‫טורי פורייה‬

‫פרופ' מחלב אורי‬

‫פרופ' מחלב אורי‬ .

‫תיאור גרפי "תלת ממדי"‬ ‫של מקדמי פורייה‬ ‫פרופ' מחלב אורי‬ .

 x (t )   n X e n   jn0t  1   jn0t Xn  x ( t ) e dt 2     a0   an cos(n0t )  bn sin( n0t ) 1 x(t )  X n   n e jn0t 2 n 1 n=0 an  Re( X n ) a0 bn  Im( X n )   1 1  x(t )e  x(t )dt  jn0t X0  dt n 0  2  2  2 2 0   [T2  T1 ] T0 ‫פרופ' מחלב אורי‬ .

‫‪n  1‬‬ ‫פרופ' מחלב אורי‬ .

 x(t )  X n   n e jn0t    a0   an cos(n0t )  bn sin( n0t ) 1 2 n 1  X 1 1  x(t )e  j10t X 1  dt 2  b1 n=1 X 1 a1 a1  Re( X 1 ) b1  Im( X 1 ) a0 a1 0 b1 0  0 2 2 0   [T2  T1 ] T0 ‫פרופ' מחלב אורי‬ .

‫‪n  2‬‬ ‫פרופ' מחלב אורי‬ .

 x(t )  X n   n e jn0t    a0   an cos(n0t )  bn sin(n0t ) 1 2 n 1  X 1 1   j20t X 2  x ( t ) e dt 2  b1 n=2 X 1 a1 a2  Re( X 2 ) b2  Im( X 2 ) 20 a0 a1 0 b1 0  0 2 2  20 0   [T2  T1 ] T0 ‫פרופ' מחלב אורי‬ .

‫‪n  3‬‬ ‫פרופ' מחלב אורי‬ .

 x(t )  X n   n e jn0t    a0   an cos(n0t )  bn sin(n0t ) 1 2 n 1  X 1 1   j30t X 3  x ( t ) e dt 2  b1 n=3 X 1 30 a1 a3  Re( X 3 ) b3  Im( X 3 ) a0 20 a1 0 b1 0 20  0  20 2 2  30 0   [T2  T1 ] T0 ‫פרופ' מחלב אורי‬ .

 x(t )  X n   n e jn0t    a0   an cos(n0t )  bn sin(n0t ) 1 2 n 1  X 1 1   j30t X 3  x ( t ) e dt 2  b1 n=3 X 1 30 a1 a0 20 a1 0 CCW b1 0 20  0 CW  20  30 0  2  2 ‫פרופ' מחלב אורי‬ [T2  T1 ] T0 .