RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan

Kelas 4 Baiduri

Bilangan Murid .. orang

Tarikh 3 Ogos 2017 (Khamis)

Masa 12.25 – 12.55 pagi (30 minit)

Modul Modul 3: Kesihatan Persekitaan - Penyakit

Standard Kandungan 3.1 Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta
mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran 3.1.1 Menyatakan penyakit tidak berjangkit seperti penyakit
jantung, asma, penyakit buah pinggang dan diabetes.

Objektif Pembelajaran Pada akhir PdP, murid dapat:

1. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 penyakit
tidak berjangkit seperti penyakit jantung, asma,
penyakit buah pinggang dan diabetes.
2. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 punca
berlakunya penyakit tidak berjangkit seperti penyakit
jantung, asma, penyakit buah pinggang dan
diabetes.

Pengetahuan Sedia Ada Murid-murid pernah mendengar istilah penyakit jantung, asma,
penyakit buah pinggang dan diabetes.

EMK 1. Kajian masa depan – murid-murid berfikir tentang kesan
jangka panjang gaya hidup tidak sihat ke atas kesihatan diri.

Penerapan Nilai 1. Menjaga kesihatan – murid-murid mengamalkan gaya hidup
yang sihat

2. Kerjasama – murid bekerjasama dalam kumpulan untuk
menyiapkan tugasan

membulatkan perkataan yang 1. Buah antara permainan tadi 5. 2. (10 minit) Murid Langkah 2: BBM: keratan mengelaskan 1. Murid-murid diarahkan BBM: kertas kertas mahjong mencari perkataan (5 minit) mahjong yang tersembunyi dalam mengandungi permainan cari perkataan permainan cari yang guru tampal di papan perkataan dan putih. Murid yang berjaya mencari perkataan diberikan marker pen untuk tersebut. 6. tidak berjangkit penyakit buah pinggang dan berdasarkan diabetes di papan putih. Murid-murid duduk dalam nama penyakit pelbagai jenis kumpulan. Diabetes Perkembangan Guru memberi Langkah 1: BBM: gambar penerangan 1. Perkataan: dijumpa. Murid diberi penerangan papan putih. 2. asma. gambar-gambar yang ditampal di 2. Setiap kumpulan diberikan berjangkit dan sekeping kertas A4 dan 10 Strategi PdP: penyakit keratan kertas yang aktiviti kumpulan berjangkit. murid mencari perkataan. Pinggang dengan isi pelajaran hari ini. Guru membuat perkaitan 4.Sumber / BBM Kertas mahjong 1 Gambar penyakit 4 Kertas A4 7 Lembaran Kerja 28 Penilaian PdP Lembaran kerja Langkah / Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan / BBB Masa Permulaan Guru menampal 1. dan kertas A4 penyakit kepada penyakit tidak 2. mengandungi nama-nama penyakit. tentang penyakit-penyakit ini. Guru menampal gambar penyakit (5 minit) tentang penyakit penyakit jantung. Sakit 3. . Jantung 3. Asma 7.

Refleksi Kekuatan : Kelemahan : . (7 minit) Murid Langkah 3: Penilaian: membentang 1. 2. Beberapa kumpulan dipilih lembaran kerja hasil untuk membentangkan hasil perbincangan kerja mereka. Penutup Rumusan 1. Murid disoal oleh guru Strategi PdP: pelajaran tentang apa yang telah (3 minit) bersoal jawab mereka pelajari hari ini. dan kemudian menjawab 2. Guru membuat rumusan isi pelajaran. Murid-murid diberikan lembaran kerja lembaran kerja untuk dijawab. Murid-murid secara berkumpulan mengelaskan penyakit-penyakit ini kepada penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. 3.

Cadangan Penambahbaikan : Ulasan Pensyarah/Guru Pembimbing: .

a) a) b) b) c) c) . Senaraikan 4 penyakit tidak berjangkit yang kamu tahu. Berikan 3 cara untuk mengelakkan diri daripada penyakit tidak berjangkit.Nama:____________________________________________ Nama:____________________________________________ Kelas:_____________________ Tarikh: _______________ Kelas:_____________________ Tarikh: _______________ 1. Senaraikan 4 penyakit tidak berjangkit yang kamu tahu. Berikan maksud penyakit tidak berjangkit. 2. _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 2. 1. Berikan maksud penyakit tidak berjangkit. a) a) b) b) c) c) d) d) 3. 3. Berikan 3 cara untuk mengelakkan diri daripada penyakit tidak berjangkit.