5) GURU PROFESIONAL VS.

NON PROFESIONAL

Guru Profesional;

- Mempunyai latihan ikhtisas dalam Latihan Perguruan.
- Mempunyai autonomi menentukan kaedah mengajar dalam bilik darjah.
- Menjadi ahli kesatuan yg menentukan kod etika sebagai panduan dalam segala aktiviti profesional.
- Guru adalah pakar dalam pendidikan.
- Pekerjaan guru adalah perkhidmatan yang penting kepada indidvidu dan negara.

Guru Non Profesional;

- Tidak terhad kepada guru terlatih sahaja. Cth: guru sandaran, guru sementara
- Kemasukan ahli ke dalam profesion keguruan tidak sukar dan tidak banyak persaingan.
- Autonomi guru adalah terhad.
- Kesatuan guru tidak mempunyai kuasa untuk memecat guru sekiranya guru tersebut tidak mematuhi kod etika.
- Bukan semua guru diwajibkan menjadi ahli kesatuan

6) Ciri-ciri guru profesional (Abdul Shukor Abdullah,1998);

- Bersikap profesional
- Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori
- Berilmu
- Patuh dengan Kod Etika.
- Bermoral
- Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran
- Prihatin terhadap murid dan ibubapa
- Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid.
- Mempunyai kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
- Memastikan suasana ‘guru mengajar murid belajar’ dalam bilik darjah.
- Melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya murid mempunyai kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba
boleh.
- Taat dan setia terhadap perkhidmatannya.
- Mempertahankan martabat profesionnya.
- Menunjukkan kesetiaan terhadap kerajaan, bebas pendirian & tidak berbelah bahagi.

7) 10 Tret Guru yang Berkesan (McEwan,2002);

- Dorongan oleh misi dan passionate
- Positif dan benar
- Guru sebagai pemimpin
- With-it-ness
- Gaya
- Kepakaran dalam motivasi
- Keberkesanan pengajaran
- Pembelajaran kandungan
- Pintar
- Celik minda

8) Model Guru Profesional -Mohamad Sani,1998) ;

Sahsiah
• Bertaqwa
• Berakhlak
• Berperibadi mulia
• Komitmen
• Bersopan
• Positif
• Berkepimpinan
• Budaya ilmu

Ketrampilan

merahsiakan maklumat ikhtisas . . membimbing /mengajar pelajar tanpa sebarang bayaran . bersikap adil terhadap pelajar . Anda telah mengetahui bahawa terdapat beberapa ciri non profesional dalam profesion keguruan. Pembimbing kepada murid - 10) Refleksi . nilai moral yang baik / buruk . Mengelakkan daripada menggunakan/dipengaruhi oleh kedudukan sosial/ekonomi ibu bapa. guru perlu menjaga kod etika demi status. . Mengganggap semua maklumat yang diberi ibu bapa sulit. threat) bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan dan juga menyeronokkan. menunjukkan cara berpakaian. masyarakat menganalisis. Kawalan disiplin murid . akhlak dan maruah. sama ada mengikut peraturan yang telah ditetapkan. masyarakat atau negara . bertanggungjawab . GERKO . Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara . Memberi maklumat kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka. Tidak menyebarkan ajaran yang boleh merosakkan pelajar. apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan profesional keguruan? . Pada pendapat anda. sistem tingkah laku kumpulan manusia / organisasi. Memupuk sikap dan nilai supaya menjadi warganegara yang taat setia. Kaedah mengajar . opportunity. menilai. memelihara dan membaiki kecekapan ikhtisas Tanggungjawab terhadap ibu bapa . . BAB 2 KOD ETIKA DAN AKAUNTABILITI KEGURUAN 1. . Menghormati tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Hal-hal tingkah laku dan perkembangan murid . weakness. mengutamakan kebajikan dan dan keselamatan pelajar . .• Merancang & mengurus p & p • Memilih strategi • Kemahiran teknologi • Kemahiran generik • Kemahiran kaunseling • Menilai p & p Ilmu • Isi kandungan • Pedagogi • Bahan • Kaedah • Teknologi 9) Seorang guru diberi autoriti dalam aspek-aspek berikut: . 2) Kod Etika Keguruan Tanggungjawab terhadap pelajar . Kawalan sosial di sekolah . Gunakan alat pemikiran SWOT (Strength.Konsep Etika . pertuturan dan tingkah laku . . Mewujudkan hubungan yang mesra dan kerjasama.

. Institut Integriti Malaysia. . Integriti bermaksud wholeness atau completeness. Guru harus mengamalkan Kod Etika Profesion dan Piagam Pelanggan demi mewujudkan budaya kerja organisasi yang bersistem. akauntabiliti guru sebagai. Kemahiran interpersonal. Akauntabiliti terhadap bangsa dan negara . Mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid-murid. . Berilmu pengetahuan dan berkemahiran menyampaikan maklumat. Menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion . Menjalankan tugas menyebarkan cita dan matlamat FPN dan RN. Membentuk soalan penilaian. . Bersikap adil dengan setiap murid. . Membimbing murid-murid tanpa mengenakan sebarang bayaran. Tanggungjawab kepada seseorang/sesuatu . Sentiasa membantu rakan yang baru dalam profesion perguruan. 3) Akauntabiliti Guru.kualiti yg wujud secara keseluruhan dan padu kepada individu dan organisasi . . Nillsen 2004. Menjadi suri teladan yang baik kepada murid-murid. Tidak melibatkan diri dalam aktiviti yang mencemarkan profesion perguruan. Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. Tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang boleh menjejaskan kecekapan sebagai guru. . . Memberi sumbangan sukarela kepada negara. Memberi contoh yang terbaik kepada murid-murid. Berpegang pada tingkah laku yang sopan dan diterima masyarakat. . . Pengurusan disiplin Akauntabiliti terhadap murid-murid dan ibu bapa . ● kualiti guru ● kualiti pengajaran. Memenuhi tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. . Mengelakkan diri daripada membuat kenyataan yang boleh mencemarkan nama baik rakan sejawat dihadapan pelajar atau ibu bapa. Memupuk nilai murni yang sesuai dengan masyarakat berbilang kaum. Leslie Kaplan & William Owings (2001). Menghormati masyarakat tempat berkhidmat . Pengurusan bilik darjah . Konsep . Mengeratkan persefahaman dengan ikhlas dalam kalangan ibu bapa . Menjadi ahli sesebuah pertubuhan guru. . bermaksud keikhlasan dan kejujuran . 4) Integriti Guru . . . Membantu rakan sejawat . Tanggungjawab kepada profesion perguruan . . Akauntabiliti terhadap diri / perlakuan . Sentiasa mengawasi diri supaya tidak mencemarkan nama baik profesion perguruan. . Integriti guru bermaksud guru perlu melaksanakan amanah dan kuasa yang dipertanggungjawabkan menurut kepentingan umum. Akauntabiliti terhadap profesion . institusi pendidikan dengan masyarakat. Memotivasikan pelajar . . Berlandaskan etika dan pencerminan etika dalam tindakan sehari-hari . . . Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum. .kesempurnaan . Berusaha menunaikan tanggungjawab. .

Kesantunan guru .Kerjaya sambilan .Memonopoli sidang perbualan .Pengurusan kewangan 1.Kepedulian guru . dan perhatian yang diberikan kepada sesuatu isu/tugas . .Gabungan perasaan.0 ISU KEPEDULIAN GURU . .Ikut norma budaya setempat.Penampilan guru .Supaya tingkah laku guru sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hak asasi umum. pemikiran. perwakilan komposit perasaan. . Guru yang berintegriti akan melaksanakan tugasnya dengan amanah dan mempunyai keprihatinan serta penuh kasih sayang kepada pelajar .Guru dikawal oleh etika perguruan. pemikiran dan perhatian yang diberi oleh guru terhadap isu yang dihadapi semasa melaksanakan tugasnya. 2. BAB 3 ISU ETIKA GURU Maksud etika : -cara atau hukum yang tidak bertulis berkenaan adab tertib dalam pergaulan Maksud Etika Guru : .Definisi .Kerjaya sambilan . . mempunyai kesantunan. imbas kembali salah seorang guru yang anda sanjung sebagai guru yang berintegriti.Pengurusan masa .Suatu sistem yang diatur sebagaipanduan untuk diikuti oleh guru supaya guru saling menghormati.Kepedulian merupakan kuasa yang akan menggerakkan suatu proses perubahan (Havelock 1995) . .Guru perlu : a) Sedar atas perubahan b) Minat pada perubahan .Supaya segala tindakan guru dilihat telah menjaga kepentingan masyarakat yang berhubung dengan mereka . kepedulian terhadap profesionnya serta boleh menguruskan kehidupan dengan baik Etika perlu dalam profesion perguruan : .Fokus kesantunan guru ialah : a) Perlakuan dalam percakapan .Berniaga di sekolah .Perasaan. Guru yang melaksanakan tugas dengan ikhlas mampu merancang p&p yang terbaik 5) Refleksi Kendiri . pemikiran dan perhatian yang diberikan guru terhadap isu atau tugasnya. Berdasarkan pengalaman anda di sekolah.Puji diri secara langsung dan tidak b) Tatacara berkomunikasi .0 ISU KESANTUNAN GURU . adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. bukan tatacara kita sahaja. Fokus Etika Guru : .Kawalan suara .Kesantunan merujuk kepada tatacara. . Senaraikan ciri-ciri guru pilihan anda yang dapat menyokong pandangan anda bahawa guru berkenaan berintegriti.Cakap banyak .

Belum mencapai tahap yang dikehendaki pihak sekolah .Dikatakan pasif.Peringkat Impak Prihatin Diri : .Peringkat pakar Cabaran Guru Permulaan . konsep dan perkara asas pengajaran .Bagaimana cara saya memotivasikan murid saya? .Peringkat mahir .Kepedulian terhadp tugas pengajaran : ambil peduli tentang bahan.Memahami fakta.Kepedulian dari segi penyempurnaan diri : urus hal kehidupan seharian : jangan sampai masalah kehidupan mengganggu tugas .Masalah penyesuaian diri dengan reality sekolah dan bilik darjah.Mula mengaplikasikan kaedah mengajar .c) Mengenali pembawa perubahan d) Mengurus perubahan e) Menilai kesan perubahan f) Bekerjasama dengan rakan g) Membuat penambahbaikan .Membuat refleksi terhadap kepedulian harian dan sedia menerima maklum balas daripada guru lain.Apakah yang dikatakan oleh guru lain tentang saya.Peringkat Keprihatinan Diri .Kurang berupaya menangani tugas harian guru . tak kreatif dan imaginative .Adakah pelajar saya mempunyai disiplin yang tinggi? Teori 5 Peringkat Perkembangan Guru .Bolehkah saya mengajar apabila diselia? .Peringkat Keprihatinan Terhadap Tugas .Membentuk kerangka kognitif tugas-tugas guru .Peringkat novis lanjutan .Apakah cara saya mewujudkan rasa kejayaan dalam kalangan pelajar saya? . mentor atau penyelia tentang masalah dihadapi.Kepedulian terhadap impak pengajaran : yakin terhadap kebolehan pelajar : guru lebih fokus kepada keperluan pelajar dan penambahbaikan Cadangan : .Peringkat cekap .Apakah BBM saya sesuai dengan murid? Peringkat Impak : . .Apakah pelajar suka saya? .Peringkat novis . kaedah dan beban PNP : bimbang terhadap perasaan murid terhadap guru . . BAB 4 PERINGKAT PERKEMBANGAN GURU Teori Keprihatinan (Fuller 1969) .

Keutuhan peribadi .Guru memiliki kemampuan menyelesaikan masalah PNP. . yakin dan sabar 2) Ciri mengajar – gaya tersendiri.Bakti disemai bukti dituai .Do It Right First Time : setiap kerja mesti cekap dan kurang silap .Menyerlahkan diri secara profesionalisme . membuat persediaan dan beri murid semangat belajar bersungguh-sungguh .Idea dan kemahirannya boleh mempengaruhi polisi pengendalian bilik darjah. Guru Mahir . bermotivasi 3) Ciri intelektual – suka membaca. Guru Cekap Menjadi guru cekap : .Menjadi teladan profesionalisme .Mencegah masalah lebih utama dari menyelesaikan masalah : guru perlu proaktif . kepakaran. . Prinsip Guru Cekap : .Berkongsi visi yang sama . fikiran positif.Penambahbaikan berterusan .Guru mengajar murid belajar : mengajar.Guru mula kenali lebih banyak prinsip.Kecekapan melaksanakan visi dan prinsip .Kecekapan menggunakan teknologi maklumat Ciri-ciri guru cekap : 1) Ciri peribadi – bermatlamat.Terbaik dalam bidang .Dianggap sebagai bidang yang berautoriti bercakap dalam bidang profesionalnya. konsep dan elemen dengan merujuk situasi khusus. mempunyai kesungguhan kendiri dan minda sihat dan terbuka.Terlibat sepenuhnya dalam kokurikulum Guru Pakar .Ada kecekapan pada tahap minimum .Guru Cekap : . Konsep Sekolah dan Guru Berkesan Konsep sekolah berkesan diperkenalkan dengan matlamat membawa sistem pendidikan kearah kecemerlangan seiring dengan slogan membawa sistem pendidikan ke taraf dunia.Kecekapan profesionalisme . mempunyai mental-life yang segar.

mengekalkan guru berkualiti dengan cara sentiasa aplikasi ICT dalam PNP dan tahu kemahiran aplikasi computer. .Professional dengan PNP di sekolah .Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa .Kemahiran penilaian .Kemahiran penyampaian . Guru Mahir . dan kepakaran tinggi dalam mata pelajaran khususnya dalam PNP.Orang yang terdidik dan terlatih dengan baik.Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan.Mahir berkomunikasi. Guru yang mahir berkomunikasi dengananak muridnya akan mghasilkan suasana pembelajaran yang lebih dinamik .Guru pakar ialah guru yang mempunyai kemahiran.Menilai kekuatan dan kelemahan murid sekolah .Guru perlulah menanamkan sifat ingin tahu.Melengkapkan diri dengan kemahiran sejajar dengan tuntutan semasa .Taat setia terhadap perkhidmatannya.Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran .Ciri guru berkesan : .Murid menerima motivasi secara berhemah dan berhikmah.Dapat memberikan motivasi yang berkesan . peribadi mulia. yang akan mendorong diri mempelajari dan menyesuaikan diri dalam dunia pendidikan yang sering berubah-ubah (up to date) Guru mahir perlulah : . pengetahuan.Kemahiran merangsang .Berupaya melahirkan ‘persekolahan berwatak’ supaya pelajar mempunyai ilmu.Bertindak atas landasan etika kerja . memartabatkan profesionnya . Kesimpulan : Kemahiran guru yang perlu ada : . Sahsiah guru pakar : .Kemahiran pengurusan bilik darjah Guru Pakar Definisi Guru Pakar : . bebas berpendirian .Morality yang teguh .Sahsiah terpuji .Mempamer kekuatan teori .Orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsi sebagai guru dengan kemampuan maksima . berpesonaliti sihat dan serba boleh. berimej.Meningkatkan kebolehan penggunaan ICT.Profesional .Kaya ilmu . berwawasan .Menampilkan watak terpuji. Guru Berintelek .

Fokus isu : .. 3) Guru baru sering berhadapan dengan masalah sosialisasi. Potensi : .Guru baru sering menghadapi masalah : : guru besar dan guru : mempelajari peranan sebagai guru di luar bidang tugas mengajar : masalah pembelajaran dan disiplin murid Ciri-ciri kelemahan sosialisasi guru permulaan : . proaktif. Guru Permulaan 1) Guru yang baru memulakan perkhidmatan selepas tamat kursus perguruan di IPG atau university 2) Sosialisasi didefinisikan sebagai proses saling mempengaruhi antara individu dalam konteks sosial sekolah selepas penempatan baru.Berpegang eguh kepada etika perguruan dan etika perkhidmatan awam .Menjadi pakar rujuk PNP .Menguasai dan menghayati kandungan mata pelajaran .Kurang teori dan amalan latihan .Kurang mahir urus Koku .Meningkatkan hasil pembelajaran (learning outcome) .Kurang yakin kawal disiplin bilik darjah . responsive.Tidak memahami peraturan dan disiplin sekolah .Peka dan prihatin kepada keperluan pelajar .Berupaya menjana idea baru dalam mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan berkongsi idea tersebut bagi meningkatkan mutu pendidikan Negara.‘role model’ kepada warga pendidikan Pengetahuan guru pakar : . inovatif dalam rangka menjalankan tugas sebagai pendidik.Bijak mengurus masa.Memiliki kemahiran komunikasi tinggi dan berupaya menyampaikan idea dan mesej yang berkesan.Kurang mahir urus aktiviti sukan . Sumbangan kepada kemajuan pendidikan negara .Berketrampilan .Berwawasan.Mampu mengenalpasti keperluan dan masalah pelajar Hasil kerja : . bahan dan sumber .Kurang kemahiran sosial BAB 5 PERANAN GURU SEKOLAH RENDAH .Tidak cukup kemahiran guna pusat sumber .

. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan & amalan seharian. sosioemosi & kesihatan. . Guru bukan sahaja menyampaikan pengetahuan tetapi perlu menupuk sahsiah. Meningkatkan tahap profesional guru. . Menjalankan pelbagai jenis penyelidikan yang berkaitan amalan P&P. Bersedia menghadapi perubahan 8) Pengganti Ibu BapA . Membantu guru permulaan menstruktur pemikiran bagi menguasai aspek kandungan pengetahuan. . . soal selidik. .1) Peranan Guru · Pengamal Ilmu dan Kemahiran · Pembimbing · Pengamal Reflektif · Penyelidik · Agen Sosial · Agen Perubahan · Pengganti Ibu Bapa · Pembentuk Tingkah Laku · Pengurus Pembelajaran 2) Pengamal Ilmu dan Kemahiran . 6) Agen Sosial . Jika diterapkan kepada murid membolehkan mereka memperoleh kemahiran berfikir kritis & kreatif. . . Menggunakan strategi pemusatan murid . Menerapkan nilai kepimpinan demokratik. . Guru agen sosialisasi. Oleh itu guru perlu membina kesepaduan ilmu. Menggunakan BBM dan mengkaji keberkesanannya melalui kajian penyelidikan tindakan. 4) Pengamal Reflektif . Guru berperanan mengawal kepincangan ini. Dapat meningkatkan kualiti P&P. . 5) Penyelidik . . Pengamal pengetahuan kandungan pedagogi. Mempraktikkan budaya ilmu – membaca. 3) Pembimbing . Mempunyai peranan memindahkan ilmu dan meninggikan adab murid. pemerhatian & temubual. Masalah sosial masyarakat satu cabaran besar kepada tanggungjawab guru. . Guru boleh menjaalankan penyelidikan biasa menggunakan kaedah kes. . Peranan guru sebagai agen perubahan meliputi . membuat penyelidikan & mencari idea baru. berfikir. Mengawal sikap penyayang . sikap dan nilai selaras dengan kehendak budaya masyarakat. Menstruktur pengajaran dengan mengintegrasikan unsur kemahiran dan nilai. . Menyemai minat dan motivasi terhadap mata pelajaran. . Menambahbaik aktiviti P&P. . . Mengenal pasti & membantu murid yang mengalami masalah spt pelajaran. Guru berperanan sebagai pembudayaan masyarakat. 7) Agen Perubahan . Bersikap proaktif . kemahiran dan nilai kepada murid. .

Penyelidik . kerjasama. keperluan dan perubahan sikap & tingkah laku murid. Pengetua akan dibantu oleh 3 Penolong Kanan iaitu PK 1-bertanggungjawab terhadap kurikulum dan pentadbiran . nilai agama. Mengurus perancangan penilaian termasuk prosedur dan BBM. . Mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial pelajar. Pelajar tidak merasakan adanya pilih kasih dan diskriminasi. Role model . Meningkatkan keyakinan dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik dan sosial. toleransi dan kesabaran). Pengamal dan pelaksana ilmu . . Murid perlu diberi dorongan dan bimbingan tanpa batasan pilih kasih. Pendidikan berkualiti ialah pendidikan yang mampu membina masyarakat yang progresif. PK3 – menguruskan hal-hal kokurikulum 4) Tugas Dan Tanggungjawab Guru. mampu berdepan dengan perubahan-perubahan di peringkat global tetapi pada waktu yg sama mendukung identiti negara berlandaskan Rukun Negara 2) carta organisasi (http://www. ketekunan. BAB 7 STRUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN VISI DAN MISI KPM 1) Visi KPM : SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG .gov. .my/?id=143) . persahabatan. . Mengurus pelbagai rutin bilik darjah dan rutin aktiviti murid. berdaya tahan. Menguruskan persediaan mengajar teratur dan sistematik seperti RHP. 10) Pengurus Pembelajaran . nilai terminal & nilai instrumental bagi membentuk tingkah laku murid. . 9) Pembentuk Tingkah Laku . 2 Bahagian Berkanun dan 16 Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) .moe. Bilik darjah yang efektif menekankan pembentuk tingkah laku (kesungguhan. PK2 – bertanggungjawab dlm HEM . Menyebarkan ilmu . Misi KPM: ‘Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti’ . BBM dan membuat rujukan pada bahan lain yang terkini. KPM didokong oleh 31 Bahagian. Penerap nilai . . Pengamal TMK . . prejudis atau diskriminasi. toleransi dalam kalangan pelajar. kerajinan. prasarana dan persekitaran sekolah tersebut. Agen sosialisasi . Pakar rujuk . . Pemimpin . . Memupuk nilai persahabatan. Guru perlu mendapat kefahaman sosiobudaya anak muridnya. Guru hendak peka dengan emosi. Guru menyampaikan nilai moral. Mentor . Educare/educere . . . . Unggul bermaksud kehebatan yang patut ada di sekolah sama ada dari aspek kecemerlangan akademik dan kokurikulum mahupun siasah. Memudahkan guru mendapat sokongan dan kerjasama yang baik daripada pelajar. .

penandaarasan . lawatan ke sekolah . Jangkaan terhadap pentadbir atau pengurus sekolah-e. . Guru ialah contoh dan rol model paling dekat dengan murid.g penentuan hasil pembelajaran . . penyelidikan . Bengkel . 2) Cara guru dapat memenuhi tuntutan Pembelajaran Sepanjang Hayat . budaya membaca . Seminar . Jangkaan terhadap diri sendiri – e. Senaraikan perubahan-perubahan yang dimaksudkan di atas.g merancang strategi bg membina jambatan yg menghubungkan ibu bapa dan komuniti dengan pihak sekolah .e. 5) Senaraikan kaedah atau bentuk pembelajaran peribadi / kendiri yang anda tahu Sebagai contoh .g pihak pentadbir dapat memimpin dengan penuh amanah. Jangkaaan terhadap ibu bapa dan komuniti – e. Agen perubahan . Seorang guru harus meneruskan pendidikannya sepanjang hayat kerana pendidikan sendiri mengalami pelbagai perubahan. 4) Pembelajaran Peribadi . projek-projek komuniti .g meletakkan jangkaan bahawa guru berpeluang yg luas dalam laluan kerjaya di samping insentif dari sudut kebajikan BAB 8 PERKEMBANGAN PROFESIONALISME GURU:PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT PERKEMBANGAN PROFESIONAL GURU 1) Pembelajaran Sepanjang Hayat . maka belajar bagaimana belajar ( learn how to learn ) perlu dipaparkan melalui perlakuan dan tindakan guru sendiri. jangkaan terhadap pelajar. Merupakan harapan dan keinginan guru yg sangat kuat untuk memperoleh sesuatu ganjaran atau hasil setelah melakukan sesuatu tugasan 4 bentuk jangkaan: . . kursus-kursus pendek . aktif dlm persatuan akademik 3) Pembelajaran Sepanjang Hayat bermaksud motivasi kendiri ke arah pencarian dan peningkatan ilmu secara sukarela berdasarkan keperluan personal atau profesional. Pembina Negara Bangsa 5) Jangkaan Guru. berintegriti dan bersungguh-sungguh .

tindakan. Peningkatan ilmu . Guru perlu mengamalkan budaya membaca bagi memastikan mereka sentiasa kemaskini dengan ilmu pengetahuan. . something is done with it. Penulisan reflektif/jurnal . we must know it is possible. Pengurusan kokurikulum . 9) Kolaborasi dan Musyawarah . or we wouldn’t be teaching – because education is a constant process of change. . Every single time you “teach” something to someone. Pentaksiran dan penilaian . Pelajaran Malaysia. . Guru di Malaysia patut menggilap imej guru melalui pembacaan bagi memastikan guru tidak terpinggir daripada kelompok profesional yang lain. . Suatu pusingan (spiral) yang terdiri daripada perancangan. . Bekerja bersama-sama secara sukarela. it is ingested. Peningkatan kemahiran seabagi usaha berterusan. penilaian terhadap tindakan. Kemahiran guru dalam pengurusan . Musyawarah bermaksud rundingan yang berlangsung dan mencapai kata sepakat terhadap sesuatu tindakan yang diambil 10) Mengapa guru perlu berkolaborasi? Elemen-elemen kolaborasi: . 8) Amalan Reflektif. Penyelidikann tindakan. . Perkembangan professional on-line . Hubungan kerja berasaskan kepercayaan guru. Kolaborasi bermaksud bekerja dengan orang lain dlm projek bersama yang mempunyai matlamat yang sama hendak dicapai. Fokus kepada kajian yang spesifik ttg satu aspek pengajaran yang guru perhatikan. Pedagogi terkini 12) Pembelajaran Autentik . Antara contoh ialah VirTEC (Virtual Teacher Education Center)yang dibina dan menjadi satu landasan untuk merangsang gurudalam perkembangan professional guru Bahasa Inggeris (Mohamed Amin Embi. Transformasi kurikulum . Program secara “on-line” merupakan perkembangan baru dalam ICT dan guru boleh mendapatkan segala maklumat tentang pengajaran dan pembelajaran secara “on-line”. Teknologi maklumat dan komunikasi . . . Antaranya amalan refleksi melalui : . Pembestarian sekolah . .and new human being emerges (Leo Buscaglia). 7) Mengapa dan bagaimana? Budaya Menyelidik Kajian Tindakan . Portfolio pengajaran . bersikap terbuka dan mampu menambah baik amalan kendiri. . Membentuk budaya reflektif. .Berkolaborasi sebagai usaha berterusan tanpa menyekat individu. . As teachers we must believe in change. Penghargaan terhadap mereka yang terlibat 11) Latihan dlm Perkhidmatan ( Kursus Dalam Perkhidmatan – KDP) Fokus kepada: . Bentuk kajian paling popular dalam kalangan guru Kem. 6) Budaya Membaca. Aktiviti Pusat Kegiatan Guru .

Sebagai guru permulaan. Bermaksud pembelajaran berasaskan aktiviti dalam suasana sebenar yang membolehkan seseorang pelajar menumpukan pada pengetahuan dan kemahiran seperti kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah. . 13) Akses Maklumat daripada Pelbagai Sumber . E-Buku . E-Perpustakaan . . Program ERIC . E-Pembelajaran . E-Jurnal Soalan Refleksi . buktikan bahawa anda telah melengkapkan diri untuk menghadapi cabaran-cabaran masa kini dalam profession keguruan. Program Adobe .