Un amestec de acid formic şi acid oxalic se tratează cu H2SO4 rezultând 112 l gaze cu densitatea 1,5357g/l.

Raportul molar al amestecului ac formic: ac oxalic supus reactiei este?

HCOOH→ CO + H2O
HOOC-COOH→CO+CO2+H2O

Se determina masa gazelor
ρ=m/V

m=ρ∙V = 1,5357 ∙ 112= 172 g
Numarul de moli de gaz = 112/22,4 = 5

Se noteaza cu
a numarul de moli HCOOH
b numarul de moli de HOOC-COOH

Se determina numarul de moli de CO si CO2 rezultati

1 mol………1 mol
HCOOH→ CO + H2O
a moli……….x
x=a moli CO

1 mol……………1mol…1 mol
HOOC-COOH→CO + CO2+H2O
b………………….x……..y
x=b mol CO
y=b moli CO2

a +2b=5
28(a+b)+44b=172

a +2b=5
28a+72b=172|:4

a +2b=5|∙(-7)
7a+18b=43

-7a -14b=-35
7a+18b=43
4b=8
b=2
a=1
a:b = 1/2