KUIZ PENDIDIKAN MORAL 2011

TINGKATAN 1
1. Berikan definisi bagi nilai-nilai di bawah ini:

a) Kepercayaan kepada tuhan
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
b) Amanah
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
c) Harga diri
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
d) Bertanggungjawab
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

2. Ejaan

Nilai berkaitan dengan perkembangan diri

Senaraikan kesemua nilai yang berkaitan dengan perkembangan diri yang telah anda pelajari

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

3. Tuliskan sama ada A , B atau C berdasarkan pernyataan di bawah.

A. Hemah tinggi B. Kasih sayang C. Toleransi

a) Sedia menerima pendapat orang _____________
b) Membenci penganiayaan terhadap kanak-kanak ______________
c) Tidak bersikap mementingkan diri sendiri _________________
d) Beradap sopan apabila bercakap dengan orang yag lebih tua ______________
e) Berfikiran terbuka terhadap sesuatu perkara _______________
f) Sanggup membantu untuk menyelamatkan nyawa orang lain ______________
g) Sentiasa sabar dan tenang ____________
h) Tidak ragu-ragu untuk meminta maaf apabila melakukan kesilapan ______________
i) Berjumpa doktor dengan segera apabila sakit ______________
j) Mementingkan keharmonian dan kesejahteraan ______________

. Cik. SEMOGA BERJAYA....4.....................Lengkapkan silang kata di bawah ini berdasarkan ayat-ayat di bawah berikut......... Yuggeneswary K . Disediakan oleh.

. Nyatakan definisi berkaitan nilai yang diberikan dalam jadual di bawah Nilai definisi 1. Toleransi 4. berdikari 2. Ejaan Nilai berkaitan dengan perkembangan diri Senaraikan kesemua nilai yang berkaitan dengan perkembangan diri yang telah anda pelajari a) b) c) d) e) f) g) 3. kasih sayang 3. Isi tempat kosong dengan kata yang sesuai berdasarkan ayat di bawah ini. kerajinan 2. KUIZ PENDIDIKAN MORAL 2011 TINGKATAN 3 1.

... Yuggeneswary K ....................SEMOGA BERJAYA. Disediakan oleh.... Cik........