EXEMPLE DE SUBIECTE PENTRU

EXAMENUL DE ŞTIINŢELE
COMPORTAMENTULUI UMAN
(MODULUL PSIHOSOCIAL)

Ψ

GRILE DE MAXIM

10

Dificultăţi practice în susţinerea terapiei la bolnavii adolescenţi sunt date
de:

1.hipercomplianţa caracteristică acestei categorii de vârstă;
2.interferenţa între restricţiile impuse de tratament (mai ales dacă este
cronic) şi stilul de viaţă tipic adolescentului;
3.imaginea de sine instabilă la adolescent;
4.perceperea medicului nu ca pe un om bine intenţionat, ci ca pe un adult
care se erijează în atotcunoscător privind dorinţele şi nevoile
adolescentului.

Răspunsul corect este:
A.1,2,3;
B.2,3,4;
C.2,4;
D.1,3,4;
E.1,2,3,4.

J.2.numai 2. G.numai 3.4. C.numai 1. 5. .Nucleul amigdalian are un rol-cheie în medierea: 1. I. 2.2.3.raţionamentelor complexe.4.fricii. H. 3.nici una dintre variantele de mai sus nu este corectă. B.1.3. E.numai 4.1. D. Răspunsul corect este: A.2.numai 5. 4. F.3.4.memoriei de scurtă durată.atenţiei.

. 3.2.1.Modelul tradiţional de asistenţă a bolnavului incurabil se caracterizează prin: 1.2.susţinere psihologică. D.1.slaba grijă acordată calităţii vieţii omului bolnav. H.3. C. 4. G.1.3.2. 2.4.3. Răspunsul corect este: A.2. B.3. inclusiv terapie de doliu pentru familie şi aparţinători. şi nu pe pacient. 5.4.tendinţa la ascunderea adevărului privind diagnosticul şi prognosticul. E.1.4.centrarea excesivă pe boală.nici una din afirmaţiile de mai sus nu este corectă. până în momentul în care dezvăluirea acestuia este inevitabilă.numai 5. F.3.4.

1.2. B. 4.3.sunt manifestări/parametri fiziologici care ne pot da o idee asupra riscului de transmitere a unui simptom psihic sau maladii psihice (ex. .nici una dintre afirmaţiile de mai sus nu este adevărată.numai 3. E.sunt gene cu rol reglator.1. 2. Răspunsul corect este: A.3.Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate în ce priveşte endofenotipurile? 1.joacă rol de activare/dezactivare a genei care codifică propriu-zis un anumit comportament.numai 4. C. 3. G. D. eye tracking movements). F.numai 1.numai 2.2.1.

comportamentul nu derivă din personalitate. între comportament şi personalitate există un raport de suprapunere parţială. D.4.suprapunerea minimă între comportament şi personalitate este o garanţie a menţinerii sănătăţii psihice a individului. . 4. 2. E.4. forţarea copilului în a adopta un anumit comportament îi poate influenţa personalitatea. cât şi personalitatea se poate edifica. C.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la raportul între comportament şi personalitate sunt adevărate? 1. F.4.1.3. 3. Răspunsul corect este: A.1.1.2.3. 5.4.5. G.între comportament şi personalitate există o relaţie duală.în viaţa adultă.4. B.2.2. pornind de la asumarea unui anumit comportament.3.2.3.3. exprimată în aceea că atât comportamentul poate deriva din personalitate.la vârste mici.

Fromm. 3.3.modalităţi asemănătoare de a gândi şi înţelege realitatea. B. 2.numai 2. C. ritualuri. D.sisteme de apărare comune contra factorilor traumatizanţi sau stressanţi.2. E.2. Horney).Personalitatea „de bază”. s-ar sprijini pe: 1. Răspunsul corect este: A. în accepţiunea teoriilor sociale ale comportamentului (E.credinţe.numai 1.3. mituri comune tuturor membrilor unei comunităţi. . K.1.nici una din variantele de mai sus nu este corectă.

fapt evidenţiat de alterarea lor semnificativă în boala Alzheimer? A.colinergici. E.adrenergici. .dopaminergici.GABA-ergici.histaminergici. B.(LA ACEASTĂ ÎNTREBARE EXISTĂ UN SINGUR RĂSPUNS CORECT) Care dintre următorii neuroni joacă un rol esenţial în învăţare şi memorizare. C. D.

2.1. deoarece majoritatea acestor studii sunt transversale. ci şi către anumite entităţi premorbide („spectrum disorders’”). 3.3. E. 4.1.nici una dintre variantele de mai sus nu este corectă.Care dintre următoarele afirmaţii sunt adevărate? 1. D.2.numai 4.numai 2.numai 5. .2.4.studiile de genetică a comportamentului sunt uşor de efectuat. F. C.schizofrenia este una din bolile psihice în care se cunoaşte deja implicarea factorului genetic în apariţia bolii.numai 1. H.4.3. I.3. G.în genetica comportamentului există un singur model – cel poligenic – de explicare a relaţiei factori genetici – comportament.anumite constelaţii genetice prezic nu numai predispoziţia către o boală psihică propriu-zisă. Răspunsul corect este: A.4.2. B. 5.numai 3.

4.4.3.1. 4.4.1. G.scăderea anxietăţii. .creşterea raportului semnal / zgomot.3.1. 3.3.1.2.3. cu posibilitatea de identificare a unui număr crescut de stimuli relevanţi în unitatea de timp. C.2.1. Răspunsul corect este: A. B.modificarea ciclului somn-veghe.2.creşterea tonusului psihic (rol speculat în anumite strategii de tratament al depresiei). 2. F.2. E. D.2.3.4.Noradrenalina are ca acţiuni importante în SNC: 1.

F.1. D. Răspunsul corect este: A. I.propria teamă de moarte sau de dizabilitate.3. POT influenţa negativ prestaţia medicului care tratează un bolnav incurabil? 1.sindromul burn-out. H. C. E.1.3.numai 4.2.numai 2.stima de sine scăzută în plan profesional. 2.Care dintre următorii factori. 3. 5. care ţin de medic.numai 3.nici una din variantele de mai sus nu este corectă.2. G.numai 1. .2.numai 5.1.4.identificarea medicului cu pacientul. B.1.3. 4.

E.1.3.1. 3.3.2. pentru a obţine o scădere durabilă în greutate? 1.psihoterapia cognitiv-comportamentală. Răspunsul corect este: A.1.1. 2.nici una din variantele de mai sus nu este corectă. 4.4.hipnoterapia.muzicoterapia. B. . D.2.Care dintre următoarele strategii psihoterapeutice AR PUTEA fi folosite la bolnavii obezi în decursul a circa 3 luni.psihanaliza. F.numai 5. 5.4.4.3. C.1.

ambele afirmaţii sunt false.La următoarea întrebare. Anxietatea „de separaţie” la bolnavii incurabili vârstnici este în general mai mică decât la bolnavii incurabili tineri DEOARECE de regulă vârstnicii acceptă mai uşor un prognostic fatal.prima afirmaţie este falsă. E. C. şi între ele există legătură cauzală .ambele afirmaţii sunt adevărate. în măsura în care au sentimentul împlinirii privind viaţa lor de până atunci. dar între ele nu există legătură cauzală . a doua este adevărată . a doua este falsă . răspundeţi conform grilei de mai jos : A. B. . D.prima afirmaţie este adevărată.ambele afirmaţii sunt adevărate.

ambele afirmaţii sunt adevărate. şi între ele există legătură cauzală . a doua este falsă .prima afirmaţie este falsă. E. C. răspundeţi conform grilei de mai jos : A.prima afirmaţie este adevărată. B.ambele afirmaţii sunt false.La următoarea întrebare. . Stereotipul „age-illness” (vârstă-boală) afirmă că pacienţii vârstnici tind să ignore anumite simptome sau să le trateze tardiv DEOARECE aceştia le consideră un „ingredient natural” al vârstei. a doua este adevărată . D.ambele afirmaţii sunt adevărate. dar între ele nu există legătură cauzală .

E. răspundeţi conform grilei de mai jos : A.ambele afirmaţii sunt false.ambele afirmaţii sunt adevărate. a doua este adevărată . dar între ele nu există legătură cauzală . încurajarea). B.prima afirmaţie este falsă. a doua este falsă .prima afirmaţie este adevărată. C. şi între ele există legătură cauzală . Se consideră că suportul social perceput poate influenţa în ambele sensuri atitudinea faţă de o boală incurabilă DEOARECE pot exista beneficii ale suportului (spre ex. D.La următoarea întrebare.ambele afirmaţii sunt adevărate. dar acesta poate genera şi sentimente de culpabilitate la omul cu o astfel de boală. .

a doua este adevărată .ambele afirmaţii sunt adevărate.ambele afirmaţii sunt false. dar între ele nu există legătură cauzală . a doua este falsă . răspundeţi conform grilei de mai jos : A. D. . „Regula prevalenţei” afirmă faptul că adresabilitatea la medic este mai mare în cazul unui simptom frecvent dintr-o colectivitate omogenă DEOARECE acestuia i se acordă de către membrii colectivităţii mai multă atenţie.La următoarea întrebare. şi între ele există legătură cauzală . B. E. C.ambele afirmaţii sunt adevărate.prima afirmaţie este falsă.prima afirmaţie este adevărată.

GRILE DE MAXIM 7 .

A) Întrebări de tip grilă .

însoţită de activarea emisferei dominante. B. însoţită de activarea emisferei non-dominante.o stare de relaxare profundă.nici una din variantele de mai sus nu este corectă. . o stare de relaxare profundă. D.Hipnoza reprezintă: A.o stare de somn profund. C.

serotonina.numai 4: D.numai 2.3.1. B.4.1. C. E. 4.histamina.numai 3. 2. Răspunsul corect este: A. .Care dintre următorii neuromediatori au o legătură importantă cu ciclul foame-saţietate? 1. 3.acetilcolina.dopamina.3.

2. .beţia patologică.5.2.5.5.delirium tremens.1. 5.4.demenţa alcoolică.encefalopatia Wernicke. C.4. E. B.3. D. 3. 4. Răspunsul corect este: A.3.2.1.3.2.4.3.1.1.5.psihoza Korsakoff. 2.Afectarea psihică în alcoolism include: 1.

şi între ele există legătură cauzală . E.La următoarea întrebare. D. . a doua este adevărată . dar între ele nu există legătură cauzală .ambele afirmaţii sunt false. Studiile de genetică a comportamentului sunt uşor de efectuat DEOARECE este simplu de a separa influenţa mediului de influenţa factorilor genetici.ambele afirmaţii sunt adevărate.prima afirmaţie este adevărată. răspundeţi conform grilei de mai jos : A. C.ambele afirmaţii sunt adevărate. a doua este falsă .prima afirmaţie este falsă. B.

La următoarea întrebare. E.ambele afirmaţii sunt adevărate.ambele afirmaţii sunt false. C. Eutanasia activă este o metodă legală de încheiere a vieţii unui bolnav incurabil terminal DEOARECE orice fel de metodă este justificată pentru a curma suferinţa unui pacient. dar între ele nu există legătură cauzală . răspundeţi conform grilei de mai jos : A.prima afirmaţie este adevărată. a doua este falsă . B.prima afirmaţie este falsă. . D. a doua este adevărată .ambele afirmaţii sunt adevărate. şi între ele există legătură cauzală .

B) Întrebări cu răspuns deschis .

. .îndoială. în acest fel grăbindu-i-se moartea. Etapele psihologice prin care trece un bolnav la aflarea diagnosticului de boală incurabilă: .1. nu i se ascunde adevărul. .acceptare (realistă. 4. pesimistă). pasivă (b) (a) administrarea unei substanţe active unui pacient incurabil terminal. în scopul de a-i grăbi moartea. . isteric). bolnavul află diagnosticul prea târziu. nu acordă asistenţă psihologică pentru familie. nu se preocupă suficient de calitatea vieţii. (. (b) nu acordă suficientă atenţie psihologiei bolnavului. . pacientul află diagnosticul mai devreme. . 3. i se acordă asistenţă psihologică şi lui.depresie majoră. Contraindicaţii ale hipnozei: . 2.psihotici. Modelul modern (a) vs. .anumite psihopatii (paranoid. (b) întreruperea asistenţei medicale la un pacient incurabil terminal.epileptici.testarea realităţii.revoltă). Eutanasia activă (a) vs. modelul tradiţional (b) de îngrijire a pacientului incurabil (a) se acordă atenţie psihologiei bolnavului. şi familiei. psihologul are un rol secundar.negare.

.semne de stress sau tensiune în preajma pacientului. propria teamă de moarte sau de dizabilitate. . Factori care ţin de medic şi care pot influenţa negativ prestaţia medicului care tratează un bolnav incurabil: -identificarea medicului cu pacientul. Semne ale sindromului burnout la medicii care tratează bolnavi incurabili: . pot avea idei utile pentru rezolvarea propriilor cazuri). . . stima de sine scăzută în plan profesional. . . 8.sentimente de vinovăţie.credinţa că pacientul foloseşte boala pentru a obţine atenţia.previne apariţia sindromului de burnout la participanţi (discutând un caz-problemă.gânduri nedorite cu privire la pacient şi / sau familia acestuia. 6.tendinţa de evitare a pacientului şi / sau familiei acestuia.furnizează soluţii.furnizează sentimentul de solidaritate. . Are facilităţi superioare.favorizează catharsisul emoţional. pentru menţinerea calităţii vieţii la un nivel cât mai înalt un timp cât mai îndelungat 7.5. Efectele pozitive ale grupului Balint în diminuarea / dispariţia sindromului burnout: . Definiţia termenului „hospice”: . .spital de bolnavi cronici terminali.

pacientul nu poate rezista 24 de ore fără să apară sindromul de abstinenţă. . pacientul poate rezista 24 de ore fără să apară sindromul de abstinenţă. Tipuri de alcoolism: . medicul este mai rece emoţional. . 12. are nevoie de atenţie şi suport continuu.incertitudinea faţă de rezultatul operaţiei. este caracterizat doar de dependenţa psihică.gamma: dependenţă fizică şi psihică de alcool.beta (somatic): este un alcoolism alfa. durata consultaţiei este mai redusă.epsilon (dipsomanie): alcoolism sezonier.delta: dependenţă fizică şi psihică de alcool.9. . 10.alfa (nevrotic): se asociază cu încrederea în efectul tranchilizant / calmant al alcoolului în situaţii stressante. . asociat cu tulburarea bipolară. atmosfera rece din spital. pacientul nu poate sugera diferite alte opţiuni terapeutice. care o fac diferită de alte specialităţi medicale nechirurgicale: -este o relaţie mai tranşantă. Tipul dependent de personalitate: .nu are încredere în sine. Caracteristici ale relaţiei medic-pacient în chirurgie. este gata de orice sacrificiu ca să nu piardă atenţia altora. imposibilitatea de a controla actul operator. teama de intervenţia chirurgicală. proasta comunicare cu chirurgul. comunică mai puţin cu pacientul. 11. Cauze de anxietate preoperatorie: . este caracterizat doar de dependenţa psihică. este predispus la consum de droguri sau alcool. . combinat cu simptome somatice.

. 3. .furnizează informaţii.creşte secreţia de endorfine (rol analgetic) (în manevrele invazive). . inhibarea somnului. . .creşterea autonomiei şi lichidarea transferului. .creşte percepţia solidarităţii.creşte coeziunea.creşte catharsisul. . 2. . Efecte favorabile ale muzicoterapiei în tratamentul bolilor somatice: . calmant (inclusiv pentru familie). creşterea anxietăţii.serotooninergici: în reglarea dispoziţiei. Rolul critic al principalilor neuromediatori: . 15. .îmbunătăţeşte abilităţile sociale. . Principalele faze ale curei psihanalitice: 1. creşterea tonusului psihic.histaminici: în reglarea ritmului somn-veghe.rol imunostimulant (prin creşterea secreţiei de endorfine).furnizează speranţă.colinergici: în învăţare şi memorizare.catharsis şi creşterea transferului.furnizează sens.nevroza de transfer. 16.rol de model.13.adrenergici: în selectarea tipului de semnal. .efect relaxant. 14. . Avantaje ale psihoterapiei de grup faţă de psihoterapia individuală: . .

rol de model.creşte coeziunea. inhibarea somnului. Efecte favorabile ale muzicoterapiei în tratamentul bolilor somatice: . Avantaje ale psihoterapiei de grup faţă de psihoterapia individuală: . . . . . .efect relaxant.serotooninergici: în reglarea dispoziţiei. 14. .histaminici: în reglarea ritmului somn-veghe.creşte secreţia de endorfine (rol analgetic) (în manevrele invazive).creşte percepţia solidarităţii. calmant (inclusiv pentru familie). 3. . .catharsis şi creşterea transferului. .furnizează speranţă.colinergici: în învăţare şi memorizare.creşterea autonomiei şi lichidarea transferului. .13.nevroza de transfer.furnizează informaţii. Principalele faze ale curei psihanalitice: 1. 16.adrenergici: în selectarea tipului de semnal. . creşterea tonusului psihic.creşte catharsisul.furnizează sens. 15. . .rol imunostimulant (prin creşterea secreţiei de endorfine).îmbunătăţeşte abilităţile sociale. Rolul critic al principalilor neuromediatori: . 2. creşterea anxietăţii.

SAMPLE QUESTIONS (English group) .

sd. psychological assistance for the family is absent. 3. there is a central focus on patient’s quality of life. . the patient has no chance opportunity to weigh gains and benefits of each therapeutic option. bargaining.1. the psychologist is a key member of the team. no focus on patient’s quality of life. .low self-esteem. . modern (b) model of assistance for the incurable patient: (a) The truth about the disease is hidden from the patient. Traditional (a) vs.own traumatic history regarding death and illness. psychological assistance for the family is present. . the patient has options regarding the choice of the treatment. . Phases of adjusting to incurable illness: denial. rebellion. the psychologist has a marginal role.identification to patient. unrealistic: e. (b) The truth about the disease is disclosed. hopelessness-helplessness) 2.burnout.fear of death. Factors influencing negatively the performance of physicians treating incurable patients: . reality testing. doubt.g. acceptance (realistic. Definition of hospice: hospital for incurable patients with a short life expectancy 4.

epsilon (dipsomania) (seasonal alcoholism.beta (somatic) (psychological dependence.alpha (neurotic) (psychological dependence.5. Psychoanalysis – complex psychotherapy that aims a deep change in patient’s personality. not physical. . oncology) 6. not physical. Phases: . the patient has a high trust in the calming effects of alcohol). by addressing mostly precocious traumatic events of his / her life and dysfunctional ways of coping (ex.gamma and delta (psychological and physical dependence. Can occur in specialties where suffering is freauent and the pressures on the Dr are high (e. associates somatic symptoms). building autonomy of the patient.g. Empathy fatigue . repression). . Variants of alcoholism: .initial phase (catharsis and building transference). both pharmacological and psychological treatments are needed). .is an early stage of burnout. . the doctor can not concentrate on the patient. on his needs and emotions.transfer neurosis (the initial symptoms are gone but persists a dependence on the therapist). 7. . associated with bipolar disorder).

. Learning to control one's bodily functions leads to a feeling of control and a sense of independence. Shame and Doubt (1-3 years). Guilt (preschool years): during the preschool years. children begin to develop a sense of pride in their accomplishments and abilities.Trust vs. is based on the theory of cognitive dissonance by Festinger.can be done in many neurotic patients. 3 .Initiative vs.Autonomy vs. Mistrust (birth-one year of age).is based on role playing. . 5 . he or she will tend to feel safe and secure in the world. 4 .Integrity vs.Identity vs. 2 . 6 .8. Stages of psychosocial development by Erikson: 1 . Stagnation (middle adulthood): those who are successful during this phase will feel that they are contributing to the world by being active in their home and community.Generativity vs.short therapy. 9. If a child successfully develops trust in this phase.has efficiency in phobias. children begin to assert their control over the world through directing play and other social interactions.Intimacy vs. Despair (old age): those who feel proud of their accomplishments will feel a sense of . more realistic than psycho-analysis. 7 . 10.can address old problems caused by self-estrangement and repression of one’s desires. Confusion (adolescence): is a period dedicated to exploration of independence and development of a sense of self. 8 . . which can be an advantage (the patient feels more free). Inferiority (6-12 years old): Through social interactions. Cognitive-behavioral therapy (CBT) . anxiety. Isolation (early adulthood): in this period people are exploring personal relationships. should be done after getting trained.Industry vs. .aims at making a reconciliation between ideal Self and real Self. Those who are successful at this step will form relationships that are committed and secure. Rogersian therapy: .