INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN PRAHOVA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”, ORAȘUL BREAZA

Test - Puteri

Clasa a V-a

An şcolae 2014-2015

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 50 minute.

1. Precizaţi:
a) Exponentul lui 28 este ............ 5p
b) Baza puterii 45 este ................ 5p

2.
a) Scrieţi ca o singură putere: 23 ∙ 24 ∙ 2 ∙ 25. 7,5p
b) Determinaţi suma pătratelor numerelor 4 şi 13. 7,5p

3. Comparaţi numerele a şi b:
3
a) a = 52 şi b = (57 ∶ 53 )4; 7,5p
b) a = 245 şi b = 330 . 7,5p

4. Aflaţi 𝒙 dacă: (3𝑥 )5 = 95 ∙ 32 ∙ 33 . 10p

5. Să se arate că 6 ∙ 310 + 311 este cub perfect. 10p

6. Calculaţi:
a) (22 ∙ 32 − 52 ) ∶ 11; 5p
0
b) 361 ∶ (34 )5 + (53 )2 ∶ 57 ; 5p
c) 340 ∶ [320 ∙ 318 + (35 ∙ 314 )2 + (420 ∶ 419 − 1)38 ]; 10p
d) 5140 ∶ 2570 + 832 : 1624 + 10025 : 1048 − 22 ∙ 52 . 10p

SUCCES!
Prof. Radu Iulia