਇ ॥ ਸਉ = ਸ੆
ਬਤਸੁ ਬਫਨੁ, ਨਾਹੀ ਤ੃ਯ੄ ਬਏਛੁ ਏਾਭ ॥ ਨਾਹੀ = ਨਾਹੀਂ
਑ਬਤ, ਨਾਨਏ ! ਜਬ਩ ਋ਏ ਹਬਯ ਨਾਭ ॥੧॥
ਯੂ਩ਿੰ ਤੁ ਹ੅ਇ, ਨਾਹੀ ਭ੅ਹ੄ ॥ ਨਾਹੀ = ਨਾਹੀਂ
਩ਰਬ ਏੀ ਜ੅ਬਤ, ਸ਑ਰ ਒ਟ ਸ੅ਹ੄ ॥
ਧਨਿੰ ਤਾ ਹ੅ਇ, ਬਏਆ ਏ੅ ਑ਯਫ੄ ॥
ਜਾ, ਸਬੁ ਬਏਛੁ, ਬਤਸ ਏਾ ਦੀਆ ਦਯਫ੄ ॥ ਜਾ = ਜਾਂ
ਅਬਤ ਸੂਯਾ, ਜ੃ ਏ੅ਊ ਏਹਾਿ੄ ॥

SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 1 of 12

ਤ੃ਯ੄ ਸੰ ਑ ? ॥ ਯਬਹ਍ = ਯਬਹਓਂ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 2 of 12 . ਅੰ ਧਏਾਯ. ਹਬਯ ! ਰ੅ ਚਾ ਩ੂਬਯ ॥੩॥ ਭਨ ਭੂਯਐ ! ਏਾਹ੃ ਬਫਰਰਾਈ਌ ? ॥ ਩ੁਯਫ ਬਰਐ੃ ਏਾ. ਦੀ਩ਏ ਩ਯ਑ਾਸੁ ॥ ਬਜਉ = ਬਜਉਂ ਑ੁਯ ਦਯਸਨੁ ਦ੃ਬਐ. ਏਹ ਧਾਿ੄ ॥ ਏਹ = ਏਹਾਂ ਜ੃ ਏ੅. ਭਾਯ਑ੁ ਩ਾਿ੄ ॥ ਭਹਾ = ਭਹਾਂ ਭਬਹ = ਭਬਹਂ ਬਤਉ. ਑ੁਯ ਏਾ ਸਫਦੁ. ਦ੃ਨਹਾਯੁ ਜਾਨੈ ਑ਾਿਾਯੁ ॥ ਬਜਸੁ. ਑ੁਯ ਩ਰਸਾਬਦ. ਩ਰਬ ਦ੃ਿਨਹਾਯੁ ॥ ਅਿਯ ਬਤਆਬ਑. ਬਰਬਐਆ ਩ਾਈ਌ ॥ ਦੂਐ ਸੂਐ. ਫਾਛਉ ਧੂਬਯ ॥ ਬਤਨ = ਬਤਨਹ ਫਾਛਉ = ਫਾਛਉਂ ਨਾਨਏ ਏੀ. ਸਾਧੂ ਸੰ ਬ਑ ਬਭਬਰ. ਬਨਸਤਯ੄ ॥ ਬਜਉ. ਏਾਹ੃ ਬਪਯਬਹ ? ਅਜਾਨ ! ॥ ਬਪਯਬਹ = ਬਪਯਬਹਂ ਏਉਨ ਫਸਤੁ ਆਈ. ਹ੅ਇ ਫਹ੄ ਦਾਤਾਯੁ ॥ ਬਤਸੁ. SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਩ਰਬ ਏੀ ਏਰਾ ਬਫਨਾ. ਭਹਾ ਉਬਦਆਨ ਭਬਹ. ਩ਾਐਾਣੁ. ਸਦਾ ਅਯ੅਑ੁ ॥੨॥ ਬਜਉ. ਸ੅ਈ ਸੁਐੁ ਭਾਨੁ ॥ ਬੂਰਾ. ਭਬਨ ਹ੅ਇ ਬਫ਑ਾਸੁ ॥ ਦਯਸਨੁ = ਦਯਸ਼ਨ ਬਜਉ. ਥਾਭ੄ ਥੰ ਭਨੁ ॥ ਬਜਉ = ਬਜਉਂ ਬਤਉ. ਭਨਬਹ ਅਸਥੰ ਭਨੁ ॥ ਬਤਉ = ਬਤਉਂ ਸਫਦੁ = ਸ਼ਫਦ ਬਜਉ. ਨਾਿ ਚਬੜ ਤਯ੄ ॥ ਬਜਉ = ਬਜਉਂ ਚਬੜ = ਚੜਹ ਩ਰਾਣੀ. ਜ੅ਬਤ ਩ਰ਑ਟਾਿ੄ ॥ ਬਤਉ = ਬਤਉਂ ਬਤਨ ਸੰ ਤਨ ਏੀ. ਤੂ ! ਬਤਸਬਹ ਬਚਤਾਯੁ ॥ ਤੂ = ਤੂੰ ਜ੅ ਏਛੁ ਏਯ੄. ਭੰ ਦਯ ਏਉ. ਑ੁਯ ਚਯਣ ਰ਑ਤੁ. ਤੂਟ੄ ਹਉ ਯ੅਑ੁ ॥ ਹਉ = ਹਉਂ ਨਾਨਏ ! ਸ੅ ਜਨੁ.

ਬਹਯਦ੃ ਭਬਹ ਤ੅ਬਰ ॥ ਭਬਹ = ਭਬਹਂ ਰਾਬਦ ਐ੃਩. ਏਯਹੁ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਇਸਨਾਨੁ = ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਾਧ ਊ਩ਬਯ. ਹਬਯ ਦਯ਑ਹ ਸ੅ਇ ॥ ਦਯ਑ਹ = ਦਯ਑ਾਹ ਇਹੁ ਿਾ਩ਾਯੁ. ਰ੅ ਬੀ ਩ਤੰ ਑ ! ॥ ਯਾਭ ਨਾਭ ਜਬ਩. ਧ੅ਇ ਧ੅ਇ ਩ੀਉ ॥ ਅਯਬ਩ ਸਾਧ ਏਉ. ਜਾਈ਌ ਏੁਯਫਾਨੁ ॥ ਸਾਧ ਸ੃ਿਾ. ਅ਩ਨਾ ਜੀਉ ॥ ਸਾਧ ਏੀ ਧੂਬਯ. ਹਬਯ ਏੀਯਤਨੁ ਑ਾਈ਌ ॥ ਅਬਨਏ ਬਫ਒ਨ ਤ੃. ਬਿਯਰਾ ਿਾ਩ਾਯ੄ ॥ ਇਹੁ = ਇਹ = ਇਹ੅ ਨਹੀਂ ਨਾਨਏ ! ਤਾ ਏ੄. ਅੰ ਬਭਰਤ ਯਸੁ ਚਾਐ੄ ॥ ਍ਟ ਑ਹੀ. SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਰ਩ਬਟ ਯਬਹ਍ ਯਬਸ. ਿਡਬਾ਑ੀ ਩ਾਈ਌ ॥ ਿਡਬਾ਑ੀ = ਿਡਬਾ਑ੀਂ ਸਾਧ ਸੰ ਬ਑. ਸੰ ਤਨ ਒ਬਯ ਩ਾਇਆ ॥ ਤਬਜ ਅਬਬਭਾਨੁ. ਸਬੁ ਏ੅ਇ ॥ ਭੁਐ ਊਜਰ. ਸੰ ਤਹ ਦਬਯ ਆਇਆ ॥ ਸੰ ਤਹ = ਸੰ ਤਾਂਹ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 3 of 12 . ਬਹਯਦ੃ ਭਾਬਹ ॥ ਭਾਬਹ = ਭਾਬਹਂ ਨਾਨਏ ! ਩ਬਤ ਸ੃ਤੀ. ਰ੃ ਹੁ ਭਨ ਭ੅ਬਰ ॥ ਰ੃ ਹੁ = ਰ੃ ਹ੅ ਨਹੀਂ ਯਾਭ ਨਾਭੁ. ਸੰ ਤਹ ਸੰ ਬ਑ ਚਾਰੁ ॥ ਸੰ ਤਹ = ਸੰ ਤਾਂਹ ਅਿਯ ਬਤਆਬ਑. ਒ਬਯ ਜਾਬਹ ॥੪॥ ਜਾਬਹ = ਜਾਬਹਂ ਬਜਸੁ ਿਐਯ ਏਉ. ਰ੄ ਬਨ ਤੂ ਆਇਆ ॥ ਤੂ = ਤੂੰ ਯਾਭ ਨਾਭੁ. ਸਦ ਫਬਰਹਾਯ੄ ॥੫॥ ਸਦ = ਸਦਾ ਚਯਨ ਸਾਧ ਏ੃. ਬਫਬਐਆ ਜੰ ਜਾਰ ॥ ਧੰ ਬਨ ਧੰ ਬਨ ਏਹ੄. ਸਾਧੂ ਯਾਐ੄ ॥ ਹਬਯ ਑ੁਨ ਑ਾਇ.

ਬਨਯਭਰ ਇਹ ਏਯਣੀ ॥ ਏਬਯ ਬਏਯ਩ਾ. ਬਜਬਨ. ਸਬਤ ਭੁਬਐ ਏਹਤ ॥ ਏਹਤ = ਏਬਹਤ ਸਾਚੀ ਬਦਰਸਬਟ. ਑ੁਯ ਏੀ ਩ਯਤੀਬਤ ॥ ਬਤਸੁ ਜਨ ਆਿ੄. ਸਚੁ ਏਬਯ ਜਾਤਾ ॥ ਸਚੁ = ਸੂੱ ਚ ਨਾਨਏ ! ਸ੅ ਜਨੁ. ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਦਨੁ ਯ੄ਣੀ ॥ ਸਬ ਤ੃ ਊਚ. ਬਜਸ ਏਉ ਨਾਭੁ ਦੀਆ ॥ ਨਾਨਏ ! ਸ੅ ਜਨੁ. ਬਨਯਭਰੁ ਥੀਆ ॥੭॥ ਜਾ ਏ੄ ਭਬਨ. ਦੂਸਯ ਹ੅ਆ ਨ ਹ੅਑ੁ ॥ ਜਬ਩ ਜਨ. ਋ਏ੅ ਹ੅ਇ ॥ ਸਚੁ ਏਯਣੀ. ਜੀਿਾਰਨਹਾਯ ॥ ਬੂਐ੃ ਏਉ. ਸਚੁ ਤਾ ਏੀ ਯਹਤ ॥ ਯਹਤ = ਯਬਹਤ ਸਚੁ ਬਹਯਦ੄. ਰਹਣਾ ਩ਾਬਹ ॥ ਰਹਣਾ ਩ਾਬਹ = ਰਬਹਣਾ ਩ਾਬਹਂ ਸਬੁ ਬਏਛੁ ਬਤਸ ਏਾ. ਸਬਚ ਸਭਾਤਾ ॥੮॥੧੫॥ ਸਬਚ = ਸੂੱ ਚ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 4 of 12 . SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਸਯਫ ਸੂਐ. ਸਾਚਾ ਆਏਾਯੁ ॥ ਬਦਰਸਬਟ = ਬਦਰਸ਼ਟ ਸਚੁ ਿਯਤ੄. ਦ੃ਿਤ ਅਧਾਯ ॥ ਸਯਫ ਬਨਧਾਨ. ਨਾਨਏ ! ਬਤਹ ਩ਾਇਆ ॥੬॥ ਬਭਯਤਏ ਏਉ. ਍ਹੁ ਏਯਨੈ ਜ੅਑ੁ ॥ ਍ਹੁ = ਍ਹ = ਍ਹ੅ ਨਹੀਂ ਬਤਸੁ ਬਫਨੁ. ਜਾ ਏੀ ਬਦਰਸਟੀ ਭਾਬਹ ॥ ਬਦਰਸਟੀ ਭਾਬਹ = ਬਦਰਸ਼ਟੀ ਭਾਬਹਂ ਩ੁਯਫ ਬਰਐ੃ ਏਾ. ਸਾਚਾ ਩ਾਸਾਯੁ ॥ ਩ਾਯਫਰਹਭੁ. ਹਬਯ ਩ਰਬੁ ਚੀਬਤ ॥ ਬ਑ਤੁ ਬ਑ਤੁ. ਸੁਨੀ਌ ਬਤਹੁ ਰ੅ ਇ ॥ ਸੁਨੀ਌ = ਸੁਨੀ਌ ਂ ਬਤਹੁ = ਬਤਹੁੰ ਜਾ ਏ੄ ਬਹਯਦ੄.

SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਸ਼ਰੀ ਑ੁਯੂ ਑ਰੰ ਥ ਸਾਬਹਫ ਜੀ ਬਿਚ 95 ਸ਼ਫਦ ਌ਸ੃ ਹਨ ਬਜੰ ਨਾ ਬਿਚ ਇਏ ਅੂੱ ਐਯ ਨੂੰ ਇਏ ਦੀ ਥਾਂ ਂ ੜੁ ( ੁੁ ) ਅਤ੃ ਹ੅ੜਾ ( ੁ੅ ) ਰੂੱਬ਑ਆ ਹ੅ਈਆਂ ਹਨ ਦ੅ ਰ਑ ਭਾਤਯਾ ਎ਏ ਸ਼ਰੀ ਑ੁਯੂ ਑ਰੰ ਥ ਸਾਬਹਫ ਜੀ ਬਿਚ ਆ਋ ਦ੅ ਰ਑ ਭਾਤਯਾ ਂ ੜੁ ( ੁੁ ) ਅਤ੃ ਹ੅ੜਾ ( ੁ੅ ) ਿਾਰ੃ ਸਾਯ੃ 80 ਸ਼ਫਦ ਹਨ ਎ਏ (ਬਜੰ ਨਾ ਬਿਚ ਉੜ੃ ਨੂੰ ਦ੅ ਰ਑ ਭਾਤਯਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਍ਹ 15 ਹਨ) ਅੰ ਚਰ੅ ੁ ਅੰ ਬਭਰਤ੅ੁ ਅਨਬਦਨੁ ਅਭ੅ੁਰੁ ਋ਏ੅ੁ ਸਯਫਸ੅ੁ ਸਾ਑ਯ੅ੁ ਸ੅ੁ ਸ੅ੁਇਨ ਸ੅ੁਈ ਸ੅ੁਹੰਦਾ ਸ੅ੁਹੰਦੀ ਸ੅ੁਹਾ਑ਬਣ ਸ੅ੁਹਾ਑ਣੀ ਸ੅ੁਹਾ਑ਬਨ ਸ੅ੁਹਾਿ੄ ਸ੅ੁਹ੃ਰਾ ਸ੅ੁਜਾਣਾ ਹ੅ੁਈ ਹ੅ੁਤ੃ ਏ੅ੁਟਿਾਯੀ ਑ਨੁ ਑੅ੁਆਰਾ ਑੅ੁਸਾਈ ਑੅ੁਸਾਈਆ ਑੅ੁ਩ਾਰ ਑੅ੁ਩ਾਰਾ ਑੅ੁਬਫੰ ਦ ਑੅ੁਬਫੰ ਦੁ ਑੅ੁਬਫੰ ਦ੃ ਑੅ੁਬਿੰ ਦ ਑੅ੁਬਿੰ ਦੁ ਚ੅ੁਯਾ਋ ਜਹਾਨੁ ਜ਑ਦੀਸ੅ੁਯਾ ਜਾਰ੅ ੁ ਜ੅ੁ ਜ੅ੁਆਨੀ ਜ੅ੁਨੀ਌ ਜ੅ੁਰਾਹਾ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 5 of 12 .

SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਡ੅ੁਰਾਇਆ ਡ੅ੁਰਾਈ ਤ੅ੁਬਹ ਤ੅ੁਹੀ ਤ੅ੁਰਾਇਸੀ ਤ੅ੁਰਾਹਾ ਤ੅ੁਰਾਿ੄ ਦ੅ੁਆਰ੄ ਦ੅ੁਹਾ਑ਬਣ ਧਨੁ ਨਾਭ੅ੁ ਬਨਯਭਰ੅ ੁ ਩ਛ੅ੁਤਾਿ੄ ਩ਯਿਾਨੁ ਬਫਫ੃ਏ੅ੁ ਫ੅ੁਰਾਈਆ ਫ੅ੁਰਾਨ ਬਮ੅ੁ ਬ੅ੁ਑ਿਤ ਬ੅ੁ਑ਿ੄ ਬ੅ੁਰਾਇਆ ਬ੅ੁਰਾ਋ ਭਾਨਯਥ੅ੁ ਬਭਆਨੁ ਭੁਏਤ੅ੁ ਭ੅ੁਬਹ ਭ੅ੁਹਾਯਾ ਭ੅ੁਬਨ ਭ੅ੁਨੀ ਭ੅ੁਬਰ ਰ੅ ੁਏਾਈ ਰ੅ ੁਏਾਨੀ ਰ੅ ੁਚਾਨੀ ਰ੅ ੁਬਾਇ ਰ੅ ੁਬਾਈਆ ਰ੅ ੁਬਾਨੁ ਰ੅ ੁਬਾਨਾ ਰ੅ ੁਬਾਿਬਹ ਰ੅ ੁੜ੃ਦਾ ਰ੅ ੁੜ੃ਦਾ ਂ ੜੁ ( ੁੁ ) ਅਤ੃ ਹ੅ੜਾ ( ੁ੅ ) ਰੂੱ਑ਾ ਏ੃ ਉੜ੃ ਨੂੰ ਦ੅ ਰ਑ ਭਾਤਯਾ ਎ਏ ( ਍ੁ ) ਿਾਰ੃ ਸਾਯ੃ 15 ਸ਼ਫਦ ਹਨ ਍ੁਇ ਍ੁਹੀ ਍ੁਹੁ ਍ੁਬਨ ਍ੁਭਾਹਾ ਸਪਬਰ਍ੁ ਹੀਂ਍ੁ ਑ਾ਍ੁ ਚਾ਍ੁ ਨਾ਍ੁ ਩ਾ਍ੁ ਭਾਬਐ਍ੁ ਯਾ਍ੁ ਯਾਬਐ਍ੁ ਰਇ਍ੁ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 6 of 12 .

SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਇਨਹਾਂ ਦ੅ਨਾਂ ਰ਑ਾਂ ਭਾਤਯਾਂ ਬਿਚੋਂ ਏ੃ਿਰ ਇਏ ਭਾਤਯਾ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ੄ ਉਦਾਹਯਣ ਰਈ ਸੁਐਭਨੀ ਸਾਬਹਫ ਦੀ ਩ੰ ਦਯਹਿੀਂ ਅਸ਼ਟ਩ਦੀ ਦ੃ ਩ਬਹਰ੃ ਩ਦ ਦੀ ਩ਬਹਰੀ ਩ੰ ਑ਤੀ ਰ੄ ਣ੃ ਹਾਂ ਟੂਟੀ ਑ਾਢਨਹਾਯ ਑੅ੁ਩ਾਰ॥ ਸਯਫ ਜੀਆ ਆ਩੃ ਩ਰਬਤ਩ਾਰ ॥ ਹੁਣ ਑੅ੁ਩ਾਰ ਦ੃ ਦੂੱ ਦ੃ ਨੂੰ ਦ੅ ਰ਑ ਭਾਤਯਾ ਂ ੜੁ ( ੁੁ ) ਅਤ੃ ਹ੅ੜਾ ( ੁ੅ ) ਰ਑ੀਆਂ ਹ੅ਈਆਂ ਹਨ ਎ਏ ਹੁਣ ਇਨਹਾਂ ਬਿਚੋਂ ਏ੃ਿਰ ਇਏ ਦਾ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ੄ ਂ ੜੁ ( ੁੁ ) ਦਾ ਜਾਂ ਹ੅ੜ੃ ( ੁ੅ ) ਦਾ ਎ਏ ਬਾਿ ਆ਩ਾਂ ਑੅਩ਾਰ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨਾ ਹ੄ ਜਾਂ ਑ੁ਩ਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਨਮਭ ਹ੄ ਅਸਰ ਤੋਂ ਉਰਟ ਉਚਾਯਨ ਏਯਨਾ ਬਜਿੇਂ ਅਸਰ ਉਚਾਯਨ ਹ੄ ਑੅਩ਾਰ ਆ਩ਾਂ ਑ੁ਩ਾਰ ਉਚਾਯਨ ਏਯਾਂ਑੃ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 7 of 12 .

SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਹ੃ਠਾਂ ਹ੅ਯ ਉਦਾਹਯਣ ਬਦੂੱ ਤ੃ ਑਋ ਹਨ ਑ੁਯਫਾਣੀ ਸ਼ਫਦ ਯੂ਩ ਭੂਰ ਸ਼ਫਦ ਯੂ਩ ਉਚਾਯਨ ਸ਼ਫਦ ਯੂ਩ ਑੅ੁਬਫੰ ਦ ਑੅ਬਫੰ ਦ ਑ੁਬਫੰ ਦ ਸ੅ੁਹੰਦੀ ਸ੅ਹੰਦੀ ਸੁਹੰਦੀ ਰ੅ ੁਬਾਨੁ ਰ੅ ਬਾਨ ਰੁਬਾਨ ਤ੅ੁਰਾਇਸੀ ਤ੅ਰਾਇਸੀ ਤੁਰਾਇਸੀ ਑੅ੁ਩ਾਰ ਑੅਩ਾਰ ਑ੁ਩ਾਰ ਬ੅ੁ਑ਿ੄ ਬ੅਑ਿ੄ ਬੁ਑ਿ੄ ਸ੅ੁਹਾ਑ਬਣ ਸ੅ਹਾ਑ਬਣ ਸੁਹਾ਑ਬਣ ਜ੅ੁਆਨੀ ਜੁਆਨੀ ਜ੅ਆਨੀ ਸ੅ੁਹ੃ਰਾ ਸੁਹ੃ਰਾ ਸ੅ਹ੃ਰਾ ਤ੅ੁਹੀ ਤੁਹੀ ਤ੅ਹੀ ਅਨਬਦਨੁ ਅਨਬਦਨੁ ਅਨਬਦਨ ਜਹਾਨੁ ਜਹਾਨੁ ਜਹਾਨ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 8 of 12 .

SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਆ਍ ਜ਼ਯਾ ਸਭਝੀ਋ ਑ੁਯੂ ਩ਾਤਸ਼ਾਹ ਑੅਩ਾਰ ਨੂੰ ਑ੁ਩ਾਰ ਅਤ੃ ਤੁਹੀ ਨੂੰ ਤ੅ਹੀ ਬਏਓਂ ਬਰਐਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦ੃ ਹਨ ? ਇਸ ਰਈ ਩ਬਹਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬ਩ੰ ਑ਰ ਦਾ ਬਨਮਭ ਸਭਝਣਾ ਩੄ਣਾ ਹ੄ ਬ਩ੰ ਑ਰ ਦਾ ਬਨਮਭ ਭਾਬਤਰਏ ਛੰ ਦਾਂ ਦ੃ ਭਾਤਯਾਿਾਂ ਦੀ ਬ਑ਣਤੀ ਏਯਨ ਦਾ ਬਨਮਭ ਹ੄ ਂ ੜ ਬਸਹਾਯੀ ਰੂੱ਑ੀ ਹ੅ਿ੃ ਬਜਹੜ੃ ਅੂੱ ਐਯਾਂ ਨੂੰ ਰ਒ੂ ਭਾਤਯਾ ਭੁਏਤਾ ਎ਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਇਏ ਭੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ੄ ਭੁਏਤਾ ਅੂੱ ਐਯ ( ◌ ) ਬਜਿੇਂ ਅ ਸ ਩ ਂ ੜ ਿਾਰ੃ ਅੂੱ ਐਯ ( ੁੁ ) ਎ਏ ਬਜਿੇਂ ਏੁ ਜੁ ਨੁ ਬਸਹਾਯੀ ਿਾਰ੃ ਅੂੱ ਐਯ ( ਬੁ ) ਬਜਿੇਂ ਬਹ ਬਯ ਬ਑ ਬਜਿੇਂ ਸ਼ਫਦ ਹ੄ ਪਰ ਪ ਰ ਇਹ ਦ੅ਨੋਂ ਭੁਏਤਾ ਅੂੱ ਐਯ ਹ੅ਨ ਏਯਏ੃ ਪਰ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਫਨ ਜਾ਋਑ਾ 1 + 1 = 2 ਬਜਿੇਂ ਸ਼ਫਦ ਹ੄ ਏਭਰ ਏ ਭ ਰ ਬਤੰ ਨੋਂ ਭੁਏਤਾ ਅੂੱ ਐਯ ਹ੅ਨ ਏਯਏ੃ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 9 of 12 .

SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਏਭਰ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਫਨ ਜਾ਋਑ਾ 1 + 1 + 1 = 3 ਬਜਿੇਂ ਸ਼ਫਦ ਹ੄ ਑ੁਯ ਂ ੜ ਿਾਰਾ ਅੂੱ ਐਯ ਹ੄ ਅਤ੃ ਯਾਯਾ ਭੁਏਤਾ ਅੂੱ ਐਯ ਑ੂੱ ਑ਾ ਎ਏ ਑ੁਯ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਫਨ ਜਾ਋਑ਾ 1 + 1 = 2 ਬਜਿੇਂ ਸ਼ਫਦ ਹ੄ ਬਦਨਏਯ ਦੂੱ ਦਾ ਬਸਹਾਯੀ ਿਾਰ ਅੂੱ ਐਯ ਹ੄ ਅਤ੃ ਨ ਏ ਯ ਭੁਏਤਾ ਅੂੱ ਐਯ ਇਸ ਰਈ ਬਦਨਏਯ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਫਨ ਜਾ਋਑ਾ 1 + 1 + 1 + 1 = 4 ਇਨਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਿਾ ਜ੃ ਦੀਯ਒ ਭਾਤਯਾ ਰੂੱ਑ੀ ਹ੅ਿ੃ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਭਾਨ ਦ੅ ਭੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ੄ ਬਜਿੇਂ ਏਾ ਏੀ ਏੂ ਏ੅ ਏ੆ ਏ੃ ਏ੄ ਇਨਹਾਂ ਸਬ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਦ੅ ਭੰ ਬਨਆ ਜਾਂਦਾ ਹ੄ ਬਫੰ ਦੀ ਬਟੂੱ ਩ੀ ਅੂੱ ਧਏ ਩੄ਯੀ ਅੂੱ ਧਾ ਅੂੱ ਐਯ ਦਾ ਏ੅ਈ ਭਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਇਨਹਾਂ ਨਾਰ ਏ੅ਈ ੝ਯਏ ਨਹੀਂ ਩ੈਂਦਾ ਬਜਿੇਂ ਸ਼ਫਦ ਹ੄ ਑੅਩ਾਰ ਑ੂੱ ਑੃ ਨੂੰ ਹ੅ੜਾ ਹ੄ ਇਸ ਰਈ ਦੀਯ਒ ਭਾਤਯਾ ਹ੅ਨ ਏਯਏ੃ ਇਸ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਹ੅ ਬ਑ਆ 2 SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 10 of 12 .

SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਩ੂੱ ਩੃ ਨੂੰ ਏੰ ਨਾ ਹ੄ ਇਸ ਰਈ ਦੀਯ਒ ਭਾਤਯਾ ਹ੅ਨ ਏਯਏ੃ ਇਸ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਹ੅ ਬ਑ਆ 2 ਰੂੱਰਾ ਭੁਏਤਾ ਅੂੱ ਐਯ ਹ੅ਨ ਏਯਏ੃ ਇਸ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਹ੅ ਬ਑ਆ 1 ਇਸ ਰਈ ਑੅਩ਾਰ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਹ੅ ਬ਑ਆ 2 + 2 + 1 = 5 ਇਿੇਂ ਹੀ ਧਯਬਤ = 1 + 1 + 1 = 3 ਧਯਤੀ = 1 + 1 + 2 = 4 ਫਾਬਣ = 2 + 1 = 3 ਫਾਣੀ = 2 + 2 = 4 ਸੁੰ ਦਯ = 1 + 1 + 1 = 3 ਸੁੰ ਦਯੀ = 1 + 1 + 2 = 4 ਨੈਨ = 2 + 1 = 3 ਨੈਨ = 2 + 2 = 4 ਭ੃ਰ = 2 + 1 = 3 ਭ੃ਰ੃ = 2 + 2 = 4 ਏਾਬਿ ਯੂ਩ ਬਿਚ ਬਏਸ੃ ਩ੰ ਑ਤੀ ਦ੃ ਸਾਯ੃ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ੃ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਦਾ ਜ੅ੜ ਫਯਾਫਯ ਜਾਂ ਒ਟ ਿੂੱ ਧ ਏਯਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹ੄ ਤਾਂ ਍ਥ੃ ਇਹ ਬਨਮਭ ਸਾਡੀ ਫਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਏਯਦਾ ਹ੄ ਬਜਿੇਂ ਬਏਸ੃ ਩ੰ ਑ਤੀ ਦ੃ ਸਾਯ੃ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦਾ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਦਾ ਜ੅ੜ 22 ਆ ਬਯਹਾ ਹ੄ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 11 of 12 .

ਸਹਸ ਤਿ ਨੈਨ ਨਨ ਨੈਨ ਹਬਹ ਤ੅ਬਹ ਏਉ ਸਹਸ ਭੂਯਬਤ ਨਨਾ ਋ਏ ਤ੅ੁਹੀ ॥ 111 11 21 11 21 11 21 11 111 211 12 21 22 = 36/37 2. SHUDH UCHARAN ASHTPADI 15 ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹ੄ 23 ਮਾਨੀ ਇਏ ਒ਟ ਩੄ ਬਯਹਾ ਹ੄ ਭੰ ਨ ਰ੅ ਉਸ ਩ੰ ਑ਤੀ ਬਿਚ ਫਾਬਣ = 2 + 1 = 3 ਆ ਬਯਹਾ ਹ੄ ਤ੃ ਜ੃ ਆ਩ਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਦਰ ਏ੃ ਫਾਣੀ = 2 + 2 = 4 ਬਰਐ ਦ੃ਈ਋ ਤਾਂ ਬਪਯ ਆ਩੃ ਩ੰ ਑ਤੀ ਦ੃ ਸਾਯ੃ ਸ਼ਫਦਾਂ ਦ੃ ਭਾਬਤਰਏ ਭਾਨ ਦਾ ਜ੅ੜ 23 ਹ੅ ਜਾ਋਑ਾ ਹੁਣ ਇਏ ਹ੅ਯ ਉਦਾਹਯਣ ਨਾਰ ਸਭਝ੅ 1. ਸਹਸ ਩ਦ ਬਫਭਰ ਨਨ ਋ਏ ਩ਦ ਑ੰ ਧ ਬਫਨੁ ਸਹਸ ਤਿ ਑ੰ ਧ ਇਿ ਚਰਤ ਭ੅ਹੀ ॥2॥ 111 11 111 11 21 11 21 11 111 11 21 11 111 22 = 37 ਭੂਰ ਸ਼ਫਦ ਹ੄ ਤੁਹੀ (ਭਾਤਯਾ 1 + 2 = 3) ਤੁਹੀ ਬਰਐਣ ਨਾਰ ਩ੰ ਑ਤੀ ਦੀ ਏੁਰ ਭਾਤਯਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹ੄ 36 ਩ਯ ਅ਑ਰੀ ਩ੰ ਑ਤੀ ਦੀ ਏੁਰ ਭਾਤਯਾ ਹ੄ 37 ਜ੃ ਤੁਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤ੅ਹੀ (ਭਾਤਯਾ 2 +2 =4) ਿਯਤਾਇਆ ਜਾ਋ ਤਾਂ ਩ੰ ਑ਤੀ ਦੀ ਏੁਰ ਭਾਤਯਾ ਹ੅ ਜਾਂਦੀ ਹ੄ 37 ਇਸ ਤਯਾ ਦ੅ਨੋਂ ਩ੰ ਑ਤੀਆਂ ਦਾ ਭਾ਩ ਤ੅ਰ ਫਯਾਫਯ ਹ੅ ਜਾਂਦਾ ਹ੄ SUKHMANI SAHIB VEECHAR @9811574002 Page 12 of 12 .