PRAVDA

STŘEDA

POUZE
ZA DVA
PENÍZE

MIMOŘÁDNÉ VYDÁNÍ
Přivedly Kometu

?
PODIVNÉ VZTAHY
s Elániem na buben

PROČ NEVYŠLA
ANKH-MORPORKSKÁ KOMETA???
T
o ještě město Ankh- dnešní vydání nedostali dost dakce PRAVDY ale zná pravdu! příliš líbit nebude. Nehybné lisy
Morpork nezažilo! Dnes, úplatků, bez nichž naši drazí A Ankh-Morporkské Kometě se má na svědomí nízká čtenost!
v úterý 8. 8., nevyšla Ankh-Mor- kolegové ani tužku nezvednou? Obyvatelé Ankh-
porkská Kometa. Proč zůstaly Či snad v tom má prsty městská Morporku mají dra-
dveře do redakce zavřené a lisy hlídka se svým velitelem Elá- maticky větší zájem
ztichlé a opuštěné? Nenakoupili niem, kteří mají pocit, že mohou o  informace, které
si snad redaktoři a redaktorky všem rozkazovat a nakazovat jim pravdivě a rychle,
dost ochranných amuletů pro- – včetně toho, o čem mají psát navíc ve čtivé formě
ti příšerám úplňku? Nebo na ankh-morporkští novináři? Re- přináší PRAVDA.
2 PRAVDA, ÚTERÝ, 1. SRPÁNĚ

SKANDÁL!!! Zajímavosti z ulice

Ankh-Morpork obchází
V nočních hodinách se pod-
le svědků po městě potuluje
strašidelného hluku. „Přirovnala
bych to k opravdu strašnému,
MEDVĚD!
medvěd! Byl slyšen především strašlivému chrápání. Husí kůži
u nocleháren městské hlídky. jsem z toho měla,“ vypověděla
„Šel jsem se v noci jen tak pro- paní Nahluchlá, jejíž dům stojí
jít, chápejte, nic nelegálního, ve stejné ulici jako právě no-
to ne, prostě procházka při clehárny městské hlídky. Otá-
měsíčku, to člověku pročistí zkou navíc zůstává, jestli se
hlavu. A  najednou jsem slyšel po městě potuluje pouze jedno
ten řev. Člověku z toho až tu- takové zvíře, nebo zda je jich
hne krev v  žilách!“ popsal si- snad celá tlupa?! A hodlá s tím
tuaci PRAVDĚ počestný ob- hlídka něco dělat? Oby-vatelé
yvatel města. I ostatní zdroje města chtějí zas v noci v klidu
potvrzují vysokou intenzitu spát!

Turismus v Ankh-Morporku
Z města Ankh-Morporku se stává
hlavní turistický uzel celého okolí!
Živnosti založené na turismu si libu-
jí nad velkými počty turistů, kteří do
města v posledních měsících prou-
dí. Pro PRAVDU situaci okomen-
tovala paní Postelová-Snídaňová,
která ve městě provozuje rodinný
penzion: „Tuhle se u mě ubytovala
taková podivná ženština – rozhodně
turistka! Měla velice kontroverzní
oblečení, na krku přenosný aparát
na pořizování rychlokreseb, všude
koukala, na všechno se ptala. A
teda, nevím, kde to je zrovna mód-
ní, ale ty ponožky v sandálech, to
je velice slušivý trend.“ Můžeme jen
doufat, že si vedení města uvědomí,
jaký profit by Ankh-Morpork mohl mít
z turismu, a začne ho podporovat.

PRAVDA chce vidět více
ponožek v sandálech v ankh-
morporkských ulicích!