CONŞTIINŢĂ, SUBCONŞTIINŢĂ, SUPRACONŞTIINŢĂ, CLARVIZIUINE

CONŞTIINŢA. Ceea ce numim conştiinţa obişnuită a stării de veghe este, in realitate,
un somn profund. Conştiinţa obişnuită a stării de veghe este in legătură cu cele cinci
simţuri şi cu creierul. Oamenii cred că au conştiinţa trează, dar este absolut fals.

Oamenii trăiesc in fiecare zi in somnul cel mai adanc.

SUPRACONŞTIINŢA. Supraconştiinţa este un atribut al Intimului (Spiritului). Intuiţia
este facultatea Supraconştiinţei.

Este necesar să supunem Supraconştiinţa să lucreze pentru ca Intuiţia să devină
puternică. Să ne amintim că un organ care nu este folosit se atrofiază. Persoanele
care nu lucrează cu Supraconştiinţa au intuiţia atrofiată. Poliviziunea este
Clarviziunea Intuitivă. Este Omniştiinţa Divină. Ochiul Poliviziunii este situat in
Glanda Pineală. Acolo se află lotusul cu o mie de petale. Acolo se află
Supraconştiinţa.

Glanda Pineală se află deasupra creierului mijlociu, in partea posterioară a capului.

Cel care vrea să-şi dezvolte supraconştiinţa trebuie să practice Meditaţia Internă.

Concentraţi-vă asupra Mamei voastre Divine care locuieşte in profunzimile Fiinţei
voastre. Meditaţi asupra ei. Aţipiţi implorand-o să vă pună in activitate
Supraconştiinţa. Meditaţi in fiecare zi. Meditaţia este Painea Zilnică a Inţeleptului. Cu
ajutorul Meditaţiei veţi dezvolta Supraconştiinţa.

MEMORIA. Aveţi nevoie de memorie pentru a vă aminti experienţele interioare. Nu
vă răspandiţi sămanţa. Să ştiţi că in Sămanţă există milioane de celule cerebrale
microscopice. Nu trebuie să pierdeţi aceste celule.

HRANĂ PENTRU DEZVOLTAREA PUTERII MEMORIEI. Dejunul să vă fie compus
din fructe acide şi migdale zdrobite, cu miere curată de albine. Veţi furniza astfel
creierului atomii necesari pentru memorie.

EXPERIENŢE INTERNE. In timp ce corpul fizic doarme, Egoul trăieşte in Lumile
Interne şi se transportă in diverse locuri. In lumile interne suntem adesea incercaţi.

Iniţierea o primim in templele interne. Este deci necesar să ne amintim ceea ce
facem in afara corpului. Cu ajutorul instrucţiunilor date in această carte, orice fiinţă

1
omenească va putea să-şi trezească conştiinţa şi să-şi amintească experienţele sale
interne. Este dureros să ştim că există mulţi Iniţiaţi care lucrează in Marile Temple ale
Lojei Albe, in timp ce corpul lor fizic doarme, dar care nu-şi amintesc de nimic, căci
Memoria lor este atrofiată.

In această carte vă dăm exerciţiile care vor permite dezvoltarea Memoriei voastre.

Practicaţi intens. Obligaţi Subconştientul să lucreze. Treziţi-vă conştiinţa, puneţi in
activitate Supraconştiinţa.

CLARVIZIUNEA ŞI PSEUDO-CLARVIZIUNEA. Există Clarviziune şi Pseudo-
Clarviziune. Discipolul Gnostic trebuie să stabilească o distincţie clară intre aceste
două forme de Percepţii Ultrasenzoriale.

Clarviziunea se bazează pe Obiectivitate. Pseudo-Clarviziunea se bazează pe
Subiectivitate. Prin Obiectivitate trebuie să inţelegem Realitatea Spirituală, Lumea
Spirituală. Trebuie ca prin Subiectivitate să inţelegem Lumea Fizică, Lumea Iluziei,
ceea ce nu are realitate. Există de asemenea o regiune intermediară, Lumea Astrală,
care poate fi Obiectivă sau Subiectivă, in funcţie de gradul de dezvoltare spirituală al
fiecăruia.

Se numeşte Pseudo-Clarviziune percepţia imaginară, fantezia, halucinaţiile
provocate artificial, visele absurde, viziunile astrale care nu coincid cu faptele
concrete, citirea propriilor noastre ganduri proiectate inconştient in lumina Astrală,
crearea inconştientă de viziuni astrale interpretate apoi ca autentice realităţi etc. etc.

Din domeniul Pseudo-Clarviziunii mai fac parte şi Misticismul Subiectiv, falsul
Misticism, stările pseudo-mistice care nu au nici o legătură cu emoţia mistică intensă
şi clară, ci mai degrabă se aproprie de Poveste şi de Pseudo-Magie, cu alte cuvinte,
falsele proiecţii religioase proiectate inconştient in lumina astrală şi, in general, tot
ceea ce, in literatura ortodoxă, primeşte numele de "Frumuseţe" (Seducţie).

CLARVIZIUNEA OBIECTIVĂ. Stările mentale care conduc discipolul pană la culmile
inefabile ale Clarviziunii obiective sunt in număr de patru:

1. Somnul adanc,

2. Somnul cu vise,

3. Starea de veghe,

4. Turiya sau starea de perfectă iluminare.

Intr-adevăr, numai o persoană care ajunge la Turiya este un autentic clarvăzător.
Este imposibil de ajuns la aceste inălţimi fără să te fi născut in Lumea Cauzală. Cel
care doreşte să atingă Starea de Turiya trebuie să studieze temeinic procesele

2
psihice semiconştiente care constituie, de fapt, originea multor forme de Auto-
Sugestie şi Hipnoză.

Gnosticul trebuie să inceapă prin obţinearea facultăţii de oprire a cursului gandurilor
sale, capacitatea de a Nu Gandi. Numai cel care dezvoltă această capacitate va
putea Intr-adevăr să Audă Vocea Liniştii. Cand discipolul Gnostic devine capabil să
Nu mai Gandească, trebuie să inveţe să-şi Concentreze Gandirea asupra unui singur
lucru. A treia etapă este Meditaţia corectă care aduce minţii primele sclipiri ale Noii
Conştiinţe. A patra etapă este Contemplaţia, Extazul sau Samadhi: este Starea de
Turiya (Clarviziunea Perfectă).

EXPLICAŢIA. Ţinem să precizăm că in Mişcarea Gnostică nu există decat un număr
foarte mic de Turiya. Este bine să ştim că, doar cu cateva excepţii, toţi sunt Pseudo-
Clarvăzători şi Mistici Subiectivi.

In realitate, toate Şcolile Mistice şi toate Mişcările Spirituale sunt pline de Pseudo-
Clarvăzători ce se hrănesc cu himere, care fac mai mult rău decat bine. Ei se
impopoţionează singuri cu titlul de Maeştri. Reincarnările faimoase abundă printre ei:
noi cunoaştem mai mult de o duzină de Ioan Botezători, mai multe Maria Magdalena
etc. Oamenii de această speţă cred că Iniţierea este ca şi cum ai sufla şi ai face sticle
şi, bazandu-se pe pretinsa lor măiestrie şi pe viziunile absurde create de mentalitatea
lor morbidă, profetizează şi excomunică pe alţii după capriciul lor, după placul lor,
calomniind oamenii, calificandu-i drept Magicieni Negri sau afirmand că anumite
persoane au căzut etc.

Mişcarea Gnostică trebuie curăţată de această plagă purulentă şi pernicioasă şi de
aceea am fost forţaţi să o expulzăm pe doamna X.

Nu suntem dispuşi să mai tolerăm alienarea nesănătoasă a tuturor acestor
pseudoclarvăzători himerici şi a tuturor acestor mistici subiectivi. Noi vrem să
propagăm cultura intelectuală şi spirituală, decenţa, spiritul cavaleresc, analiza
logică, Sintetismul conceptual, cultura academică, matematicile inalte, filosofia,
ştiinţa, arta, religia etc. Nu suntem deloc dispuşi să continuăm să acceptăm clevetirile
celor care halucinează sau nebuniile visătorilor. In realitate, Clarvăzătorul Subiectiv
transferă conştiinţa pe care o are in visele sale, in starea de veghe, văzand la alţii
propriile sale vise proiectate. Acestea se schimbă, după starea sufletească a
visătorului. Am putut constata in trecut, că atunci cand un pseudo-clarvăzător era de
acord cu ideile noastre şi cu conceptele noastre, el ne vedea ca pe nişte ingeri sau
zei şi atunci ne glorifica, adorandu-ne chiar. Totuşi, cand işi schimba părerea, cand
acest fals clarvăzător se entuziasma de o nouă şcoală, cand citea vreo carte care i
se părea minunată, cand asculta un lector proaspăt sosit in oraş, cand se decidea să
schimbe organizaţia, şcoala, ne acuza că suntem Magicieni Negri, ne vedea sub
forma unor demoni. Prin aceasta putem să ne dăm seama că aceşti pseudo-
clarvăzători sunt numai visători care-şi văd propriile lor vise proiectate in lumina
astrală.

3
Cei care vor intr-adevăr să ajungă la culmile inefabile ale adevăratei şi legitimei
Clarviziuni, trebuie să se păzească de pericolul pe care-l constituie cei inşelaţi prin ei
inşişi şi să se supună autenticei discipline Ezoterice.

REALITATEA. Adevăratul şi legitimul Clarvăzător, cel care a ajuns la
Supraconştiinţă, nu se laudă niciodată cu Clarviziunea sa, el nu merge de ici-colo
proclamand că este Clarvăzător. Atunci cand dă un sfat, o face fără a lăsa să se
inţeleagă că se bazează pe clarviziunea sa.

Toate Sanctuarele Gnostice trebuie să se ferească de aceste persoane care se
laudă şi-şi atribuie titlul de clarvăzători.

Toate Sanctuarele Gnostice trebuie să dea dovadă de cea mai mare vigilenţă pentru
a se proteja de speculaţiile pseudo-clarvăzătorilor care, din timp in timp, apar pe
scenă pentru a calomnia şi discredita alte persoane, afirmand că unul este Vrăjitor,
că altul este un Magician Negru sau că a căzut etc. Este important să inţelegem că
nici un Turiya autentic nu are orgoliu. In realitate, toţi cei care spun: “Eu sunt
reincarnarea Mariei Magdalena, a lui Ioan Botezătorul, a lui Napoleon etc”., sunt

stupizi orgolioşi, pseudo-clarvăzători care se hrănesc cu himere, nătărăi fără creier.

Noi nu suntem decat nişte nenorocite particule de pulbere, oribili viermi ai
pămantului, in faţa Teribilei şi Glorioasei Maiestăţi a Tatălui. Ceea ce spun nu are
nimic alegoric sau simbolic, eu vorbesc clar, pe şleau, fără ocolişuri, teribil de real.

Intr-adevăr, Eul spune: “Eu sunt Maestrul cutare”, reincarnarea cutărui Profet etc. etc.

Indiscutabil, Eul Animal este Satan. Eul, Egoul-Diavol este cel care se simte un
Maestru, un Mahatma, un Hierofant, un Profet etc. etc.

CONŞTIINŢA, SUBCONŞTIINŢA ŞI SUPRACONŞTIINŢA. Conştiinţa, Subconştiinţa
şi Supraconştiinţa se rezumă la singur lucru: Conştiinţa Umană. Trebuie Trezită
conştiinţa. Cel care-şi trezeşte Conştiinţa devine Supraconştient, atinge inălţimile
Supraconştiinţei, se transformă intr-un adevărat Clarvăzător Iluminat, intr-un Turiya.

Este indispensabil să ne transformăm subconştientul in conştient şi să ne deşteptăm
in totalitate Conştiinţa.

Trebuie ca totalitatea conştiinţei să se trezească intr-un mod absolut. Numai cel care
şi-a trezit in totalitate conştiinţa este un veritabil Clarvăzător, un iluminat, un Turiya.

Ceea ce se numeşte Infraconştiinţă, Inconştiinţă şi Subconştiinţă nu constituie
altceva decat diferite forme sau zone ale Conştiinţei adormite. Este urgentă trezirea
conştiinţei pentru a fi un Iluminat, un Clarvăzător, un Supraconştient.

4
CELE ŞASE DIMENSIUNI FUNDAMENTALE. Dincolo de cele trei dimensiuni
cunoscute, lăţime, inălţime şi adancime, există o a patra dimensiune: Timpul. Dincolo
de timp avem a cincea dimensiune: Eternitatea. Afirmăm in plus că dincolo de
Eternitate există o a şasea dimensiune: această dimensiune este dincolo de Timp şi
de Eternitate. Eliberarea Totală incepe in această a Şasea Dimensiune
Fundamentală.

Numai cel care se trezeşte in cele şase dimensiuni fundamentale ale Spaţiului este
un adevărat Clarvăzător, un Turiya, un autentic Iluminat.

5