Ankh-Morporkská Kometa

SOBOTA, 5. SRPÁNĚ | Léta želvy XXXVIII | VERZE PRO PLEBS | ANKH-MORPORKSKÉ VYDAVATELSTVÍ | CENA: JEDEN PENÍZ

Odpadky po celém městě, palčivý
problém Ankh-Morporku
Kdo a proč škodí životnímu prostředí? Jak je to možné zlepšit? Čtěte.
Magda Martínková
třeba zahraje fot- zahradě i v jejím žijících v našem
journalistka
bal nebo přehazku, bezprostředním krásném a prospe-
a přirozeně u toho okolí. I jiní obyva- rujícím městě tedy
V n a š e m
městě, Ankh-
Morporku, se
pije. Jenže pak si
své lahve zapome-
telé si na zvyšující
se nepohod-
prosíme každého,
aby zlepšil své
nou, no a máme lí a zápach haldy chování a uklízel
nyní všude válí
o nepořádek pos- špíny. “Neházejte odpadky, které po
odpadky, převážně
taráno. “Ten bor- prosím ty lahve na sobě ve městě za-
Pet-lahve, tedy
del je vážně nes- zem,” řekl šestiletý nechal, i ty, na kte-
nádoby na vodu,
nesitelný,” řekla Vojtěch Novák, ré narazí, a odnášel
jež vyvinuli má-
redakci Milena který o jednu je k městským po-
gové z neviditel-
Smetáčková, kte- zakopl a odřel si pelnicím, aby se
né univerzity. Co
rá denně musí koleno. Jménem mohly dále zpra-
způsobuje tento
uklízet hromadu všech slušných covat. Takže se
nepořádek? Jde o
odpadků na své a čistotných lidí prosím snažte! n
toto: Mnoho lidí si
4 ANKH-MORPORSKÁ KOMETA, LŽ XXXVIII

KULTURNÍ RUBRIKA Okouzlující zpěv i zjev, bardka Čarozpěva

Jana Spisovná
hudební kritička
Světoznámá zpěvačka Čarozpěva
dnes vystoupí v Ankh-Morporku
N a p r o t o
ojedinělá
příležitost
čeká na ob-
yvatele Ankh-
Morporku: do
města zavítá
světoznámá sele-
brita Čarozpěva.
Jedná se o oso-
bu, jež je pro
svůj výjimečný
hlas známá vs-
kutku po celé
Zeměploše, její
árie uchvátí kde-
kterého sedláka
či selku, měšťana celé Ploše známá ankh-morporkskou je po celém širém
či měšťanku, bardka souhlasila s rodačkou, do města známem světě.
dobrodruha či pěveckým vystou- však již několik let Připravte se všichni
dobrodružku, pením. Příležitost nezavítala, protože na jedinečný kultur-
mága i je tím unikátnější, za svou pěveckou ní zážitek, již dnes
čarodějku. Po že Čarozpěva je kariérou cestu- večer, vstup volný!

Ankh-Morporkský cech vrahů
si dovoluje skrzeva inzerci ve velectěné
Ankh-Morporské kometě oznámiti,
že nabírati nové adepty vražedného
řemesla chystá se, a tedy případné zá-
jemce o vstup žádá, aby se dostavi-
li ke stánku při příštích náborových
dnech všeho cechovstva k
otestování jejich hbitosti
a  zručnosti, podmínek ke
vstupu mezi nás gentle-
many. Lord Odkragli
ANKH-MORPORSKÁ KOMETA, LŽ XXXVIII 5

Spolupracovníci redakce přináší svědectví z ulic RUBRIKA SPORT

POČASÍ
Capture the flag Dnes
Novinky z populární hry Slunečno
31°C
Jakub Majer včerejším zápase
journalista betonů a kostíků
rozsekl velmi sporný

M ezi velmi oblí-
bené hry, jež
patří mezi sporty,
gól ve hře středních
kadetů strážnic.
Ondra (Betoni) há-
kterými se trénu- zel vlajku do kýble
Zítra
jí čekatelé městské právě ve chvíli, kdy rozhodčích vystou- že musí Ondra z
hlídky, se řadí Cap- byl trefen Markem pil a pískl pro ten- Betonů vhodit vla- Přeháňky
ture the flag. Vymys- (Kostíci). Rozhodčí to sport netradiční jku do kýble dříve,
21°C
lel ji seržant Majkl, si svolali Jestřábí penaltu. V tvářích než ho Marek trefí
tím však jeho role oko a dlouho roko- fanoušků se zjevi- koulí. Betonář On-
nekončí, je zároveň vali, nakonec právě la mlčenlivá nála- dra to za jásotu pu-
rozhodčím, jež ve Majkl z kruhu da. Majkl vysvětlil, blika stihl. n

Dnes jsme v otevřeném světě Teplota dnes slabě klesla, zítra se
Co to znamená pro váš měšec? výrazně ochladí, přijdou také srážky
David Jiránek, journalista Tereza Laue a Jana Souralová

D nes se nacházíme v otevřeném světě.
Otevřeným se nazývá proto, že veškerá ro-
zhodnutí v tomto světě jsou na vás, jste za ně
V posledních dnech je docela horko, i přes to,
že teplota klesla. Klesla totiž jen o dva stupně.
Prosíme proto všechny občany, aby si chránili
zodpovědni a případně nesete jejich následky. hlavu. Úžeh a úpal jsou snadno dosažitelné
Můžete si zde vydělat peníze a něco si za ně druhy úrazu. A to není vše. Dodržujte také pitný
koupit, stejně tak můžete provozovat směnný režim, hlavně čekatelé městské hlídky. Nepijte
obchod, tedy měnit nepotřebné za potřebné. však vodu z městských lázní! Na závěr dobrá
Čím více vyděláte, tím více úspor budete mít zpráva pro seržanta Navážku, zítra se výrazně
do konce tábora. n ochladí. n
6 ANKH-MORPORSKÁ KOMETA, LŽ XXXVIII