TEKS UCAPAN ALUAN

MAJLIS PENUTUPAN
Majlis Tadarus al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2015

KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

1

patik merakamkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana limpah kurnia dan keizinan-Nya kita dapat melaksanakan Majlis Tadarus al-Quran Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Peringkat Kebangsaan bagi tahun 2015. Di kesempatan ini. di atas kesudian tuanku hadir ke majlis ini. 2 . ‫الر ِحي ِْم‬َّ ‫الر ْح َم ِن‬ َّ ِ‫ِب ْس ِم هللا‬ ‫السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته‬ َ ‫علَى‬ ‫س ِي ِدنَا ُم َح َّم ٍد‬ َ ‫سالَ ُم‬ َّ ‫صالَة َُوال‬ ِ ‫اَ ْل َح ْمدُ هللِ َر‬ َّ ‫ب ال َعالَ ِميْنَ َوال‬ َ‫ص َحا ِب ِه أَ ْج َم ِعيْن‬ ْ َ ‫علَى آ ِل ِه َوأ‬َ ‫َو‬ 1. Pertamanya. patik juga mengambil kesempatan untuk mengalu-alukan kehadiran Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibn Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail ( Raja Muda Perlis ).

untuk MTQSS KPM kali ini para peserta telah berkampung selama 4 hari bermula 22 Mei hingga hari ini iaitu 25 Mei 2015. serta mengukuhkan lagi ukhuwah Islamiah dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih juga kepada hadirin dan hadirat wakil- wakil kontinjen negeri masing-masing. Program sebegini diharapkan dapat mencungkil bakat murid.2. Ucapan terima kasih dan tahniah patik ucapkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Perlis di atas kesudian menjadi pengelola bagi tahun ini. Ia merupakan sokongan yang yang amat kami hargai di dalam program memartabatkan al-Quran di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. mengeratkan silaturahim. melibatkan 12 acara dengan penyertaan seramai 256 murid yang 3 . Untuk makluman tuanku dan para hadirin sekelian. 3. 4. 5.

ayat 29: 4 . 6. Sebagai perancang dasar pendidikan. Ini bertepatan dengan firman Allah dalam Surah Saad. Malah. ada banyak panduan daripada kitab suci al-Qur’an yang boleh dijadikan landasan ke arah melahirkan modal insan yang mampu memperkasa sesebuah bangsa dan negara seterusnya mencapai kejayaan di dunia dan akhirat. merupakan johan setiap acara dari seluruh negeri masing-masing. MTQSS KPM ini merupakan wadah yang terbaik bagi membangunkan generasi yang cemerlang dan unggul dalam pelbagai aspek menerusi penghayatan terhadap ajaran al-Quran. 7.

Sama-samalah kita terjemahkan ajaran al-Quran dalam segala tindakan bagi memacu kejayaan dan kegemilangan umat Islam khususnya dalam kalangan 5 . kitab yang banyak faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan segala usaha serta komitmen yang kita laksanakan dalam mengamal dan menghayati tuntutan al-Quran akan diberkati oleh Allah SWT. dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar". Maksudnya: "(Al-Quran ini) sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu (dan umatmu wahai Muhammad). 8.

9. patik sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Barisan Jemaah Hakim. wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 . Sebelum mengakhiri ucapan. pihak urus setia pertandingan atas kerjasama yang amat baik sepanjang penganjuran pertandingan ini. Sekian. para pelajar sebagai modal insan terbaik bagi menyumbang kepada kemajuan ummah serta kejayaan negara pada keseluruhannya.