You are on page 1of 4

NOME: __________________________________________________DATA: ________________

DIFERENAS
ENCONTRE AS DIFERENAS E ESCREVA AO LADO:

__________________________
__________________________
__________________________
Atividades Suzano __________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
NOME: __________________________________________________DATA: ________________

LEGENDA
COMPLETE A SEQUNCIA E DEPOIS PINTE CONFORME A LEGENDA

Atividades Suzano
NOME: __________________________________________________DATA: ________________

CALCULANDO E PINTANDO
FAA OS CALCULOS E DEPOIS PINTE DE ACORDO COM CADA RESULTADO

Atividades Suzano
NOME: __________________________________________________DATA: ________________

QUANTIDADES
PINTE CADA DE IMAGEM DE UMA COR DIFERENTE, DEPOIS ESCREVA A QUANTIDADE NOS LUGARES CORRESPONDENTES:

Atividades Suzano