i.

20
ii. 15
iii. 7
iv. 2

i. 5
ii. 3
iii. 2

a) 8
b) 4
c) 4
Ulusal
a) Tam metin 4
b) 2
c) Poster 2

a) 20
b) Çalışanı 10
Yurt İçi Kaynaklı (BAP projeleri dahil)
a) Proje Yürütücüsü 5
b) Proje Çalışanı 3
6 - Atıflar (toplam 20 puanı geçemez)
a) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI’deki yayınlara her atıf için 1
b) Ulusal atıf indeksindeki yayınlara her atıf için 0.5
7- Alınmış Ödüller (Makale teşvik ödülleri hariç)
a) Uluslararası bilim, sanat ödülü için 20
b) TÜBİTAK ödülü için 10
c) Diğer ulusal ödüllerin her biri için 3
8- Alınmış Patentler
a) Uluslararası her bir patent için 40
b) Ulusal her bir patent için 30
9- Tamamlanmış doktora tez yönetimi (doktora ve tıpta uzmanlık tezi için)
a) Her bir tez için (1. Danışman) 6
b) Her bir tez için (2. Danışman) 3
10- Tamamlanmış yüksek lisans tez yönetimi
a) Her bir tez için (1. Danışman) 3
b) Her bir tez için (2. Danışman) 2
11- Uluslararası yayınlarda
a) Editörlük 5
b) Hakemlik 3
c) Yayın kurulu üyeliği 2
12- Ulusal yayınlarda
a) Editörlük 3
b) 2
c) 1

a) 5
b) 3

15 Yerel Yönetimler. 17. workshop. Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen. dinletim veya yarışmaya girmesi e) Özgün sanat eserleri. bienal. oyuncu. workshop. isimle aynı şekilde değerlendirilir. Döner Sermaye veya üniversiteye 15 bağlı kuruluşlar aracılığı ile veya Üniversite dışında bulunduğu sürede ürettiği bir uygulama projesi hakkında kendisi veya başkası tarafından makale. iç mimari tasarım. mimarlık. endüstri ürünleri tasarımı ve mimarlık temel alanındaki diğer yarışmalarda derece veya mansiyon b) Geçerli yasa. Uygulama. 7 festival. yaratan ve yorumlayanların. 12 tasarımcı. (sanatçı. dinletim yada yarışmaya girmesi d) Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan. Bakanlıklar. gösterim. yurt dışında. 7 tasarımcı. koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar). bienal. trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek f) Özgün sanat eserleri. tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile ulusal düzeyde 4 sempozyum. yaratan ve yorumlayanların. peyzaj tasarımı. koro -orkestra şefi ve benzeri icracılar). Yazılım ve Patent (sadece mimarlık. planlama alanlarında yazılım üreticisi veya patent 15 sahibi olmak. a) 10 b) 6 a) b) 7 c) Özgün sanat yapıtlarını tasarlayan. yönetmen. ulusal düzeyde kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle veya bir müzik grubuyla gösterim.Haftalık ders yükü ortalaması 10 saat üzeri her saat için (toplam 5 puanı geçemez) 0.5 * Bir makalenin sorumlu yazarı (corresponding author) 1. trienal gibi jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek g) Her bir uluslararası sanat etkinliği için 2 h) Her bir ulusal sanat etkinliği için 1 16. kitap bölümü veya kitap c) Proje ve yapım yönetimi. (sanatçı. yönetmen. tasarımlar ya da yorum çalışmaları ile yurtdışında sempozyum. oyuncu. yönetmelik ve esaslar çerçevesinde.Yarışma. kentsel tasarım. festival. planlama. yönetmelik ve esaslar çerçevesinde. ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları. planlama ve tasarım temel alanı için) a) Geçerli yasa. tasarımı. Adayın Adı ve Soyadı : Başvurduğu Kadro : Toplam Puanı : Değerlendirmeyi Yapan Öğretim Üyesi Adı ve Soyadı : Tarih : İmza : . kişisel sanat/tasarım etkinlikleriyle veya bir müzik grubuyla.

4. 2. 8. İsimli 75 55 45 45 45 7. İsimli 55 45 35 25 25 25 25 11. İsimli 30 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 . İsimli 85 65 65 5. İsimli 90 3. İsimli 50 40 30 25 4 25 25 n 25 2 12. 13. İsimli 90 80 80 4. 12. 7. İsimli 2. İsimli 70 60 50 40 30 25 8. 3. sayısı isim isim isim isim isim isim isim isim isim isim isim isim (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 1. 11. İsimli 80 70 50 50 6. İsimli 60 50 40 30 25 25 25 25 10. 14. İsimli 35 25 25 25 25 25 25 25 25 s 25 25 15. 10. 6. Ek: 2 ORTAK ÇALIŞMALAR İÇİN PUANLAMA ORANLARI TABLOSU Ön görülen tam puanın yüzdesi Ortak kişi 1. İsimli 45 35 25 25 25 25 25 25 25 13. İsimli 65 55 45 35 25 2 9. İsimli 40 30 25 25 25 25 25 25 25 25 14.