.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BY KRASODAD .

.. Ε ΕΥΥΕ ΕΛΛΠΠΙΙΣ ΣΤΤΩΩ&&Π ΠΑ ΑΡΡΟΟΤΤΡΡΥΥΝΝΩ ΩΣ ΣΕΕΟ ΟΣΣΟΟΥΥΣ ΣΑ ΑΡΡΕΕΣΣΕΕΙΙ Τ ΤΟΟΒΒΙΙΒ ΒΛ Ο ((& ΛΙΙΟ &ΟΟΠΠΟ ΟΤ ΤΕΕΜ ΜΠΠΟ ΟΡ ΡΟΟΥΥΝΝΕΕ))... Ε ΕΓΓΙΙΝ ΝΕΕΑ ΑΠΠO OTTOONN… … “KRASODAD” ΑΑΠΠΩΩΤΤΕΕΡΡΟΟΣΣΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΣΣΠ ΠΡΡΟ ΟΣ ΣΦΦΟ ΟΡ ΡΑΑΣΣΑΑΥ ΥΤ ΤΗΗΣ Σ Ε ΕΙΙΝΝΑ ΑΙΙ Ν ΝΑΑΕΕΙΙΝ ΝΑΑΙΙ Ν ΝΑΑΓΓΙΙΝ ΝΟΟΥ ΥΝΝΕΕΚ ΚΟΟΙΙΝ ΝΩΩΝΝΟΟΙΙ Τ ΤΩΩΝ Ν Π ΠΕΕΡΡΙΙΕ ΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝ ΝΩΩΝΝΤ ΤΟΟΥΥΒΒΙΙΒ ΒΛΛΙΙΟ ΟΥΥ. Ο ΟΣΣΟΟΙΙ ∆ ∆ΕΕΝ ΝΕ ΕΧ ΧΟΟΥ ΥΝΝ ΤΤΗ ΗΝΝΟ ΟΙΙΚ ΚΟΟΝΝΟ ΟΜ ΜΙΙΚ ΚΗΗ∆ ∆ΥΥΝ ΝΑΑΤΤΟΟΤΤΗΗΤ ΤΑ ΑΝ ΝΑΑΤ ΤΟΟ ΑΑΠΠΟΟΚΚΤ ΤΗ ΗΣΣΟ ΟΥΥΝΝΕΕ. ΡΙΙΑ . Η ΗΣΣΑ ΑΡΡΩ ΩΣΣΗΗ& &Η ΗΠ ΠΡΡΩΩΤ ΤΗ ΗΕΕΠ ΠΕΕΞ ΞΕΕΡ ΡΓΓΑ ΑΣΣΙΙΑ ΑΤΤΟ ΟΥΥ Β ΒΙΙΒ ΒΛΛΙΙΟ ΟΥΥ. Ν ΝΑΑΤ ΤΟ Ο Α ΑΓΓΟΟΡ ΡΑΑΣ ΣΟΟΥΥΝΝΕΕ&&Ν ΝΑ ΑΕ ΕΝΝΙΙΣ ΣΧΧΥΥΣΣΟ ΟΥ ΥΝΝΕΕΕ ΕΤΤΣ ΣΙΙ Τ ΤΟΟΝΝ--T THHN N Σ ΣΥΥΓ ΓΓΓΡ ΡΑΑΦΦΕΕΑΑ&&Τ ΤΗ ΗΝΝΕ ΕΤΤΑΑΙΙΡ ΡΕΕΙΙΑΑΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΕ ΕΩΩΝΝΠ ΠΟ ΟΥΥ Α ΑΝΝΕΕΛΛΑΑΒΒΕ ΕΤ ΤΗΗ∆∆ΙΙΑ ΑΝΝΟΟΜΜΗ Η--K KΥΥΚΚΛΛΟΟΦΦΟ ΟΡ Α..