APLIKASI NILAI IJAZAH DAN SKHUS

ISIAN DATA ENTRY
ENTRY NILAI SEMESTER 7 NO SKHUS
CETAK IJAZAH

DATA SISWA LIHAT
ENTRY NILAI SEMESTER 8 REKAP NILAI
CETAK SKHUS

NILAI US ENTRY NILAI SEMESTER 9

SDN BUNGUR PACITAN
NILAI US 3 MP ENTRY NILAI SEMESTER 10 Jl. Pacitan Lorok KM. 25
Email : sdnbungur.pacitan@gmail.com
Website : sdnbungurpacitan.sch.id
NILAI PRAKTEK ENTRY NILAI SEMESTER 11

ISIAN DATA IDENTITAS HOME
NAMA SEKOLAH : SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANALUM
ALAMAT SEKOLAH 1 : Jl. Raya Tanalum, Kec. Rembang, Purbalingga
ALAMAT SEKOLAH 2 : E-mail : sdnduatanalum@gmail.com
NAMA SEKOLAH KECIL :
TAHUN PELAJARAN : 2015/2016
NAMA KOTA : Purbalingga
TANGGAL PENERBITAN :
NAMA KEPALA SEKOLAH : SUSWATI, S.Pd.
NIP KEPALA SEKOLAH : 196305041982012002

STANDAR KELULUSAN MINIMAL BACA INI DULU SEBELUM MENGGUNAKAN

1 Pendidikan Agama : 75
2 Pkn : 70 Aplikasi penghitungan nilai Ijazah dan SKHUS ini mengacu pada tahun
3 Bahasa Indonesia : 75 pelajaran yang lalu, dengan penghitungan 70% Nilai Rata-Rata Raport
+ 30% Nilai US. Entry Nilai Raport Semester 7 - 11 mengacu pada
4 Matematika : 62 pengisian raport yang di pakai pada sekolah kami yaitu Nilai Besar
(dua digit tanpa koma) namun pada penghitungan akhir langsung
5 Ilmu Pengetahuan Alam : 75 kami sesuaikan dengan nilai yang digunakan pada ijazah yaitu
6 Ilmu Pengetahuan Sosial : 61 menggunakan Nilai Kecil dengan dua angka di belakang koma. Untuk
entry nilai selain nilai raport langsung menggunakan nilai kecil. Untuk
7 SBK : 75 Mapel yang kami masukkan juga sesuai yang kami gunakan, 10 Mapel
dengan rincian 8 Mapel US Tulis, 3 Mapel US berstandar Nasional dan
8 Penjaskes : 75 7 Mapel dengan Ujian Praktek. Aplikasi ini tidak ada kunci protectnya,
9 Bahasa Daerah : 62 jadi bebas untuk memodifikasi. Terima Kasih.

10 Bahasa Inggris : 55

DATA SISWA
UNTUK MENGURANGI KESALAHAN KETIK, UNDUH DATA SISWA DARI PROGR
NO. NAMA TEMPAT LAHIR TGL LAHIR NISN

1 DHEA ARINI PUTRI Trenggalek 02 November 2002 0026570086
2 DIAH AYU NURHAZANNAH Pacitan 03 Juli 2002 0026570081
3 DIANA AYU FAJRIYAH Pacitan 17 Juni 2002 0026570080
4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA Purbalingga 28 Mei 2003 0033117372
5 ERSALYA FIRDHA KARISMA Purbalingga 11 Oktober 2002 0026570085
6 HAMDAN MUZAKI Purbalingga 30 November 2002 0026570087
7 HANIKA AMALIA SANTOSA Purbalingga 21 Mei 2003 0029840318
8 INES NUR FITRIA INDRANATA Purbalingga 17 November 2003 0033117370
9 LAILATUL KHASANAH Purbalingga 22 November 2001 0013864775
10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI Purbalingga 20 Februari 2002 0023492835
11 LISTY SABRINA AYU POLING Purbalingga 19 September 2002 0025658891
12 MISBAHUL MUNIR Purbalingga 09 Oktober 2002 0026570084
13 MUHCAMAT RISKI PERMANA Purbalingga 29 Januari 2002 0026573152
14 MUNA SINTA MAS'ULLAH Purbalingga 07 April 2003 0033117368
15 NAWANG AMRILIA Purbalingga 09 September 2002 0026570082
16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS Purbalingga 25 Agustus 2002 0023492842
17 RENDI JIHANTORO Purbalingga 13 Juni 2002 0026570079
18 SASTI SEKAR ASRI Purbalingga 01 Agustus 2003 0033117367
19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO Purbalingga 12 April 2003 0033117369
20 SYAMSU ARIF Purbalingga 26 Januari 2003 0033117366
21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA Purbalingga 21 April 2002 0026570077
22 VINA AGUSTIN Purbalingga 16 Agustus 2003 0030275883
23 VITO GUSINDARWANTO Purbalingga 30 Agustus 2002 0020092685
24 YUNITA PRASTIWI Purbalingga 10 Juni 2004 0040214850
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

KHOLIS 1 MUHADI 1 OMAN ROHMAN 1 SUWARNO 1 HARIYADI 1 TRI WARGADI YUNI HARJADMO 1 SUBANDI 1 KUNCORO 1 YOYOK SUHARSOYO 1 MALIKI 1 NURUL AMIN 1 SUNARYO 1 SYAIFUL RAHMAN 1 SUWARNO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . PESERTA NAMA ORANG TUA UJIAN 21-312-001-8 EDI NURQOLIS 1 10-609-001-8 TEGUH PAMBUDI 1 SANTOSO 1 AHMAD SAIFUL 1 SUKATWAN 1 AHMAD SADIKIN 1 KUAT SANTOSA 1 MAHENDROSENO 1 TAUFIQURROHMAN 1 SIGIT WAHONO 1 M. HOME UH DATA SISWA DARI PROGRESS PENGIRIMAN DAPODIK. NO.

NAMA PAI PKN BI MTK IPA IPS SBK PJK B. ING 1 DHEA ARINI PUTRI 89 85 87 90 91 92 77 78 85 93 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 81 75 75 70 71 72 73 76 70 82 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 86 80 80 80 76 79 70 77 70 90 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 72 72 78 67 76 73 76 79 68 64 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 86 85 83 70 88 80 77 77 80 89 1 6 HAMDAN MUZAKI 75 75 75 70 70 70 74 78 70 82 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 80 75 75 70 83 70 77 75 70 65 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 79 80 78 70 81 80 75 78 70 85 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 83 75 75 70 70 70 70 77 70 77 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 75 75 75 80 70 77 70 77 76 70 1 12 MISBAHUL MUNIR 77 75 75 72 77 71 70 77 75 80 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 65 68 70 65 65 64 66 80 65 60 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 90 90 90 92 90 92 78 78 90 92 1 15 NAWANG AMRILIA 76 75 75 70 78 70 75 76 70 75 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 77 80 80 81 90 93 76 75 85 94 1 17 RENDI JIHANTORO 73 75 75 70 70 75 70 76 70 68 1 18 SASTI SEKAR ASRI 79 75 75 75 77 83 75 76 76 89 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 86 78 80 78 78 90 75 78 75 84 1 20 SYAMSU ARIF 89 83 80 76 90 85 75 76 80 90 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 76 77 75 72 76 81 75 77 80 82 1 22 VINA AGUSTIN 78 71 71 67 68 63 75 76 68 74 1 23 VITO GUSINDARWANTO 77 72 72 70 73 67 75 79 66 65 1 24 YUNITA PRASTIWI 79 78 78 73 70 75 76 76 76 72 1 25 0 .REKAPITULASI NILAI RAPORT SEMESTER 7 HOME NO. DAE B.

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

NAMA PAI PKN BI MTK IPA IPS SBK PJK B. DAE B. ING 1 DHEA ARINI PUTRI 91 89 89 88 89 91 80 79 80 83 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 83 75 77 79 73 69 79 78 77 75 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 90 80 82 84 77 83 80 79 85 80 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 75 75 77 71 84 74 78 75 71 65 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 87 82 80 80 84 80 77 78 76 80 1 6 HAMDAN MUZAKI 75 75 70 71 70 69 73 80 70 66 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 82 78 78 80 76 76 80 78 71 75 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 76 75 77 70 71 71 80 79 70 77 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 75 75 70 70 70 66 72 78 70 65 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 78 75 75 80 79 71 79 77 73 68 1 12 MISBAHUL MUNIR 77 75 74 70 76 75 73 80 70 65 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 70 70 70 66 70 68 65 80 70 65 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 93 88 90 93 90 93 80 79 91 85 1 15 NAWANG AMRILIA 85 76 72 73 71 68 77 78 75 65 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 80 88 85 87 88 85 80 79 87 80 1 17 RENDI JIHANTORO 75 75 70 70 70 65 72 78 65 60 1 18 SASTI SEKAR ASRI 87 77 79 76 75 71 78 78 82 81 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 88 82 80 80 78 78 79 78 81 79 1 20 SYAMSU ARIF 88 84 84 86 90 86 80 79 85 79 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 75 75 79 70 74 70 79 78 72 69 1 22 VINA AGUSTIN 81 73 73 72 70 65 75 73 69 76 1 23 VITO GUSINDARWANTO 78 75 71 72 76 68 75 76 69 68 1 24 YUNITA PRASTIWI 75 74 74 78 72 67 77 74 71 86 1 25 0 .REKAPITULASI NILAI RAPORT SEMESTER 8 HOME NO.

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

ING 1 DHEA ARINI PUTRI 90 90 90 90 80 85 80 78 90 90 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 78 75 78 70 74 74 75 78 81 80 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 80 78 80 73 77 70 75 79 80 82 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 93 78 75 76 80 74 80 78 72 70 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 90 80 90 84 88 75 78 78 80 82 1 6 HAMDAN MUZAKI 80 75 76 70 70 70 70 80 73 73 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 90 75 74 76 74 70 78 79 75 75 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 76 75 80 70 70 75 79 80 71 80 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 76 75 75 75 74 75 76 78 70 74 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 78 77 80 82 74 70 70 78 73 74 1 12 MISBAHUL MUNIR 84 75 75 70 70 73 74 79 76 74 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 75 74 73 70 70 70 70 78 69 70 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 90 90 90 90 87 87 80 79 90 90 1 15 NAWANG AMRILIA 80 75 80 70 70 70 80 79 74 76 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 90 90 90 90 85 85 80 78 90 90 1 17 RENDI JIHANTORO 78 74 74 70 70 70 70 78 70 69 1 18 SASTI SEKAR ASRI 78 75 82 76 70 70 78 77 79 82 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 90 75 80 80 75 74 75 77 79 83 1 20 SYAMSU ARIF 88 85 90 84 85 85 78 81 90 85 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 78 80 80 70 74 70 75 78 78 78 1 22 VINA AGUSTIN 78 80 70 70 70 73 75 78 77 75 1 23 VITO GUSINDARWANTO 88 83 79 79 76 76 80 78 70 72 1 24 YUNITA PRASTIWI 89 72 81 71 74 70 75 78 75 74 1 25 0 .REKAPITULASI NILAI RAPORT SEMESTER 9 HOME NO. NAMA PAI PKN BI MTK IPA IPS SBK PJK B. DAE B.

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

NAMA PAI PKN BI MTK IPA IPS SBK PJK B.REKAPITULASI NILAI RAPORT SEMESTER 10 HOME NO. ING 1 DHEA ARINI PUTRI 90 90 90 86 80 86 85 78 93 90 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 80 77 80 79 75 75 75 78 84 84 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 85 80 80 80 77 75 76 79 85 85 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 80 81 80 75 81 76 81 78 74 72 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 85 85 90 85 88 76 78 78 87 88 1 6 HAMDAN MUZAKI 78 77 75 72 73 70 70 80 76 76 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 90 77 75 77 75 74 78 78 76 81 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 80 80 80 75 75 75 80 80 80 85 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 76 77 76 75 76 75 76 80 76 76 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 87 78 80 80 75 73 70 78 75 74 1 12 MISBAHUL MUNIR 84 75 76 74 75 74 75 79 82 82 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 75 75 80 71 70 70 70 78 75 69 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 90 90 90 90 90 90 85 79 90 90 1 15 NAWANG AMRILIA 80 78 80 73 74 72 80 79 84 75 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 91 93 90 90 87 88 80 79 90 92 1 17 RENDI JIHANTORO 76 76 75 72 73 73 70 78 75 70 1 18 SASTI SEKAR ASRI 80 75 83 79 74 74 78 78 87 75 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 81 78 85 80 75 78 76 78 82 85 1 20 SYAMSU ARIF 90 90 90 85 90 88 80 80 85 90 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 80 80 80 75 75 75 75 78 78 76 1 22 VINA AGUSTIN 79 74 80 70 72 70 75 79 70 84 1 23 VITO GUSINDARWANTO 81 88 76 80 74 75 84 78 73 74 1 24 YUNITA PRASTIWI 80 90 78 75 75 74 85 79 76 80 1 25 0 . DAE B.

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

REKAPITULASI NILAI RAPORT SEMESTER 11 HOME NO. ING 1 DHEA ARINI PUTRI 90 90 90 90 90 80 87 79 82 88 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 90 87 84 88 88 83 80 80 74 85 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 90 89 88 88 88 80 80 80 75 82 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 80 70 70 69 75 69 75 79 69 69 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 90 90 82 88 91 88 81 79 78 83 1 6 HAMDAN MUZAKI 83 81 71 78 88 79 80 80 74 78 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 90 84 80 79 88 88 82 79 70 80 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 90 83 84 87 87 80 85 79 79 82 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 83 70 70 70 80 79 82 79 73 75 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 85 81 78 77 81 83 80 79 69 75 1 12 MISBAHUL MUNIR 82 78 80 75 86 79 80 82 69 80 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 75 70 70 69 70 69 75 80 69 69 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 93 90 90 95 95 94 89 80 83 90 1 15 NAWANG AMRILIA 80 70 70 69 70 69 82 79 69 69 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 90 90 90 90 90 87 90 80 81 87 1 17 RENDI JIHANTORO 75 70 70 69 70 69 80 79 69 69 1 18 SASTI SEKAR ASRI 80 82 84 80 87 85 83 79 69 82 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 80 89 86 85 90 82 80 78 69 80 1 20 SYAMSU ARIF 90 90 90 90 93 87 89 82 74 90 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 85 83 82 69 77 84 80 79 77 72 1 22 VINA AGUSTIN 80 70 70 69 70 69 75 79 69 69 1 23 VITO GUSINDARWANTO 78 70 70 69 70 69 75 79 69 69 1 24 YUNITA PRASTIWI 80 70 75 69 70 69 78 79 69 69 1 25 0 . NAMA PAI PKN BI MTK IPA IPS SBK PJK B. DAE B.

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

REKAPITULASI NILAI US HOME NO. NAMA BI MTK IPA 1 DHEA ARINI PUTRI 8.4 8.2 9.4 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 1 6 HAMDAN MUZAKI 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 1 12 MISBAHUL MUNIR 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 1 15 NAWANG AMRILIA 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 1 17 RENDI JIHANTORO 1 18 SASTI SEKAR ASRI 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 1 20 SYAMSU ARIF 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 1 22 VINA AGUSTIN 1 23 VITO GUSINDARWANTO 1 24 YUNITA PRASTIWI 1 25 0 .

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

24 75 75 75 77 87 77.00 8.40 8.20 8.60 8.60 8.00 8.44 75 70 75 11 LISTY SABRINA AYU POLING 75 78 78 87 85 80.00 0.60 7.76 85 82 80 85 90 84.00 7.12 90 88 90 90 90 89.80 7.00 7.96 90 90 90 15 NAWANG AMRILIA 76 85 80 80 80 80.88 77 75 80 80 83 79.60 8.04 80 80 80 20 SYAMSU ARIF 89 88 88 90 90 89.02 80 75 75 80 83 78.20 8.00 7.00 0 0 0 0 0 0.40 75 70 74 18 SASTI SEKAR ASRI 79 87 78 80 80 80.40 8.64 75 78 75 77 84 77.92 71 73 80 74 70 73.40 8.64 80 84 90 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 76 75 78 80 85 78.02 75 76 75 78 70 74.66 75 70 76 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 80 82 90 90 90 86.50 78 82 75 78 89 80.80 8.00 0 0 0 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 83 75 76 76 83 78.14 70 70 73 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 90 93 90 90 93 91.40 8.44 83 80 90 6 HAMDAN MUZAKI 75 75 80 78 83 78.80 8.86 78 77 80 9 LAILATUL KHASANAH 0 0 0 0 0 0.04 72 75 83 88 70 77.40 7.62 80 80 78 80 89 81.60 7.06 75 75 77 78 81 77.90 75 79 80 22 VINA AGUSTIN 78 81 78 79 80 79.60 7.78 75 77 78 3 DIANA AYU FAJRIYAH 86 90 80 85 90 86.20 8.20 7.08 75 77 75 75 82 76.90 83 84 85 90 90 86.20 7.56 80 88 90 93 90 88.00 85 89 90 90 90 88.88 87 89 90 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 81 83 78 80 90 82.00 9.20 8.20 7.78 75 78 74 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 79 76 76 80 90 80.20 9.40 8.80 8.00 8.08 75 75 75 75 78 75.54 75 75 74 76 70 74.36 71 73 70 23 VITO GUSINDARWANTO 77 78 88 81 78 80.72 75 75 80 12 MISBAHUL MUNIR 77 77 84 84 82 80.REKAPITULASI NILAI RAPORT HOME PAI PKN BI NO.40 8.00 72 75 78 81 70 75.40 7.80 7.80 7.48 75 72 80 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 77 80 90 91 90 85.60 7.86 75 75 75 77 70 74.68 75 79 82 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 86 88 90 81 80 85.82 80 85 90 17 RENDI JIHANTORO 73 75 78 76 75 75.82 75 75 75 77 81 76.40 8.40 7.60 7.76 72 71 79 .60 8.56 75 74 75 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 65 70 75 75 75 72. NAMA 7 8 9 10 11 RT 7 8 9 10 11 RT 7 8 9 1 DHEA ARINI PUTRI 89 91 90 90 90 90.80 7.52 78 77 75 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 86 87 90 85 90 87.80 7.00 0.20 68 70 74 75 70 71.20 7.60 7.14 80 82 80 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 72 75 93 80 80 80.

00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.06 78 74 72 90 70 76.68 78 74 81 25 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.24 YUNITA PRASTIWI 79 75 89 80 80 80.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 .00 0.00 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.60 8.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.80 7.00 0.00 0.

20 90 90 90.60 85 86 82.00 7.00 0 0 0 0 0 0.90 64 68 70 70 69 68.26 70 68 70 72 69 69.96 85 86 85 88 87 86.00 0.20 8.54 70 73 70 73 69 71.20 80 84 73 80 88 81.44 81 71 70 75 87 76.02 70 70 70 73 70 70.60 8.88 91 89 80 80 90 86.80 7.20 7.40 7.60 7.80 7.50 70 80 84 85 88 81.00 80 78 77.00 7.20 7.00 8.20 80 70 75.92 73 74 74 76 69 73.14 88 84 88 88 91 87.16 76 84 80 81 75 79.20 70 70 74 76 80 74.60 7.60 7.60 92 91 85 86 80 86.00 9.66 83 71 70 74 85 76.60 7.60 8.20 7.80 7.22 77 76 70 75 86 76.00 0.00 7.80 76 80 76.92 90 88 90 86 90 88.64 70 80 76 77 79 76.10 76 77 77 77 88 79.00 63 65 73 70 69 68.70 81 87 90 90 90 87.20 80 82 79.58 77 71 70 73 83 74.60 6.20 8.80 7.72 71 73 74 75 88 76.80 8.20 7.80 7.06 75 65 70 73 69 70.40 8.60 8.68 76 86 84 85 90 84.06 78 78 75 75 90 79.20 8.20 7.00 0 0 0 0 0 0.20 7.40 80 70 72.80 93 85 85 88 87 87.00 92 93 90 90 95 92.60 75 80 76.00 7.60 7.92 90 78 74 78 82 80.20 7.60 80 88 82.98 70 70 70 75 87 74.32 70 70 75 75 70 72.00 7.60 7.40 73 76 76 74 70 73.20 90 82 85.20 7.76 80 80 82 80 77 79.90 79 83 70 75 80 77.88 70 79 70 79 88 77.00 7.80 7.00 8.72 77 75 70 74 87 76.20 7.00 0.38 67 68 76 75 69 71.40 90 90 86.20 6.20 7.98 70 79 74 75 81 75.00 76 70 73.42 70 69 70 70 79 71.28 70 70 70 72 69 70.82 65 70 70 70 70 69.20 7.80 75 71 73.00 8.HOME HOME BI MTK IPA IPS 10 11 RT 7 8 9 10 11 RT 7 8 9 10 11 RT 7 8 9 10 11 RT 90 90 89.40 7.80 7.20 7.00 8.40 83 84 80.20 7.60 7.20 90 90 87 90 95 90.00 80 70 72.60 75 70 72.60 72 70 70 74 75 72.60 80 84 79.00 .80 7.80 7.22 70 70 70 73 88 74.92 70 76 70 74 88 75.96 68 70 70 72 70 70.22 78 80 80 80 85 80.00 8.00 6.00 0 0 0 0 0 0.40 9.28 67 72 70 70 69 69.20 7.60 8.00 9.00 76 70 73.78 80 80 75 76 88 79.80 90 90 87.00 7.80 8.62 72 69 74 75 83 74.20 0 0 0.80 8.40 7.26 65 66 70 71 69 68.52 81 70 70 75 84 76.34 70 71 70 72 78 72.40 7.40 70 66 75 75 79 73.68 71 75 73 74 79 74.36 70 72 79 80 69 74.80 80 84 78.00 7.40 7.12 76 74 74 75 77 75.10 78 71 70 74 70 72.42 90 90 85 90 93 89.92 72 70 70 75 69 71.06 75 76 76 79 80 77.64 83 76 74 75 88 79.68 80 71 75 75 80 76.04 92 93 87 90 94 91.60 67 71 76 75 69 71.76 90 88 85 87 90 88.40 80 70 76.00 8.

00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.20 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.22 75 67 70 74 69 71.00 0.00 0 0 0 0 0 0.32 70 72 74 75 70 72.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.78 75 77.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.72 73 78 71 75 69 73.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.20 7.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.20 7.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 .00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.

80 7.00 7.80 7.80 7.40 7.04 70 72 70 70 80 72.60 7.44 70 73 74 75 80 74.88 92 85 6.20 7. DAE B.70 68 69 77 70 69 70.16 74 73 70 70 80 73.44 75 65 8.50 76 73 78 79 79 77.44 80 65 6.20 8.40 7.80 7.00 7.00 0 0 0 0 0 0.20 6.80 79 75 78 78 79 77.84 70 70 70 76 73 71.98 77 77 78 78 81 78.40 7.24 78 79 79 79 80 79.78 70 65 70 75 69 69.66 94 80 7.80 7.60 8.60 7.40 85 77 0.20 7.10 75 75 80 84 75 77.92 70 70 71 80 79 74.80 75 75 75 75 75 75.40 7.40 7.00 0 0 0 0 0 0.40 7.60 7.26 82 66 7.20 7.40 7.68 77 80 80 85 87 81.96 60 65 9.00 7.64 76 78 78 78 80 78.08 64 65 7.04 75 79 75 76 80 77.00 7.18 77 65 7.04 76 79 81 80 82 79.00 7.80 8.66 75 78 78 78 83 78.24 65 75 7.62 75 80 78 80 89 80.80 7.38 77 77 78 78 79 77.78 70 71 75 76 70 72.90 90 80 7.80 66 69 70 73 69 69.40 7.34 78 80 80 80 80 79.94 65 68 .62 77 79 79 79 80 78.78 75 81 79 82 69 77.00 7.30 70 72 76 76 82 75.90 75 78 79 78 79 77.12 75 79 78 79 80 78.80 7.56 77 80 78 78 82 79.72 82 75 7.84 76 78 77 78 79 77.06 74 76 7.80 7.98 78 79 80 80 79 79.20 8.94 75 70 76 82 69 74.80 7.00 7. ING 7 8 9 10 11 RT 7 8 9 10 11 RT 7 8 9 10 11 RT 7 8 8.82 70 75 74 84 69 74.78 76 73 73 75 69 73.76 76 82 79 87 69 78.60 7.80 8.98 68 60 7.32 76 78 80 81 75 78.40 8.80 8.80 80 72 78 78 77 77.44 77 80 79 79 82 79.00 0.96 70 70 73 76 74 72.88 70 85 80 85 75 79.40 7.80 80 76 80 87 78 80.00 0 0 0 0 0 0.80 7.80 7.12 78 80 80 85 89 82.80 70 77 81 84 74 77.60 7.82 77 78 78 78 79 78.00 8.60 93 83 7.18 78 79 78 78 79 78.20 7.00 7.92 80 80 78 78 80 79.70 78 78 77 78 78 77.20 7.40 7.24 76 78 78 78 79 77.90 90 91 90 90 83 88.00 7.48 70 79 70 70 80 73.20 7.86 89 81 8.32 70 68 7.52 77 78 78 80 79 78.00 7.82 85 87 90 90 81 86.78 79 76 78 78 79 78.80 6.78 68 71 72 74 69 70.20 7.74 70 80 75 76 80 76.98 75 77 80 80 82 78.20 7.60 7.72 84 79 8.62 75 80 79 80 85 79.00 7.88 76 78 79 79 79 78.70 82 69 6.84 85 80 90 93 82 86.80 7.92 65 70 69 75 69 69.00 7.40 6.40 7.60 75 79 75 75 80 76.40 8.68 77 78 78 78 79 78.96 80 85 90 85 74 82.00 0 0 7.00 7.HOME SBK PJK B.76 76 80 80 80 90 81.46 73 79 75 75 80 76.80 7.20 7.82 66 65 70 70 75 69.02 89 80 7.20 7.00 0.00 0.60 6.28 90 79 7.

00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.20 7.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.10 76 77 75 85 78 78.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.20 7.00 0 0 .00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.82 76 74 78 79 79 77.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.34 72 86 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.40 7.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.72 76 71 75 76 69 73.7.

52 1 80 85 82 81.20 6.86 1 69 70 69 67.12 1 82 85 82 83.60 6.56 1 72 74 69 69.20 8.60 7.80 1 82 88 83 84. HOME B.18 1 83 85 80 82.60 6. ING 9 10 11 RT 90 90 88 88.80 8.96 1 .80 8.88 1 80 84 85 81.80 8.66 1 90 90 90 89.22 1 85 90 90 86.20 7.00 6.44 1 73 76 78 75.18 1 0 0 0 0.50 1 75 81 80 75.20 1 90 92 87 88.40 8.40 7.00 7.34 1 74 74 75 72.20 8.22 1 74 82 80 76.00 0.68 1 78 76 72 75.40 8.00 7.20 7.20 7.60 8.80 8.54 1 75 84 69 75.40 7.80 8.62 1 70 69 69 66.00 1 74 76 75 73.38 1 70 72 69 68.94 1 76 75 69 72.72 1 82 75 82 81.

00 0 .00 0 0 0 0 0.74 80 69 76.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.62 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.20 7.00 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0.

5 8.4 8. NAMA PAI BI IPA SBK PJK B.REKAPITULASI NILAI PRAKTEK HOME NO.3 9. DAE B. ING 1 DHEA ARINI PUTRI 9.5 8.5 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 1 6 HAMDAN MUZAKI 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 1 12 MISBAHUL MUNIR 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 1 15 NAWANG AMRILIA 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 1 17 RENDI JIHANTORO 1 18 SASTI SEKAR ASRI 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 1 20 SYAMSU ARIF 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 1 22 VINA AGUSTIN 1 23 VITO GUSINDARWANTO 1 24 YUNITA PRASTIWI 1 25 0 .2 8.5 8.

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

DAE B.6 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 8.6 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 1 12 MISBAHUL MUNIR 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 1 15 NAWANG AMRILIA 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 1 17 RENDI JIHANTORO 1 18 SASTI SEKAR ASRI 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 1 20 SYAMSU ARIF 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 1 22 VINA AGUSTIN 1 23 VITO GUSINDARWANTO 1 24 YUNITA PRASTIWI 1 25 0 .9 8.4 1 6 HAMDAN MUZAKI 5.5 7.REKAPITULASI NILAI UAS TULIS HOME NO. NAMA PAI PKN BI MTK IPA IPS B.8 8.5 6.8 8.7 8.3 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 7.5 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 7. ING 1 DHEA ARINI PUTRI 7.7 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 7.5 7.

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

10.37. 400/051/408.10.01/2014 1 2 DIAH AYU NURHAZANNAH 1 3 DIANA AYU FAJRIYAH 1 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA 1 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA 1 6 HAMDAN MUZAKI 1 7 HANIKA AMALIA SANTOSA 1 8 INES NUR FITRIA INDRANATA 1 9 LAILATUL KHASANAH 1 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI 1 11 LISTY SABRINA AYU POLING 1 12 MISBAHUL MUNIR 1 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA 1 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH 1 15 NAWANG AMRILIA 1 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS 1 17 RENDI JIHANTORO 1 18 SASTI SEKAR ASRI 1 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO 1 20 SYAMSU ARIF 1 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA 1 22 VINA AGUSTIN 1 23 VITO GUSINDARWANTO 1 24 YUNITA PRASTIWI 1 25 0 .14.NOMOR SKHUS HOME NO. NAMA NOMOR SKHUS 1 DHEA ARINI PUTRI NO.

26 0 27 0 28 0 29 0 30 0 31 0 32 0 33 0 34 0 35 0 36 0 37 0 38 0 39 0 40 0 .

20 Februari 2002 20 Februari 2002 0023492835 0 11 LISTY SABRINA AYU POLING Purbalingga. 22 November 2001 22 November 2001 0013864775 0 10 LIGO FREDATAMA SAHARA SAKTI Purbalingga. 01 Agustus 2003 01 Agustus 2003 0033117367 0 19 SHINTA DEWI PUTRI HARSOYO Purbalingga. 30 November 2002 30 November 2002 0026570087 0 7 HANIKA AMALIA SANTOSA Purbalingga. PESERTA NO. 19 September 2002 19 September 2002 0025658891 0 12 MISBAHUL MUNIR Purbalingga. 25 Agustus 2002 25 Agustus 2002 0023492842 0 17 RENDI JIHANTORO Purbalingga. 30 Agustus 2002 30 Agustus 2002 0020092685 0 . 16 Agustus 2003 16 Agustus 2003 0030275883 0 23 VITO GUSINDARWANTO Purbalingga. 17 Juni 2002 17 Juni 2002 0026570080 0 4 EKA WAHYUDIAN SAPUTRA Purbalingga. 21 Mei 2003 21 Mei 2003 0029840318 0 8 INES NUR FITRIA INDRANATA Purbalingga. 09 Oktober 2002 09 Oktober 2002 0026570084 0 13 MUHCAMAT RISKI PERMANA Purbalingga. 07 April 2003 07 April 2003 0033117368 0 15 NAWANG AMRILIA Purbalingga.LEGER NILAI HOME 1 2 3 4 5 6 NO. 09 September 2002 09 September 2002 0026570082 0 16 RAFIDA AQILA SEKAR BALQIS Purbalingga. NAMA TEMPAT LAHIR TGL LAHIR NISN UJIAN 1 DHEA ARINI PUTRI Trenggalek. 11 Oktober 2002 11 Oktober 2002 0026570085 0 6 HAMDAN MUZAKI Purbalingga. 28 Mei 2003 28 Mei 2003 0033117372 0 5 ERSALYA FIRDHA KARISMA Purbalingga. 29 Januari 2002 29 Januari 2002 0026573152 0 14 MUNA SINTA MAS'ULLAH Purbalingga. 12 April 2003 12 April 2003 0033117369 0 20 SYAMSU ARIF Purbalingga. 17 November 2003 17 November 2003 0033117370 0 9 LAILATUL KHASANAH Purbalingga. 26 Januari 2003 26 Januari 2003 0033117366 0 21 UMI NAFILATI APREMA RUSDA Purbalingga. 13 Juni 2002 13 Juni 2002 0026570079 0 18 SASTI SEKAR ASRI Purbalingga. 02 November 2002 02 November 2002 0026570086 21-312-001-8 2 DIAH AYU NURHAZANNAH Pacitan. 03 Juli 2002 03 Juli 2002 0026570081 10-609-001-8 3 DIANA AYU FAJRIYAH Pacitan. 21 April 2002 21 April 2002 0026570077 0 22 VINA AGUSTIN Purbalingga.

00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 37 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 27 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 34 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 29 .24 YUNITA PRASTIWI Purbalingga. 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 38 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 28 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 39 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 40 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 36 . 10 Juni 2004 10 Juni 2004 0040214850 0 25 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 30 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 33 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 32 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 35 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 31 . 00 Januari 1900 30 Desember 1899 0 0 26 .

06 7.5 TEGUH PAMBUDI 8.94 6.14 8.18 7.24 7.76 8.84 8.10 7.30 7.44 7.12 7.98 6.78 7.76 7.78 7.62 7.66 7.64 7.42 8.52 7.78 7.64 7.80 7.28 6.80 7. DAE B.76 8.28 7.90 8.00 0 0 0 0 0 SIGIT WAHONO 7.88 7.04 7.34 7.5 7.40 7.76 8.14 8.8 8.92 7.26 6.72 7.98 7.88 8.44 7.76 7.18 0 0 0 0 0 TAUFIQURROHMAN 0.00 0.60 7.22 0 0 0 0 0 MALIKI 8.06 7.92 8.86 0 0 0 0 0 SUBANDI 7.90 8.44 7.36 7.78 7.98 7.56 7.06 7.68 7.16 7.22 0 0 0 0 0 MUHADI 8.70 8.50 5.92 7.5 0 0 0 0 SANTOSO 8.04 7.82 7.70 7.90 7.72 7.02 7.98 7.06 7.6 0 0 0 0 AHMAD SAIFUL 8.78 7.38 7.86 7.78 7.94 7.62 8.92 7.9 8.34 0 0 0 0 0 M.86 8.82 7.96 6.68 0 0 0 0 0 NURUL AMIN 7.00 0.82 8.90 7.44 7.10 7.44 8.04 7.16 7.22 8.62 0 0 0 0 0 OMAN ROHMAN 7.96 8.62 8. ING PAI PKN BI MTK IPA EDI NURQOLIS 9.56 7.92 7.36 7.82 8.88 8.84 7.88 8.80 8.12 7.00 0.68 7.24 7.00 9.60 7.62 7.04 7.00 7.40 8.04 9.26 7.94 0 0 0 0 0 HARIYADI 8.02 7. KHOLIS 8.40 7. HOME 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 NILAI RATA-RATA RAPORT NILAI UAS NAMA ORANG TUA PAI PKN BI MTK IPA IPS SBK PJK B.88 7.56 8.3 0 0 0 0 SUKATWAN 8.24 7.82 6.48 7.08 7.96 8.86 7.20 7.58 7.66 7.78 7.14 7.48 7.44 7.82 6.80 6.60 8.54 7.00 0.12 8.08 6.72 7.88 7.00 0.96 0 0 0 0 0 .00 6.60 8.00 8.02 7.90 6.72 8.18 7.46 7.70 7.76 7.38 7.32 7.80 8.92 7.4 0 0 0 0 AHMAD SADIKIN 7.12 7.68 8.32 7.80 7.22 7.82 7.18 0 0 0 0 0 YOYOK SUHARSOYO 8.56 0 0 0 0 0 SYAIFUL RAHMAN 8.98 7.02 8.26 6.92 6.08 7.44 7.88 7.68 7.12 8.70 7.38 7.22 7.00 0.44 7.90 8.52 7.20 9.5 6.66 8.52 0 0 0 0 0 MAHENDROSENO 8.06 7.62 7.54 0 0 0 0 0 SUNARYO 7.50 8.80 8.50 8.20 0 0 0 0 0 TRI WARGADI YUNI HARJADMO 8.72 0 0 0 0 0 KUNCORO 8.88 7.84 7.20 8.78 6.32 7.52 7.96 7.96 7.10 7.68 8.66 0 0 0 0 0 SUWARNO 9.54 7.68 8.92 7.98 7.40 7.00 0.50 7.90 7.64 7.04 8.64 8.20 7.34 7.42 7.96 9.78 7.80 7.24 7.6 0 0 0 0 KUAT SANTOSA 8.66 7.74 7.00 0.72 8.60 7.92 8.64 7.00 0.28 8.

00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.06 7.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.32 7.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.10 7.00 0.00 0.62 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.82 7.00 0.00 0.00 0.68 7.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.SUWARNO 8.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 .00 0.

5 8.DAE B.5 8.10.5 8.2 8.10.37.2 9.ING BI MTK IPA 7. DAE B. 400/051/408.01/2014 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 . HOME 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ILAI UAS NILAI PRAKTEK NILAI US NO.7 8.4 8.4 NO.14.5 8.8 8.7 9. SKHUS IPS B. ING PAI BI IPA SBK PJK B.3 9.4 8.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

Ilmu Pengetahuan Alam 7.00 5.00 5. NILAI UJIAN NO.57 * Nilai Sekolah = 70% Nilai Rata-rata Rapor + 30% Nilai Ujian Sekolah Purbalingga.00 5.78 0.68 3.00 5. Bahasa Inggris 8.35 8.72 0.00 5.33 6.38 5.46 B.24 3.com SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN SEKOLAH 0 Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala . Bahasa Indonesia 7. Muatan Lokal 1. Purbalingga E-mail : sdnduatanalum@gmail.45 3. Kepala Sekolah SUSWATI. S. Matematika 7. Pendidikan Agama 8. Ilmu Pengetahuan Sosial 7. NAMA PELAJARAN NILAI SEKOLAH RATA RAPOR SEKOLAH A. Kec.52 4. 03 Juli 2002 NAMA AYAH : TEGUH PAMBUDI NOMOR INDUK : 0026570081 NOMOR PESERTA : 10-609-001-8 Telah mengikuti dan LULUS Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan hasil sebagai berikut : NILAI RATA.00 5.80 0.00 5. menerangkan bahwa : NAMA : DIAH AYU NURHAZANNAH TEMPAT/TGL LAHIR : Pacitan. Ujian Sekolah 1.22 7.00 5.00 5.46 0.64 0.75 6.12 0. Seni Budaya dan Ketrampilan 7.72 0. PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PENDIDIKAN UPT TK DAN SD KECAMATAN TULAKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANALUM Jl. Kecamatan Tulakan. 196305041982012002 . Pendidikan Jasmani Olahraga & Kesehatan 7. NIP.80 0. Rembang.40 5. Rata-rata 7.62 0. Kabupaten Pacitan. Raya Tanalum.40 2.89 2. Bahasa Jawa 7. Pendidikan Kewarganegaraan 7.Pd.88 0.

14. NIP. Kepala Sekolah SUSWATI. Purbalingga E-mail : sdnduatanalum@gmail.com SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN SEKOLAH NO. Kabupaten Pacitan.Pd. Rembang.10. PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN DINAS PENDIDIKAN UPT TK DAN SD KECAMATAN TULAKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 2 TANALUM Jl.37. 02 November 2002 NAMA AYAH : EDI NURQOLIS NOMOR INDUK : 0026570086 NOMOR PESERTA : 21-312-001-8 Telah mengikuti dan LULUS Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2015/2016 dengan hasil sebagai berikut : NILAI UJIAN SEKOLAH NO. Kecamatan Tulakan.00 #NAME? SKHUS ini dapat digunakan untuk keperluan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau keperluan lain sesuai dengan kebutuhan dan hanya berlaku sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) yang asli tahun pelajaran 2015/2016 Purbalingga.40 #NAME? 3 Ilmu Pengetahuan Alam 8.40 #NAME? JUMLAH 26. 196305041982012002 . menerangkan bahwa : NAMA : DHEA ARINI PUTRI TEMPAT/TGL LAHIR : Trenggalek.10.20 #NAME? 2 Matematika 9. S. NAMA PELAJARAN ANGKA HURUF 1 Bahasa Indonesia 8. Kec. Raya Tanalum.01/2014 Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala . 400/051/408.