Clasa a II-a Anul şcolar 2012/2013

prof. gr. did.
EDUCAŢIE MUZICALĂ
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare nr.: 1
Denumirea unităţii de învăţare: Cântarea vocală. Cântarea instrumentală
Nr. de ore alocat: 6
Nr. Detalieri de conţinut Ob. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.
crt. ref.
-Resurse procedurale:
1. La început de drum 1.1 - Repetarea cântecelor învăţate în clasa I conversaţia, explicaţia, -observarea
- Actualizarea achiziţiilor 1.3 -jocuri muzicale; demonstraţia, exerciţiul, jocul sistematică,
muzicale dobândite în clasa I - exerciţii de ţinută corporală; muzical -probă orală
Deprinderi specifice de cânt: - exerciţii-joc de respiraţie; -Resurse materiale : ilustraţii,
poziţia, emisia naturală, dicţia, - exerciţii melodice de încălzire a vocii; instrument muzical,
sincronizarea, respiraţia - memorizarea unor cântece; casetofon, cd-uri, culegere de
corectă -cântarea model; cântece,
♫ Cântecul *Noul an de -recitare ritmică; -Activ. frontală, pe grupe,
şcoală , de I. Potolea A.T.: discuţii legate de începerea noului an şcolar individuală
1h

2. Deprinderi de cântare în 1.1. - exerciţii de ţinută corporală; -Resurse procedurale: -observarea
colectiv (ton, semnal de 1.3. -jocuri – exerciţii de tehnică vocală (relaxare, respiraţie, conversaţia, explicaţia, sistematică,
început, sincronizare) articulaţie, intonaţie, dicţie); demonstraţia, exerciţiul, jocul -probă orală
♫ Cântecul Ecoul, melodie - exerciţii de omogenizare a emisiei vocale şi de respiraţie; muzical
populară -jocuri muzicale; -Resurse materiale :
- memorizarea unor cântece; instrument muzical, ilustraţii,
-mers ritmic cu scandarea versurilor; casetofon, cd-uri, culegere de
A.T.: joc : « De-a dirijorul » cântece,
-Activ. frontală, pe grupe,
individuală, 1h

3. Cântarea instrumentală 1.1  acompanierea unor cântece din repertoriul clasei cu -Resurse procedurale: -observarea
Jucării muzicale pseudo-instrumente muzicale; conversaţia, explicaţia, sistematică,
♫ Cântecul ,, Muzicanţii”  improvizarea spontană a unor combinaţii ritmice ( 2 – 3 demonstraţia, exerciţiul, jocul -probă orală
1.2 măsuri ); muzical
 jocuri – exerciţii de producere a sunetelor cu diferite -Resurse materiale :
1

Ghiceşte instrumente simple de instrumentul !’’ (recunoaşterea timbrului unui percuţie. demonstraţia. din 1. conversaţia. culegere de  exersarea deprinderilor de cântare în grup.Recapitulare.7  interpretarea cântecelor cu acompaniament muzical.Sunt toboşar’’. ilustraţii. instrument muzical. cd-uri. demonstraţia. -Resurse procedurale: -observarea ♫ Cântecul La pădure. în poziţie cântece.. jucării muzicale. de Al. casetofon.  memorizare şi interpretarea de cântece.4  realizarea de exerciţii ritmice. explicaţia. Evaluare  acompanierea cântecelor cu bătăi din palme .4 învăţate . jocul -probă orală 2. pe genunchi. Cântarea cu acompaniament 1.  acompanierea cântecelor cu propriul corp ( bătăi din individuală palme. pe grupe. -observarea Cântarea instrumentală 1. casetofon. individuală 1h -Resurse procedurale: 6. jocul -probă orală didactic  improvizaţii muzicale. pe masă. pe grupe. muzical -probă orală -Resurse materiale : 2 . A.. . explicaţia. cd-uri. Voedvica  joc pe grupe de recunoaştere a cântecului audiat. culegere de  intuirea unor instrumente muzicale. dicţie corectă.  joc de creaţie: „Fă ca mine!” 5. muzicuţe instrument). folclorul copiilor 2.Bate ca mine !’’. Cântarea vocală. explicaţia. degetelor. -Activ.: jocuri muzicale: . 1h  interpretarea şi memorizarea unor cântece.6  acompanierea cântecelor cu propriul corp.  cântare pe grupe alternative. frontală. jocul sistematică. lejeră. cu talpa pe podea ).T. frontală. culegere de utilizarea palmelor. exerciţiul. demonstraţia. Percuţie corporală 1. -Resurse materiale :  repetarea unor cântece învăţate. a cântecelor conversaţia. exerciţiul. cd-uri.3  interpretare corectă. picioarelor în exerciţii cântece. . simple şi combinate.. obiecte şi instrumente muzicale. ritmico-melodice individuală 1h 4. ritmice combinate.4 didactic  rostirea ritmică a unor numărători sau versuri din -Resurse materiale : folclorul copiilor asociată de mişcări. conversaţia. cu emisie naturală. pe grupe. ilustraţii. cântece. degetele ). -Resurse procedurale: -observarea ♫ Cântecul Iepuraş drăgălaş. instrument muzical. sistematică.realizarea unor improvizaţii -Activ. -Activ.4  interpretarea unui cântec cu acompaniament ritmic. casetofon. sistematică. individuală şi în grup. 1. exerciţiul. ilustraţii.  intonare şi memorizare de cântece. frontală. instrument muzical.  recunoaşterea propriului corp ca instrument sonor. folosind propriul corp (palmele.

în poziţie lejeră.4 unor onomatopee.. jocul muzical -probă practică animalelor”. -Activ. -Resurse procedurale: -observarea ♫ Cântec . exerciţiul.: 2 Denumirea unităţii de învăţare: Elemente de limbaj muzical: Timbrul Nr. texte-  exersarea deprinderilor de cântare în grup.6 sunetelor. cd-uri. 2. 3 . Popovici 1.Păsărelele”.: ghicitori despre animale. de 1. -observarea din mediul înconjurător 1.2  reproducerea vocală. dicţia. creioane colorate  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi -Activ. culegere de cântece.vorbite 1. Sunete cântate .Graiul 1. de ore alocat: 5 Nr. respectarea semnalului de casetofon. sistematică. început. casetofon. explicaţia.  menţinerea ţinutei corporală pentru dezvoltarea tehnicii vocale. pe grupe.1  audierea comparata şi recunoaşterea sunetelor cântate şi vorbite. cu suport emisie naturală şi dicţie corectă.3  imitarea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător. explicaţia. Kiriac 2.4  exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată.T. demonstraţia. -probă practică Jocul muzical .4 individual a cântecelor din repertoriul propus.6 (audierea unor înregistrări).3  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a demonstraţia. sincronizarea. T. conversaţia. cd-uri. ilustraţii. G. individuală  jocuri de omogenizare a emisiei vocale şi de respiraţie. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. Surse sonore din natură şi 1. de Grigore 2. individuală 1h Unitatea de învăţare nr. casetofon. ref. m. 1h A. în grupuri mici şi -Resurse materiale: culegere Teodosiu 2. sistematică. crt. frontală pe grupe.2 diferenţierea lor după criterii proprii. sunetelor . ilustraţii. -Resurse procedurale: 1. exerciţiul. D. cd-uri. emisia naturală. ♫ Cântec .. ilustraţii.1  recunoaşterea unor sunete din natură şi din mediul înconjurător conversaţia. cu jucării muzicale şi cu bătăi de palme a -Resurse materiale: culegere 2. 1. în vedere poziţia. coli. Detalieri de conţinut Ob.  exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrală și spațială a instrument muzical. de cântece..2  redarea fragmentară şi integrală în colectiv. de cântece. preluarea tonului. jocul muzical te-a strigat”. frontală. frontală pe grupe. Ghiceşte cine 1. instrument muzical. având instrument muzical. -Activ.

casetofon. individuală  jocuri muzicale. fișe de lucru caracterului melodiei.  memorizare de cântece. 1h A. T. -Activ. ilustraţii. explicaţia.2 instrumentale. frontală pe grupe. exerciţiul. în poziţie lejeră. -probă practică 4 . -probă practică după Delcaso 1. *** 1. individuală. exerciţiul. 1h  asocierea unor mişcări diferite timbrului instrumental. Ghiceşte individuală instrumentul!).  menţinerea ţinutei corporală pentru dezvoltarea tehnicii vocale. mijloace audio  jocuri de omogenizare a emisiei vocale şi de respiraţie.  exersarea acuităţii auditive prin joc (Ce se aude?. explicaţia.: . inspirată de muzică. cu jucării muzicale şi cu bătăi de palme a conversaţia.1  diferenţierea sunetelor ( cântate sau vorbite.concurs de ghicitori. : . Elemente de limbaj 1.2 muzicale.  aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă. sistematică.2 unor onomatopee.. explicaţia. ilustraţii.  memorizare de cântece.1  reproducerea vocală.. -Resurse procedurale: -observarea muzical: Timbrul 1. -Activ. după timbrul lor. -Resurse materiale: culegere 2.  asocierea unor mişcări diferite timbrului vocal. instrument muzical. de N. emisie naturală şi dicţie corectă. demonstraţia. conversaţia.2  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi spaţială a de cântece.6  audiţie muzicală. -Resurse procedurale: 4. Gany 1. cu de cântece.T. frontală pe grupe. -Resurse materiale: culegere  exersarea deprinderilor de cântare în grup. jucării  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei şi muzicale.  povestirea orală imaginară. evaluare 1. sistematică. 3. ♫ Cântec „Albinuța mea”. 2. voci de copii. Sunete vocal – 1. exerciţiul. demonstraţia.3 sunetelor .voci de adulţi). A. – recapitulare. Sunetul muzical 1.6  exersarea acuitatii auditive de diferentiere timbrală și spațială a jocul muzical -probă practică 1. -observarea ♫ Cântec . vocale.. instrument muzical. 1.6 emise vocal şi instrumental.3  audierea comparată şi intuirea sunetelor cântate şi vorbite . demonstraţia. jocul muzical Broscuţele .Rățuștele”.Instrumente muzicale”. caracterului melodiei.4  recunoaşterea sunetelor vocale şi instrumentale prin joc.1  audiţii muzicale pentru identificarea diverselor instrumente -Resurse procedurale: -observarea instrumentale 1.4 sunetelor. cd-uri. 1h  aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă.Jocuri de copii’’ – jocuri de mişcare cu cântec 5. conversaţia. sistematică. 1.

cd-uri. exerciţiul. Teodosiu  acompanierea cântecelor cu instrumente specifice. demonstraţia. casetofon. audio. jocul sistematică. Sunete lungi 1. instrument muzical. -Activ. crt. -observarea obiceiurilor de iarnă 1. ref. în jocuri colective de creație. a unor sunete de conversaţia.7  audierea comparată. -Resurse materiale: planşe. Colinde  alcătuirea programului de cântece pentru serbarea de culegere de cântece. „Mergi cum bat”). muzica de 1.2 onomatopeice. cd A. culegere de cântece. jocul muzical -evaluare cântăreți”.6 -Resurse procedurale: -observarea şi scurte 1. material ppt. de cântece. Marcarea structurilor 1.. frontală.6  memorizarea. explicaţia. Crăciun.3 fragmente selectate din obiceiurile de iarnă.4 durate diferite ( sunete lungi. individuală de Corneliu Mereș  memorizare de cântece.  memorizare de cântece. frontală pe grupe. sistematică. pe grupe. Detalieri de conţinut Ob. ♫ Cântec .: 3 Denumirea unităţii de învăţare: Elemente de limbaj muzical: Ritmul Nr. -Resurse materiale: culegere sumativă Ionescu  jocuri muzicale.T. 2h A. individuală 1h Unitatea de învăţare nr. exerciţiul. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs.2 iarnă. muzica din folclorul copiilor  evidenţierea necesităţii măsurării duratei sunetelor şi -Activ. explicaţia. -Resurse procedurale: 1. de ore alocat: 10 Nr. de Ana Motora.T. pe grupe. Genuri muzicale: folclorul 1. : realizarea unor desene instrument muzical. calculator. 2. planşe. recitarea ritmică şi cântarea unor scurte muzical -probă practică „Iarna veselă” . mijloace ♫ Cântecul „Ceasurile”. A.Prietenii 1.sunete scurte). jucării muzicale -Activ. T.4  asocierea unor mişcări diferite timbrului vocal sau instrumental. individuală 2h 2. ♫ Cântecul „Moara”. măsurii 1. frontală. ilustraţii. ♫ Cântece: 1. prin jocuri.: realizarea unor desene. jocul -probă practică ritmice pe cântec  reproducerea vocală şi cu bătăi din palme a unor muzical Marcarea timpilor egali ai recitative ( „Bate cum vrei”.3  crearea spontană a unor combinații ritmice de silabe instrument muzical.: joc muzical 5 . demonstraţia. -Resurse materiale : Gr. muzica pauzelor muzicale prin timpi muzicali .1  audierea unor creaţii folclorice legate de obiceiurile de conversaţia.

cd-uri. 1h A. fuge”. instrument muzical. jucăriilor muzicale a structurii ritmice a cântecului. melodie melodiei ( „Cântăm şi batem din palme”. frontală.3.: realizarea unor desene.: joc de rol -Resurse procedurale: 5. creioane colorate.  realizarea de recitative pe valori de pătrimi. cântece. muzica de Grigore Vieru timpi: ra-ar. cu degetul în -Activ. -Activ. 1.  detaşarea structurii ritmice a primului vers sau a altui coli vers reprezentativ şi marcarea acestuia. ilustraţii. Durata de o doime 1. sistematică. inspiraţii.7  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul muzical melodiei: „Baţi cum auzi!”. palmă.7  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul -Resurse materiale : melodiei. A. culegere de  realizarea de recitative pe valori de doimi. exerciţiul. jocul -probă practică de Ion M.4 pauzei de un timp. ilustraţii. individuală  detaşarea structurii ritmice a primului vers sau a altui 2h vers reprezentativ şi marcarea acestuia.7  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul muzical ♫ Cântecul „Cucul”.6  familiarizarea vizuală cu semnele duratei de pătrime şi -Resurse procedurale: -observarea un timp 2. coli  marcarea pauzelor prin bătăi din palme. 2. Durata şi pauza de o pătrime/ 1. -observarea ♫ Cântecul „Merge. ♫ Cântecul „Ceasul”. frontală. casetofon.4  folosirea silabelor ritmice pentru redarea duratei de conversaţia.  dirijarea gândirii elevilor spre descoperirea tăcerii în culegere de cântece. creioane muzică. -Resurse procedurale: -observarea ♫ Cântecul „Chiț. muzical -probă practică 1. -Activ. chiț”. „Cântăm în -Resurse materiale : germană gând” ). demonstraţia. demonstraţia. -Resurse materiale :  marcarea prin percuţie corporală sau cu ajutorul instrument muzical.3  învăţare de cântece.6  familiarizarea vizuală cu semnul duratei de doime. pe grupe. Durata de o optime 1.T. pe grupe. exerciţiul.T. muzica din folclorul copiilor jumătate de timp: iu-te.T. explicaţia. fișe de lucru vers reprezentativ şi marcarea acestuia.  folosirea silabelor ritmice pentru redarea duratei de doi demonstraţia. instrument muzical. exerciţiul. cd-uri. conversaţia. 1h -Resurse procedurale: 6 . A. muzica  exprimarea duratei de un timp prin silaba pas. conversaţia. individuală. ilustraţii. explicaţia. 4. colorate. casetofon.  realizarea de recitative pe valori de optimi. combinaţii individuală de pătrimi şi optimi. jocul sistematică. explicaţia. Potolea 1. culegere de  detaşarea structurii ritmice a primului vers sau a altui cântece. pe grupe. jocul -probă practică 1.6  familiarizarea vizuală cu semnul duratei de optime. sistematică.: realizarea unor desene. frontală.

pe grupe. folclorul copiilor 1. palme. conversaţia. cd-uri.2  crearea spontană a unor combinații ritmice de silabe instrument muzical. onomatopeice.7 fragmente. 2.redarea fragmentară şi integrală. conform structurilor conversaţia. Popescu 2.. ilustraţii. exerciţiul. pe grupe. intonaţie. ilustraţii.: joc de mișcare -Resurse procedurale: 7.2 .jocuri – exerciţii de tehnică vocală (relaxare.6 .memorizarea unor cântece.. exerciţiul.4 . învăţarea cântecelor pe muzical -probă practică ♫ Cântecul .4 învăţate. Combinaţii ritmice 1.reproducerea vocală a unor recitative. fișe de lucru versului ales. explicaţia. muzica 1. demonstraţia.: concurs muzical 1h Unitatea de învăţare nr. demonstraţia. Mărul”. cântece. ghicitoarea mea ce cântec se individuală cântă aşa?” 1h A.7 mijloace. individual. culegere de  identificarea cântecelor audiate după structura ritmică a cântece. casetofon. frontală. 6.T. jocul sistematică. -Resurse materiale : de N. -Resurse materiale : 2. respiraţie. -Activ. Elemente de limbaj muzical: 1. frontală. -observarea ♫ Cântecul . jocul sistematică. evaluare 1. din ritmice ale acestora. fișe de lucru .: 4 7 . -observarea Ritmul –recapitulare. explicaţia. articulaţie. mişcări corporale. individuală A.6  interpretarea cântecelor pe grupe. a cântecelor instrument muzical.  exerciţiu –joc: „Ghici.Iepuraşii” . în jocuri colective de creație.marcarea structurii ritmice a cântecului prin bătăi din -Activ. casetofon. cd-uri.T. culegere de .4  redarea pulsaţiei ritmice a cântecelor prin diferite muzical -probă practică 1. dicţie).

prin jocuri. demonstraţia. exerciţiul.T.  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul. C. casetofon  recunoaşterea înălţimii sunetelor. cd. a unor sunete de culegere de cântece. „medii”.Mersul melodiei (mers 1.3 metrul. 1h  reprezentarea grafică cu beţişoare sau în scris. Miclea 2.: joc muzical 2. 1h  interpretarea unor fragmente muzicale şi a unor cântece de înălţimi diferite. de 1. sistematică. „joase” individuală  intonarea sunetelor de înălţimi diferite.  memorarea şi intonarea unor cântece. sistematică. instrument muzical.  sesizarea înălţimii sunetelor. de ore alocat: 5 Nr. -Resurse materiale : -autoevaluarea  audierea comparată prin jocuri a unor sunete de înălţimi instrument muzical. planşe. crt. jocul -probă practică 2. 1. de I. jocul -probă practică ♫ Cântecul „Meşterul 1. explicaţia.1 melodice.T. 1. mijlocii (medii).6  cântarea după auz a unor fragmente melodice. diferite (înalte-joase.: joc: „Ghiceşte drumul melodic!” 8 . denumirea lor cu -Activ.  interpretarea unor fragmente muzicale şi a unor cântece individuală. coborâtor. frontală. audio  intuirea mersului ascendent / descendent în cântece.3. -Resurse materiale : -autoevaluarea  perceperea şi diferenţierea înălţimii sunetelor. -Resurse procedurale: -observarea melodic suitor. explicaţia. ref. pe grupe.  asocierea înălţimii sunetelor cu treptele unor scăriţe muzical -aprecieri verbale fierar”.7.mijloace înălţimi diferite.  joc: „Cântă ce am arătat”. A. textul şi mersul melodic. conversaţia.6  imitarea şi intonarea unor formule sau fragmente -Resurse procedurale: -observarea ♫ Cântecul „Copăcelul”. exerciţiul. folosind scăriţe ascedente / descendente. linear) 1.Denumirea unităţii de învăţare: Elemente de limbaj muzical: Melodia Nr. -Activ. frontală. demonstraţia. joase (grave). la înălţimi diferite. în succesiune ascendentă şi culegere de cântece. termenii „înalte”. .1. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. conversaţia. Detalieri de conţinut Ob.  stabilirea aspectului general al înălţimii sunetelor: sunete muzical -aprecieri verbale înalte (acute).7 melodice variate ca intervale şi registre.4.Sunete înalte şi joase 1. Mereş 1.  audierea comparată. a unor formule melodice simple. A. ilustraţii.  aprecierea contribuţiei proprii la interpreatrea colectivă. . pe grupe. descendentă).

după modelul casetofon. coli  reprezentarea structurii melodice prin mişcare. frontală.6. coli -Activ.4. Elemente de limbaj muzical: 1. instrument muzical. –recapitulare. în -Resurse materiale : -autoevaluarea 1. cd-uri. grupuri mici şi a individual a unor cântece instrument muzical.  interpretarea unui cântec cu recunoaşterea unor -Resurse materiale : -aprecieri verbale ♫ Cântecul ”Floricică 2. frontală. de C. explicaţia. individuală A.4.6. ilustraţii. jocul sistematică. probleme muzicale specifice. individuală.Genuri muzicale: folclorul 1.Legătura dintre text şi 2. -observarea cântece 1. A:T. cântece. exerciţiul.  dialog spontan. Graur 2. instrument muzical. 1h Unitatea de învăţare nr. ilustraţii. creioane colorate. pe grupe. identificarea cântecelor după structura ritmică a versului ales. -Activ. creioane colorate. cd-uri.6  povestire orală sau imaginară inspirată de muzică.  corelarea textului cu melodia. -observarea Melodia 1.7  interpretarea parţială sau integrală în colectiv . conversaţia. . 1h -Resurse procedurale: 5. muzical -probă practică 1. jocul sistematică. conversaţia. -Resurse procedurale: -observarea melodie (strofa şi refrenul) 1. din  audierea unor creaţii folclorice. cântecului. pe grupe.4  audierea unor lucrări de factură diferită.6  audierea unor piese muzicale variate.Structurile melodice din 1.6. -autoevaluarea dragă”. muzical -aprecieri verbale 1. 3.1. cd-uri. culegere de cântece.T. culegere de folclorului copiilor . exerciţiul. creioane colorate. individuală.  recunoaşterea înălţimii sunetelor. muzical -probă practică copiilor 2. culegere de mişcare cântece.: 5 9 . .: realizarea unor desene casetofon. evaluare 1. -autoevaluarea folclorul copiilor  cântarea motivelor ritmice spontan. exerciţiul.  marcarea structurii cântecului prin respiraţie şi prin casetofon. jocul -probă practică florile” .: joc: „Desenează ce cânt!” 1h -Resurse procedurale: 4. frontală.2 idei şi caracterului melodiei.  evidentierea relaţiei dintre melodie şi text coli  jocuri cu mişcări sugerate de textul şi melodia -Activ. ♫ Cântecul „Albina şi 2. sistematică. pe grupe. .6  sesizarea elementelor constructive ale melodiei.Zamfir 2. explicaţia.  cântarea colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de demonstraţia. ilustraţii.T. de C.1.: joc „Ghici ghicitoarea mea ce cântec se cântă aşa?”. A.6  identificarea cântecelor după melodia receptată auditiv conversaţia. explicaţia.7 a primului vers demonstraţia.7  recunoaşterea începutului şi sfârşitului unei melodii demonstraţia. -Resurse materiale : -aprecieri verbale ♫ Cântecul „La pădure”.

individual a cântecelor din muzical..Nuanţe: tare – încet – mediu 1.4  redarea fragmentară şi integrală în colectiv.3 diferite (tare-încet)..  cântarea alternativă. 2. „Cum am cântat?”.. de C. imagini. de la un vers la altul. jucării sonore. jocul -probă practică 2. 1. 1. 1. -Resurse materiale : -autoevaluarea muzica C. explicaţia. . pe grupe. prin jocuri. culegere de  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritm. în grupuri demonstraţia.T. -Resurse materiale : -autoevaluarea muzica G Breazul şi N.Porumbiţa”.Întreabă şi răspunde!”. 10 .7 mici şi individual a cântecelor.2  corelarea interpretării nuanţate cu conţinutul literar al instrument muzical. repertoriul propus. jucării sonore.  cântare colectivă în nuanţa potrivită conţinutului de idei. crt. Breazu sincronizată.Saxu 2. solist-cor. imagini. vocal şi în gând. -Activ..  interpretarea cantecelor cu auditie interioara  aprecierea contribuţiei proprii la interpretarea colectivă. 1h „Eu cânt tare . . Mereş /  exersarea deprinderilor de cântare în colectiv instrument muzical. pe grupe. cd.: jocuri armonico-polifonice: .  jocuri pentru insusirea elementelor de expresie (a individuală nuanţelor): „Ecoul meu sunteţi voi”. prin jocuri.  cântarea pe grupe.4 cântecului. . a sunetelor de intensităţi -Resurse procedurale: -observarea 1. sistematică.Denumirea unităţii de învăţare: Elemente de limbaj muzical: Interpretarea Nr. metru. comparativ cu cel 1h instrumental. ♫ Cântecul „Ploaia”. Procedee armonico. Detalieri de conţinut Ob.  audierea unor lucrări de factură diferită. 1. cd. „Cântă ce am arătat!” 2. exerciţiul.De-a orchestra”. sistematică. jocul -probă practică Mereş 1.. frontală. casetofon intensităţi diferite (tare-încet).1 corectă. casetofon text. culegere de  recunoaşterea auditivă. explicaţia.1  audierea comparată. . conversaţia.6  redarea fragmentară şi integrală în colectiv. -aprecieri verbale ♫ Cântecul . Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. lanţ. respectând intonaţia corectă. 2. -Activ. a sunetelor de cântece.Greieraşul”. de ore alocat: 4 Nr. ref.3 spaţială a sunetelor.2 mici şi/sau cu solist. tu încet”. exerciţiul. pe grupe.  asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor individuală contrastante şi a timbrului vocal.. respectând intonaţia muzical -aprecieri verbale ♫ Cântecul . frontală.1  exersarea acuităţii auditive de diferenţiere timbrală şi -Resurse procedurale: -observarea polifonice:grupe alternative.6. jocuri did.Orchestra jucăriilor”. A. în grupuri demonstraţia. cântece. de G. . 2. conversaţia.Soldaţii”. dialog 1.

: concurs .Romaşcanu / 2.. -Resurse procedurale: -observarea ritmică.Mergi cum îţi spun!”. vocale. . culegere de Vasilache  jocuri de acompaniere a cântării cu ajutorul jucăriilor cântece.4  interpretare de cântece cu acompaniament ritmic. comparativ cu cel instrumental. A.Glasul florilor”.T. . frontală.: jocuri: . de C.  mişcarea liberă pe muzică în cântece interpretate. sistematică. Elemente de limbaj muzical: 1.: joc ritmic: . pe grupe. casetofon muzicale.  exerciţii de selectare şi interpretare în nuanţe diferite a unor fragmente muzicale. conversaţia. -Resurse materiale : -autoevaluarea aurie”.  exersarea prin joc a mişcărilor sugerate de ritmul. muzical -aprecieri verbale ♫ Cântecul „Păsărică 2. de T.. explicaţia. jucării sonore. pe timpul măsurii. tu – încet”. culegere de leagăn”. instrument muzical. pe genunchi. conversaţia. metrul. cd.4  jocuri-concursuri de interpretare a unor cântece din instrument muzical.  exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii -Resurse procedurale: -observarea Interpretarea 1. pe grupe.Ecoul”. casetofon  interpretarea unor cântece cu marcarea din bătăi din -Activ.  interpretarea de cântece in nuanţa cerută de text. ritmului.1  comunicarea orală pe marginea versurilor cântecelor. textul cântecelor. exerciţiul.La paradă” (mers ritmic uniform şi cu bătăi din palme. explicaţia.Eu cânt tare. jocul -probă practică 2.. de la un vers la altul..T. exerciţiul.T. individuală  exersarea. frontală. sugerată de caracterul muzicii) 2. imagini.) 4.4.  asocierea cu mişcări diferenţiate a nuanţelor contrastante şi a timbrului vocal. a mişcărilor sugerate de ritmul. repertoriul clasei. -Activ. demonstraţia. din piept. sistematică. imagini. jocul -probă practică utilizând propriul corp ( bătăi din palme. 3. -autoevaluarea ♫ Cântecul „Cântec de  mişcarea pe muzică.Mişcarea pe muzică (liberă. caracterului melodiei. cu talpa pe podea) -Resurse materiale : verbale folclorul copiilor  cântarea pe grupe. mişcări corporale. 1.Cel mai bun interpret’’ Unitatea de învăţare nr. cd. 1h  însoţirea interpretării de mişcări. -Recapitulare. palme. de C.3.. Mereş  povestirea orală imaginară inspirată de muzică.2  audiţie muzicală. jucării sonore. A. pe muzical -aprecieri ♫ Cântecul „Hora”.4.3. . . în tobiţe etc..: 6 11 . demonstraţia. cântece. prin joc.6  jocuri de recunoaştere a nuanţelor. prin individuală procedee diferite. structuri ritmice. 1. Evaluare 1. A. metrul 1h şi textul melodiei.

exerciţiul. textul. evaluare 1. ♫ Cântece pentru serbarea 2. explicaţia. casetofon. jucării ♫ Cântece şi jocuri muzicale  asocierea cu mişcări diverse a nuanţelor contrastante. crt. explicaţia. muzical -aprecieri verbale . în colectiv. pe grupe.1  exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii -Resurse procedurale: -observarea -Cântarea vocală în colectiv 1. 1.  însoţirea interpretării de mişcări. cd-uri.7  redarea fragmentară şi integrală a cântecelor individual. culegere de cântece.2 vocale.4  recunoaşterea auditivă a sunetelor de intensităţi diferite. Detalieri de conţinut Ob.  cântarea colectivă în nuanţa potrivită caracterului melodiei.. cunoscute 1.Ne pregătim de serbare” 2. frontală. demonstraţia. ref.Denumirea unităţii de învăţare: .3  exerciţii de ţinută corporală pentru dezvoltarea tehnicii conversaţia. cântecele  recunoaşterea cântecelor după primul vers melodic. frontală.6 obiecte şi instrumente muzicale. individuală  marcarea prin bătăi din palme a structurii ritmice a 1h cântecului. în grupuri mici. Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Obs. 1 h 12 . cu acompaniament muzical -probă practică sfârşitului de an şcolar 2. Recapitulare şi evaluare finală Nr. jucării -autoevaluarea procedee diferite. -Activ. -Activ. -observarea -. sonore.Micul interpret”.  executarea de mişcări sugerate de metrul. a sunetelor -Resurse materiale : -autoevaluarea copiilor cântate si vorbite. in grupuri mici. în colectiv sau individual.  compararea cântecelor din repertoriu -Resurse procedurale: 2. învăţate  jocuri muzicale. cântecele  reproducerea vocală a unor onomatopee. jocul -probă practică -Elemente de limbaj muzical 1. culegere de cântece.1 vocale. pe grupe. sonore. învăţate 1.2  interpretarea vocală. în colectiv. exerciţiul.  redarea fragmentară şi integrală a cântecelor individual. ritmul melodiei. după auz. în grupe.Genuri muzicale: folclorul  diferenţierea timbrală şi spaţială a sunetelor. prin instrument muzical. individuală.  acompanierea cu propriul corp. instrument muzical. casetofon.Recapitulare. de ore alocat: 2 Nr. cd. Recapitulare finală 1. conversaţia. jocul sistematică. sistematică. emise vocal saiu intrumental. .4 instrumental ritmic. -Resurse materiale : -aprecieri verbale  interpretarea de cântece în nuanţa cerută de text. -Cântarea instrumentală  jocuri – exerciţii de producere a sunetelor cu diferite demonstraţia..