Adorarea lui Dumnezeu

Adorarea lui
Dumnezeu înseamnă
cinstirea într-o formă
absolută a Sfintei Treimi:
Tatăl, Fiul si Sfântul
Duh.
În actul de adorare,
creştinul se adresează
lui Dumnezeu ca unei
Persoane iubitoare.

Sfânta Euharistie se
bucură de acelasi cult
de adorare, deoarece
este Însusi Trupul si
Sângele Domnului.

Adorarea lui
Dumnezeu
se poate face
rugându-ne
direct Lui.

Adorarea lui Dumnezeu se poate face si indirect prin: Preacinstirea Maicii Domnului .

Cinstirea Sfintilor “Minunat este Dumnezeu intru sfintii Lui“ (Psalmul 67. 37) .

“Lăudaţi pe Domnul întru Sfinţii Săi“ – (Psalmul 150. 1) .

Cinstirea Sfintilor Ingeri .

Cinstirea Sfintelor Icoane .

Cinstirea Sfintelor Moaşte • Cinstirea Sfintelor Moaste .

Cinstirea Sfintei Cruci .

.De asemenea. trebuie să respectăm şi să iubim creaţia lui Dumnezeu.

e împotriva Mea.Sfânta Scriptură .” . Il adorăm pe Mântuitorul Hristos. căci El ne spune: “Cine nu e cu Mine.

Cel dintâi şi Cel de pe urmă. Atotţiitorul. Începutul şi Sfârşitul. Il adorăm pe Dumnezeu pentru că El Însuşi ne spune: “Eu sunt Cel Ce sunt… Cel ce este. Cel ce era si Cel ce vine.” - Sfânta Scriptură .

” (Sfântul Marcu Ascetu)l . mijlocul şi sfârşitul oricărui bine. Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că “Dumnezeu este începutul.

Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că ne spune Mântuitorul: “Fără de Mine nu veţi putea face nimic.” (Sfânta Scriptură) Sfântul Apostol Petru salvat de Mântuitorul .

Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că: “Dacă ajungem lângă Dumnezeu. Să ne facem sufletul cer !” . suntem în cer.Sfântul Ioan Gură de Aur .

Slava Tie pentru fericirea de a trai. a ne misca si a contempla lumea” .“Slava Tie pentru clipele luminoase ale vietii mele.Acatistul de multumire lui Dumnezeu . Slava Tie pentru bucuriile senine ale inimii.

Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că “aceasta este viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis”. (Sfânta Scriptură) .

” (Sfântul Ioan de Kronstadt) . aşa că fă-te şi tu totul pentru El.“Dumnezeu S-a facut totul pentru tine.

Pe temeiul cuvintelor Mantuitorului Hristos unii oameni si-au dedicat intreaga viată Lui: “Adevăr grăiesc vouă. Nu este nimeni care şi-a lăsat casă. sau mamă. sau ţarine pentru mine şi pentru evanghelie şi să nu ia însutit acum. sau fraţi. sau copii. sau surori. - Sfânta Scriptură . în vremea aceasta. sau tată. iar în veacul ce va să vină viaţă veşnică”.

23) .“Dacă voieşte cineva să vină după Mine. să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze Mie” (Luca 9. să se lepede de sine.

” Sfântul Isaac Sirul . “Nimeni nu se poate apropia de Dumnezeu dacă nu se va îndepărta de lume.

” .“Sufletul care n-a făcut experienţa dulceţii Duhului Sfânt se bucură de slava deşartă a acestei lumi.Sfântul Siluan Athonitul . de bogăţii sau de putere. dar sufletul care L-a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt. tânjeşte numai după Domnul. iar bogăţiile şi slava lumii nu înseamnă nimic pentru el.

Sfânta Scriptură .” . Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că: “Dumnezeu este iubire.

“Fiţi însetaţi de Hristos şi El vă va împlini cu dragostea Sa.” (Sfântul Isaac Sirul) .

am ajuns la Dumnezeu.“Când am ajuns la iubire.” (Sfântul Isaac Sirul) .

Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că: “Prin Hristos.” (Sfântul Ioan Hrisostom) . tot pământul a fost eliberat din întunericul amăgirii.

faţă de celelate făpturi. inimă de părinte.“Faţă de Dumnezeu să ai inimă de fiu. inimă de frate. faţă de semeni. (Sfinţii Părinţi) . Şi foarte important e ca tuturor să le fii slujitor”.

14) .” (Marcu 10. căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Îl adorăm pe Mântuitorul pentru că ne spune: “Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi.

iar Duhul ne călăuzeşte la El.” Patriarhul Fotie . Il adorăm pe Dumnezeu pentru că: “Iisus ne-a descoperit adevărul.

Tatăl Meu îl va cinsti.“Dacă-Mi slujeşte cineva. Dacă-Mi slujeşte cineva. 26) . (Ioan 12. şi unde sunt Eu. acolo va fi şi slujitorul Meu. să-Mi urmeze.

îi face mai buni pe cei ce se străduiesc şi îi luminează pe cei care se purifică.” (Sfântul Vasile cel Mare) . Il adorăm pe Dumnezeu pentru că: “Duhul Sfant călăuzeşte paşii celor slabi.

Sfânta Scriptură .“De nu se va naşte cineva din apă şi din Duh. nu va putea să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.” .

participând la slujbe în Duminici şi sărbători. aducându-I cântare. . Îl adorăm pe Dumnezeu rugându- ne Lui.

“Toată suflarea să laude pe Domnul. Ţie se cuvine cântare. lăudaţi pe El întru cei de sus. Dumnezeule!” . Lăudaţi pe Domnul din ceruri.

dacă omul ascultă poruncile Domnului.“ (Avva Isaia) Îl adorăm pe Dumnezeu participând la pelerinaje! . “Nu se poate ca Dumnezeu să nu asculte rugile omului.

cel ce Îmi urmeaza Mie nu va umbla intru întuneric. Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că ne spune: “Eu sunt Lumina lumii.” Îl adorăm pe Dumnezeu spovedindu-ne şi împărtăşindu-ne cu Trupul şi Sângele Domnului! .

28) Îl adorăm pe Dumnezeu cinstind sărbătorile închinate Persoanelor Sfintei Treimi! . Îl adorăm pe Dumnezeu pentru că: “În El traim şi ne mişcăm. şi suntem”- (Fapte 17.

cu bucurie. Îl adorăm pe Dumnezeu venind. în întâmpinarea iubirii Sale nemărginite .