KPF 6034 KAEDAH EKSPERIMEN THAYALAN A/L MUNIANDY (M20132002048

)
LATIHAN BEKALA 3 RAJASEGARAN A/L ARUMUGAM (M20132001946)

KFP 6034
KAEDAH EKSPERIMEN

DISEDIAKAN OLEH

NAMA NO. MATRIK NO. TELEFON
Thayalan a/l Muniandy M20132001946 019-5753474

Rajasegaran a/l Arumugam M20132001946 010-3608757

NAMA PENSYARAH: DR. MOHAMMAD NASIR BIN BISTAMAM
TARIKH SERAH: 24 NOVEMBER 2014

7912 6.84317 Jumlah 60 7.72317 1.54169 (R2) Kelompok Kawalan (K) 20 7.7740 0. Jenis Kelompok N Min Sisihan Piawai Pra Pos Pra Pos Kelompok Rawatan Lelaki (R1) 20 7. iaitu 30 lelaki dan 30 perempuan.1115 0.71599 Kelompok Rawatan Perempuan 20 7.5957 0.73400 0. Rawatan Perempuan (R2) 0 20 20 Kelompok Kawalan (K) 10 10 20 Jumlah 30 30 60 Kajian ini melibatkan 60 orang subjek. Rawatan Lelaki (R1) 20 0 20 Kel.9015 0.54730 0.7930 6.88440 0. Contoh 2 : Hasil Dapatan Kajian (secara deskriptif) JADUAL X Perbandingan Min Praujian – Posujian dan Sisihan Piawai Kelompok Rawatan Lelaki.KPF 6034 KAEDAH EKSPERIMEN THAYALAN A/L MUNIANDY (M20132002048) LATIHAN BEKALA 3 RAJASEGARAN A/L ARUMUGAM (M20132001946) Data Deskriptif Subjek Kajian Jantina Jenis Kelompok Jumlah Lelaki (L) Perempuan (P) Kel. Kelompok Rawatan Perempuan dan Kelompok Kawalan bagi Tahap Kebimbangan.7531 5.8348 7.09636 . Subjek dibahagikan kepada 3 kelompok iaitu 20 orang bagi setiap kelompok seperti yang terdapat dalam jadual di atas.

pos 5. pos 6. Perubahan skor min bagi ketiga-tiga kelompok dapat ditujukkan dengan jelas melalui rajah analisis trend iaitu rajah Y di bawah.7531. Kelompok Rawatan Perempuan dan Kelompok Kawalan bagi Tahap Kebimbangan. Data Deskriptif Subjek Kajian . Skor Min Tahap Kebimbangan 11 10 9 8 7 Kelompok Kawalan Kumpulan Rawatan Kumpulan Rawatan 6 Lelaki Perempuan 5 Praujian Posujian Rajah Y: Trend Perubahan Skor Min Praujian dan Posujian Kelompok Rawatan Lelaki. Skor min TK kelompok Rawatan Lelaki (R1) menurun 1. pos 7.7912. dan skor min TK kelompok kawalan (K) pula menurun 0.KPF 6034 KAEDAH EKSPERIMEN THAYALAN A/L MUNIANDY (M20132002048) LATIHAN BEKALA 3 RAJASEGARAN A/L ARUMUGAM (M20132001946) Jadual X menunjukkan perbezaan min praujian-posujian dan sisihan piawai bagi tahap kebimbangan (TK). skor min TK kelompok Rawatan Perempuan (R2) menurun 1.9015).6797 mata (pra 7.8516 mata (pra 7.0608 mata (pra 7.1115).7740).8348.

Rawatan Lelaki (R1) 20 0 20 Kel.1665 0.94713 0.KPF 6034 KAEDAH EKSPERIMEN THAYALAN A/L MUNIANDY (M20132002048) LATIHAN BEKALA 3 RAJASEGARAN A/L ARUMUGAM (M20132001946) Jantina Jenis Kelompok Jumlah Lelaki (L) Perempuan (P) Kel.7398 0.23744 .8873 6.1032 8. Rawatan Perempuan (R2) 0 20 20 Kelompok Kawalan (K) 10 10 20 Jumlah 30 30 60 Kajian ini melibatkan 60 orang subjek.66534 (R2) Kelompok Kawalan (K) 20 8.1260 0.9270 1.80329 0. iaitu 30 lelaki dan 30 perempuan. Jenis Kelompok N Min Sisihan Piawai Pra Pos Pra Pos Kelompok Rawatan Lelaki (R1) 20 7. Contoh 2 : Hasil Dapatan Kajian (secara deskriptif) JADUAL X Perbandingan Min Praujian – Posujian dan Sisihan Piawai Kelompok Rawatan Lelaki.93247 1.6265 5. Subjek dibahagikan kepada 3 kelompok iaitu 20 orang bagi setiap kelompok seperti yang terdapat dalam jadual di atas.9323 6.85788 Jumlah 60 7.01729 0.71572 Kelompok Rawatan Perempuan 20 7. Kelompok Rawatan Perempuan dan Kelompok Kawalan bagi Tahap Tekanan.

pos 6.1260). Perubahan skor min bagi ketiga-tiga kelompok dapat ditujukkan dengan jelas melalui rajah analisis trend iaitu rajah Y di bawah.7658 mata (pra 7. pos 8.0228 mata (pra 8.1665).1032. dan skor min TT kelompok kawalan (K) pula meningkat 0.9270).6995 mata (pra 7. Skor min TK kelompok Rawatan Lelaki (R1) menurun 1.KPF 6034 KAEDAH EKSPERIMEN THAYALAN A/L MUNIANDY (M20132002048) LATIHAN BEKALA 3 RAJASEGARAN A/L ARUMUGAM (M20132001946) Jadual X menunjukkan perbezaan min praujian-posujian dan sisihan piawai bagi tahap tekanan (TT). Kumpulan Rawatan Perempuan dan Kumpulan Kawalan bagi Tahap Tekanan. skor min TK kelompok Rawatan Perempuan (R2) menurun 1. . Skor Min Tahap Tekanan 11 10 9 Kelompok kawalan 8 7 Kumpulan Rawatan 6 Kumpulan Rawatan Lelaki Perempuan 5s Praujian Posujian Rajah Y: Trend Perubahan Skor Min Praujian dan Posujian Kelompok Rawatan Lelaki. pos 5.6265.9323.